JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Her har de nesten halvert innleie fra bemanningsbyrå

På byggeplassene i Trondheim ser man en stor nedgang i innleid arbeidskraft, viser fersk Fafo-rapport.
I Trondheim viser tallen at andelen innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråene synker kraftig. Her fra det som skal bli Norsk havteknologisenter.

I Trondheim viser tallen at andelen innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråene synker kraftig. Her fra det som skal bli Norsk havteknologisenter.

Martin Guttormsen Slørdal

martin.slordal@lomedia.no

I november i fjor tråla tillitsvalgte fra Fellesforbundets fagforeninger i Trondheim og Elektroarbeidernes fagforening i Trøndelag rundt på de fleste byggeplassene i Trondheim for å få oversikt over innleieforholdene. En tilsvarende kartlegging ble gjort i 2018.

Nå har forskningsstiftelsen Fafo systematisert og analysert resultatene fra kartleggingen. Den ferske Fafo-rapporten viser en markant nedgang i innleie fra bemanningsbyråer.

Andelen innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer i Trondheim har sunket fra 13 prosent i 2018 til 7 prosent i 2023 hvis vi ser på alle faggrupper.

– Betongarbeidere og tømrerne peker seg ut. Det betyr at dette arbeidet på byggeplassene i større grad utføres av egne ansatte i bedriftene, sier forskningskoordinator Kristine Nergaard.

Nye regler

Fra 1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå strammet inn. Nå er det kun lov å leie inn fra bemanningsbyråer ved vikariat, ikke annet midlertidig behov. 

Loven sier også at innleie fra bemanningsforetak skal avtales med bedriftens tillitsvalgte.

– Vi ventet at det skulle være en reduksjon i innleie, men er litt overrasket at den er en så stor. Regelendringene i arbeidsmiljøloven spiller nok helt sikkert inn, sier Nergaard.

Aktiviteten i byggebransjen har vært lav de siste månedene. Det kan ha bidratt til nedgangen i innleie, påpeker Fafo. Men kartleggingen sier ikke noe om hvor mye av nedgangen som kan forklares med nedgangstider i byggebransjen.

– Flere følger boka

Funnene fra Trondheim viser også at bedriftene i større grad lager avtale med tillitsvalgte når det leies inn, og at de tillitsvalgte oftere sjekker lønns- og arbeidsforhold til innleid arbeidskraft.

Et flertall av de som leier inn arbeidstakere, har nå avtale med tillitsvalgt.

– Det kan se ut som rutinene i bedriftene har blitt bedre, og at flere bedrifter følger boka, sier Kristine Nergaard.

Slutt på snarveier

På Tyholt i Trondheim er byggeaktiviteten stor. Her reises flere bygg som skal bli en del av Norsk havteknologisenter. Ruta Entreprenør bygger arbeidsplass- og undervisningsbygget til det nye forskningssenteret.

Hovedtillitsvalgt i Ruta Entreprenør, Odd Erling Fagervoll.

Hovedtillitsvalgt i Ruta Entreprenør, Odd Erling Fagervoll.

Martin Guttormsen Slørdal

Odd Erling Fagervoll er hovedtillitsvalgt hos Ruta. Han forteller om en organisasjonsgrad på nesten 100 prosent i Trondheim. Forskalingssnekkeren var en av de tillitsvalgte som sanket svar på byggeplassene i Trondheim til Fafo-rapporten.

Fagervoll tror det er lettere å følge reglene for innleie nå som reglene er helt tydelige. Som tillitsvalgt har han også innsyn i betingelsene til de som leies inn.

– Arbeidsmiljøloven er steike klar. Det skal lages avtaler om innleie, og det skal avtales med oss tillitsvalgte. Det skal ikke tas noen snarveier, sier han.

Leier inn hvis de henger etter

Fagervoll sier at Ruta Entreprenør er flinke til å følge påseplikten de har ovenfor innleid arbeidskraft. Påseplikten er plikten hovedentreprenøren har til å passe på at lønns- og arbeidsforholdene hos underleverandørene er i tråd med gjeldende tariffkrav i bransjen.

Som tillitsvalgt får han også innsyn i betingelsene til de som leies inn.

– I Ruta satser vi først og fremst på egenproduksjon av fagfolk, og det er faste ansettelser som hovedregelen. Men hvis et prosjekt blir hengende etter og vi mangler folk, da må vi leie inn, sier han.

Trondheimsavtalen

I Trondheim har de store entreprenørene inngått det som kalles for Trondheimsavtalen. Ruta er med på denne. Den går ut på at bedriftene er forpliktet til å høre med hverandre hvis de har behov for ekstra bemanning på et prosjekt.

Dette forhindrer at faste ansatte blir permittert eller i verste fall mister jobben.

I Trondheimsavtalen er det et nært samarbeid mellom de tillitsvalgte og ledelsen i bedriftene.

Hvis det ikke er arbeidskraft å få tak i via Trondheimsavtalen, går de videre til bemanningsbyråene. Akkurat nå har Ruta Entreprenør leid inn 13 vikarer fra Adecco. De skal være her i første omgang i to måneder.

Lite behov for innleie

Espen Osen er anleggsleder i Ruta Entreprenør og har oversikten over behovet for arbeidskraft på byggeplassen. Han sier at behovet for arbeidskraft fra bemanningsbyråer ikke har vært så stort den tiden han har jobbet her. Osen har jobbet for en annen entreprenør i Trondheim tidligere. Behovet for å leie inn fra bemanningsbyråer har vært lite, sier han.

– Stort sett har vi benyttet oss av Trondheimsavtalen. Vi klarer å løse det aller meste av bemanningssituasjonene med den, sier han.

Anleggsleder Espen Osen.

Anleggsleder Espen Osen.

Martin Guttormsen Slørdal

Grunnen til at de måtte leie inn fra Adecco nå, var at Ruta ikke hadde nok folk til å løse bemanningen internt i bedriften.

– Trondheimsavtalen hadde heller ikke noe folk tilgjengelig. Da er det neste steget innleie for å klare drifta i prosjektet, sier han.

Og før Espen Osen og Ruta kontakter bemanningsbyrået, kontakter de hovedtillitsvalgt Odd Erling Fagervoll.

– Dette er helt uproblematisk, og vi har gode rutiner på det, sier Fagervoll.

Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak

1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak strammet inn.

Innleie fra bemanningsforetak er kun lovlig dersom vilkårene er oppfylt.

Arbeidstakere skal som hovedregel ansettes fast i virksomheten der de utfører arbeidet.

Det er kun lov å leie inn fra bemanningsbyråer ved vikariat, ikke annet midlertidig behov. 

Innleie fra bemanningsforetak skal avtales med bedriftens tillitsvalgte.

Kilde: Arbeidstilsynet

Innleie i byggebransjen i Trondheim

Tariffbedrift sto i 2023 for anslagsvis 78 prosent av innleie fra bemanningsforetak, målt ved antall arbeidere.

I 2023 sto tariffbedrift med avtale om innleie for 55 prosent av innleie fra bemanningsforetak, målt ved antall innleide personer.

I 2018 var det tilsvarende tallet 15 prosent. 

Avtale om innleie har blitt mer vanlig blant bedriftene i Trondheim.

Tillitsvalgte og arbeidsgivere i innleiebedriften er mer aktive med å følge opp innleieforholdene.

Kilde: Fafo.no

Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak

1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak strammet inn.

Innleie fra bemanningsforetak er kun lovlig dersom vilkårene er oppfylt.

Arbeidstakere skal som hovedregel ansettes fast i virksomheten der de utfører arbeidet.

Det er kun lov å leie inn fra bemanningsbyråer ved vikariat, ikke annet midlertidig behov. 

Innleie fra bemanningsforetak skal avtales med bedriftens tillitsvalgte.

Kilde: Arbeidstilsynet

Innleie i byggebransjen i Trondheim

Tariffbedrift sto i 2023 for anslagsvis 78 prosent av innleie fra bemanningsforetak, målt ved antall arbeidere.

I 2023 sto tariffbedrift med avtale om innleie for 55 prosent av innleie fra bemanningsforetak, målt ved antall innleide personer.

I 2018 var det tilsvarende tallet 15 prosent. 

Avtale om innleie har blitt mer vanlig blant bedriftene i Trondheim.

Tillitsvalgte og arbeidsgivere i innleiebedriften er mer aktive med å følge opp innleieforholdene.

Kilde: Fafo.no