JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette er LO-toppenes beskjed til Ap-landsmøtet

Peggy Hessen Følsvik, Mette Nord og Jørn Eggum sitter alle i Aps sentralstyre. Dette er sakene de vil de ha gjennomslag for.
Leder i Fagforbundet Mette Nord (t.v.), LO-leder Peggy Hessen Følsvik og leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Leder i Fagforbundet Mette Nord (t.v.), LO-leder Peggy Hessen Følsvik og leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie/Leif Martin Kirknes

helge@lomedia.no

Arbeiderpartiet holder landsmøte fra 4. til 6. mai. Her kan du se hvordan LO-lederen og to forbundsledere ønsker å bruke landsmøtet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

Strømpriskrisen, utenlandskabler og energi blir viktige saker på landsmøtet 4. til 6. mai. Det er også varslet et trygdeopprør. LO-leder Peggy Hessen Følsvik har to tillegg til denne lista.

Hun vil bruke landsmøtet i Arbeiderpartiet til å forsvare arbeidslinja.

– Det er viktig med god velferd i Norge. Men vi må aldri glemme at det ikke blir mye trygd om vi ikke evner å holde flest mulig i arbeid. Og, ikke minst, å sikre de som er i arbeid ei anstendig lønn. Arbeidslinja er en bærebjelke i samfunnet vårt. Jeg vil på det sterkeste advare mot å utfordre den, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til LO-Aktuelt.

Hun mener arbeidslinja handler om at vi må sørge for at det er jobb til alle.

– Også må vi sørge for at de som ikke kan jobbe eller bare kan jobbe litt, skal ha penger å leve av. Det er mange som har det tøft om dagen både utenfor og i arbeid, legger hun til.

Leif Martin Kirknes

Spørsmålet om elektrifisering av sokkelen har skapt strid på landsmøtene til både Senterpartiet og Høyre.

Det vil på ingen måte overraske om det også blir en het sak på Ap-landsmøtet.

Peggy Hessen Følsvik mener elektrifisering av sokkelen og Melkøya er helt nødvendig for å kutte klimagassutslippene og sikre norske arbeidsplasser.

– Vi har rett og slett ikke noe annet valg, sier LO-lederen.

– Sier vi nei til elektrifisering av norsk sokkel, sier vi samtidig nei til at Norge skal nå klimamålene innen 2030. Dermed settes titalls tusen norske arbeidsplasser i fare, argumenterer LO-lederen.

LO har tatt initiativ til et trepartssamarbeid, hvor LO og NHO sammen med regjeringen skal finne løsninger på hvordan vi raskest mulig øker norsk kraftproduksjon.

Aktuelt: Tidligere LO-topp varsler strømopprør på Arbeiderpartiets landsmøte

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet

Jørn Eggum har varslet at han vil kjempe for en mer progressiv kraftpolitikk på Arbeiderpartiets landsmøte enn det dagens ledelse har lagt opp til.

– Det regjeringen gjør går for sent. Vi er utålmodige med å få på plass et regime som håndterer de store utslagene vi har opplevd de siste årene, poengterer han.

– Det må gjøres kortsiktige tiltak både for husholdninger og bedrifter, men også langsiktige tiltak som gjør noe i forhold til «børs og katedral» som kraftmarkedet er, mener forbundslederen.

Blant annet vil Jørn Eggum kjempe for at det innføres et toprissystem, hvor nødvendig forbruk har lav pris, mens overforbruk prises høyere.

– Det vil bidra til at folk flest vil få lavere strømregninger, men likevel ikke bidra til at folk bruker mer strøm enn i dag. De som har godt med penger kan selvsagt bruke mer strøm hvis de ønsker det, sier Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Eggum vil også ha to prisområder, mot fem i dag.

– Det ene prisområdet må være norsk. Over hele landet, hvor vi kan fastsette strømprisen politisk. Så har vi utenlandskabler i dag, hvor det må være andre priser. Når vi importerer strøm, må vi selvfølgelig betale hva det koster, sier Jørn Eggum.

Han poengterer at utenlandskablene da vil fungere slik de skulle fungere: En buffer for leveringssikkerhet på kraft.

Eggum understreker samtidig at også Arbeiderpartiet har gjort mye på strømstøtte og andre tiltak, men mener det går for tregt. Har er enig med regjeringen om at vi ikke skal ha støtteordninger for bedriftene.

– De går med store overskudd når det går godt, betyr det også at de må drive på egen risiko. Men det vi kan gjøre når vannmagasinene er fulle, er å få kraftselskapene til å holde igjen slik at vi kan få bygget opp magasinene. Da kan vi få et fastpris-system som faktisk fungerer, ifølge Fellesforbundets leder.

Han mener fastprisene må ligge et sted mellom 60 og 70 øre i total fakturapris.

Samtidig støtter Eggum SVs forslag om et statlig kraftselskap, som formidler kraft til både husholdninger og bedrifter.

– Har du et eget strømprisselskap på samme måte som vi i sin tid etablerte Statoil, vil de være markedsledende og kan håndtere dette med kjøp og salg av kraft, mener Eggum.

Leder Mette Nord i Fagforbundet

For Mette Nord er eldreomsorg og oppvekst de viktigste sakene.

Nord mener det regjeringen har rullet ut i regjering er et godt utgangspunkt for valgkampen. Hun er spesielt opptatt av en god politikk for eldreomsorg og oppvekst – i den rekkefølgen – og er klar på at det må skje i egen regi, med egne ansatte og offentlig kontroll.

Med det mener hun at eldre skal vite at de får hjelp når de trenger det, enten det er i hjemmet eller på institusjon.

– Eldreomsorgen må ha ansatte i faste, hele stillinger, som har rett fagkompetanse til de oppgavene de skal utføre. Det vil si at man har en god oppgavefordeling og bruker hele laget av ansatte – sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og andre fagfolk, sier Mette Nord til LO-Aktuelt.

Jan-Erik Østlie

En grunnleggende oppgave i kommunene er å skape trygge oppvekstvilkår og tilrettelegge for gode liv for øvrig.

– Barnehager, skolene og SFO skal ha nok ansatte i faste, hele stillinger. Det gir barna en trygg oppvekst og et godt læringsmiljø, sier Nord.

– Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet har vært tydelig i opposisjon og regjering om at disse tjenestene utvikles best når kommunene selv har kontroll over dette. Det er også forutsetningen når vi nå står overfor et utviklings- og omstillingsarbeid i offentlig sektor, legger hun til.

Selv om Arbeiderpartiet sliter med oppslutningen på meningsmålingene, er hun klar på at landet bør være glad for at det er Ap og Sp som styrer.

– Jeg er glad for den politikken som er satt ut i livet det siste halvannet året. Vi har fått et bedre stillingsvern, bedre rettigheter for arbeidstakere og det er gjort noe med fordelingspolitikken. Økonomien til vanlige folk er trang. Det har vært høy prisvekst, og høye utgifter, men uten tiltakene som er satt, ville folks situasjon vært dramatisk verre.

Noe som sannsynligvis blir tema på landsmøtet, er spørsmålet om arbeidslinjen skal beholdes eller gjøres noe med. Enkelt forklart handler arbeidslinjen om at det skal lønne seg å jobbe framfor å motta trygd.

Ifølge Aftenposten kommer et stort flertall av delegatene til landsmøtet fra fylkeslag som vil justere opp trygdene. Mette Nord er opptatt av at inntektssikringen er på plass før trygdeytelsene reduseres.

– Her er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må trygge og sikre at folk har mulighet for en jobb og at samfunnskontrakten, som arbeidslinjen er, videreføres. Det må settes inn tiltak for at folk kan benytte sin restarbeidsevne uten at det får negative konsekvenser. Folk skal ikke tape på å komme seg ut i arbeidslivet, sier Mette Nord.

Mye delt: Ap mister støtte fra fagbevegelsen: – Uten LO er Arbeiderpartiet fortapt

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse