JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SENKER INNGANGSBILLETTEN: De nye etableringsmodeller som har kommet de senere årene, er et naturlig svar på den høye prisveksten på boligmarkedet, mener forskere ved NIBR.

SENKER INNGANGSBILLETTEN: De nye etableringsmodeller som har kommet de senere årene, er et naturlig svar på den høye prisveksten på boligmarkedet, mener forskere ved NIBR.

Erlend Angelo

Boligpriser

Mangler du egenkapital? Her er løsningene på boligmarkedet

Stadig flere sliter med å spare nok egenkapital til å kjøpe egen bolig. De siste årene har det dukket opp flere alternativer som gir en lavere inngangsbillett til boligmarkedet.


23.12.2020
10:47
19.01.2021 09:13

ragnhild@lomedia.no

– Det skjer nytenkning i hele bransjen. Det er veldig spennende, sier forskningssjef Berit Irene Nordahl ved By- og regionforskningsinstuttet NIBR.

Det Nordahl snakker om, er framveksten av nye etableringsmodeller som skal gjøre det lettere for folk uten fete lommebøker og rike foreldre å få en fot innenfor på eiermarkedet. Bare de siste tre-fire årene har det poppet opp mange slike nye løsninger på markedet. «Leie før eie», «OBOS deleie» og «OBOS Bostart» er bare noen eksempler på modeller hvor en kan få kjøpt bolig uten å måtte punge ut full markedspris fra dag én.

– En god del av de nye etableringsmodellene vi har fått, har kommet i regi av boligbyggelagene. Siden har andre store utbyggere kommet etter, påpeker Nordahl.

Les om de alternative modellene nederst i saken.

Vanskelig for single sykepleiere

Sammen med blant andre forsker Gro Sandkjær Hansen er Berit Irene Nordahl med i et forskningsprosjekt om «den sosialt bærekraftige byen». For selv om åtte av ti nordmenn eier sin egen bolig, har prisutviklingen, kombinert med strengere regler for utlån i bankene, gjort det stadig vanskeligere for mange å komme inn på eiermarkedet.

Hør mer om de alternative veiene inn på boligmarkedet i podkasten Rørsla:

pod boligdrøm

Der den billige boligbyggingen etter krigen gjerne skjedde på jomfruelig land, er det i dag en politisk målsetting å fortette rundt kollektivknutepunktene, påpeker Nordahl. Her er tomteprisene høye. Den såkalte sykepleierindeksen er et bilde på hvor krevende det kan være. Indeksen forteller hvor stor andel av boligene på markedet en enslig sykepleier har råd til å kjøpe. I Oslo er andelen nå nede i tre prosent. En singel sykepleier har altså råd til rundt 3 av 100 boliger som legges ut på markedet.

En utvikling lik den man har sett i enkelte europeiske storbyer, der nøkkelpersonell i samfunnet presses ut av byen, er svært uheldig, påpeker forskerne.

– Vi risikerer å få en skeivere og skeivere sosial profil på dem som er blant de åtti prosentene som eier sin egen bolig, sier NIBR-forsker Gro Sandkjær Hanssen.

ØKER ULIKHETENE: Dagens boligmarked er med på å skape forskjeller i samfunnet, påpeker forsker Gro Sandkjær Hanssen.

ØKER ULIKHETENE: Dagens boligmarked er med på å skape forskjeller i samfunnet, påpeker forsker Gro Sandkjær Hanssen.

Benjamin A. Ward, OsloMet

Forskjellene øker på boligmarkedet. Denne regelen stenger de unge ute

En by for alle

– Det man ønsker, er en bredt sammensatt by hvor det er rom for alle befolkningsgrupper. Hvor det er mulig å ha et lavlønnsyrke og samtidig være en del av byen, sier Berit Irene Nordahl.

Derfor er det godt nytt at det nå har kommet flere nye etableringsmodeller som gjør det enklere å komme inn på eiermarkedet, sier forskningssjefen.

– Disse nye modellene har veldig mye for seg i områder hvor inngangsterskelen har blitt veldig høy. Og det er god grunn til å tro at det vil være behov for denne typen modeller i lang tid framover, påpeker hun.

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Nå kan hun endelig juble

Ny boligpolitikk

For boligutviklerne er de nye etableringsmodellene en måte å utvide markedet på. Samtidig er nytenkningen i bransjen en respons på en mye tydeligere boligpolitikk, understreker Sandkjær Hanssen. I Oslo lanserte byrådet i mai i fjor en ny strategi med pilotprosjekter for å gjøre veien inn på boligmarkedet lettere for flere. I flere byer jobbes det nå med å skape alternativer innenfor en «tredje boligsektor», altså nye måter å hjelpe vanlige folk inn i den ordinære selveiermodellen på.

Da regjeringen nylig la fram sin nye strategi for sosial boligpolitikk, var ett av tiltakene de foreslo å gi kommunene større handlingsrom til å ta boligsosiale hensyn, blant ved å gi kommunene mulighet til å kreve nye etableringsmodeller og leieboliger i private boligprosjekter. Det er en god idé, mener forskerne.

– Vi tror det kan være et veldig viktig virkemiddel for å få et større mangfold i byen som helhet, så du ikke får opphopning av leie og lavinntekt i noen områder, sier Nordahl.

Nye etableringsmodeller

Her er noen alternativer for deg som mangler egenkapital:

Deleie: Deleie innebærer som navnet tilsier, at du kjøper en del av en bolig. Et eksempel er OBOS Deleie. Her kan du for eksempel kjøpe halve boligen. Den andre halvparten leier du av OBOS. Med denne modellen kan du gradvis øke din eierandel av boligen, for eksempel til 60 eller 70 prosent, helt til du eier boligen helt og fullt. OBOS har forkjøpsrett dersom du ønsker å selge. Også Oslo kommune er i gang med et pilotprosjekt etter denne modellen. Da er det kommunen som eier resten av boligen.

Leie til eie: «Leie til eie», eller «leie før eie» som det også kalles, er en modell hvor man kan leie en bolig med sikte på å kjøpe boligen etter en viss tid. Ofte får man en leiekontrakt på tre til fem år. I løpet av leieperioden har en kjøpsrett til boligen. Boligen selges til den prisen som var fastsatt da leiekontrakten ble inngått. Eventuell verdistigning i løpet av leieperioden vil kunne inngå som egenkapital når man er klar for å kjøpe. I noen tilfeller er rimeligere husleie også en del av modellen. Eie til leie tilbys av forskjellige boligbyggelag og boligutviklere, blant annet i Stavanger-, Trondheim- og Oslo-regionen.

Bostart-modellen: Bostart er en modell som OBOS lanserte i 2018. I denne modellen kjøper du hele boligen, men til en pris som ligger 10–15 prosent lavere enn markedspris. Til gjengjeld gir du OBOS retten til å kjøpe boligen tilbake dersom du ønsker å selge. Boligen selges da til opprinnelig salgspris pluss eventuell verdistigning, som beregnes ut fra en boligprisindeks. Andre boligbyggelag har kommet med lignende løsninger, for eksempel Hjølpin fra Boligbyggelaget Midt.

Boliggaranti: Boliggaranti er et tilbud fra Boligbyggelaget TOBB som ennå ikke er satt ut i livet. Modellen innebærer at du kan låne inntil 100 prosent av kjøpesummen ved at boligbyggelaget garanterer for de 15 prosentene som vanligvis utgjør egenkapitalen.

Etablererbolig: Modell som finnes i Stavanger, der førstegangsetablerere kan kjøpe bolig til under markedspris mot at kjøper legger inn egeninnsats for å ferdigstille boligen, for eksempel ved å legge parkett og lister.

Innsats for leie: Dette er en modell som gjelder leie, ikke eie, inspirert av den danske ordningen Almennbolig+. Modellen innebærer lavere husleie mot at leietaker utfører enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver på boligen. «Innsats for leie»-løsninger skal prøves ut i Oslo kommune som en del av kommunens strategi «Nye veier til egen bolig», vedtatt i mai 2019.

23.12.2020
10:47
19.01.2021 09:13

Nye etableringsmodeller

Her er noen alternativer for deg som mangler egenkapital:

Deleie: Deleie innebærer som navnet tilsier, at du kjøper en del av en bolig. Et eksempel er OBOS Deleie. Her kan du for eksempel kjøpe halve boligen. Den andre halvparten leier du av OBOS. Med denne modellen kan du gradvis øke din eierandel av boligen, for eksempel til 60 eller 70 prosent, helt til du eier boligen helt og fullt. OBOS har forkjøpsrett dersom du ønsker å selge. Også Oslo kommune er i gang med et pilotprosjekt etter denne modellen. Da er det kommunen som eier resten av boligen.

Leie til eie: «Leie til eie», eller «leie før eie» som det også kalles, er en modell hvor man kan leie en bolig med sikte på å kjøpe boligen etter en viss tid. Ofte får man en leiekontrakt på tre til fem år. I løpet av leieperioden har en kjøpsrett til boligen. Boligen selges til den prisen som var fastsatt da leiekontrakten ble inngått. Eventuell verdistigning i løpet av leieperioden vil kunne inngå som egenkapital når man er klar for å kjøpe. I noen tilfeller er rimeligere husleie også en del av modellen. Eie til leie tilbys av forskjellige boligbyggelag og boligutviklere, blant annet i Stavanger-, Trondheim- og Oslo-regionen.

Bostart-modellen: Bostart er en modell som OBOS lanserte i 2018. I denne modellen kjøper du hele boligen, men til en pris som ligger 10–15 prosent lavere enn markedspris. Til gjengjeld gir du OBOS retten til å kjøpe boligen tilbake dersom du ønsker å selge. Boligen selges da til opprinnelig salgspris pluss eventuell verdistigning, som beregnes ut fra en boligprisindeks. Andre boligbyggelag har kommet med lignende løsninger, for eksempel Hjølpin fra Boligbyggelaget Midt.

Boliggaranti: Boliggaranti er et tilbud fra Boligbyggelaget TOBB som ennå ikke er satt ut i livet. Modellen innebærer at du kan låne inntil 100 prosent av kjøpesummen ved at boligbyggelaget garanterer for de 15 prosentene som vanligvis utgjør egenkapitalen.

Etablererbolig: Modell som finnes i Stavanger, der førstegangsetablerere kan kjøpe bolig til under markedspris mot at kjøper legger inn egeninnsats for å ferdigstille boligen, for eksempel ved å legge parkett og lister.

Innsats for leie: Dette er en modell som gjelder leie, ikke eie, inspirert av den danske ordningen Almennbolig+. Modellen innebærer lavere husleie mot at leietaker utfører enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver på boligen. «Innsats for leie»-løsninger skal prøves ut i Oslo kommune som en del av kommunens strategi «Nye veier til egen bolig», vedtatt i mai 2019.
Mest lest

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (illustrasjonsfoto).

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (illustrasjonsfoto).

Anna Granqvist

Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Politiet stoppet ulovlig søndagshandel

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Erlend Tro Klette

Bedrifta går så det susar, men det vises ikkje på løna til Kjell og Joachim

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

Oljearbeidere vant fram i historisk streik

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

Brian Cliff Olguin / Sissel M. Rasmussen

LO støtter pensjonistenes uføre-krav. Regjeringa vil ikke svare


Flere saker