JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid, men må ofte vente på lange anbudsprosesser i Nav.

Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid, men må ofte vente på lange anbudsprosesser i Nav.

Eirik Dahl Viggen

Tillitsreform

Fretex mister ansatte mens de venter på Nav, mener klubblederne

Nav utlyser anbudene på nye tiltaksplasser for sent, hevder Fretex og Spir. Praksisen har ført til parallelle prosesser med nedbemanning og anbudssøking.04.05.2022
14:56
04.05.2022 15:11

kai.hovden@lomedia.no

Klubblederne Svein Jakob Hagen og Marianne Svendsen Kofoed i FLTs klubber i henholdsvis Fretex Jobb AS og Spir Oslo AS står bak et opprop som krever at Støre-regjeringens varslede tillitsreform også skal omfatte arbeids- og inkluderingsbransjen.

– Vi applauderer at regjeringen i Hurdalsplattformen slår fast at rammevilkårene for kommunalt eide og ideelle attføringsbedrifter skal sikres, og at anbudsregimer som bidrar til å sentralisere og bygge ned tilbud skal unngås, sier Hagen og Kofoed.

Rystet Sp-topp: Tidspress. Skjemavelde. Usikre jobber: Lundteigen spurte attføringsbedriftene og fikk svar

Lite forutsigbare arbeidsforhold

Kofoed og Hagen mener Navs praksis i forbindelse med anbudsutsatte tiltak fører til kompetanseflukt fra bransjen.

– Nav lyser ut nye anbud for sent. Det går ut over arbeidsgivers mulighet til å sørge for stabilitet og forutsigbarhet for de ansatte, påpeker de.

Saken fortsetter under bildet.

KJEMPER FOR REFORM: Marianne Svendsen Kofoed og Svein Jakob Hagen kjemper for at regjeringens tillitsreform også skal omfatte arbeids- og inkluderingsbransjen.

KJEMPER FOR REFORM: Marianne Svendsen Kofoed og Svein Jakob Hagen kjemper for at regjeringens tillitsreform også skal omfatte arbeids- og inkluderingsbransjen.

FLT

Økonomien i virksomhetene som konkurrerer om anbudene er ofte ikke god nok til at man vil risikere å ha flere ansatte på lønningslisten enn høyst nødvendig i påvente av resultatet fra anbudskonkurransen.

– Navs praksis har ført til parallelle prosesser med nedbemanning og anbudssøking. Det er en stor påkjenning for de ansatte som berøres, og selvsagt heller ikke gunstig for virksomhetene, sier Kofoed.

I tillegg mener de Nav avskilter mange dyktige ansatte med lang erfaring ved at kravene til utdanning i anbudene har økt de seneste årene.

– Det fører til at ansiennitetsprinsippet undergraves. Nav har spesifikke krav til utdanning og kompetanse i anbudene. De med lang erfaring og ansiennitet, men manglende formalkompetanse, risikerer å ikke bli godkjent av Nav. Dermed blir de skjøvet ut i arbeidsledighet.

Traineeprogrammet i staten: Aasmund (29) fikk vist Landbruksdepartementet hva han er god for

Stor grad av detaljstyring

De to FLTerne peker videre på at Nav i stor grad detaljstyrer hver enkelt tiltaksarrangør.

– Våre medlemmer rapporterer om følgene av anbudsregimet. Det handler om rigide rapporteringskrav som forhindrer den oppfølgingen og fleksibiliteten som er nødvendig for å ivareta de som stiller svakest på arbeidsmarkedet, påpeker Kofoed.

Hun forteller at Navs regelverk er strengere enn hva ESA (EFTAs overvåkingsorgan, som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i de enkelte EØS-EFTA-land) krever, og at rapporteringsplikten kommer i tillegg til alle oppgavene som gjøres fra før – og at man ikke kompenseres for rapporteringen.

– I tillegg preges anbudsutsettingen av korte anbudsperioder. Det er krevende for bedriftene å få nye tiltak til å gå opp, levere de forventede resultatene og samtidig søke på nye anbud i en tidsperiode på bare tre til fire år, understreker Hagen.

Kofoed og Hagen mener de korte anbudsperiodene går ut over både ansatte og tiltaksdeltakere.

– Begge grupper har behov for trygge og stabile rammer, understreker de.

Inkludert i arbeidslivet: Slik fikk Caroline (33) jobb på sykehjemmet

Ingen virksomhetsoverdragelse

I andre bransjer er det vanlig å følge reglene for virksomhetsoverdragelse ved anbudskonkurranser. Det innebærer at de ansatte, som for eksempel i buss-bransjen, så å si bare bytter uniform dersom et annet selskap enn det de er ansatt i vinner anbudet. Arbeids- og lønnsvilkår forblir like i det nye selskapet.

Slik er det ikke i arbeids- og inkluderingsbransjen, ifølge Hagen og Kofoed.

– Vinner en annen bedrift anbudet, er det ikke sikkert man blir ansatt i den anbudsvinnende bedriften. Og dersom man blir ansatt, får man ikke med seg ansiennitet eller lønns- og arbeidsvilkårene fra den forrige bedriften, forklarer de.

Dette mener FLTerne er uhørt, når det er snakk om en offentlig tildeling av anbudene.

Klare krav

FLTs tillitsvalgte har på bakgrunn av dette fremmet en rekke krav til regjeringen.

– Vi krever at tillitsreformen også skal gjelde for vår bransje, at regjeringen forhindrer ytterligere anbudsutsetting av arbeidstiltak og at den reverserer Solberg-regjeringens anbudssystem. Skal regjeringen allikevel videreføre ordningen med anbud, krever vi anbudsperioder på minimum sju år, at Nav må lyse ut nye anbud to år før anbudsperiodene utgår og at reglene for virksomhetsoverdragelse skal gjelde, sier Hagen og Kofoed.

Nav: – Tar kritikken på alvor

Ifølge avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav tar etaten kritikken fra leverandørene av arbeidsmarkedstiltak på alvor.

Grundtjernlien understreker at leverandørene er svært viktige samarbeidspartnere for Nav.

– Vi synes det er positivt at leverandørene kommer med innspill og forslag til forbedringer. Vi har full forståelse for at prosessen fra anbud til oppstart av arbeidsmarkedstiltak kan være krevende for flere leverandører. Vi opplever likevel at samarbeidet er godt, sier avdelingsdirektøren.

Det er berammet et møte mellom Nav og leverandørenes interesseorganisasjoner.

– Da blir det igjen anledning til å få snakket om saker som leverandørene er opptatt av, sier Grundtjernlien.

Kritisert tidligere

Ifølge avdelingsdirektøren har Nav også tidligere fått kritikk for at det kan være for liten tid mellom signering av kontrakt og oppstart av et arbeidsmarkedstiltak.

– Det er kritikk vi tar på alvor. Det er viktig for oss at leverandørene får så forutsigbare rammebetingelser som mulig. Fra i år vil vi legge til rette for at kontrakter kan signeres seks måneder før avtalen iverksettes. Vi håper at en såpass lang periode fra avtalesignering til avtaleoppstart vil ivareta leverandørenes behov for forutsigbarhet, også dersom oppstart av ny avtale blir på sommeren.

Dermed går det altså mot en løsning i tråd med hva Fretex Jobb etterlyser.

Saken fortsetter etter bildet.

Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav

Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav

Hanna Skotheim

Garanterer ikke full utnyttelse

Nav er også kjent med at tiltaksplasser ikke alltid benyttes slik det opprinnelig var planlagt. Ledige plasser kan dermed føre til dårligere resultat for leverandørene, ettersom de får betalt for gjennomførte løp.

– Det er betydelige variasjoner og svingninger både i bevilgninger fra Stortinget til arbeidsmarkedstiltak, i arbeidsmarkedet i Nav-kontorenes prioriteringer og brukerens behov, for å nevne noe. Det er derfor viktig for Nav å kommunisere dette i konkurransegrunnlaget til potensielle tilbydere, hvor vi påpeker at vi ikke garanterer full utnyttelse av plassene, men at vi etterstreber forutsigbarhet, sier Grundtjernlien.

Han forklarer at det gjøres klart i konkurransegrunnlaget at verdien er et estimat som styres av behov, bevilgning av midler og utviklingen på arbeidsmarkedet.

– Fylkene står fritt til å styre tiltaksbruk ut fra eget behov og økonomiske rammer, legger Grundtjernlien til. 

I tillegg peker Grundtjernlien på at potensielle tilbydere er gjort kjent med risikoen i konkurransegrunnlaget, og dermed kan prise risikoen inn i sitt tilbud til Nav.

– Likevel er det viktig for Nav å ha god dialog om økonomiske rammer og endringer i behov. Utnyttelse av plassene er derfor svært viktig, understreker han. 

Spir Oslo

Heleid av Oslo kommune og godkjent tiltaksleverandør for Nav. Leverer fagopplæring, og bistår folk med å finne riktig jobb enten det handler om kompetanseheving, kvalifisering eller utvikling av karriereferdigheter.

Kilde: spiroslo.no

Fretex Jobb:

Skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid. Selskapets virksomhet drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag, og drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv som formål.

Kilde: fretex.no

04.05.2022
14:56
04.05.2022 15:11Mest lest

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

Alf Ragnar Olsen

Vigdis har jobba i Posten siden 1981. Nå blir hun sett på som en byrde

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen skroter «året uten penger» for syke og skadde som ikke er ferdig avklart i Nav

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv.  Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv. Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

Håvard Sæbø

Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

Helge Rønning Birkelund

Folk med de tyngste jobbene har ikke råd til å gå av med pensjon, mener forbundsleder

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Tri Nguyen Dinh

Ny måling: Velgerne svikter de rødgrønne – flertallet ryker

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

Knut Viggen

Nestleder i elektriker-fagforening risikerer å få sparken i Norske Skog

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Her er den nye lønna til industriarbeiderne

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i apoteket opptil 100.000 mer i lønn

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

Arkivfoto: Erlend Angelo

Brudd i forhandlingene for flere tusen oljearbeidere

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

Kari Kløvstad

Nær halvparten av elevene droppet ut av videregående – så snudde kommunen trenden

Debatt

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Fortjener ikke utdanningsgruppene i staten et lønnsløft, LO?»

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, sier at havvindsatsningen kan bli et helt nytt industrieventyr.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, sier at havvindsatsningen kan bli et helt nytt industrieventyr.

NTB/Tormod Ytrehus

Satsingen på havvind kan skape et nytt industrieventyr, mener Fellesforbundet

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

Knut Viggen

Nå får heismontørene et særlig vern mot arbeid med helsefarlig støv


Flere saker