JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Trygge veger, og tunneler som er sikret etter de kravene Norge har forpliktet seg til overfor EU, er hva Alf Edvard Masternes og LO ønsker å få inn i neste års statsbudsjett. LO peker på to viktige strekninger. (Illustrasjonsfoto)

Trygge veger, og tunneler som er sikret etter de kravene Norge har forpliktet seg til overfor EU, er hva Alf Edvard Masternes og LO ønsker å få inn i neste års statsbudsjett. LO peker på to viktige strekninger. (Illustrasjonsfoto)

Statens havarikommisjon

Statsbudsjettet 2023

SV vil ta midler fra veg og gi det til bane. Det får FLT-topp til å reagere

Vi må sikre at folk og bedrifter har et tilbud også der toget ikke går, mener Alf Edvard Masternes.


11.11.2022
13:08
29.11.2022 09:15

kai.hovden@lomedia.no

SVs budsjettforslag er øremerket folk som bor i sentrale strøk, er dommen fra FLTs mann i Statens vegvesen.

Masternes viser til SVs forslag om å bruke mer midler på jernbane og mindre på veg. Partiet har dette som en strategi for å nå målet om å halvere klimagassutslipp innen 2030.

«For å få til dette er det behov for en radikal endring. SVs oppskrift er mindre vei – mer jernbane. Jernbanen skal binde byer og landsdeler sammen, som erstatning for firefelts motorvei og fly», heter det i budsjettforslaget.

Må sikres rammevilkår

Masternes, som opprinnelig er fra Finnmark, er opptatt av å sikre industrien i distriktene den nødvendige tilgangen til markedet, og at folk som bor der skal ha trafikksikre veger å ferdes på.

Alf Edvard Masternes, leder av FLT i Statens vegvesen.

Alf Edvard Masternes, leder av FLT i Statens vegvesen.

Kai Hovden

– Jeg kan være enig med Lysbakken og SV i at å bygge firefelts motorveg med 110-soner er litt luksus. Vogntog som frakter varer, kan allikevel ikke kjøre fortere enn 80 kilometer i timen. I så måte er det godt å se at SV heller vil satse på det de kaller trygge hverdagsveger, sier Masternes.

– Men det handler ikke om å bygge motorveg. Det handler om å sikre at folk i hele landet, både i by og bygd, kan ferdes trygt, og at det er levelige rammevilkår for næringslivet, utdyper han.

Masternes minner om at store deler av sjømatnæringen, som hovedsakelig lever av eksport, befinner seg langs et slitent riks- og fylkesvegnett – ikke i umiddelbar nærhet til verken jernbane eller flyplasser.

Ifølge SV skal distriktene sikres slike veger via rassikring, utbedring og vedlikehold. Partiet setter av 250 millioner kroner til trygge og gode hverdagsveger, 200 millioner til ras- og skredsikring av riksveger og 200 millioner til vedlikehold. Kutt til det som beskrives som miljøfiendtlige motorveier, er på 700 millioner kroner.

– Vi må huske at det ofte er mye dyrere å vedlikeholde en gammel veg enn å bygge en ny og fremtidsrettet veg. Jeg registrerer at SV vil kutte noen milliarder hos statsaksjeselskapet Nye Veier AS. Jeg hadde satt større pris på at det ble en skikkelig gjennomgang av hvordan vegmidler blir brukt og prioritert, sier Masternes.

– Med tre vegeiere i tillegg til kommunene, altså Statens vegvesen, fylkeskommunene og Nye Veier AS, vil nok land vi liker å sammenlikne oss med si at Norge har alt for mye penger når vi kan sløse dem på så mange vegeierskap, fortsetter han.

Gryteklare prosjekter

Masternes har vært aktiv i LOs innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget i forbindelse med behandlingen av Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Her spiller som kjent SV en sentral rolle som regjeringens støttepart.

LO vil sikre både trafikanter og aktivitet i Statens vegvesen ved å ta inn to strekninger som har blitt tatt ut av budsjettforslaget. Disse er så å si klare for oppstart, og har ifølge Masternes et adskillig større behov for midler enn hva SV har foreslått i sitt alternative budsjett.

– Det dreier seg om E6 Megården – Mørsvikbotn i Nordland og E16 Arna – Stanghelle i Vestland fylke. Den første av disse strekningene er markert med grønt i Vegvesenets system. Det vil si at man er klare for å sette spaden i jorda. Når det gjelder E16 Arna – Stanghelle, trengs det midler til å fullføre siste del av planprosessen. Dette er et fellesprosjekt med BaneNor, som vil gi forbedringer både for vogntog og tog, forteller Masternes.

Dette er strekninger hvor de planlagte utbedringene vil ha stor betydning for de som ferdes på vegen, og det vil også gi mulighet til å følge opp med tunnelsikringsarbeid Norge har forpliktet seg til, men ennå ikke gjennomført.

– Det er mer enn 30 tunneler totalt på disse strekningene, og de fleste av dem oppfyller ikke kravene i tunneldirektivet fra EU, påpeker Masternes.

Og ettersom mye av planarbeidet er gjort, gjelder det å sette i gang mens planene fremdeles stemmer med terrenget, ifølge Masternes.

– Planer i denne sektoren er ferskvare. Man kan ikke bare børste støv av en plan som har ligget i skuffen i tre eller fem år. Her spiller blant annet prisstigning, lokale arealplaner og endrede rammevilkår inn. Det vil derfor være sløsing med skattebetalernes penger å utsette prosjekter som er så tett på å være oppstartklare, mener han.

Beredskap og samfunnssikkerhet

I sitt innspill viser LO også til at det norske vegnettet er en del av vår kritiske infrastruktur.

«Det er derfor avgjørende at Statens vegvesen har ressurser og kompetanse på hele vegnettet, slik at de raskt kan håndtere uforutsette hendelser og sørge for at vegen raskt åpnes for trafikk. Villere og våtere klima gjør at uforutsette hendelser skjer oftere, og beslutninger må tas raskt slik at entreprenøren i driftskontrakten umiddelbart kan starte arbeidet», skriver LO.

LO viser til at ved kriser i fredstid vil ambulanse, brann og politi bli prioritert ved drivstoffmangel.

«… men det hjelper lite hvis vegen er stengt», skriver LO.

Kostbart, men nødvendig

Forslagene LO legger på Transport- og kommunikasjonskomiteens bord er ikke billige.

– Men hva er alternativet? spør Masternes.

– Til sammen vil det handle om investeringer på mellom 25 og 26 milliarder kroner. Ja, det er mye penger, men særlig når det gjelder strekningen i Nordland, er det få eller ingen alternativer, påpeker han.

Ved såkalt vegbrudd, altså at vegen blir ufremkommelig, må man ty til omkjøring via Sverige på strekningen Megården – Mørsvikbotn i Nordland.

– Det er en tur på cirka elleve timer, og muligens enda lengre kjøretid for våre helter i transportsektoren. Jeg tror folk i sentrale strøk ville se på dette som helt uakseptabelt, sier Masternes.

Når det gjelder strekningen i Vestland fylke, er det oppstartmidler som er avgjørende, ifølge Masternes.

– Alt trenger ikke bevilges det første året, men E16 trenger oppstartmidler slik at ikke fellesprosjektet med BaneNor må legges ned, sier han.

11.11.2022
13:08
29.11.2022 09:15Mest lest

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

Anna Granqvist

Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Erlend Tro Klette

Bedrifta går så det susar, men det vises ikkje på løna til Kjell og Joachim

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

Hvor lenge må jeg jobbe? Hva er sliterordningen? Her er ti spørsmål og svar om pensjonsendringene.

Hvor lenge må jeg jobbe? Hva er sliterordningen? Her er ti spørsmål og svar om pensjonsendringene.

Frank May / NTB

Pensjonen endres: Ti spørsmål og svar

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Politiet stoppet ulovlig søndagshandel

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

De streiket i nesten ett år. Nå får de tariffavtale og går opp i lønn

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen. Nå må staten ta ansvar

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

Eirik Dahl Viggen

Aldersgrensen for statsansatte heves. Slik reagerer NTL

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

Brian Cliff Olguin / Sissel M. Rasmussen

LO støtter pensjonistenes uføre-krav. Regjeringa vil ikke svare

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Knut E. Sunde i Norsk Industri skal nå sørge for at lønningene ikke øker for mye.

Knut E. Sunde i Norsk Industri skal nå sørge for at lønningene ikke øker for mye.

Torgny Hasås

Industri-topp maner til nøkterne lønnskrav, selv om industrien tjener rekordmye

Debatt

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Colourbox

Unødvendig og uklokt med økt pensjonsalder

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

Herman Bjørnson Hagen

Isak (20) er sjokkert over hvor lite folk vet om rettighetene sine


Flere saker