JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Naturen taper altfor ofte, mener Dag O. Hessen. Han tror vi har godt av å stoppe litt opp og vurdere hva vi ønsker med dette samfunnet.

Naturen taper altfor ofte, mener Dag O. Hessen. Han tror vi har godt av å stoppe litt opp og vurdere hva vi ønsker med dette samfunnet.

Eirik Dahl Viggen

Økt forbruk og kjøpekraft

Biologiprofessor utfordrer LO til å ta diskusjonen om hvilket samfunn vi skal leve i framover

– Vi er altfor opphengt i effektiviseringsjaget. Nå må vi begynne å spørre oss om hvorfor vi har så dårlig tid, og det må også LO være med på, sier Dag Olav Hessen.24.04.2022
06:00
16.05.2022 13:59

anne.siri@lomedia.no

Vi møtes på Blindern, Universitetet i Oslo, på kontoret til Dag Olav Hessen i fjerde etasje i Kristine Bonnevies hus. Bonnevie var i likhet med Hessen biolog, men i en annen tid, hun ble født i 1872. Kanskje tenkte hun, landets første kvinnelige biolog, en hel del over hvilken tilstand naturen ville befinne seg i 2022, nøyaktig 150 år etter hennes egen fødsel?

– Altfor ofte får arbeidsplasser, økonomiske hensyn, og ikke minst argumentet om effektivitet, sette premissene for samfunnsutviklingen, fordi det er noe vi mennesker mener at vi trenger. Mens naturen selv fortsatt er en sånn kjekt å ha-ting som må vike, sier Hessen.

Han mener vi mennesker har en utrolig kort tidshorisont. På mange måter er dette biologisk, ettersom det i hele forhistorien vår dreide seg om å overleve i nær framtid. Hva som skjer om hundre år kan oppleves irrelevant, men det vi gjør nå vil påvirke verden i tusener av år framover, sier Hessen.

– Vi stiller nesten ikke spørsmål ved våre egne argumenter for effektivisering og tidsbesparing. Vi bør begynne å spørre oss selv om hvorfor det er så ekstremt viktig å spare inn disse minuttene, mener han.

Hytte og laks

Det rare er, ifølge Hessen, at «alle» i Norge er for natur, samtidig som naturen stadig taper når veier, hyttebyer og infrastruktur skal bygges ut. Vi lever på illusjonen om at vi har en uendelig mengde natur å ta av, og bruker vi noe her, så finnes det alltids mer der.

Til og med Norges Hytteforbund mener at hyttebyggingen i Norge har kommet ut av kontroll.

I en fersk pressemelding skriver de at utbyggere og kommuner er for lite opptatt av de langsiktige negative konsekvensene av hytteutbygging. De nevner ikke veiutbygging spesifikt, men meterdype, verdifulle myrområder som endevendes, at forurensingen i fiskevann og elver øker og at leveområdene for dyr ødelegges.

Køene skal bort, vi skal fram. Mye av veibyggingen i Norge i dag handler om å spare inn reisetid til hytta, hevder Hessen. Hytteutfart er da også et argument som brukes når ny firefelts E6 med fartsgrense på 110 kilometer i timen nå bygges gjennom Innlandet, og også gjennom naturreservatet Lågendeltaet – hvis myndighetene gir klarsignal til dét. Et annet argument for å bygge veien, er at varetransporten til Sør-Norge og kontinentet har det travelt. Laks og annen sjømat har ingen tid å miste.

Jeg har egentlig ikke sett at lokal industri eller næringsutviklere har stått på for å få denne veien. At vi skal ofre mer natur for enda bedre inntjening i laksenæringen, er et argument jeg ikke kjøper. Ingenting tyder på at laksenæringen sulter.

Vernes til evig tid

Hessen er selv fra Lillehammer og har engasjert seg i veibyggingsprosjektet gjennom det vernede Lågendeltaet. Han mener diskusjonen hele tiden har dreid seg om hvor den nye E6-traseen skal gå, og ikke om den i det hele tatt trengs.

– Vernebestemmelsene i Lågendeltaet er så strenge at det ikke er lov til å verken padle eller gå tur der i hekketida. Men så kommer utbygger med forslag til ny trasé, og da er det i prinsippet nesten fritt fram, hevder Hessen.

Hele poenget med vern er ifølge biologen at området skal vernes for evigheten, ikke bare fram til vi finner det for godt å bygge det ned igjen. Statsforvalteren i Innlandet behandler nå utbygger Nye Veiers søknad om dispensasjon fra bestemmelsen om fredning av deltaet.

– Jeg mener det er et kjempeproblem at det altfor ofte gis unntak fra vern, til tross for at vi i Norge har et strengt lovverk. Ofte er det lokalforvaltningen som gir dispensasjoner, sier Hessen.

Positive framskritt

På spørsmål om kunnskapen om naturmangfold og økosystem ute i samfunnet er bra nok, svarer klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide i en epost at det er sprikende ute i kommune-Norge. Det kom fram i en evaluering av plan- og bygningsloven fra 2018. Han skriver at de jobber med å sikre kommunene tilgang på kunnskap og veiledning. Regjeringa vil, ifølge ministeren, få på plass et naturregnskap for å gi bedre kunnskap om naturens verdi, og han sier også at de skal sette ned et naturrisikoutvalg for å vurdere hvordan ødeleggelse av natur kan ramme norsk økonomi.

Hessen mener det tross alt skjer positive ting. Det blir stadig mer oppmerksomhet rundt bevaring av myr og vernet skog. Han nevner også prinsippet om erstatningsareal. Han tror det blir litt vanskeligere å gjøre inngrep i naturen hvis utbygger samtidig må sørge for å skaffe et erstatningsareal av sammenlignbar kvalitet.

– Men erstatningsareal må heller ikke føre til at det blir enklere å gjøre inngrep ett sted for å verne et annet sted, sier Hessen.

LOs nøkkelrolle

Hvordan skal vi løse de stadige konfliktene rundt utbygging av arbeidsplasser kontra bevaring av natur?

– Hensynet til arbeidsplasser og økonomi er selvsagt ikke irrelevant, og vi skjønner at naturen av og til må vike. Når vi legger disse tingene på vektskåla, ser vi likevel at det nesten ikke er grenser for hva vi er villige til å bytte ut intakt natur med, for å få noen nye arbeidsplasser og litt mer inntekter. Ofte er arbeidsplassene forbigående.

Dag Olav Hessen utfordrer også LO til å ta diskusjonen om hvilket samfunn vi skal leve i framover.

Dag Olav Hessen utfordrer også LO til å ta diskusjonen om hvilket samfunn vi skal leve i framover.

Eirik Dahl Viggen

Hessen mener Norge har de aller beste forutsetningene for å stille kritiske spørsmål ved om den samfunnsmodellen vi fører nå, hvor effektivitetsjaget står så høyt i kurs, er den eneste riktige. Her til lands har vi sterke fagforeninger og trepartssamarbeid, en «gullstandard», som Hessen kaller det.

Han peker særlig på LOs rolle.

Skal veksten bare fortsette, eller finnes det andre måter å se dette på? Jeg mener LO befinner seg i en interessant skvis her. De er en viktig premissleverandør for hvordan samfunnet får utvikle seg. Skal økt forbruk og økt kjøpekraft, som igjen fører til økt effektivisering, fortsatt være mantraene våre? Jeg tror LO kan reflektere godt rundt dette uten å være redd for å stemples som verken grønn fundamentalist eller oljefundamentalist.

Dag O. Hessen sier at det som er sikkert, er at vi ikke kan leve i troen på at noen «andre» skal redde planeten.

Bjørn mener hytteutbygging er umoralsk: – Fjerner livsmuligheter for dyr, for at vi skal ha et sted å henge noen helger i året.

24.04.2022
06:00
16.05.2022 13:59Mest lest

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

Alf Ragnar Olsen

Vigdis har jobba i Posten siden 1981. Nå blir hun sett på som en byrde

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen skroter «året uten penger» for syke og skadde som ikke er ferdig avklart i Nav

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv.  Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv. Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

Håvard Sæbø

Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

Helge Rønning Birkelund

Folk med de tyngste jobbene har ikke råd til å gå av med pensjon, mener forbundsleder

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Tri Nguyen Dinh

Ny måling: Velgerne svikter de rødgrønne – flertallet ryker

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

Knut Viggen

Nestleder i elektriker-fagforening risikerer å få sparken i Norske Skog

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Her er den nye lønna til industriarbeiderne

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i apoteket opptil 100.000 mer i lønn

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

Arkivfoto: Erlend Angelo

Brudd i forhandlingene for flere tusen oljearbeidere

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

Kari Kløvstad

Nær halvparten av elevene droppet ut av videregående – så snudde kommunen trenden

Debatt

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Fortjener ikke utdanningsgruppene i staten et lønnsløft, LO?»

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, sier at havvindsatsningen kan bli et helt nytt industrieventyr.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, sier at havvindsatsningen kan bli et helt nytt industrieventyr.

NTB/Tormod Ytrehus

Satsingen på havvind kan skape et nytt industrieventyr, mener Fellesforbundet

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

Knut Viggen

Nå får heismontørene et særlig vern mot arbeid med helsefarlig støv


Flere saker