JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid, men må ofte vente på lange anbudsprosesser i Nav.

Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid, men må ofte vente på lange anbudsprosesser i Nav.

Eirik Dahl Viggen

Tillitsreform

Fretex mister ansatte mens de venter på Nav, mener klubblederne

Nav utlyser anbudene på nye tiltaksplasser for sent, hevder Fretex og Spir. Praksisen har ført til parallelle prosesser med nedbemanning og anbudssøking.04.05.2022
14:56
04.05.2022 15:11

kai.hovden@lomedia.no

Klubblederne Svein Jakob Hagen og Marianne Svendsen Kofoed i FLTs klubber i henholdsvis Fretex Jobb AS og Spir Oslo AS står bak et opprop som krever at Støre-regjeringens varslede tillitsreform også skal omfatte arbeids- og inkluderingsbransjen.

– Vi applauderer at regjeringen i Hurdalsplattformen slår fast at rammevilkårene for kommunalt eide og ideelle attføringsbedrifter skal sikres, og at anbudsregimer som bidrar til å sentralisere og bygge ned tilbud skal unngås, sier Hagen og Kofoed.

Rystet Sp-topp: Tidspress. Skjemavelde. Usikre jobber: Lundteigen spurte attføringsbedriftene og fikk svar

Lite forutsigbare arbeidsforhold

Kofoed og Hagen mener Navs praksis i forbindelse med anbudsutsatte tiltak fører til kompetanseflukt fra bransjen.

– Nav lyser ut nye anbud for sent. Det går ut over arbeidsgivers mulighet til å sørge for stabilitet og forutsigbarhet for de ansatte, påpeker de.

Saken fortsetter under bildet.

KJEMPER FOR REFORM: Marianne Svendsen Kofoed og Svein Jakob Hagen kjemper for at regjeringens tillitsreform også skal omfatte arbeids- og inkluderingsbransjen.

KJEMPER FOR REFORM: Marianne Svendsen Kofoed og Svein Jakob Hagen kjemper for at regjeringens tillitsreform også skal omfatte arbeids- og inkluderingsbransjen.

FLT

Økonomien i virksomhetene som konkurrerer om anbudene er ofte ikke god nok til at man vil risikere å ha flere ansatte på lønningslisten enn høyst nødvendig i påvente av resultatet fra anbudskonkurransen.

– Navs praksis har ført til parallelle prosesser med nedbemanning og anbudssøking. Det er en stor påkjenning for de ansatte som berøres, og selvsagt heller ikke gunstig for virksomhetene, sier Kofoed.

I tillegg mener de Nav avskilter mange dyktige ansatte med lang erfaring ved at kravene til utdanning i anbudene har økt de seneste årene.

– Det fører til at ansiennitetsprinsippet undergraves. Nav har spesifikke krav til utdanning og kompetanse i anbudene. De med lang erfaring og ansiennitet, men manglende formalkompetanse, risikerer å ikke bli godkjent av Nav. Dermed blir de skjøvet ut i arbeidsledighet.

Traineeprogrammet i staten: Aasmund (29) fikk vist Landbruksdepartementet hva han er god for

Stor grad av detaljstyring

De to FLTerne peker videre på at Nav i stor grad detaljstyrer hver enkelt tiltaksarrangør.

– Våre medlemmer rapporterer om følgene av anbudsregimet. Det handler om rigide rapporteringskrav som forhindrer den oppfølgingen og fleksibiliteten som er nødvendig for å ivareta de som stiller svakest på arbeidsmarkedet, påpeker Kofoed.

Hun forteller at Navs regelverk er strengere enn hva ESA (EFTAs overvåkingsorgan, som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i de enkelte EØS-EFTA-land) krever, og at rapporteringsplikten kommer i tillegg til alle oppgavene som gjøres fra før – og at man ikke kompenseres for rapporteringen.

– I tillegg preges anbudsutsettingen av korte anbudsperioder. Det er krevende for bedriftene å få nye tiltak til å gå opp, levere de forventede resultatene og samtidig søke på nye anbud i en tidsperiode på bare tre til fire år, understreker Hagen.

Kofoed og Hagen mener de korte anbudsperiodene går ut over både ansatte og tiltaksdeltakere.

– Begge grupper har behov for trygge og stabile rammer, understreker de.

Inkludert i arbeidslivet: Slik fikk Caroline (33) jobb på sykehjemmet

Ingen virksomhetsoverdragelse

I andre bransjer er det vanlig å følge reglene for virksomhetsoverdragelse ved anbudskonkurranser. Det innebærer at de ansatte, som for eksempel i buss-bransjen, så å si bare bytter uniform dersom et annet selskap enn det de er ansatt i vinner anbudet. Arbeids- og lønnsvilkår forblir like i det nye selskapet.

Slik er det ikke i arbeids- og inkluderingsbransjen, ifølge Hagen og Kofoed.

– Vinner en annen bedrift anbudet, er det ikke sikkert man blir ansatt i den anbudsvinnende bedriften. Og dersom man blir ansatt, får man ikke med seg ansiennitet eller lønns- og arbeidsvilkårene fra den forrige bedriften, forklarer de.

Dette mener FLTerne er uhørt, når det er snakk om en offentlig tildeling av anbudene.

Klare krav

FLTs tillitsvalgte har på bakgrunn av dette fremmet en rekke krav til regjeringen.

– Vi krever at tillitsreformen også skal gjelde for vår bransje, at regjeringen forhindrer ytterligere anbudsutsetting av arbeidstiltak og at den reverserer Solberg-regjeringens anbudssystem. Skal regjeringen allikevel videreføre ordningen med anbud, krever vi anbudsperioder på minimum sju år, at Nav må lyse ut nye anbud to år før anbudsperiodene utgår og at reglene for virksomhetsoverdragelse skal gjelde, sier Hagen og Kofoed.

Nav: – Tar kritikken på alvor

Ifølge avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav tar etaten kritikken fra leverandørene av arbeidsmarkedstiltak på alvor.

Grundtjernlien understreker at leverandørene er svært viktige samarbeidspartnere for Nav.

– Vi synes det er positivt at leverandørene kommer med innspill og forslag til forbedringer. Vi har full forståelse for at prosessen fra anbud til oppstart av arbeidsmarkedstiltak kan være krevende for flere leverandører. Vi opplever likevel at samarbeidet er godt, sier avdelingsdirektøren.

Det er berammet et møte mellom Nav og leverandørenes interesseorganisasjoner.

– Da blir det igjen anledning til å få snakket om saker som leverandørene er opptatt av, sier Grundtjernlien.

Kritisert tidligere

Ifølge avdelingsdirektøren har Nav også tidligere fått kritikk for at det kan være for liten tid mellom signering av kontrakt og oppstart av et arbeidsmarkedstiltak.

– Det er kritikk vi tar på alvor. Det er viktig for oss at leverandørene får så forutsigbare rammebetingelser som mulig. Fra i år vil vi legge til rette for at kontrakter kan signeres seks måneder før avtalen iverksettes. Vi håper at en såpass lang periode fra avtalesignering til avtaleoppstart vil ivareta leverandørenes behov for forutsigbarhet, også dersom oppstart av ny avtale blir på sommeren.

Dermed går det altså mot en løsning i tråd med hva Fretex Jobb etterlyser.

Saken fortsetter etter bildet.

Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav

Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav

Hanna Skotheim

Garanterer ikke full utnyttelse

Nav er også kjent med at tiltaksplasser ikke alltid benyttes slik det opprinnelig var planlagt. Ledige plasser kan dermed føre til dårligere resultat for leverandørene, ettersom de får betalt for gjennomførte løp.

– Det er betydelige variasjoner og svingninger både i bevilgninger fra Stortinget til arbeidsmarkedstiltak, i arbeidsmarkedet i Nav-kontorenes prioriteringer og brukerens behov, for å nevne noe. Det er derfor viktig for Nav å kommunisere dette i konkurransegrunnlaget til potensielle tilbydere, hvor vi påpeker at vi ikke garanterer full utnyttelse av plassene, men at vi etterstreber forutsigbarhet, sier Grundtjernlien.

Han forklarer at det gjøres klart i konkurransegrunnlaget at verdien er et estimat som styres av behov, bevilgning av midler og utviklingen på arbeidsmarkedet.

– Fylkene står fritt til å styre tiltaksbruk ut fra eget behov og økonomiske rammer, legger Grundtjernlien til. 

I tillegg peker Grundtjernlien på at potensielle tilbydere er gjort kjent med risikoen i konkurransegrunnlaget, og dermed kan prise risikoen inn i sitt tilbud til Nav.

– Likevel er det viktig for Nav å ha god dialog om økonomiske rammer og endringer i behov. Utnyttelse av plassene er derfor svært viktig, understreker han. 

Spir Oslo

Heleid av Oslo kommune og godkjent tiltaksleverandør for Nav. Leverer fagopplæring, og bistår folk med å finne riktig jobb enten det handler om kompetanseheving, kvalifisering eller utvikling av karriereferdigheter.

Kilde: spiroslo.no

Fretex Jobb:

Skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid. Selskapets virksomhet drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag, og drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv som formål.

Kilde: fretex.no

04.05.2022
14:56
04.05.2022 15:11

Spir Oslo

Heleid av Oslo kommune og godkjent tiltaksleverandør for Nav. Leverer fagopplæring, og bistår folk med å finne riktig jobb enten det handler om kompetanseheving, kvalifisering eller utvikling av karriereferdigheter.

Kilde: spiroslo.no

Fretex Jobb:

Skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid. Selskapets virksomhet drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag, og drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv som formål.

Kilde: fretex.no
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Brian Cliff Olguin

Lærerne tapte trolig 10.000 hver på streiken

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Arbeiderpartiet. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

Debatt

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

Jan-Erik Østlie/Stian Lysberg Solum-NTB

«Når det gjelder noe så viktig som økonomien til folk, skal vi politikere ikke gi feil informasjon»


Flere saker