JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Likestilling

Sjefen i USAs fagbevegelse: – Kvinner skal ikke måtte ha tre jobber for å forsørge familien

40 prosent av arbeidende kvinner i USA er eneforsørgere for sine familier. Amerikansk fagbevegelses første kvinnelige sjef vil ha reformer for omsorgspermisjoner, sykelønn, barnepass og helsetjenester.
Elisabeth Shuler vil styrke kvinners deltagelse i amerikansk arbeidsliv.

Elisabeth Shuler vil styrke kvinners deltagelse i amerikansk arbeidsliv.

Sissel M. Rasmussen

nina.hanssen@lomedia.no

Elizabeth H. Shuler er president for 60 fagforeninger og 12,5 millioner medlemmer av The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO).

Shuler er den første kvinnelige lederen av USAs arbeiderbevegelse og var nylig i Oslo som gjest hos norsk LO.

Hun synes det er uverdig at mange arbeidende kvinner må ta tre jobber for å forsørge familien sin i hjemlandet. Det er ikke uvanlig i dagens amerikanske arbeidsliv, der over halvparten er kvinner nå.

Lønningene i dag er altfor lave og de mangler velferdsordninger som gjør det lettere å kombinere arbeidsliv med familie.

En undersøkelse viser at hele 40 prosent av arbeidende kvinner i USA er den eneste forsørgeren for sine familier.

– Tiden er overmoden for reformer slik at vi får rettferdige lønn og arbeidsvilkår, en levelig arbeidstid og tilgang til omsorgspermisjoner, sykelønnsordninger og gode helsetjenester, sier hun.

Men hun mener at det kreves politisk flertall for Demokratene for å få igjennom disse reformene.

Ufrivillig deltid i Norge: Christina har tre jobber, men bare 70 prosent lønn: – Er det virkelig sånn det skal være?

Avgjørende valgkamp

– Det neste valget er avgjørende, sier hun, og bekrefter at fagbevegelsen kommer til å bruke tiden fram til neste valg til å vise at det nå skjer en positiv endring der jobber skapes, det satser på grønn industri og at det jobbet hardt for å skape et mer rettferdig arbeidsliv.  

Shuler sier at de har sett en enorm endring etter at Joe Biden overtok presidentskapet etter Donald Trump, og at dette er en positiv utvikling for amerikanske arbeidstakere.

Hun håper at Trump-æraen med populisme er over for godt, og tror ikke lenger han støttes av majoriteten i Republikanerne engang.

– Men vi kan aldri vite. For oss har det vært viktig å kommunisere at vi har et godt samarbeid med Biden-/Harris-administrasjonen og at de setter arbeidstakerne og våre rettigheter i sentrum, sier hun.

Shuler minner om at de har klart å gjenvunne de rundt 22 millioner jobbene som gikk tapt under pandemien. De har i tillegg skapt 12 millioner nye arbeidsplasser. Det er ifølge Shuler bare en start.

Samtidig er det fortsatt store utfordringer i amerikansk arbeidsliv, med lave lønninger og fagforeningsfiendtlige arbeidsgivere.

Særlig har det vært vanskelig å få godt betalte jobber i de kvinnedominerte sektorene som hotell- og restaurantbransjen, helsesektoren og i utdanningssektoren.

– For oss er det viktig at de jobbene som skapes er anstendig og at folk har en lønn de kan leve av. At folk må ha 2–3 jobber for å overleve økonomisk er uverdig, sier hun.

De jobber for å få på plass helt grunnleggende velferdsordninger.

– Selv om det er arbeidende kvinner som tar størst ansvar for omsorgsoppgavene, er ikke sosialt sikkerhetsnett og gode velferdsordninger bare en kvinnesak, men viktig for hele fagbevegelsen, understreker hun.

Ønsker norsk fagorganisering i USA: – Burde vært eksportert til hele verden

Inspirert av Norge

Norgesbesøket har motivert Shuler og de andre i delegasjonen oss til å fortsette kampen for bedre svangerskapsrettigheter, sykepenger og andre ordninger som de kaller «sosial infrastruktur».

Den amerikanske delegasjonen fra AFL-CIO hadde en travel dagsorden og møtte representanter fra alle parter i arbeidslivet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

– Fra før har jeg hørt mye om den norske trepartsmodellen og sosial dialog, men nå fikk vi se og oppleve den på kloss hold og det var veldig inspirerende, sier Shuler.

Det som gjorde sterkest inntrykk på den amerikanske fagforeningslederen, var hvordan folk i Norge snakket varmt om trepartssamarbeidet og de gode relasjonene.

– Jeg merket jo respekten og tilliten som partnere i arbeidslivet viste ovenfor hverandre, og dette er ganske langt unna virkeligheten hjemme, sier hun.

– I Norge er folk innstilt på å snakke sammen for å finne gode løsninger i fellesskap til beste for alle. Det var fint å oppleve, sier hun.

I USA kan enkelte arbeidsgivere være direkte fiendtlig innstilt til både lokale og sentrale tillitsvalgte men også til folk som ønsker å være fagorganiserte.

Enkelte steder blir folk sparket hvis de forsøker å melde seg inn i fagforeningen, forteller hun.

Men hun er optimist og har troa på at de skal klare å endre dette. Hun vet at Biden ønsker at flere organiserer selv og at arbeidsledigheten skal ned.

– Ledigheten er nå ganske lav, men vi må jobbe for bedre vilkår og lønn. Her håper jeg at vi kan få drahjelp fra store norske selskaper som har etablert seg i USA som også kan vise betydningen av et organisert velfungerende arbeidsliv.

Shuler besøkte Oslo og LO-leder Peggy Hessen Følsvik i februar.

Shuler besøkte Oslo og LO-leder Peggy Hessen Følsvik i februar.

Sissel M. Rasmussen

Mye må på plass

Hun understreker at de også må sørge for at det skapes ryddige og trygge jobber. En rapport som kom ut i fjor viser at fortsatt så dør rundt 340 mennesker på jobben hvert år.

– Momentum er nå. Vi har et stort potensial å skape gode jobber innenfor infrastruktur og grønn energi. 12 millioner jobber er bare en start. Vi skal ha langt flere, sier hun.

Lederen er glad for at de i AFL-CIO ser en vekst.

– I fjor rekrutterte vi faktisk 300.000 nye medlemmer både fra helsesektoren, service og tungindustrien fra hele landet. Trenden er god. Nå skal vi bli enda bedre, sier hun.

Hun levner ingen tvil om at det er mye amerikansk fagbevegelse ønsker å få til:

– Vi tror på at ved å vise at folk kan stole på oss og at vi har i ryggmargen å kjempe for demokratiet og klima. Så skal vi sørge for reformer på sykelønn, svangerskapspermisjoner, barnepass og sosial infrastruktur. Vi skal bygge en trygg økonomi for alle og investere i gode anstendige jobber, redusere urettferdighet og sørge for likestilling, sier hun.

Før Shuler ble valgt til leder i AFL-CIO i fjor, var hun leder i International Brotherhood of Electrical Workers.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse