JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Topplederlønn

Aker-sjefen tjente like mye som 59 industriarbeidere i fjor

Se hva toppsjefene i Norges største selskaper tjente i 2023.
TRE PÅ TOPP: Anders Opedal, (Equinor), Øyvind Eriksen (Aker ASA) og Kjerstin Braathen (DNB)

TRE PÅ TOPP: Anders Opedal, (Equinor), Øyvind Eriksen (Aker ASA) og Kjerstin Braathen (DNB)

Ole Jørgen Bratland, (Equinor) / Leif Martin Kirknes / Stig B. Fiksdal (DNB)

ragnhild@lomedia.no

Toppsjefene i Norges største selskaper har til salt i grøten. Ved hjelp av selskapenes årsrapporter har LO-Aktuelt sett på hva toppsjefene i noen av de største selskapene tjente i fjor.

I beregningen har vi tatt utgangspunkt i den samlede godtgjørelsen som selskapene oppgir i årsrapporten. Det inkluderer fastlønn, bonuser, naturalytelser og pensjonssparing. Dette kaller vi for «lønnspakken».

59 industriarbeidere på én Aker-sjef

Blant dem som tjente aller best i 2023, var Øyvind Eriksen. Han er konsernsjef i Aker ASA, morselskapet i Aker-konsernet.

Eriksen hadde en grunnlønn på 19,7 millioner kroner i fjor og en variabel lønn på mer enn 14 millioner kroner. I tillegg kommer 47.704 kroner i tilleggsytelser og 210.532 kroner i pensjonskostnader. 

Alt i alt snakker vi altså om en samlet lønnspakke på 33,7 millioner kroner. 

En gjennomsnittlig industriarbeider i en NHO-bedrift tjente 572.500 kroner i året i 2023, ifølge rapporten fra Teknisk beregningsutvalg.

Det betyr at Aker-sjefen tjente like mye som 59 industriarbeidere i 2023.

Dette tjente konsernsjefene i 2023

44 industriarbeidere på én Orkla-sjef

En annen som ligger i toppsjiktet, er Orkla-sjef Nils K. Selte. Han tjente nesten 25,5 millioner kroner i fjor.

Av dette var fastlønna på 12 millioner kroner, mens bonuser og opsjoner utgjorde 10,8 millioner. 2,6 millioner er satt av i pensjonssparing.

Omregnet i industriarbeiderlønninger innebærer det at Orkla-sjefen ble verdsatt til det samme som 44 gjennomsnittlige industriarbeidere i 2023.

36 industriarbeiderlønninger til Equinor-sjefen

Også Equinor-sjef Anders Opedal fikk en hyggelig lønnspakke i fjor. Han fikk en samlet godtgjørelse på 20,7 millioner dette året. Det tilsvarer 36 industriarbeiderlønninger.

Året før tjente konsernsjef Opedal 19,6 millioner kroner.

Lønnsøkningen på 1,1 millioner tilsvarer altså nesten to industriarbeiderlønninger alene.

– Perverst

7. april ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige i året lønnsoppgjør. Her ble de enige om et generelt tillegg på 7 kroner i timen. Det er i underkant av 14.000 kroner i året.

For å oppnå rammen på 5,2 prosent, må de lokale klubbene sikre et lokalt tillegg på 7,5 kroner i timen.

Samlet vil det gi en lønnsvekst på nesten 30.000 kroner for en gjennomsnittlig industriarbeider.

I forkant av lønnsoppgjøret kommenterte Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, lederlønningene slik:

– De siste åras utvikling av forskjeller har vært dønn pervers. Vi er helt tydelige på at motparten må vise seg ansvarsfulle, og ikke berike seg.

Etter et år med kraftig lønnsvekst for toppledere i industrien, ble LO og NHO i fjor enige om å kartlegge omfanget og praktiseringen av bonuser.

Orkla: – Har vist solid lederskap

«Vi forstår at høye lederlønninger kan vekke reaksjoner», skriver Liselott Kilaas, leder for Orklas kompensasjonsutvalg og styremedlem i selskapet, i en e-post til LO-Aktuelt.

Hun mener imidlertid at det blir feil å sammenlikne konsernsjefens samlede godtgjørelse med en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Nils K. Seltes fastlønn var ved årsskiftet 12 millioner kroner. «Det resterende beløpet er variabel godtgjørelse og pensjonsavsetning», påpeker Kilaas.

Styret begrunner den godtgjørelsen med at Selte «har vist et solid lederskap» i en periode med store endringer.

«Vi har gått fra å være et merkevareselskap til et investeringsselskap med 12 porteføljeselskaper. Konsernsjefen har stått i spissen for ambisiøse strategiplaner både for Orkla ASA og porteføljeselskapene. Dette legger grunnlaget for fremtidig vekst og verdiskaping for Orklas aksjonærer», skriver Kilaas.

Equinor: – Markedsmessig og moderat

Også i Equinor er det styrets oppfatning at konsernsjefens lønn er rimelig.

«Anders Opedal er konsernsjef i Norges klart største selskap, og styrets vurdering er at hans avlønning er markedsmessig og moderat i forhold til den stillingen og det ansvaret han har», skriver Rikke Høistad Sjøberg, talsperson for finansiell kommunikasjon, i en e-post til LO-Aktuelt. 

«Vi søker å vise måtehold og ikke være lønnsledende i de markeder vi operer i», fortsetter hun. 

Les også: Equinor-sjefen tjente 20,7 millioner kroner i fjor

Equinor øker fastlønna til konsernledelsen

Fra 1. januar i år innførte regjeringen nye retningslinjer for statlig eide selskaper. Retningslinjene sier at lederbonusene ikke skal overstige 25 prosent av lederens fastlønn.

I etterkant av dette har styret i Equinor besluttet å gi en «ekstraordinær justering av grunnlønn» for konsernledelsen, skrev Dagens Næringsliv i mars.

Dersom selskapet bare skulle redusert bonusen i tråd med de nye retningslinjene, ville det ført til en stor endring i lønnsnivået for medlemmene i konsernledelsen, påpeker Høistad Sjøberg.

«Å gjennomføre dette som en reduksjon i total lønn ville svekket oss vesentlig i konkurransen om å bevare og tiltrekke oss gode ledere til konsernledelsen og dermed være i strid med prinsippet om konkurransedyktighet. Det er derfor besluttet å justere for dette gjennom en økning i grunnlønn for medlemmer i konsernledelsen 1.1.2024. Målsetningen med justeringen er beholde konkurransedyktig nivå på total godtgjørelse», skriver hun.

Gjennomsnittslønn

En gjennomsnittlig industriarbeider tjener litt mindre enn det som er en gjennomsnittlig årslønn i Norge. En gjennomsnittlig årslønn i Norge var i 2023 på 668.400 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bruker vi gjennomsnittslønna som utgangspunkt, tjente Aker-sjefen det samme som 50,5 gjennomsnittlige arbeidstakere, Orkla-sjefen tilsvarende 38 vanlige lønninger, mens Equinor-sjefen tjente 31 gjennomsnittslønninger i fjor.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse