JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fylkeslag i Skolenes landsforbund (SL)

SL Vestfold og SL Telemark får nytt liv

To nye fylkeslag trer i kraft 1. august.
Arild Vinkenes (til venstre) og Staale Bergersen tiltrer som henholdsvis fylkesleder og hovedtillitsvalgt i SL Telemark 1. august i år.

Arild Vinkenes (til venstre) og Staale Bergersen tiltrer som henholdsvis fylkesleder og hovedtillitsvalgt i SL Telemark 1. august i år.

Sidsel Valum

sidsel@lomedia.no

– Det er siste gang vi er sammen. Det er litt spesielt, sa Staale Bergersen ved åpningen av representantskapsmøtet til SL Vestfold og Telemark i Porsgrunn fredag 14. april.

Han var ordstyrer da rundt 20 representanter var samlet på Porsgrunn videregående skole avdeling sør for å legge ned fylkeslaget og deretter velge styrer for de to nye fylkeslagene SL Vestfold og SL Telemark.

De to fylkeslagene ønsker i framtida å bygge videre på erfaringene fra samarbeidet i regionen Vestfold og Telemark fra årene de har vært sammenslått.

Andre nestleder og hovedkasserer Bodil Gullseth var til stede. Hun har bistått fylkeslaget i prosessen fram til oppløsningen.

Slutt etter knappe fire år

SL Vestfold og Telemark legges ned etter litt over tre og et halvt års virksomhet. Årsaken er at fylket Vestfold og Telemark opphører å eksistere og at fylkene Vestfold og Telemark gjenoppstår fra 1. januar 2024.

Per 14. mars i år hadde SL Vestfold og Telemark 464 medlemmer. Flertallet jobber i videregående skoler (184). Andelen pensjonister og uføre er høy, over 30 prosent (159), går det fram av styrets beretning til representantskapsmøtet. Fylkeslaget har hatt noe frafall av medlemmer, men ikke mye, som ifølge opplysninger fra fylkesleder Espen Johansen i beretningen først og fremst skyldes flytting, overgang til pensjon, død og overgang til jobb i andre virksomheter og sektorer.

Fylkeslaget SL Vestfold og Telemark trådte i kraft 1. januar 2020 med Espen Johansen som leder. Han er sykmeldt og var ikke til stede på representantskapsmøtet. Johansen har deltatt i LOs regionråd og i LOs regionkonferanser, noe han mener er viktig for å styrke forholdet til LO-familien og for å pleie kontakten med politiske partier, går det fram av styrets beretning til representantskapsmøtet.

Kjersti Thommesen har vært konstituert som fylkesleder siden årsskiftet i Espen Johansens sykefravær. Fra og med 1. august i år er fylkeslaget historie og fra da av skal de to nye fylkeslagene SL Vestfold og SL Telemark være i drift.

Kjersti Thommesen er valgt til hovedtillitsvalgt for fylkeskommunalt ansatte i nye Vestfold fylke og medlem av styret til SL Vestfold. Hun tiltrer vervet 1. august og har også ansvar for å samle det nye styret som skal velge leder og fordele andre roller i styret.

Kjersti Thommesen er valgt til hovedtillitsvalgt for fylkeskommunalt ansatte i nye Vestfold fylke og medlem av styret til SL Vestfold. Hun tiltrer vervet 1. august og har også ansvar for å samle det nye styret som skal velge leder og fordele andre roller i styret.

Sidsel Valum

Staale Bergersen, som enn så lenge også er hovedtillitsvalgt for fylkeskommunalt ansatte i SL i Vestfold og Telemark, forklarte hvorfor det er viktig at de nye fylkeslagene er i virksomhet fem måneder før fylkene Vestfold og Telemark igjen blir en realitet.

– Det skal være to separate medbestemmelsesmøter i fylkeskommunen med oppstart fra 1. august, ett for Vestfold og ett for Telemark, forklarte han.

SL ønsker å være representert i prosessen som skal skje i forbindelse med fordeling av ressurser i videregående skoler.

Her er styret til SL Telemark

Arild Vinkenes (45) ble valgt som fylkesleder for SL Telemark for ett år. Han jobber til daglig som lærer ved Porsgrunn videregående skole og tiltrer vervet 1. august samtidig som fylkeslaget SL Telemark trer i kraft.

Med seg i styret får han:

Åshild Hvidsten (nestleder, valgt for to år).

Staale Bergersen (hovedtillitsvalgt, valgt for ett år).

Andreas Grossmann (sekretær, valgt for to år).

Wenche Børresen (kasserer, valgt for ett år).

Silje Sørensen (valgt for ett år).

Lene Dahl Kullvik (studieleder, valgt for ett år).

Jon Theodor Andersen (valgt for to år).

Varamedlemmer til styret:

Erik Wang (valgt for ett år) og Arild Nilsen (valgt for to år).

Varamedlemmer til landsstyret for Staale Bergersen og Andreas Grossmann: Arild Vinkenes (valgt for ett år) og Silje Sørensen (valgt for to år). For å oppfylle forbundets vedtekter må SL Telemark velge to ekstra varamedlemmer til landsstyret før landsstyremøtet i september.

Valgkomite: Elisabeth Ljosåk (valgt for ett år), Kristin Juvet Sørensen (valgt for to år) og Beate Grønsund Andreassen (valgt for ett år).

Her er styret til SL Vestfold

Forslaget fra valgkomiteen til styre for SL Vestfold ble vedtatt. Antall styremedlemmer er tilstrekkelig til å oppfylle forbundets vedtekter. Kjersti Thommesen hadde på forhånd sagt ja til å være hovedtillitsvalgt i Vestfold fylkeskommune og Karin Haugo hadde på forhånd sagt ja til å være studieleder. Valg av fylkesleder og fordeling av øvrige verv skal det nye styret gjøre når det konstituerer seg. Kjersti Thommesen sa ja til å påta seg ansvar for å samle det nye styret.

Styret består av: Kjersti Thommesen (hovedtillitsvalgt, valgt for to år), Karin Haugo (studieleder, valgt for ett år), Sigrid Lian (valgt for to år), Jan Erik Rismyhr (valgt for ett år), Lena Marie Holtan (valgt for to år) og Øistein Trulsen (valgt for ett år). I samråd med forbundskontoret skal styret etter forslag fra representantskapet konstituere de øvrige rollene i styret før landsmøtet i september.

Varamedlemmer til styret:

Arnt Berby Karlsen (pensjonist) (valgt for ett år), Marit K. Øien (valgt for to år).

Valgkomite: Svein Runar Gjertsen (valgt for ett år).

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse