JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Likestilling

Kvinner tar over toppvervene i LO

Kvinnene er i flertall både i LOs ledelse og i sekretariatet. Men i fagforeningene er flere menn enn kvinner ledere.
LO-lederen er kvinne (Peggy Hessen Følsvik), og LOs største forbund, Fagforbundet, ledes av en kvinne (Mette Nord). Men fortsatt er 15 av 25 forbundsledere menn.

LO-lederen er kvinne (Peggy Hessen Følsvik), og LOs største forbund, Fagforbundet, ledes av en kvinne (Mette Nord). Men fortsatt er 15 av 25 forbundsledere menn.

Brian Cliff Olguin

helge@lomedia.no

Kvinneandelen i LO har økt fra 30 til 52 prosent siden 1970, viser en analyse fra Fafo. Og i LOs øverste ledelse er det flere kvinner enn menn.

I forbindelse med markeringen av kvinnedagen 8. mars, arrangerer Fafo seminar med «Kvinner i fagbevegelsen» som tema.

På konferansen legger forskningsstiftelsen også fram nye tall om kvinners representasjon i forbundene og LO.

Arbeidslivsforsker Kristine Nergaard, som står bak rapporten sammen med Ragnhild Steen Jensen, mener det mest oppsiktsvekkende funnet er at kvinnene har erobret de siste skansene i LO:

Fem av åtte i ledelsen er kvinner. Og sekretariatet, hvor de viktigste vedtakene fattes mellom kongressene, har for første gang i historien et flertall av kvinner.

Blir oftere spurt?

Ser man på lederverv i fagforeninger/avdelinger og LOs lokalorganisasjoner, er imidlertid bildet et helt annet.

De er fortsatt klart mer mannsdominerte enn forventet.

EL og IT Forbundet er det eneste forbundet uten en eneste kvinnelig leder av fagforeninger. Mens bare Fellesorganisasjonen, Fagforbundet og Handel og Kontor har et flertall av kvinnelige ledere i fagforeningene.

Bare 35 prosent av LOs lokalorganisasjoner ble ledet av en kvinne i 2022.

Forskerne spør derfor om det er noe ved denne typen lederverv som gjør at menn oftere blir spurt eller oftere sier ja.  

Også LO-kongressen består fortsatt av flere menn enn kvinner, til tross for at kvinnene er i flertall blant medlemmene.

Delegater pekes ut av forbundene og av LOs distrikter. På kongressen i 2022 møtte 126 kvinner og 174 menn, det vil si at 42 prosent av delegatene var kvinner. Det var en lavere kvinneandel enn på de to foregående kongressene, og ikke vesentlig høyere enn i 2001.

Innsikt: Hvorfor feirer vi 8. mars? Her er ti spørsmål og svar

Feministisk forbund

Blant LO-medlemmene er kvinnene i flertall: 52 prosent.

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, legger ikke skjul på at hun gjerne skulle sett kvinnedominansen i LO smitte over på det politiske perspektivet i LO.

– Vi har valgt å si at vi er et feministisk forbund. Vi har et kvinneperspektiv i vårt virke. Når vi blir bedt om å nominere både kvinner og menn, setter vi alltid kvinnen først og familie og likestilling høyt. Samtidig har vi gjennomgående en stor bevissthet rundt likestilling, sier hun til FriFagbevegelse.

– Det forplikter, mener forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Fellesorganisasjonen, som Mimmi Kvisvik leder, har en kvinneandel på hele 84 prosent.

Fellesorganisasjonen, som Mimmi Kvisvik leder, har en kvinneandel på hele 84 prosent.

Hanna Skotheim

Fire forbund er så kvinnedominert at de har en kvinneandel på over 67 prosent. Fellesorganisasjonen, som Mimmi Kvisvik leder, topper med en kvinneandel på hele 84 prosent.

Kvinnedominerte forbund er imidlertid flinkere til å finne plass til det motsatte kjønn ved valg til kongressen, enn både forbund med blandet medlemsmasse og typiske mannsdominerte forbund.

Kronikk: «Vi oppnår ikke likelønn i Norge av å diskutere tallene», skriver Mimmi Kvisvik

13 mannsdominerte forbund

Hele 13 forbund er så mannsdominert at kvinneandelen er på under 33 prosent.

Lokomotivmannsforbundet (6 prosent), Flygerforbundet (5 prosent) og Norsk Sjøoffisersforbund (3 prosent) har færrest kvinnelige medlemmer.

EL og IT Forbundet ligger tett opp til disse med 11 prosent kvinner i medlemsmassen. I toppledelsen sitter fem menn, og i styret sitter 12 menn, 2 kvinner og en kvinnelig vararepresentant.

Kvinneandelen i LOs forbund

Kjønnsdelt arbeidsliv

Medlemstallet i mannsdominerte forbund krymper, mens kvinnedominerte forbund utgjør en stadig større andel av medlemsmassen.

Nergaard og Steen Jensen skriver imidlertid i rapporten at «økt kvinnelig yrkesdeltakelse og et mer likestilt arbeidsmarked burde ført til en mindre kjønnsdelt forbundsstruktur og flere forbund med blandet medlemsmasse».

Selv om LO på toppen er dominert av kvinner, er det fortsatt en dominans av menn i organisasjonen ellers. Det skyldes at mannsdominerte forbund velger flest menn, mens kvinnedominerte forbund er flinkere til å la begge kjønn bli representert.

Nergaard viser blant annet til Fagforbundet, som er et typisk kvinnedominert forbund. Men når det gjelder representasjon, har de vedtektsfestet minst 40 prosent av begge kjønn ved valg.

– Mannsdominerte forbund er bevisst på at de også velger kvinner, men ikke på at de vil ha en kvinneandel på 40 prosent. Mens kvinnedominerte forbund altså er mer bevisst på dette, sier Kristine Nergaard til FriFagbevegelse.

Nergaard synes det er verdt å reflektere over at arbeidslivet er så kjønnsdelt som det er. Men sier det ikke er overraskende.

– Forbundene avspeiler jo arbeidslivet, sier hun til FriFagbevegelse.

Samtidig er langt flere kvinner i arbeidslivet enn det var for 50 år siden.

Sjefen i USAs fagbevegelse: – Kvinner skal ikke måtte ha tre jobber for å forsørge familien

Privat sektor

Mimmi Kvisvik påpeker at likestilling og representasjon går opp og ned, men at det er viktig å være bevisst på det. Hun mener fokuset i en altfor stor grad er rettet mot privat sektor og industrien.

– Det er viktig å huske på at vi er en halv million arbeidstakere i kommunal sektor hvor mange også er medlem av LO, poengterer hun.

Selv er Fellesorganisasjon på full fart mot å nå målet om 35 000 medlemmer til landsmøtet i november.

At flesteparten av de nye medlemmene også er kvinner, har å gjøre med den kjønnsmessig fordelingen i offentlig sektor. Også det gjenspeiler arbeidslivet for øvrig.

Lønnsforskjeller: Rebecka tjener det samme som sine mannlige kolleger. Det er ikke en selvfølge

Kvinner i fagbevegelsen

• 52 prosent av medlemmene i LOs forbund er kvinner

• LOs valgte ledelse består av fem kvinner og tre menn.

• LOs sekretariat består av åtte kvinner og sju menn.

• 10 av 25 forbundsledere i LO er kvinner.

• 35 prosent av lokalorganisasjonene ledes av en kvinne.

• På LO-kongressen i 2022 var 42 prosent av delegatene kvinner.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Kvinner i fagbevegelsen

• 52 prosent av medlemmene i LOs forbund er kvinner

• LOs valgte ledelse består av fem kvinner og tre menn.

• LOs sekretariat består av åtte kvinner og sju menn.

• 10 av 25 forbundsledere i LO er kvinner.

• 35 prosent av lokalorganisasjonene ledes av en kvinne.

• På LO-kongressen i 2022 var 42 prosent av delegatene kvinner.