JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsrettssak

Læreren ble omplassert og uthengt som mobber i lokalavisa. Nå møter hun kommunen i retten

Det er en betent sak som skal rulles opp i den fem dager lange rettssaken som åpner mandag 19. juni i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø.
Læreren ble hengt ut i lokalavisa som mobber etter klager fra foreldre. Kommunen vil omplassere henne til en annen skole mot hennes vilje. Hun saksøkte kommunen og mandag 19. juni starter den fem dager lange rettsaken. (Illustrasjonsfoto)

Læreren ble hengt ut i lokalavisa som mobber etter klager fra foreldre. Kommunen vil omplassere henne til en annen skole mot hennes vilje. Hun saksøkte kommunen og mandag 19. juni starter den fem dager lange rettsaken. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

sidsel@lomedia.no

Læreren i 50-årene har vært ansatt ved den samme barneskolen i den lille kommunen i Troms og Finnmark fylke i rundt 15 år.

Hun aksepterer ikke å bli overflyttet til en annen skole i kommunen.

Begrunnelsen fra kommunen for overflyttingen er mistillit fra en stadig større gruppe foresatte. Det kommer fram i stevningen til Nord-Troms og Senja tingrett fra læreren og LO-advokat Eirik Pleym-Johansen.

Klager fra foresatte

I februar 2022 møtte læreren sammen med lokalt tillitsvalgte i Skolenes landsforbund (SL) kommunaldirektøren og kommunalsjefen for oppvekst i et drøftingsmøte fordi kommunen hadde mottatt klager fra foresatte på hvordan læreren behandlet deres barn.

Budskapet fra kommunen var at klagene måtte ta slutt. Læreren viste til at det var flere som hadde hatt utfordringer med barna det gjaldt.

I et nytt drøftingsmøte i juni 2022 ble det tatt opp en sak med enda en elev. De foresatte til eleven som klaget på læreren, sendte sak til Statsforvalteren.

Skolen iverksatte tiltak om at læreren ikke skulle være kontaktlærer for disse elevene resten av skoleåret.

Uthengt som mobber i lokalavisa

I tillegg mottok kommunen en anonym henvendelse fra en foresatt om at barnet deres ikke trivdes fordi læreren skulle ha vært «etter det» og barnet opplevde at det ble «hakket på».

Kommunen mente at det minst inngripende tiltaket var at læreren ble overflyttet til en annen skole.

I juli omtalte lokalavisa saken i en artikkel hvor både læreren og rektor ved skolen kunne identifiseres.

Ville ikke bytte skole

I oktober møtte læreren sammen med forbundssekretærene Jeanine Norstad og Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund (SL) kommunaldirektøren og kommunalsjefen for oppvekst i et nytt drøftingsmøte.

Der gjorde kommunen det klart at de mente det er innenfor deres styringsrett at læreren blir overflyttet og tilbudt lærerjobb ved en annen skole. Det ønsket ikke læreren. Hun har etterlyst en saklig begrunnelse og dokumentasjon på klager mot henne fra foresatte.

Usaklig oppsigelse, mener LO-advokaten

Ifølge advokat Eirik Pleym-Johansen, som er prosessfullmektig for læreren, innebærer omplasseringen av læreren en endringsoppsigelse.

Han mener oppsigelsen er usaklig og at omplasseringen ikke er innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Han mener videre at kommunen ikke har oppfylt sin undersøkelsesplikt og at saksbehandlingen til kommunen har vært sterkt kritikkverdig.

Mulig gjengjeldelse

I stevningen framhever han at det ikke er framlagt dokumentasjon på at læreren ikke har utøvet arbeidets sitt på en faglig god måte eller at arbeidsgiver har fulgt henne opp på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte.

«Det kommunen synes å ha gjort, er at de har lagt til grunn noen foreldres versjon av angivelige hendelser ukritisk uten å sikre tilstrekkelig kontradiksjon og foretatt nødvendige undersøkelser for å sikre sannhetsgehalten i påstandene, herunder hvorvidt klagene kan skyldes en form for «gjengjeldelse» etter at saksøker blant annet har varslet til barnevernet og opprettet § 9A-saker (opplæringsloven)», skriver LO-advokaten i stevningen.

Pleym-Johansen mener videre at kommunen ikke har tatt hensyn til konsekvensene for læreren av å flytte til naboskolen og understreker at kommunen det gjelder er svært liten og at hun nå er uthengt som mobber.

Påstand om ugyldig oppsigelse

Saken har vært behandlet både i kommunestyret og kontrollutvalget.

«En flytting av saksøker vil ikke skape ro for saksøker, men økt uro da det utad vil bli oppfattet som at hun har gjort noe galt», skriver LO-advokaten i stevningen.

I sin påstand ber LO-advokat Eirik Pleym-Johansen retten om å dømme oppsigelsen av læreren ugyldig, subsidiært å dømme beslutningen om å overflytte henne til en annen skole som urettmessig.

Han ber også om at læreren tilkjennes erstatning for ikke-økonomisk skade fra kommunen og at kommunen dømmes til å betale lærerens saksomkostninger.

Foreldre skal vitne

Prosessfullmektig for den saksøkte kommunen er KS-advokat Erland Aamodt. Han har lagt ned påstand om at kommunen frifinnes og at kommunen tilkjennes sakens omkostninger.

Ifølge KS-advokaten er domstolens prøving av styringsretten begrenset.

Han mener at beslutningen om å omplassere læreren er innenfor arbeidsgiverens styringsrett, at saksbehandlingen er forsvarlig og at lærerens rett til kontradiksjon er ivaretatt.

Blant vitnene kommunen vil føre, er både representanter for kommunen, en tidligere kommunalsjef og flere foreldre med barn som har hatt saksøkeren som lærer.

Blant en lang rekke vitner for læreren er forbundssekretærene Jeanine Norstad og Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund (SL).

(Rettet 18.06.2023 kl. 10.00: Det var skolen og ikke Statsforvalteren, som det opprinnelig sto feil i artikkelen, som iverksatte tiltak om at læreren ikke skulle være kontaktlærer for elever resten av skoleåret etter klager fra foresatte.)

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse