JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Søndag presenterte Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiets store sysselsettingsplan.

Søndag presenterte Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiets store sysselsettingsplan.

Øyvind Aukrust

Jonas Gahr Støre presenterte sysselsettingsplan for landet:

Ap-ambisjon om 300.000 flere i jobb

To uker før valget slipper Arbeiderpartiet en sysselsettingspakke med et djervt mål.27.08.2017
19:39
21.08.2023 17:14

helge@lomedia.no

Minst 300.000 flere arbeidsplasser de nærmeste 10 årene er ambisjonen.

– Arbeid er nøkkelen til å lykkes med det viktigste i livet og for Norge, understreker Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Å være i jobb handler om mer enn å ha en inntekt. Det handler om å oppleve mestring og mening. Lære av og lære opp. Jobbe sammen. For samfunnet er arbeid til alle det viktigste for å finansiere dagens og fremtidens velferd, fortsetter Ap-lederen.

17 historier om ulikhet i Norge

Bedriftsbesøk

Søndag kveld presenterte statsministerkandidaten til opposisjonen en sysselsettingspakke under et bedriftsbesøk på Borregaard i Sarpsborg. Med NRK Dagsrevyen på slep «slapp han» nyheten.

Ap-lederen mener det haster å legge til rette for at det skapes flere trygge og fremtidsrettede jobber i Norge.

– Sammen må vi lykkes med et taktskifte for jobbskaping i årene fremover. Særlig viktig er det å sikre at unge kommer i jobb, mener Arbeiderpartiet.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener Arbeiderpartiet nå setter en av de virkelig store utfordringene for landet vårt på dagsorden.

– Vi vet at landet trenger hundretusenvis av flere jobber i årene som kommer. Skal man klare å skape disse jobbene må man bruke målrettede virkemidler. Dokumentet Arbeiderpartiet lanserer viser at de har verktøyene, ideene og ambisjonene som trengs for å ta Norge inn i framtiden, sier Hans-Christian Gabrielsen til LO-Aktuelt.

– Dette er noe helt annet enn dagens regjering som bruker de store pengene på tiltak som beviselig ikke virker. LOs medlemmer bør merke seg dette når valgdagen er her, legger han til.

Stadig mindre andel jobber

Arbeiderpartiet påpeker at andelen nordmenn som er i jobb er den laveste på 20 år.

– Skal vi sikre framtidas velferd må vi ha en politikk som har arbeid til alle som et overordnet mål. Vår samfunnsmodell bygger på at alle skal bidra, fordi alle trengs. Dette er en helt nødvendig ambisjon og det er samme utfordring næringslivet gir oss. Det krever en dobbelt så stor vekst i antall arbeidsplasser som vi har hatt de siste årene. Norge har lenge ligget i toppen for sysselsetting internasjonalt. Nå er flere land i ferd med å gå forbi oss. Nedgangen har skjedd i aldersgruppene under 55 år, og særlig blant unge menn. Med dagens regjering kommer bare en tredjedel så mange nye i jobb hvert år som med forrige regjering, og bare en tredjedel av disse jobber i privat sektor, poengterer Arbeiderpartiet.

– Har klart det før

Når partiet setter seg en så djerv målsetning, begrunnes det blant annet med at partiet hevder å kjenne norsk arbeidsliv og dermed har forutsetninger for å lykkes.

Punktvis vil Arbeiderpartiet investere i arbeidstakernes kompetanse, sikre bedriftene gode konkurransevilkår, satse på næringer som er spesielt viktig for Norge og ikke «selge Norge». Det er også et mål å lykkes med klimaforpliktelsene og styrke den norske modellen.

Blant annet legges det opp til flere store regionprosjekt.

Arbeiderpartiet poengterer at politikerne ikke skaper arbeidsplasser, men at politikken som føres legger til rette for at det skjer.

– Høyresidens politiske løsninger bidrar ikke til jobbvekst. Regjeringens finanspolitikk har siden 2013 vært å bruke om lag 25 milliarder kroner av statens pensjonsfond utland til skattekutt. En annen bruk av pengene kunne gitt en langt høyere sysselsettingsgevinst, mener Støre.

Nye læreplasser

I sommer stod rekordmange 23.400 kvalifiserte søkere uten tilbud om studieplass. Konkret foreslår Arbeiderpartiet blant annet 3.000 nye studieplasser, med vekt på lærerutdanning, helse- og sosialfag, IKT, teknologi og realfag. Partiet foreslår også at det bygges 3.000 nye studenthybler.

Partiet vil ansette 3.000 flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for minimum lærertetthet på kommunenivå.

Partiet vil også arbeide for at all ungdom under 25 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på 3 måneder.

Arbeidsledige under 30 år med påbegynt videregående opplæring skal få muligheten til å fullføre mens de mottar dagpenger.

Partiet vil øke fedrekvoten til minst 14 uker, og sørge for en tredeling av permisjonstiden.

Som integreringstiltak skal det gis 250 timer språkopplæring, 50 timer samfunnskunnskap i tillegg til språkopplæringen, kompetansekartlegging og godkjenning mens man er i mottak, og innføre plikt til å delta i norskopplæringen.

Avvikle kontantstøtten

Arbeiderpartiet vil avvikle kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte for de som ikke får barnehageplass etter fødselspermisjon, samt ha som mål at alle barn i asylmottak får barnehageplass.

For Arbeiderpartiet er EØS en grunnpilar i forholdet til EU. Partiet mener avtalen er en garanti for like konkurransevilkår for norsk næringsliv i det indre marked. Den sikrer ifølge Ap norsk næringsliv forutsigbare rammer for handel med Europa, og norske bedrifter får tilgang til viktig kunnskap og arbeidskraft. Partiet mener avtalen gjør det enklere for oss å bo, studere og arbeide i europeiske land.

• Følg oss på Facebook

Ny teknologi

Arbeiderpartiet vil blant annet støtte opprettelsen av industrinære testsentre, laboratorier for testing og pilotering, for å sørge for at ny teknologi og kunnskap raskt kan tas i bruk

Et punkt består dessuten i å utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Ved gjennomslag for slike krav vil partiene sammen med partene diskutere ordninger og lovverk for å implementere norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

Kravet om doblet fagforeningsfradrag står ved lag.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

27.08.2017
19:39
21.08.2023 17:14Mest lest

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

Gruvearbeidere: – Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Forsker spurte hjemmearbeidere hvordan de har det. Se svarene

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Frøydis Falch Urbye

Når pasientene skrives ut fra sykehuset, har Marianne sjelden noen å henvise dem til


Flere saker