JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ILLUSTRASJONSFOTO: Her fra den gang Statens vegvesen utbedret fylkesvei 885 til Pasvik i Sør-Varanger i Finnmark.

ILLUSTRASJONSFOTO: Her fra den gang Statens vegvesen utbedret fylkesvei 885 til Pasvik i Sør-Varanger i Finnmark.

Statens vegvesen

Samferdsel

Vegansvaret ble splittet opp i 2020: Nå vil departementet ha samarbeid

I 2020 tok fylkeskommunene over ansvaret for fylkesvegene, og man opprettet i praksis elleve små vegvesen rundt om i landet. I årets tildelingsbrev til Statens vegvesen ber departementet etaten vurdere felles driftskontrakter med fylkene.26.03.2021
09:45
26.03.2021 09:46

kai.hovden@lomedia.no

Fra 1. januar 2020 skulle fylkeskommunene selv stå for oppgaver på fylkesvegene, noe Statens vegvesen hadde gjort i 125 år via sams vegadministrasjon. Dette førte til kompetanseflukt og usikkerhet i Vegvesenet.

Et år senere oppfordrer Samferdselsdepartementet til samarbeid om driftskontrakter på fylkes- og riksveger i årets tildelingsbrev til Vegvesenet – altså ganske likt den gamle ordningen.

– Det kan tyde på at dette er ikke var den mest effektive løsningen å organisere kontraktene på, sier Alf Edvard Masternes, leder av FLT i Statens vegvesen.

Viktig å skille

Ifølge statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet var det riktig å skille sams vegadministrasjon.

ET VIKTIG SKILLE: Statssekretær Ingelin Noresjø mener det var riktig å gi fylkene råderett over fylkesvegene. Nå kan de planlegge, bygge og vedlikeholde egen infrastruktur.

ET VIKTIG SKILLE: Statssekretær Ingelin Noresjø mener det var riktig å gi fylkene råderett over fylkesvegene. Nå kan de planlegge, bygge og vedlikeholde egen infrastruktur.

Torbjørn Tandberg

– Nå har både fylkene og staten, som store vegeiere, sin egen vegadministrasjon for å planlegge, bygge og vedlikeholde egen infrastruktur. I årets tildelingsbrev ønsket vi å presisere at det hele tiden har vært åpnet for at det kan inngås felleskontrakter dersom det er aktuelt, svarer hun via epost.

Masternes peker på at kontraktene tidligere var gitt for et geografisk område, mens det nå er egne kontrakter for fylkes- og riksveger.

– I dag vet vi ikke om oppdragsbrev gitt til fylkeskommunene har samme tekst som de Statens vegvesen mottar. Det blir også spørsmål om hvem som skal dekke kostnadene for felleskontrakter, hvem som skal gjøre hva i kontraktene, og hvem entreprenøren skal forholde seg til.

Les også: Mener Nye Veier AS ikke er noen suksesshistorie

Tviler på effektiviteten

Masternes mener det må være lite lønnsomt å drifte elleve mini-vegvesen i tillegg til Statens vegvesen, og antar at det vil bli mye fakturering mellom fylkene og Vegvesenet.

Statssekretær Noresjø understreker at fylkene hele tiden har hatt ansvaret for å finansiere fylkesvegene. Nå har de også ansvaret for å prioritere investeringer og utbedringer på sitt eget fylkesvegnett, fordi de vet best hvor skoen trykker.

– Samtidig vet vi at det er noen steder der riks- og fylkesvegene overlapper hverandre. Der kan det være hensiktsmessig å samarbeide om driftskontrakter, sier Noresjø.

FLTs mann mener man har mistet mye faglig kompetanse ved å legge ned sams vegadministrasjon, som fremmet forslag overfor fylkene.

– De hadde lokalkunnskap og faglig tyngde, understreker Masternes.

Han viser til at det vegfaglige miljøet var sterkt, nettopp på grunn av at man hadde et godt, felles fagressursapparat.

LANGT FRA OVERBEVIST: Alf Edvard Masternes, leder av FLT i Statens vegvesen, har liten tro på at det skal være lønnsomt å drive elleve fylkeskommunale vegvesen i tillegg til Statens vegvesen.

LANGT FRA OVERBEVIST: Alf Edvard Masternes, leder av FLT i Statens vegvesen, har liten tro på at det skal være lønnsomt å drive elleve fylkeskommunale vegvesen i tillegg til Statens vegvesen.

Kai Hovden

– Nå har begge vegeiere måttet bygge opp sine egne små fagmiljøer. Vegvesenet har samtidig fått mer utstrakte geografiske driftskontrakter. Det utfordrer lokalkunnskapen mer enn tidligere, påpeker Masternes.

Denne organiseringen svekker arbeidsmiljøet og utfordrer oppfølgingen av byggherrene, mener han.

– På sikt kan det føre til kompetanseflukt fra etaten, sier Masternes.

Les også: – Får vi samme vilkårene som Nye Veier kan vi gi enda mer veg tilbake

Ingen fallitterklæring

Vi spør statssekretær Noresjø om ønsket om kontraktsamarbeid ikke er en fallitterklæring for den nye reformen?

– Nei. Det pågår et stort arbeid med å tilpasse nye driftsområder og inngå nye driftskontrakter for både riksveger og fylkesveger. Da er det naturlig at det i en mellomperiode blir noe mer usikkerhet i markedet for driftskontrakter, svarer Noresjø.

Hun mener at uroen vil avta etter hvert og at prisene da vil falle.

Men hvordan mener departementet at slike samarbeidskontrakter skal beregnes? Hvem skal stille med ressurser innen utvikling av kontraktene, byggeledelse, kontroll og sanksjoner?

– Et eventuelt samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene om driftskontrakter, vil måtte reguleres av avtaler mellom partene. En entreprenør vil forholde seg til den parten han har inngått driftskontrakt med, sier Noresjø.

Hos FLT mener man reformen har fått motsatt resultat.

– Man sier at brukerne av vegen skal være i sentrum. Jeg mener at det motsatte har skjedd. Hvordan skal man forklare brukerne hva slags standard de kan forvente på fylkesvegnettet, når det kan være elleve forskjellige standarder? spør Masternes.

Samtidig peker Masternes på at fylkene har en rekke mindre vegstrekninger som geografisk ligger alene.

– Driften av disse vil nok være fordyrende for fylkeskommunene, og føre til mye tomkjøring. Av miljøhensyn vil dette være veldig ugunstig, sier Masternes.

Pengene må overføres

Men FLTs mann i Vegvesenet er ikke motstander av å innlemme enkelte fylkesveger i nye kontrakter, så lenge det ligger en avtale i bunn, og Vegvesenet får overført penger fra fylkene.

– Det er uheldig at byggeledere må forholde seg til to administrasjoner med hver sine ønsker, økonomistyring og krav, understreker Masternes.

Kravene til vegstandard er også avgjørende, ifølge Masternes.

– Skal dette fungere, må fylkene akseptere standardkrav til veg og øvrige kontraktkrav som Vegvesenet benytter, mener Masternes.

Han kommer også med et tips til fylkeskommunene når de skal inngå nye driftskontrakter:

– Tilpass kontraktutlysninger til et tidspunkt like etter at Vegvesenet har kjørt sin prosess i området. Da kan entreprenøren som får riksvegkontrakten ha mulighet til å gi en redusert pris på grunn av sammenhengen i vegnettet, sier han.

26.03.2021
09:45
26.03.2021 09:46Mest lest

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

Alf Ragnar Olsen

Vigdis har jobba i Posten siden 1981. Nå blir hun sett på som en byrde

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen skroter «året uten penger» for syke og skadde som ikke er ferdig avklart i Nav

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv.  Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv. Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

Håvard Sæbø

Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

Helge Rønning Birkelund

Folk med de tyngste jobbene har ikke råd til å gå av med pensjon, mener forbundsleder

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Tri Nguyen Dinh

Ny måling: Velgerne svikter de rødgrønne – flertallet ryker

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

Knut Viggen

Nestleder i elektriker-fagforening risikerer å få sparken i Norske Skog

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Her er den nye lønna til industriarbeiderne

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i apoteket opptil 100.000 mer i lønn

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

Arkivfoto: Erlend Angelo

Brudd i forhandlingene for flere tusen oljearbeidere

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

Kari Kløvstad

Nær halvparten av elevene droppet ut av videregående – så snudde kommunen trenden

Debatt

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Fortjener ikke utdanningsgruppene i staten et lønnsløft, LO?»

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, sier at havvindsatsningen kan bli et helt nytt industrieventyr.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, sier at havvindsatsningen kan bli et helt nytt industrieventyr.

NTB/Tormod Ytrehus

Satsingen på havvind kan skape et nytt industrieventyr, mener Fellesforbundet

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

Knut Viggen

Nå får heismontørene et særlig vern mot arbeid med helsefarlig støv


Flere saker