JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagforbund i LO

Åtte LO-forbund har landsmøte i høst. Her er det som skal skje

Fra mandag 26. september og to måneder framover er det landsmøter i åtte LO-forbund. Her får du oversikten på tid, sted og saker.
ÅTTE FORBUNDSLEDERE: Johnny Hansen (NSF), Nina Hanssen (APF), Torbjørn Bongo (NOF), Mette Nord (Fagforbundet), Kjersti Barsok (NTL), hans Ole Rian (Creo), Asle Aase (NFF) og Ulf Madsen (FLT) er alle klare for landsmøte i høst.

ÅTTE FORBUNDSLEDERE: Johnny Hansen (NSF), Nina Hanssen (APF), Torbjørn Bongo (NOF), Mette Nord (Fagforbundet), Kjersti Barsok (NTL), hans Ole Rian (Creo), Asle Aase (NFF) og Ulf Madsen (FLT) er alle klare for landsmøte i høst.

Tri Nguyen Dinh/Svein-YngveMadssen/Sissel M. Rasmussen/Jan-Erik Østlie/Ole Palmstrøm/Kai Hovden

tore@lomedia.no

torgny@lomedia.no

De landsmøteklare forbundene er fra ulike sektorer og ulike bransjer. Felles for alle er at de skal debattere og vedta handlingsprogram og vedtekter, samt at de skal velge delegater inn i mange ulike verv.

Her er oversikten:

Norsk Sjømannsforbund (NSF)

Norsk Sjømannsforbund (NSF) er først ute når de åpner sitt landsmøte i Tromsø mandag 26. september.

I tillegg til å debattere lønns- og arbeidsforhold for sjøfolk, så skal delegatene også velge ny leder for forbundet. Johnny Hansen har varslet valgkomiteen om at han ikke tar gjenvalg, og dermed må delegatene velge ny leder for den kommende 4-årsperioden.

NSF har de siste årene økt medlesmtallet og har nå omlag 11 500 medlemmer.

Arbeiderbevegelsens presseforbund

Mandag 3. og tirsdag 4. oktober holder ett av LOs minste forbund landsmøte. Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) er et gammelt ærverdig forbund, som nå har i underkant av 1000 medlemmer.

Nina Hanssen er forbundsleder, og landsmøtet er en kombinasjon av faglig seminar og ordinære landsmøtesaker.

Norges Offisers- og spesialistforbund

Mandag 10. oktober åpner forbundsleder Torbjørn Bongo landsmøtet til Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF).

De holder sitt landsmøte på Gardermoen, og det knytter seg ekstra spenning til hvilke vedtak forbundet vil fatte knyttet til forsvars- og sikkerhetspolitikk.

NOF har rundt 6000 betalende medlemmer, og er med det en av de største arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret.

Fagforbundet

Fagforbundet er Norges klart største fagforbund med over 400.000 medlemmer. De organiserer hovedsakelig medlemmer i offentlig sektor, aller flest i kommunene, men også mange i helseforetakene og andre deler av offentlig sektor. De holder sitt landsmøte i Oslo Kongressenter 17.-21. oktober.

Dette landsmøtet er det første etter at Postkom ble en del av Fagforbundet, noe som bidro til at forbundet har passert 400.000-milepælen i denne landsmøteperioden.

Det er ventet at forbundsleder Mette Nord tar gjenvalg, men dette blir ikke klart før landsmøtet åpner.

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tjenestemannslag (NTL) åpner sitt landsmøte i Oslo mandag 7. november. Landsmøtet skal både velge ledelse og vedta handlingsprogram.

Til dette landsmøtet knytter det seg dessuten spenning til om landsmøtet velger å vedta nytt navn på forbundet. Det foreligger flere forslag, men foreløpig er det ikke kjent hvilket forslag som eventuelt blir anbefalt for landsmøtet.

Kjersti Barsok er forbundsleder for rundt 55.000 medlemmer i offentlig sektor.

Creo

LOs største kulturforbund, Creo, holder sitt landsmøte i Trondheim 9.-11. november.

Med sine drøyt 10.000 medlemmer, organiserer Creo et bredt spekter av kulturarbeidere. Creo har LOs største gruppe av selvstendig næringsdrivende, og både disse og andre kulturarbeidere ble veldig hardt rammet under pandemien – noe som trolig vil gjenspeile seg i debatten under landsmøtet.

Hans Ole Rian er forbundsleder.

Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)

Med sine rundt 3.500 medlemmer er Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund det klart største fagforbundet i kriminalomsorgen. Forbundet organiserer arbeidstakere og ledere på alle nivåer i kriminalomsorgen, og Asle Aase er forbundsleder.

Forbundet har sitt landsmøte i Bergen fredag 18.-søndag 20. november. Også denne gangen er det ventet at ressursmangel i sektoren er en av landsmøtets viktigste saker.

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Lørdag 19. november åpner forbundsleder Ulf Madsen Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) sitt landsmøte i Oslo.

Forbundet har drøyt 20.000 medlemmer på tvers av bransjer og sektorer, og det knytter seg ekstra stor spenning til landsmøtet denne gangen. FLT er nemlig i prosess med LO-forbundet Industri Energi om en mulig sammenslåing til et nytt stort forbund med nær 80.000 medlemmer.

Det er ventet at landsmøtet vil gi et ja eller nei til å gå videre med prosessen, og at diskusjoner og avstemninger på landsmøtet blir avgjørende for utfallet av prosessen.

Den internasjonale faglige samorganisasjonen (ITUC)

17. til 22. november avholder Den internasjonale faglige samorganisasjonen (ITUC er den engelske forkortelsen) kongress i Melbourne. ITUC er en sammenslutning av fagbevegelsene i de aller fleste land i verden.

LO reiser med en stor delegasjon. Det er knyttet stor spenning til spørsmålet om ledervalget etter at dagens leder Sharon Burrow ikke tar gjenvalg.

Artikkelen er korrigert 25.9 om Sjømannsforbundets medlesmtall

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse