JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Spørsmål og svar:

Hva har jeg rett på godtgjøring for å dra på tur med elever?

Les hva Bodil svarer.

Colourbox

Jan-Erik Østlie

«Jeg har vært på tur sammen med mine elever. Turen var over tre dager og inneholdt to overnattinger. Dette er en kroppsøvingstur som ligger i fagplanen for kroppsøvingsfaget og vi har gjennomført turen også med tidligere klasser. Når jeg sammenligner godtgjøringa jeg har fått i år med det jeg fikk i fjor, er det noe som skurrer. Jeg får mindre utbetalt i år og mindre tid til avspasering. Jeg har vært på tur med elevene i tre dager og har fått utbetalt under 1000 kroner ekstra og ikke noe avspasering. Hva er reglene?» spør lærer.

SVAR: Her er det en sentral generell særavtale (SGS 1010) for følge av pasient/klient/bruker/elev som skal brukes. Denne særavtalen ble av skolefolk tidligere kalt for «Leirskoleavtalen». SGS 1010 i den form den ligger nå er avtalt for perioden 01.01.2023 – 31.12.2024.

Før man reiser på tur, skal det utarbeides en plan og man skal forsøke å få turens omfang lagt inn i den ansattes arbeidsplan. Tidspunkt for reise, hva som er aktiv og passiv tid skal vises i planen. Planen skal også vise om det er noen fritid under reisen og oppholdet. (Det vil si om det er noe tidspunkt det ikke er tilsyn)

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid: Arbeidsgiver og tillitsvalgte avtaler gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det kan avtales vakter på inntil ti timer.

Vakter på inntil 16 timer kan avtales, forutsatt at timer utover ti timer er av passiv karakter. Alle timene betales med ordinær timelønn (1:1), jf. 5.2 b) siste setning.

Antall arbeidstimer i arbeidsplanen som overstiger arbeidstiden i den ansattes ordinære turnus, kommer til utbetaling time for time med ordinær timelønn.

Ved enighet kan timene helt eller delvis avspaseres. Eventuelle ubekvemstillegg etter HTA kap. 1 § 5 utbetales.

Pålagt arbeid ut over arbeidsplanen for turen betales i henhold til HTA kap. 1 § 6.

For den tiden reisen og oppholdet varer (samlet reise- og oppholdstid), gis arbeidstakeren et tillegg på minimum kroner 480 per døgn. Påbegynt døgn over seks timer, regnet fra reisens begynnelse, godtgjøres som fullt døgn. For mindre enn seks timer gis ingen kompensasjon.

Det kan se ut som arbeidsgiver ikke har gjennomsnittsberegna arbeidstida di. Det ser heller ikke ut som det er gitt et minimumstillegg per døgn – men dette er jeg usikker på siden du ikke har oppgitt tida dere var på tur.

Her er det viktig å trekke lærdom av at det virker som planen ikke var gjennomdrøftet før dere dro på tur. Det er alltid viktig at avtaler er på plass før man reiser.

Vi har sett at en del skoler og kommuner har forsøkt seg på å inngå lokale avtaler i forhold til godtgjøringer for reiser med elever. Skolenes landsforbund presiserer til våre tillitsvalgte at slike lokale avtaler kun skal inngås om de er bedre enn de sentralt inngåtte særavtalene. Særavtalene er supplement til tariffavtalene, så dårligere lokale avtaler er å betrakte som tariffbrudd. 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse