S" />

Lederskifte

Hun har gjort Skolenes landsforbund mer synlig

Anne Finborud er den som har vært sentralt tillitsvalgt i Skolenes landsforbund (SL) lengst når hun nå takker for seg etter åtte år som forbundsleder.
VETERAN: Anne Finborud har vært med i SL siden stiftelsesåret 1982 og er den som har sittet lengst i sentrale verv som tillitsvalgt.

VETERAN: Anne Finborud har vært med i SL siden stiftelsesåret 1982 og er den som har sittet lengst i sentrale verv som tillitsvalgt.

Sidsel Valum

Anne Finborud (66) møter I skolen i kolonihagen på Vålerenga i Oslo der hun og mannen Knut tilbringer fire måneder av året i en frodig, grønn oase skjult av bygårdene som omgir den. Det blomstrer overalt og syrinene har nettopp sprunget ut.

Fikk storm av kritikk

Da vi snakker sammen, er lærerne i Utdanningsforbundet (Unio) i streik på åttende dagen mens lærerne i SL ikke streiker. Anne Finborud og de andre sentralt tillitsvalgte har hatt hendene fulle med å svare på telefoner fra tillitsvalgte og medlemmer som var klare til å gå til streik. Ja, noen men ikke veldig mange, har meldt seg ut i protest.

– Da vi sa ja og medlemmene var klare til å gå til streik satte vi dem i en veldig vanskelig situasjon. Det er jeg ulykkelig over. Vi hadde undervurdert graden av frustrasjon og noen medlemmer opplever kanskje det forhandlingsstrategiske vi har stått for som kynisk. Vi har en plan for hvordan vi skal jobbe offensivt sammen med medlemmene og med LO fram mot hovedoppgjøret i 2022 der vi mener det er mer å hente, sier hun.

Hun legger til at meklingene var svært utfordrende og at flertallet i forhandlingsutvalget var i tvil om arbeidskamp ville kunne gitt noen uttelling i mellomoppgjøret.

SL er med i forhandlingsdelegasjonen til LO Kommune sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Creo.

– Vi er en selvstendig part og jobber beinhardt for at LO Kommune skal ha en helhetlig tariffpolitikk som også ivaretar våre medlemmer godt. Vi fikk innflytelse på fordeling av pengene og på den sosiale profilen slik at det traff våre medlemmer, sier hun.

Men Anne Finborud er ikke fornøyd med at over en tredel ble satt av til lokal pott.

– For SL er sentral lønnsdannelse alfa og omega. Vi mener lokale forhandlinger skaper splid og setter ulike yrkesgrupper opp mot hverandre. SL jobber for at LO skal være en troverdig kamporganisasjon for lønnsdannelse i kommunal sektor, sier hun.

– Vi skal nå fram internt i LO i representantskapsmøter og på LO-kongressen i 2022. Jeg venter også at denne utfordrende perioden vil skape mye engasjement om tariffpolitikken på andre del av vårt landsmøte i november.

Hun håper at politikerne på Stortinget har tatt innover seg den frustrasjonen som har kommet til uttrykk i årets mellomoppgjør for lærerne.

– Vi kan trenge politikernes hjelp til at kommunene får mer penger til lønn både til lærerne og til andre som jobber med barn og unge, sier Anne Finborud.

– Utfordringene med rekruttering til læreryrket er først og fremst Stortingets ansvar. Det må de gripe tak i. Vi har ikke hatt forventning om at mellomoppgjøret skulle løse det.

Mye lest: Forbundsleder Anne Finborud svarer på hvorfor Skolenes landsforbund sa ja til oppgjøret

(Saken fortsetter under bildet)

OM LÆRERMANGEL: – Utfordringene med rekruttering til læreryrket er først og fremst Stortingets ansvar. Det må de gripe tak i. Vi har ikke hatt forventning om at mellomoppgjøret skulle løse det, sier avtroppende forbundsleder Anne Finborud.

OM LÆRERMANGEL: – Utfordringene med rekruttering til læreryrket er først og fremst Stortingets ansvar. Det må de gripe tak i. Vi har ikke hatt forventning om at mellomoppgjøret skulle løse det, sier avtroppende forbundsleder Anne Finborud.

Sidsel Valum

Veteran ved forbundskontoret

Når Anne Finborud fratrer som forbundsleder 1. august, er hun den som har sittet aller lengst i sentrale verv i SL. Hun overtok som forbundsleder etter Stein Grøtting i 2013 og går av etter åtte år ved roret i SL. Anne Finborud var andre nestleder i perioden 2008–2009 og første nestleder i perioden 2009–2013 da Stein Grøtting var forbundsleder. Hun meldte seg inn i SL i stiftelsesåret 1982 og har også vært forbundssekretær i 12 år først under Sverre Worum, den første forbundslederen i SL, og senere under Gro Standnes.

Anne Finborud er adjunkt med tillegg og har jobbet som lærer og senere som inspektør ved ulike ungdomsskoler i Telemark og Oslo siden 1980. Hun og mannen Knut har tre barn som nå er voksne, og hun gikk tilbake til lærerjobben en periode i livet for å kunne kombinere en jobb med mer fast arbeidstid med å ha barn.

Debatt: «Kommunene må gå foran for å sikre flere læreplasser!»

Ti år etter 22. juli

Anne Finborud var første nestleder da Norge opplevde terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Denne sommeren er det ti år siden.

– Jeg var i kolonihagen og sto her på plenen og så på en humle. Jeg kjente at det rista litt. Så kom naboen som hadde vært på toppen av Ekeberg og fortalte at det hadde velta røyk opp fra sentrum og sa at de måtte ha vært en eksplosjon, forteller hun.

Da gikk hun inn og så på nettet hva som hadde skjedd. Skolenes landsforbund hadde da kontor i sjuende etasje i Folkets Hus.

– Jeg ringte med en gang til dem jeg visste hadde vært på jobb og heldigvis hadde ingen vært der da, sier hun.

– Jeg er takknemlig for at AUF nå har tatt initiativ til å spore om debatten om hva 22. juli handlet om, sier hun.

Arbeiderbevegelsen og LO mistet mange av sine unge tillitsvalgte og sårene er ikke leget.

Streiken i 2014

I sitt første år som forbundsleder ble det konflikt i hovedoppgjøret i 2014 om lærernes arbeidstidsavtale. Den gang var det SL som brøt forhandlingene og gikk til streik mens Utdanningsforbundet først sa ja. Etter uravstemningen streiket også de.

– SL fikk full støtte av LO. Vi hadde sikret oss at arbeidstidsforhandlingene kunne bli en del av hovedoppgjøret hvis vi ikke ble enige med KS. Derfor hadde vi streikerett på den. Det var vi og Creo i LO Kommune som sa nei til forhandlingsresultatet, de andre forbundene, FO og Fagforbundet, sa ja. Derfor fikk vi karantene på 14 dager før vi kunne starte streiken. Vi trappet opp streiken om høsten og den varte til langt ut i august. Jeg er stolt av medlemmene våre som sto på, sier Anne Finborud. Hun mener skolehverdagen ville vært en annen for landets lærere i dag om SL ikke hadde gått til streik.

– Vi sikret mye av stillingsvernet til lærerne ved at vi streiket oss til fortsatt forhandlingsrett på lærernes tid til undervisning i arbeidstidsavtalen, legger hun til.

Skolehistorie: Da skoledirektøren ønsket seg en mannlig lærer, men ikke fikk det som han ville

Et mer synlig SL

Anne Finborud har vært opptatt av en flat struktur i lederteamet til SL i Folkets Hus og hun fikk en bestilling fra landsmøtet i 2013 om å jobbe for å gjøre SL mer synlig i media. Hun er den som har ledet SL til å tilpasse seg en ny digital hverdag hvor sosiale medier er plattformer forbundet må være synlig på. Det har vært satset mer på kommunikasjon i hennes periode som forbundsleder og både hun og andre i ledelsen til forbundet har vært aktive i den offentlige debatten gjennom media.

1. august går hun av med pensjon, men hun skal fortsette i SL som representant i organisasjonsutvalget – som hun ble valgt inn i på landsmøtet 14. april. Utvalget har ansvaret for forbundets vedtekter. Og på andre del av landsmøtet i november skal hun og første nestleder Terje Moen være til stede som representanter for ledelsen i inneværende landsmøteperiode.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse