JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Legendariske Viggo Hansteen var leder av LOs juridiske avdeling fra 1937 til 10. september 1941 da han ble skutt av nazistene.

Legendariske Viggo Hansteen var leder av LOs juridiske avdeling fra 1937 til 10. september 1941 da han ble skutt av nazistene.

Arbark

Fagbevegelsen

I 101 år har de hjulpet arbeidsfolk

Her er historien om LOs juridiske avdeling.30.11.2023
09:17
01.12.2023 10:19

jan.erik@lomedia.no

– Jeg har forsøkt å tette et hull i arbeiderbevegelsens historie.

Det sa historiker og seniorforsker ved Fafo, Åsmund Arup Seip under lanseringen av boka «Jus og interessepolitikk. LOs juridiske avdeling gjennom 100 år».

Trygve Lie

I 1922, 23 år etter at LO ble stiftet, bestemte de seg for å ansette juristen Trygve Lie, en mann som seinere ble både justisminister (i 1935) og FNs første generalsekretær (i 1946).

Trygve Lie, foto fra 1920

Trygve Lie, foto fra 1920

Arbark

– Hvorfor ventet LO så lenge med å ansette juridisk kompetanse?

– En grunn var splittelsene i fagbevegelsen, sier Seip.

Fagopposisjonen av 1911, med Martin Tranmæl i spissen, var kritiske til jussen. Den ble ansett av flere som borgerlig. De samme stemmene var også kritiske til arbeidstvistloven av 1915. Ja, det var på denne tida til og med de som mente at det ikke var riktig å binde seg til tariffavtaler. Alt dette kan ha spilt en rolle, mener Seip.

– Men LO brukte jo mer og mer penger på å kjøpe juridiske tjenester, sier han.

Og legger til:

– Trygve Lie ble fort populær, han ble en nøkkelperson.

To justisministere

Seip kaller boka si for et portrett av LOs juridiske avdeling og dens arbeidsoppgaver.

Han forteller at han har forsøkt å få fram avdelingens virksomhet i nær tilknytning til LOs egen.

Åsmund Arup Seip har skrevet LOs juridiske avdelings hundreårshistorie.

Åsmund Arup Seip har skrevet LOs juridiske avdelings hundreårshistorie.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderbevegelsens utvikling disse 100 årene klinger også med som en helt sentral bakgrunn.

Flere av avdelingens viktigste personer markerte seg etter hvert også i andre posisjoner. Det gjaldt ikke bare Trygve Lie som ble justisminister i Arbeiderpartiets første regjering under Johan Nygaardsvolds ledelse i 1935, men også LO-advokat Gustav Sjåstad ble justisminister i Oscar Torps regjering i 1954.

De tre viktigste

Etter hvert vokste kontoret fra å ha en jurist til å bli et stort kollegium.

Karl Nandrup Dahl

Karl Nandrup Dahl

LO

– Hvilke er de tre viktigste LO-juristene gjennom historien?

– Karl Nandrup Dahl, som aldri ledet avdelingen, var viktig og er vanskelig å komme utenom.

Ikke minst er hans arbeid når det gjaldt erstatninger etter Alexander Kielland-ulykken og Norcem-skandalen banebrytende. Dahl satte søkelys på enkeltsaker, men samtidig utviklet han lovene.

Trygve Lie er det heller ikke mulig å komme forbi fordi han bidro til den voldsomme profesjonaliseringen i starten, forteller Seip.

Den tredje han trekker fram er Bjørn Kolby, som ledet avdelingen fra 1987 til 2011, og dermed er den som har ledet avdelingen i lengst tid. Han virket i ei tid da EU-retten kom inn med en ny kraft.

– Trodde kanskje du ville ha nevnt Viggo Hansteen som ble ansatt etter Trygve Lie i 1935, ble leder av avdelingen to år seinere og henrettet av nazistene 10. september 1941?

– Hansteen spilte også en viktig rolle, men fikk jo en ganske kort tid i avdelingen, sier han.  

Menneskerettighetene før EU-retten

Først i 1980 fikk avdelingen sin første kvinnelige jurist i en svært mannsdominert bransje: Ragnhild M. Hagen.

Dette året innleder også en vekstfase i avdelingen.

I siste delen av boka trekker Seip fram en del av de viktigste sakene juridisk avdeling har jobbet med i disse 100 årene.

Blant annet Holship-saken hvor arbeidsgiversiden har brukt EU-retten som brekkstang, mens LO-juristene har hentet fram menneskerettighetene for å forsvare arbeidstakernes rettigheter.

Sjøl om LO tapte Holship-saken, som handlet om hvem som hadde retten til å losse og laste skip, fikk de gjennomslag for prinsippet om at menneskerettighetene skal gå foran EU-retten og de økonomiske rettighetene.

Seip trekker også fram koronaloven som han mener viser at LOs jurister både har høy kompetanse og stor årvåkenhet. Denne midlertidige fullmaktsloven som skulle avhjelpe konsekvensene av pandemien, ville sett mye mer restriktiv ut uten LOs innspill.

Står respekt av LOs jurister

LOs juridiske avdeling skal ta seg av de juridiske spørsmålene, de politiske skal de tillitsvalgte ta seg av. Seip syns det er vanskelig å gå opp et skille mellom jus og interessepolitikk. Og mener derfor, i tråd med bokas tittel, at avdelingen har drevet med begge deler. Han peker på at LO-juristene har sittet i offentlige utvalg der politikk utformes og vært rådgivere for LOs ledelse.

– Du styrer gjennom lovene, derfor er det også politikk i lovene, sier han.

Seip legger ikke skjul på at den rettsliggjøringen av arbeidslivet som ikke minst LOs juridiske avdeling har bidratt til, er viktig. Han mener at denne utviklingen har blitt godt mottatt i det juridiske fagmiljøet generelt.

– Miljøet rundt arbeidsretten blir tatt veldig seriøst. Her fins det solid kunnskap – ja, det står respekt av LOs jurister, sier Seip.

LO er en medlemsorganisasjon som skal jobbe for medlemmenes interesser i et bredt perspektiv, et perspektiv arbeiderbevegelsen alltid har hatt. Dette mener Seip har vært en styrke for LO. Rettsliggjøringen av arbeidslivet falt nok en del tungt for brystet i starten, og blusset kanskje noe opp igjen i de radikale 1970-årene, men Seip tror at motstanden har avtatt.

Nå skjer rettsliggjøringen på mange områder av arbeidslivet.

Internasjonal solidaritet

Avdelingen har også engasjert seg i internasjonalt arbeid. Sånt arbeid har alltid stått sentralt i fag- og arbeiderbevegelsens historie. I mellomkrigstiden ble det etablert et justisfond som ble brukt til å støtte arbeidere i andre land. LOs juridiske avdeling har på det internasjonale feltet etter Seips oppfatning bidratt på en måte som det er verdt å merke seg.

– Avdelingen er en del av en bevegelse som prioriterer solidaritet med arbeidere i alle land, sier Åsmund Arup Seip.

Det har gått 101 år. Som det heter i avslutningen av Seips bok:

«I 1922 var LOs juridiske kontor den første spesialavdelingen i LO. Den er fortsatt LOs største avdeling. Med sin kompetanse har LOs juridiske avdeling vært med å forme det norske arbeidslivet både gjennom jus og interessepolitikk.»

Boka er skrevet på oppdrag av LOs juridiske avdeling.

Boka er skrevet på oppdrag av LOs juridiske avdeling.

Jan-Erik Østlie

30.11.2023
09:17
01.12.2023 10:19Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær


Flere saker