JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UTE FOR SALG: Byrådedet i Oslo har vedtatt at Holmen barnehage skal selges. Robert Stevens, plasstillitsvalgt i Fagforbundet, er bekymret for hva som vil skje med bemanning, lønn og pensjon dersom barnehagen privatiseres.

UTE FOR SALG: Byrådedet i Oslo har vedtatt at Holmen barnehage skal selges. Robert Stevens, plasstillitsvalgt i Fagforbundet, er bekymret for hva som vil skje med bemanning, lønn og pensjon dersom barnehagen privatiseres.

Siri Hardeland

Frykter privatiseringsiver

Dagens finansieringsordning gjør det attraktivt å privatisere og konkurranseutsette barnehager. Fagforbundet ber regjeringen endre ordningen.30.09.2014
12:00
03.10.2014 08:46

ragnhild@lomedia.no

Våren 2014 har stått i privatiseringens tegn i Oslo kommune. Først ble tre barnehager konkurranseutsatt – med Norlandia som eneste tilbyder. Så ble det klart at ytterligere ti kommunale barnehager skulle selges.

I Halden foreslo rådmannen nylig å privatisere alle de kommunale barnehagene med unntak av én. Forslaget møtte massiv motstand, blant annet fra Fagforbundet lokalt, og rådmannen har nå bedt om mer tid til å utrede.

Flere andre kommuner har snust på fullprivatisering av barnehagedriften, deriblant nabokommunene Lillesand og Birkenes. Her ble forslaget lagt dødt.

– Det vi ser nå er at dette kommer som rene administrative forslag i kommunene, fordi systemet – hvis en bare tenker kortsiktig kommuneøkonomi – gjør det rasjonelt å privatisere, sier Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten.

Insentiv til privatisering

Dagens finansieringsordning, med likebehandling av kommunale og private barnehager, ble innført 1. januar 2011. Ordningen gir kommunene økonomiske insentiver både til privatisering, konkurranseutsetting og drastiske kostnadskutt i kommunale barnehager, mener både Fagforbundet og For velferdsstaten.

Årsaken er at tilskuddet til private barnehager beregnes ut fra den gjennomsnittlige kostnaden ved å drifte de kommunale barnehagene. Ved å selge de dyreste kommunale barnehagene, kan en dermed få ned den gjennomsnittlige kostnaden, noe som igjen fører til at en kan senke tilskuddet til alle de private barnehagene. Én krone spart i den kommunale driften er dermed lik to kroner spart for kommunen. Det var denne modellen rådmannen i Halden baserte seg på da hun foreslo å selge alle de kommunale barnehagene bortsett fra én.

For kommuner med høye barnehagekostnader er det blitt lønnsomt å fullprivatisere sektoren, påpeker For velferdsstaten. I kommuner som ikke har en eneste kommunal barnehage, vil nemlig tilskuddet til de private barnehagene bli beregnet ut ifra en nasjonal sats. Dette har de blant annet funnet ut i Sauherad og Sokndal kommune, som har privatisert samtlige av sine barnehager. Også i Bømlo er alle barnehagene privat drevet.

– Kortsiktig økonomi

En tredje løsning for kommuner som vil spare på barnehagebudsjettet, er «Oslo-modellen». Oslo kommune har som eneste kommune i landet valgt å konkurranseutsette driften av flere barnehager. For å vinne anbudet forutsettes det at tilbyder kan drifte barnehagen billigere enn kommunen. Men selv om driften gjøres privat, regnes barnehagen fortsatt som kommunal fordi kommunen eier lokalene. Dermed regnes de konkurranseutsatte barnehagene med i grunnlaget for å beregne tilskudd til andre private barnehager i byen, noe som presser tilskuddene nedover.

Linn Herning i For velferdsstaten frykter at enda flere kommuner vil oppdage at finansieringssystemet – tilsynelatende – gjør det lønnsomt å privatisere barnehagene. Herning mener imidlertid at besparelsene er kortsiktige, og at det på sikt er lite å tjene på privatisering.

– Utgifter til barnehagedrift må dessuten sees som en investering, ikke bare en kostnad, sier hun.

Vil ha ny modell

I Fagforbundet, som blant annet organiserer barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere, deler de For velferdsstatens bekymring.

– Vi ønsker ikke en utvikling der flere barnehager privatiseres og konkurranseutsettes, sier Mette Henriksen Aas, leder i Fagforbundets seksjon for kirke, kultur og oppvekst.

I likhet med For velferdsstaten mener Aas at det som tilsynelatende ser ut som en mulighet for innsparing i kommunene, ikke er god kommuneøkonomi. I mange av kommunene der Fagforbundet har engasjert seg mot privatisering og konkurranseutsetting har forbundet vunnet fram med sine argumenter, påpeker hun.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varslet i sommer at regjeringen vil se på andre modeller for finansiering av de private barnehagene. Fagforbundet har allerede bestillingen klar: Private barnehager må på lik linje med kommunale barnehager levere inn egne budsjetter som legges til grunn for tilskuddene de får.

– På den måten kan vi tryggekvaliteten i alle barnehager på en bedre måte enn i dag, sier Aas.

Kontroll med pengebruken

Norske kommuner har aldri brukt mer penger på å kjøpe private tjenester enn i 2013. Barnehagesektoren er en viktig grunn til det. For 2014 er det satt av 32 milliarder kroner til å drive barnehager. Halvparten går til private barnehager. Og det er de kommersielle barnehagene, ikke de ideelle, som øker i antall, påpeker For velferdsstaten.

Mens det i 2000 kun var 13 prosent av de private barnehageplassene hvor eierne var organisert som aksjeselskap, hadde andelen økt til 52 prosent i 2012. Dette er bekymringsverdig fordi offentlige tilskudd til barnehagene ikke nødvendigvis kommer barna og de ansatte til gode, men blir tatt ut som profitt, påpeker Mette Henriksen Aas.

Dersom det skal være en offentlig styring med kvaliteten i barnehagene, bør minst halvparten være på kommunale hender, mener Fagforbundet.

Dårligere vilkår

En undersøkelse fra Telemarksforskning, som ble publisert tidligere i år, peker på flere forskjeller mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager:

• Private barnehagene har lavere personalkostnader, blant annet fordi pensjonsordningene i de private barnehagene er dårligere enn i de kommunale.

• Ikke-kommunale barnehager har lavere bemanning per barn.

Ikke-kommunale barnehager får i dag et tilskudd på 98 prosent av det de kommunale barnehagene får. Målet er at dette skal økes til 100 prosent. Ettersom private barnehager har lavere utgifter, betyr det større økonomisk handlingsrom for disse enn for kommunale barnehager, påpeker Telemarksforskning.

Mette Henriksen Aas sier at Fagforbundet er enig med Private Barnehagers Landsforbund i at likebehandling av private og kommunale barnehager er viktig.

– Men likebehandling må ikke begrenses til å gjelde de kommunale overføringene. Det må også dreie seg om å sikre like vilkår og rettigheter for de ansatte. Den viktigste enkeltfaktoren for å sikre kvalitet i barnehagene er nettopp kompetente, stabile voksne, understreker hun.

Det vi ser nå er at dette kommer som rene administrative forslag i kommunene.

Linn Herning, For velferdsstaten

Fem av ni har sluttet

Robert Stevens gikk opp 2000 kroner i lønn da han gikk fra privat til kommunal barnehage. Nå er han redd for å bli lønnstaper på ny når byrådet skal selge Holmen barnehage.

Holmen barnehage i bydel Vestre Aker er en av barnehagene som byrådet i Oslo har vedtatt å selge. Siden vedtaket ble gjort i midten av mai, har fem ansatte sluttet. Kun fire er igjen av det opprinnelige personalet.

– Jeg ønsker egentlig å fortsette i kommunen, men det er ikke så enkelt å finne ny jobb når man har passert 60 år, sier Hanne Fleischer.

Det siste halvåret har vært preget av stor usikkerhet. Fleischer er bekymret for å få mindre i pensjon, og for at en ny eier vil ta inn flere barn enn i dag.

Heller ikke Robert Stevens, nyansatt i høst og plasstillitsvalgt i Fagforbundet, ønsker en privat eier.

– Når en privat eier overtar, vil det som oftest være med et ønske om profitt. Men det er begrenset hva man kutte av kostnader i en barnehage som denne. Da er det de ansattes lønns- og arbeidsvilkår det går ut over, sier han.

Personlig er han mest bekymret for lønna. Barnehageassistenten gikk opp nesten 2000 kroner i måneden da han byttet fra en privat barnehage i Stavanger til Holmen barnehage, som enn så lenge er eid av kommunen. Han vil nødig gå ned igjen i lønn, og sier han vil vurdere om han kan fortsette i jobben om så skjer.

I slutten av oktober går fristen ut for å levere inn tilbud på driften av barnehagen. Robert Stevens håper fortsatt at det ikke blir noe av salget.

– Når man har privatisert i helsesektoren, har de ansatte stort sett blitt værende i jobbene sine. I barnehagene har vi sett en mye større personalflukt. Jeg håper kommunen registrerer det og bremser privatiseringen, avslutter han.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
30.09.2014
12:00
03.10.2014 08:46Mest lest

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

Sissel M. Rasmussen

– To år på rad har de lavest lønnede kommet dårligst ut. Det er uaktuelt å godta neste år

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air

Ap: Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air fremstår som en ren tilsnikelse. – Bare vås, får de til svar

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger


Flere saker