Kai Hovden" />

– Vi skal realisere drømmene til de vi hjelper, ikke våre egne

Bli med på innsiden av OsloKollega, en av byens største arbeids- og inkluderingsbedrifter.
En av arenaene for arbeidstrening hos OsloKollega er OK Sykkel. Her drives det både sykkelbutikk og -verksted. Via samarbeid med blant andre Oslo kommune, renovasjonsetaten og hittegodskontorene henter OsloKollega mer enn 30 tonn sykler i året.

En av arenaene for arbeidstrening hos OsloKollega er OK Sykkel. Her drives det både sykkelbutikk og -verksted. Via samarbeid med blant andre Oslo kommune, renovasjonsetaten og hittegodskontorene henter OsloKollega mer enn 30 tonn sykler i året.

OsloKollega

kai.hovden@lomedia.no

– Drivkraften vår er at vi kan stå opp hver dag og hjelpe disse folkene videre. Det handler om folk, sier administrerende direktør Skjalg Havåg.

Med seg på laget har han en rekke FLT-organiserte, og folkene de i fellesskap ønsker å hjelpe er de som har havnet utenfor arbeidslivet - et godt stykke utenfor.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT) er sentrale stikkord for virksomheten.

– Det er viktig å påpeke at det har foregått en revolusjon i denne bransjen i løpet av de seneste årene. For oss betyr det at vi i langt mindre grad baserer økonomien vår på å produsere varer og tjenester, selv om vi fremdeles har interne arbeidsplasser å by på i OsloKollega, forteller Havåg.

Nav er bedriftens største oppdragsgiver, og deltakerne kommer via Nav-systemet basert på behovet for de ulike tiltakene som finnes innen etatens tilbud.

– Det er Nav som avdekker behovet. Deltakerne kommer til oss med ett av to mål – jobb eller utdanning. Det er formidlingen til dette vi i stor grad måles på, sier direktøren.

I tillegg tilbys det et løp for gruppen som formidles til VTA.

– Her kan ambisjonen være å komme til oss og få et utviklende arbeid, forklarer Havåg.

Kampen mot utenforskapet

– Det skrytes av lav arbeidsledighet i Norge, mens vi mener at den reelle ledigheten ligger på nærmere 20 prosent, sier direktøren.

Havåg mener det er mye skjult utenforskap i ledighetstallene, og at det er utfordrende at politikken styres av nettopp disse tallene.

Alle sykler som går via OsloKollega og til nye syklister får nødvendig vedlikehold på verkstedet. Utslitte deler skiftes, og syklene rengjøres før de selges videre til gode priser.

Alle sykler som går via OsloKollega og til nye syklister får nødvendig vedlikehold på verkstedet. Utslitte deler skiftes, og syklene rengjøres før de selges videre til gode priser.

OsloKollega

– Vår kjepphest er at politikerne ikke må la ledighetstallene styre bevilgningene til Nav og andre aktører, sier han.

Direktøren er klar på at vi må mobilisere den arbeidskraften som finnes, og at det er helt avgjørende for opprettholdelsen av velferdsstaten i tiden fremover.

I tider med lav ledighet må det derfor satses ekstra på de som står lengst unna arbeidslivet.

– Gapet mellom offentlige utgifter og inntekter vil fortsette å øke fremover, blant annet som følge av at stadig flere blir eldre. Det vil kreve at en langt høyere andel av de yrkesaktive arbeider innen helsesektoren for å dekke behovet, minner Havåg om.

Med negativ netto arbeidsinnvandring, og nedgang i fødselstall i Norge, må de som i dag står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker mobiliseres, mener han.

– Kampen mot utenforskapet er drivkraften til våre ansatte, og målet er å hjelpe så mange som mulig, understreker Havåg.

Dramatisk utvikling

– Antallet unge uføre i aldersgruppen 18 til 29 år har nærmest eksplodert de siste årene, og gruppen med nedsatt arbeidsevne øker. Dette er de to kategoriene vi hovedsakelig jobber med, altså uføre i VTA og de med nedsatt arbeidsevne i AFT, forteller Havåg.

Han betegner utviklingen som dramatisk.

– Samtidig kuttes det i tiltaksplasser. Det var en klar føring i fjorårets statsbudsjett fra regjeringen om at AFT-tiltaket skulle prioriteres. Nå ser vi at det ikke kommer nye plasser, og at det på landsbasis er en nedgang i tiltaket. Dette gjelder også i Oslo, sier Havåg.

Tiltakene AFT og VTA ligger innenfor det som betegnes som skjermet sektor, altså at de ikke er anbudsutsatt.

– Det betyr at tilbyderne er forhåndsgodkjent av Nav, og at vi opererer innenfor et rammestyrt system. Men rammene har minket i AFT og er langt unna en behovsmessig økning i VTA, slår direktøren fast.

Han mener også at rammeverket stopper dynamikken i utviklingen av VTA-tiltaket.

– Vi er helt overbeviste om at det finnes masse folk der ute som kan bidra til velferdssamfunnet, men de blir ikke mobilisert fordi regelverket hindrer oss, slår han fast.

Som en av få virksomheter i Norge måler OsloKollega formidling i VTA.

– Vi jobber mye med å få disse kandidatene ut i ordinær bedrift, men de nye hospiteringsreglene hindrer oss, sier direktøren.

– Jeg opplever rett og slett situasjonen som trist. Systemet ser ikke at både bransjen og deltakerne er klare for å bidra i arbeidslivet. Men dette vil vi selvsagt fortsette å kjempe for, understreker Havåg.

Kvalitetsbevisste

– Kvalitet og utvikling har blitt førende også for de forhåndsgodkjente tiltakene, ikke bare for de som legges ut på anbud, slår Hanne Islund fast.

Hun sitter i ledergruppen hos OsloKollega og arbeider særskilt med VTA og jobbmuligheter i OsloKollega.

– Hos oss har vi jobbet frem to nye fagstrategier som skal bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring, og vi kjemper samtidig for å fjerne V-en i VTA – altså det varige. Vi mener at fagstrategiene gir oss retning i arbeidet, sier hun.

OK:ressurs utfører oppdrag innenfor alt fra lager og logistikk, montering, pakking og utsendelser hos OsloKollega. Avdelingen har oppdrag for alt fra store organisasjoner til mindre selskaper.

OK:ressurs utfører oppdrag innenfor alt fra lager og logistikk, montering, pakking og utsendelser hos OsloKollega. Avdelingen har oppdrag for alt fra store organisasjoner til mindre selskaper.

OsloKollega

Ifølge Islund har VTA til nå vært preget av at når de har fått en slik skjermet plass, blir de der til de går av med pensjon.

– Dette har Nav tatt tak i, og det skal nå være en utvikling for deltakerne i VTA, sier hun.

Her kommer også digitaliseringen vi omtalte innledningsvis inn.

– Digitalisering er viktig på dette feltet. Det handler om å komme seg videre. Der synes jeg vi er langt fremme som bedrift. Systemene gir forutsigbarhet for deltakerne våre og klare rammer for hvor de skal. Vi snakker om at deltakere er ansatte, om deres karriere, karriereutvikling og kompetanse. Dette er ikke et sted hvor vi gjemmer bort mennesker, understreker Islund.

Suksess med spillteknologi

– Mange har nok sett med skepsis på den digitale satsingen og lurt på hvor det blir av de varme hendene. Men det handler om balanse, mener Havåg.

Han påpeker at for mange handler digitalisering om selvstendighet.

– At de for eksempel ikke er avhengige av en hjelpeperson, men i større grad kan klare seg selv via digitale hjelpemidler. Samtidig må vi ikke miste de varme hendene og de personlige møtene. For å lykkes må vi ha begge deler, sier Havåg.

Hos OsloKollega har man satset på digitale spill, noe Islund forteller mer om.

– Det begynte i VTA hvor vi utviklet spillet GodKollega. Her er det karriereferdigheter som står sentralt. Målet er å spille seg god i arbeidslivet. Vi ser at det ikke er så mye veiledning som kreves for å utføre selve jobben, men kanskje mer av alt det andre som foregår rundt, sier hun.

Dermed har de plukket ut karriereferdigheter de mener er viktige i arbeidslivet, og brukt spillteknologi til å skape et spill hvor de blir selvstendige og får trent på disse ferdighetene.

– Resultatene i VTA er kjempegode. Her dekker vi et kunnskapsgap, deltakerne spiller ofte og de synes det er gøy. Uten spillet får du bare veiledning når en situasjon oppstår. I spillet spiller du en annen enn deg selv som møter ulike utfordringer på veien, forteller Islund.

Suksessen har ført til at spill nummer to nå er på gang. Det tar for seg karriererefleksjon og -utforskning.

– Dette spillet er rettet mot AFT, men også oppfølging i de andre tiltakene. Deltakerne spiller karriereveileder, og hjelper en person i spillet med refleksjon og utforsking av karrieren. I spillet kommer de inn på både formell og uformell kompetanse, slik at tanker rundt dette kan overføres til spilleren, forklarer Islund.

Hos OsloKollega finner du også OK:data. På verkstedet sorterer, rengjør, reparerer og klargjør deltakerne og de ansatte produkter som selges i en egen nettbutikk. Alle produktene gjennomgår også sikker sletting av gamle data.  

Hos OsloKollega finner du også OK:data. På verkstedet sorterer, rengjør, reparerer og klargjør deltakerne og de ansatte produkter som selges i en egen nettbutikk. Alle produktene gjennomgår også sikker sletting av gamle data.  

OsloKollega

Begge disse spillene har et langt større nedslagsfelt enn deltakerne hos OsloKollega, mener Islund og Havåg.

– OsloKollega er medeier i bedriftsnettverket Kopano. Det består av 23 arbeids- og Inkluderingsbedrifter i Norge som blant annet utvikler morgendagens digitale løsninger for deltakere. Helt sentralt er en digital karriereportal som er deltakerstyrt. Her får deltakerne så å si fullt innsyn, og kan være med og styre sitt eget løp, sier Havåg.

Inne og ute

Hos OsloKollega er det mulighet til å jobbe internt i bedriften med blant annet sykkelreparasjon, gjenbruk og kildesortering av IKT-utstyr og kantinedrift.

I tillegg har de et fruktbart samarbeid med Choice-hotellene.

– På Choice Børsparken får deltakerne mulighet til arbeidstrening innen housekeeping, resepsjon og kjøkken, forteller Havåg.

Deltakerne går utenpå den ordinære staben, og det har vist seg at veien fra arbeidstrening til ordinært arbeid kan være kort.

– Vi har hatt deltakere som etter en måned på arbeidstrening i housekeeping gikk rett ut i jobb, da via hotellets nettverk i Choice-kjeden. Det viser at dette fungerer, sier Havåg.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ledere, ingeniører og teknikere.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse