JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale:

Kontaktlærere har én time i uka til rådighet for å styre klassen. Nå forhandler SL for mer tid

I 2014 endte forhandlingene med den store lærerstreiken. Hvis det ikke blir enighet mellom KS og lærerorganisasjonene innen 31. desember i pågående forhandlinger om lærernes arbeidstidsavtale, blir forhandlingene en del av vårens hovedtariffoppgjør.
LEDER FORHANDLINGER: Forbundsleder Mette Johnsen Walker i SL leder forhandlingene med KS om lærernes arbeidstidsavtale på vegne av LO-forbundene SL, Creo, FO og Fagforbundet.

LEDER FORHANDLINGER: Forbundsleder Mette Johnsen Walker i SL leder forhandlingene med KS om lærernes arbeidstidsavtale på vegne av LO-forbundene SL, Creo, FO og Fagforbundet.

Jan-Erik Østlie

sidsel@lomedia.no

– Det viktigste kravet vårt er mer tid til kontaktlærerne, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund (SL). SL overrakte sine krav til KS 23. november ved starten av forhandlingene mellom lærerorganisasjonene og KS om lærernes arbeidstidsavtale – «SFS 2213 – Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring».

Forbundslederen i SL leder forhandlingene med KS på vegne av LO-forbundene Creo, FO og Fagforbundet. Også første nestleder Jon Oddvar Holthe og andre nestleder Bodil Gullseth i SL deltar i forhandlingene.

Større ansvar under korona

En kontaktlærer (tidligere kalt klassestyrer) har hovedansvar for enkeltelever i sin klasse når det gjelder praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremål. Det omfatter også kontakt med hjemmet, noe som er fastsatt i opplæringslovens § 8–2. En klasse eller basisgruppe i grunnskolen skal ifølge loven ha en eller flere kontaktlærere.

– Både når det gjelder smittesporing, å påse at elevene holder avstand og organisering av hjemmeundervisning, har kontaktlærerne fått mye større ansvar under pandemien. Også før pandemien har kontaktlærerne trengt mer tid til å utføre sine oppgaver. Det handler blant annet om å løse mellommenneskelige ting som skjer på skolen, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

I dag har kontaktlæreren en time i uka (en skoletime, 45 minutter) til rådighet for å utøve sin funksjon. «Det merarbeidet som er kommet de siste årene står ikke i forhold til den tiden som er satt av. Ressursen må økes eller oppgavene som ligger under funksjonen må fjernes», skriver SL i sitt krav til KS.

SL krever en dobling av den tida kontaktlæreren har avsatt i dagens avtale.

SL gjennomførte en medlemsundersøkelse i begynnelsen av desember hvor spørsmålet var hvilke av kravene SL har stilt som medlemmene synes er viktigst i arbeidstidsforhandlingene. Av de 687 som svarte var det ifølge forbundslederen et stort flertall som mente økt kontaktlærerressurs er viktigst.

KS har i sitt første tilbud, som ble overlevert lærerorganisasjonene 23. november, erkjent at kontaktlærerfunksjonen er blitt mer omfattende.

«En generell økning av kontaktlærerressursen i SFS 2213 med ytterligere en time redusert undervisning per uke for alle kontaktlærere i arbeidstidsavtalen må målrettes og avspeile den enkelte kontaktlærers arbeidsbelastning», skriver KS i tilbudet til lærerorganisasjonene.

Debatt: «Vi kan vente oss heftige protester rundt tillitsreformen i skolen»

Krever tillitsreform

«For våre forbund er det viktig å ta initiativ til at arbeidstidsavtalen utformes med mål om å styrke tilliten mellom partene», skriver SL i sitt krav og viser både til kapittelet om tillitsreform i Hurdalsplattformen og LO-notatet om tillitsreform i offentlig sektor. SL understreker at medlemmene til forbundet forteller at detaljstyring og kontroll over flere år har tatt overhånd i så stor grad at det går utover motivasjonen.

«Detaljstyring og mange fellesmøter stjeler tid som lærerne skal bruke opp mot elevene», skriver SL blant annet i sitt krav. SL, Creo og Fagforbundet krever en ny formulering i arbeidstidsavtalen som gir pedagogisk personale et vern mot å bli detaljstyrt i det pedagogiske arbeidet.

«Det nye arbeidslivet åpner opp for økt gjensidig fleksibilitet som også bør prege en ny og mer framtidsrettet arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. Vi har tillit til at man lokalt kommer fram til god praktisering tilpasset elevenes, lærernes og skolens behov», skriver KS.

SL krever også en endring i arbeidstidsavtalen for å få bukt med såkalt «undertid», som forbundet mener skaper mye uro på arbeidsplassene.

Det handler blant annet om hva som defineres som «undervisning» og hva som defineres som «aktivitet» – noe som til dels er gjenstand for ulike tolkninger av ulike rektorer – og som fører til at lærere kan bli skyldig undervisningstimer.

I tillegg ønsker SL at arbeidstidsavtalen skal sette en begrensing på hvor mye inspeksjon en lærer kan ha.

Ida debuterer som kontaktlærer: – Det aller viktigste vi kan gi elevene, er troen på seg selv

Ny avtale, prolongering eller brudd?

I 2014 endte forhandlingene om lærernes arbeidstidsavtale med den store lærerstreiken. Arbeidstidsavtalen ble sist forhandlet i 2019 og ble da forlenget for to år uten endringer. Det er også et mulig alternativ i årets forhandlinger dersom partene ikke blir enige om en ny tekst.

Hvis det ikke blir enighet mellom partene innen 31. desember blir forhandlingene en del av vårens hovedtariffoppgjør.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse