JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsforhandlinger i stat og Spekter:

Nå får medlemmene bedre representasjon i forhandlingsutvalgene. Se forslaget fra Fagforbundet

Fagforbundet får gjennomslag for å sikre bedre representasjon i utvalg til lønnsforhandlingene, i tråd med hvor LO Stats medlemmer faktisk jobber.
ENDRING: Odd Christian Øverland, forbundssekretær i Fagforbundet fikk gjennomslag for ny sammensetning av forhandlingsutvalg i tariffoppgjøret.

ENDRING: Odd Christian Øverland, forbundssekretær i Fagforbundet fikk gjennomslag for ny sammensetning av forhandlingsutvalg i tariffoppgjøret.

Morten Hansen

edv@lomedia.no

Representantskapet i LO Stat stemte tirsdag for å gå gjennom de ulike forbundenes representasjon til forhandlingsutvalgene. Målet er å sikre at utvalgenes sammensetning i større grad enn nå skal gjenspeile forbundenes medlemsmasse i det enkelte tariffområdet.

Fagforbundets Odd Christian Øverland la fram forslaget.

– Noen forbund har nesten alle medlemmer i staten – andre i Spekter-området. Men tradisjonen er slik at forhandlingsutvalgene settes sammen, uavhengig av hvor forbundene har hovedtyngden av medlemmene sine. Fagforbundet er størst i Spekter, men lite i staten. Da gir det ikke mening at vi skal være like tungt representert i begge tariffutvalgene, argumenterte Øverland.

Styret hadde på forhånd innstilt imot forslaget, som likevel oppnådde det påkrevde to tredjedels flertallet som kreves for å endre vedtektene.

Etter Solberg: Støre-regjeringen må rydde opp i statsansatteloven, mener NTL

Samme antall styremedlemmer

Et annet forslag fra Fagforbundet om å redusere antall medlemmer bak hvert styremedlem og dermed utvide styret med 14 styremedlemmer, ble nedstemt. Ifølge styret i LO Stat, ville endringen vært problematisk siden styret ville bli betydelig større.

Fagforbundets løsning om å sette ei grense på fem møtende representanter fra hvert forbund, og sende med stemmefullmakt fra de øvrige, fikk ikke gjennomslag.

Ifølge styret ville det brutt med prinsippet om at delegatene skal delta på styremøtene, og kanskje enda viktigere, at halvparten av medlemmene må være til stede for å fatte gyldige vedtak.

Kjønnsbalanse og kontingent

NTL sitt forslag om å innføre et minstekrav på 40 prosents representasjon fra hvert av to kjønn, ble enstemmig vedtatt. Forslaget omfattet også ei formulering om «om mulig» å inkludere representanter med minoritetsbakgrunn i styret.

Salen stemte også for et forslag fra styret om å igangsette en gjennomgang av størrelsen på medlemskontingenten. Denne er per i dag 0,05 prosent av høyeste lønnstrinn i laveste gjennomgående lønnsramme i statsregulativet. Problemet er bare at regnestykket er basert på et lønnsalternativ som ikke lenger finnes.

Warning
Annonse
Annonse