JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Plasstillitsvalgt og helsefagarbeider Ellen Fjæra går inn til en dement beboer på Eide omsorgssenter i Odda i de sene nattetimer.

Plasstillitsvalgt og helsefagarbeider Ellen Fjæra går inn til en dement beboer på Eide omsorgssenter i Odda i de sene nattetimer.

Bjørn A. Grimstad

Hva skjer med lønna når kommunene slår seg sammen?

Helsefagarbeider Ellen tjener 13.000 kroner mindre enn kollegene i nabokommunen

– Hvis sammenslåingen fører til at vi skal tjene mindre enn de som har jobbet i andre kommuner, merker jeg at jeg blir kraftig irritert, sier helsefagarbeider Ellen Fjæra.26.09.2019
09:46
01.10.2019 07:45

bjorn.grimstad@fagbladet.no

Ulik lønn opprører ansatte i nye kommuner, men ledelsen kan ikke love at de vil tjene det samme etter sammenslåingen.

Det er en rolig natt på Eide omsorgssenter i Odda. Få av de demente beboerne har vandret ut i gangene så langt. Og for en periode er de nå tre nattevakter på jobb, én mer enn tidligere. Da får plasstillitsvalgt og helsefagarbeider Ellen Fjæra tid til en prat med Fagbladet.

p

– Det kan være hektisk her. Etter en omstilling i fjor ble vi en færre på vakt. Det har ført til utfordringer, sier hun.

Fjæra får et funksjonstillegg på 3000 kroner i året for å jobbe natt.

I nabokommunen Ullensvang får nattevaktene et tillegg på hele 16.000 kroner. Fra nyttår er både Odda og Ullensvang del av den nye storkommunen. At forskjellene vedvarer en stund, synes Ellen er greit, så lenge det jevnes ut over tid.

Plasstillitsvalgt og helsefagarbeider Ellen Fjæra jobber nattevakt på Eide omsorgssenter.

Plasstillitsvalgt og helsefagarbeider Ellen Fjæra jobber nattevakt på Eide omsorgssenter.

Bjørn A. Grimstad

– Jeg blir kraftig irritert

Ifølge ledelsen i den nye kommunen er regnestykket mer komplisert enn som så. I kartleggingen av lønnsavtalene har de oppdaget at det har vært ulik praksis med å gi funksjonstillegg eller lønnstillegg. Omstillingsavtalen tilsier at ingen kan gå ned i lønn når kommunene slås sammen. Særavtaler og funksjonstillegg skal derimot reforhandles.

HR-sjef Eivind Gregersen tror ikke alle kommer til å havne på det høyeste nivået, altså 16.000 kroner.

– Jeg tror vi kommer til å øke dette tillegget for de som ligger lavest. Men i dette tilfellet vil vi kunne ende opp med at noen fortsatt vil ha høyere lønn enn andre, selv etter harmonisering, sier han.

At det kan bli lønnsforskjeller, opprører nattevakt Fjæra.

– Det står i omstillingsavtalen at alle skal beholde jobben og at ingen skal gå ned i lønn. Hvis det likevel fører til at vi skal tjene mindre enn de som har jobbet i andre kommuner, merker jeg at jeg blir kraftig irritert, sier hun.

Berører hver tredje kommuneansatt

Når fyrverkeriet freser til himmels nyttårsaften, smelter Odda, Jondal og Ullensvang sammen til én kommune.

1300 ansatte, over 11.000 innbyggere, noen fjordarmer og enorme fjellmassiver går inn i støpegryta. Den 1. januar 2020 er nye Ullensvang kommune en realitet, om de er klare eller ikke.

Det samme skjer over hele landet. 119 kommuner som skal bli til 47. 19 fylker blir til 11 regioner. Det vil si at én av tre ansatte i norske kommuner og fylker vil få ny arbeidsgiver.

p

Fagbladet har kontaktet en rekke av Fagforbundets avdelinger for å finne ut hvor langt arbeidet med å sikre lik lønn for likt arbeid, såkalt lønnsharmonisering, har kommet. Tilbakemeldinger fra 18 fagforeninger tyder på at det går sakte. I så godt som ingen av kommunene er lønnsforskjellene kartlagt. Dermed vet de færreste også hvor mye det vil koste.

– Det bør ikke gå for lang tid med lønnsforskjeller som oppfattes urettferdige. Det kan gå utover arbeidsmiljøet i en ny storkommune, advarer Bent Aslak Brandtzæg ved Telemarksforsking.

Hans erfaring fra flere tiår med forskning på kommunesammenslåinger er at mange utsetter arbeidet med å kartlegge og harmonisere lønn altfor lenge.

Odda

Odda

Bjørn A. Grimstad

Vil bruke to til tre år

Det ser ut til å være tilfellet i nye Ullensvang kommune også. Så langt finnes det nemlig ingen oversikt over lønnsforskjellene, heller ingen plan for hvordan de skal jevnes ut. Det har skapt gnisninger mellom ledelsen og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Ranveig Mannsåker.

– Jeg synes det har gått veldig treigt. Ledelsen har hele tiden skjøvet på tidsfristene. Nå har det endt opp med at vi må konsentrere oss om det aller viktigste, som at arkivsystemet er i orden og at folk får lønna si, sier hun.

Kommunens HR-sjef Eivind Gregersen bekrefter at ledelsen prioriterer å få på plass nye datasystemer, for blant annet å kunne betale ut lønn, før nyttår.

– Nå må vi først og fremst få den nye kommunen til å virke, slår han fast.

Harmonisering av lønn og arbeidsavtaler beskriver han som «mindre kritiske områder», men hevder at de har laget en framdriftsplan for dette. Samtidig mangler det mange detaljer, erkjenner Gregersen.

– Vi må være forsiktig med å drøye lønnsharmonisering. Det kan skape mye frustrasjon blant de ansatte. Men vi har et perspektiv på to til tre år. Og ja, det er klart dette kommer til å koste. Vi regner med å ta det over kommunebudsjettet og i lokale og særskilte forhandlinger, sier han.

Delte 50/50 med kommunen

Sandefjord slo seg sammen med Stokke og Andebu allerede ved inngangen til 2017. Leder i Fagforbundet Sandefjord, John-Ole Engnes, sier at det tok over to år å jevne ut lønnsforskjellene.

– De siste brikkene falt på plass i lønnsoppgjøret i vår, da alle tilleggene ble spist opp av det sentrale oppgjøret, sier han.

Engnes forteller at lønnsforskjellene lå på mellom 5000 og 10.000 kroner for vanlige arbeidstakere i kommunen. Selv om summene ikke er betydelige, fører det til gnisninger, erfarer han.

– Når folk står skulder ved skulder og gjør samme jobben, skaper det misnøye at de får forskjellig lønn, sier Engnes.

Løsningen for å jevne ut lønna ble å møte kommunen på halvveien.

– Vi brukte noe av den lokale potten til å være med på et spleiselag. Hvis vi for eksempel tok tre millioner kroner fra potten for å utjevne lønn, gikk også kommunen inn med tre millioner kroner, sier han.

Det er en løsning han ikke nødvendigvis anbefaler andre kommuner.

– I ettertid hadde det vært ønskelig at politikerne hadde tatt tak i lønnsforskjellene tidligere. Vi la trykk på det i partssammensatt utvalg, men ble ikke hørt, sier han.

p

– Kan bli bråk av slikt

En liten halvtime hver morgen inntar Oddas vaktmestere beksvart kaffe i kjelleren på brannstasjonen. På grusplassen utenfor står et dusin varebiler med «Odda kommune» skrevet på bildørene. Fra nyttår jobber de for Ullensvang kommune. Overgangen til ny arbeidsgiver er ikke helt smertefri.

Vaktmester Einar Opedal, Stein Egil Legård og Arnt Stenehjem (plasstillitsvalgt) i Odda kommune.

Vaktmester Einar Opedal, Stein Egil Legård og Arnt Stenehjem (plasstillitsvalgt) i Odda kommune.

Bjørn A. Grimstad

– Vi er mugne på ledelsen, for vi får så lite informasjon. Vi føler at vi ikke er en del av prosessen som foregår nå, sier vaktmester Stein Egil Legård.

Så vidt de vet, kan det gå lang tid før lønnsforskjellene i den nye kommunen jevnes ut. Det fører til at ansatte med like oppgaver, lik ansiennitet og lik kompetanse kan få ulik lønn i flere år framover.

– De må jo legge inn noe ekstra i potten, sånn at skjevhetene ikke blir så store når den nye kommunen er på plass. Vi kan ikke ha ulik lønn for samme arbeid. Det sier jo seg selv at det blir bråk av slikt, sier Legård.

Lokal lønnspott løser ikke problemet

Å bruke lokale tariffoppgjør til å utjevne lønnsforskjeller, synes ikke plasstillitsvalgt Arnt Stenehjem noe om.

– Om det skal tas gjennom den lille lokale potten vi har i de lokale forhandlingene, så vil det ta veldig lang tid, sier han.

Det er også ulike vaktordninger i de tre kommunene som må samkjøres, med egne tillegg. Det de derimot mener skal gå greit, er å bli kjent med kollegaene som nå jobber «uti fjorden». Helst uten for mye innblanding fra toppledelsen.

– De sendte oss på en samling med de andre vaktmesterne, hvor de hadde bli-kjent-leker og alt mulig. Det var ikke noe særlig, sier Legård.

Muntlig og skriftlig informasjon

Fagforbundet i Odda er ikke fornøyd med at prosessen med å slå sammen kommunene er så langsom at det fører til lite informasjon å gi til medlemmene.

Ranveig Mannsåker, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Odda kommune.

Ranveig Mannsåker, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Odda kommune.

Bjørn A. Grimstad

– Nå begynner ting å haste veldig. Men vi må nok bare leve med at de ansatte får ulik lønn og ulikt reglement fra nyttår, sier hovedtillitsvalgt Ranveig Mannsåker.

Bent Aslak Brandtzæg ved Telemarksforsking mener det ikke er nok å henvise ansatte til skriftlig informasjon på for eksempel nettsider om kommunesammenslåingen. Han mener det også bør gis muntlig informasjon. Her spiller de tillitsvalgte en viktig rolle.

– Fra tidligere sammenslåinger er det en erfaring at mangelfull informasjon til ansatte kan bidra til spekulasjoner og uro i organisasjonen som kan være uheldig for prosessen, sier Brandtzæg.

På taket på rådhuset i Odda, (fra venstre) Grethe Høvring Andersen, Kristi Gavle Stengårdsbakken og May Britt Skjeggedal. Alle jobber i økonomi og regnskap i Odda kommune.

På taket på rådhuset i Odda, (fra venstre) Grethe Høvring Andersen, Kristi Gavle Stengårdsbakken og May Britt Skjeggedal. Alle jobber i økonomi og regnskap i Odda kommune.

Bjørn A. Grimstad

Frykter ras

De aller fleste kommuneansatte vil kunne gå til samme jobb som før, også etter at ny kommune er på plass. Ledelse og administrasjon derimot, kan måtte regne med at de får nye arbeidsoppgaver og i noen tilfeller; en helt ny arbeidsplass. Lokalisering er et tema også i Odda.

p

– Før sommeren fikk vi vite hva vi skal jobbe med. Og det viktigste er at det faglige er på plass. Det som gjenstår, er den geografiske plasseringen, sier Grethe Høvring Andersen.

Hun jobber med innfordring og er en av de ansatte som står i faresonen for å måtte bytte arbeidssted. I intensjonsavtalen mellom de tre kommunene står det at blant annet økonomi og regnskap, IKT og arkiv skal legges til de to tidligere kommunesentraene Kinsarvik og Jondal. Dit er det minst 40 minutter med bil fra Odda.

– Det er klart at det ikke blir så kjekt å pendle, spesielt ikke når det bøtter ned. Så godt som alle veiene her er rasutsatte, sier Andersen.

Om de må pendle til jobben, og om det i så fall blir hver ukedag, har Fagforbundets medlemmer blitt lovet å få vite i løpet av høsten.

Dette er kommunereformen

• Fra reformens start i 2014 til 1. januar 2020 reduseres antall kommuner fra 428 til 356.

• I prosessen er 119 kommuner slått sammen til 47 nye kommuner.

• Rundt 150.000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner får ny arbeidsgiver.

Dette er regionreformen

• Fra 1. januar 2020 blir 19 fylker til 11 regioner.

• Det opprettes seks helt nye regioner:

Buskerud, Akershus og Østfold blir til Viken, Oppland og Hedmark blir til Innlandet, Vestfold og Telemark blir til Vestfold og Telemark, Vest- og Aust-Agder blir Agder, Sogn og Fjordane og Hordaland blir Vestland mens Troms og Finnmark får navnet Troms og Finnmark.

• Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland blir ikke slått sammen med andre fylker.

• Sør- og Nord-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag i 2018.

• Alle fylker blir fra nyttår hetende regioner.

26.09.2019
09:46
01.10.2019 07:45

Dette er kommunereformen

• Fra reformens start i 2014 til 1. januar 2020 reduseres antall kommuner fra 428 til 356.

• I prosessen er 119 kommuner slått sammen til 47 nye kommuner.

• Rundt 150.000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner får ny arbeidsgiver.

Dette er regionreformen

• Fra 1. januar 2020 blir 19 fylker til 11 regioner.

• Det opprettes seks helt nye regioner:

Buskerud, Akershus og Østfold blir til Viken, Oppland og Hedmark blir til Innlandet, Vestfold og Telemark blir til Vestfold og Telemark, Vest- og Aust-Agder blir Agder, Sogn og Fjordane og Hordaland blir Vestland mens Troms og Finnmark får navnet Troms og Finnmark.

• Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland blir ikke slått sammen med andre fylker.

• Sør- og Nord-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag i 2018.

• Alle fylker blir fra nyttår hetende regioner.
Mest lest

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Torgny Hasås

Sara plukket bær i Norge: Hevder hun mistet bonusen da samboeren ble syk

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Kai Hovden

Kraftselskapene er positive til fastpris på strøm for husholdninger

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

privat

Lene Elin ble stolt da sjefen slo tilbake mot hijab-hatet

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

Debatt

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Jan-Erik Østlie

«Forstår Vedum den norske modellen?»

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Halvard Alvik/NTB

Norges Hytteforbund mener staten har brutt Grunnloven

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

Ole Palmstrøm

LO-lederen til Stortinget: – Ikke kast bort tida på politisk spill

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

Morten Hansen

Fagorganiserte Viktor og Ørjan ble nektet kurs-fri med lønn

Forhandlingsdelegasjonen fra Skolenes landsforbund på vei inn til Riksmekleren. Fra venstre Jon Oddvar Holthe, forbundsleder Mette Johnsen Walker og Bodil Gullseth.

Forhandlingsdelegasjonen fra Skolenes landsforbund på vei inn til Riksmekleren. Fra venstre Jon Oddvar Holthe, forbundsleder Mette Johnsen Walker og Bodil Gullseth.

Sidsel Valum

Lærerstreiken fortsetter: – Vi snakker sammen


Flere saker