JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KLIMA PÅVIRKER MANGFOLDET: Den største katastrofen for det biologiske mangfoldet ville være ukontrollerte klimaendringer, sier Are Tomasgard.

KLIMA PÅVIRKER MANGFOLDET: Den største katastrofen for det biologiske mangfoldet ville være ukontrollerte klimaendringer, sier Are Tomasgard.

Jan-Erik Østlie

Arbeidsplasser versus klima og miljø

Prisen for å gå inn i urørt natur, vil bare bli høyere og høyere, mener LO-sekretæren

Mens klimakrisen er viet et eget delkapittel i LOs handlingsprogram, er tapet av arter og biologisk mangfold ikke nevnt. Are Tomasgard i LOs ledelse har et svar på hvorfor det er slik.11.03.2022
13:10
11.03.2022 14:42

ragnhild@lomedia.no

– Kostnadene ved å gå inn i urørt natur, vil bare bli høyere og høyere, og motstanden vil bli større og større. Det er de arbeidsplassene som bruker ressursene optimalt, som vil stå seg best i framtida, sier Are Tomasgard i LOs ledelse.

Det er lenge siden fagbevegelsen begynte å bry seg på arbeidsplassenes påvirkning på miljøet, påpeker Tomasgard. Selv fikk han sitt første tillitsverv i 1991 som miljøtillitsvalgt i Odda Omland Faglige Samorganisasjon.

På den tiden var Sørfjorden så full av tungmetaller og miljøgifter fra industrien at den var knall rød, minnes han. Tomasgard og fagforeningen jobbet tett sammen med miljøbevegelsen for å få ryddet opp og friskmeldt fjorden.

Industrien har gjort veldig mye for å kutte utslipp. Hvis du ser bort fra CO, er det lite utslipp fra norsk industri, påpeker Tomasgard.

Nytt handlingsprogram

Å ta vare på miljøet handler imidlertid om mer enn utslipp. I LOs handlingsprogram, som er det programmet LO styrer etter mellom kongressene, er klimakrisen i dag viet et eget delkapittel. Tapet av arter og biologisk mangfold er derimot ikke nevnt.

Hvorfor er det ikke det?

– Nei, det er ikke spesifikt nevnt. Men klima handler også om naturmangfold. Den største katastrofen for det biologiske mangfoldet ville jo være ukontrollerte klimaendringer som vil forandre økosystemet betydelig, sier Tomasgard.

Både Handel og Kontor, Norsk Tjenestemannslag og LO i Oslo foreslår å inkludere tap av natur og artsmangfold i det nye handlingsprogrammet til LO. HK vil blant annet at teksten skal slå fast at «menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er noen av vår tids store utfordringer». Det er helt ukontroversielt, mener Tomasgard.

– Om forslagene ikke gjentas akkurat ordrett, er jeg overbevist om at intensjonene i forslagene vil bli ivaretatt igjennom vedtakene kongressen gjør, svarer Tomasgard.

Sårbar natur: Her vil kommunen ha datasenter og batterifabrikk. Det vil ødelegge matjord og true sårbare arter, mener Guro (30)

Gruvearbeidsplasser eller laks

LO-Aktuelt har tidligere skrevet om en del om hvordan hensynet til arbeidsplasser og lokalt næringsliv noen ganger komme i direkte konflikt med ønsket om å ivareta naturen.

Vil hensynet til arbeidsplasser alltid vil veie tyngst for LO i slike tilfeller?

– Det er ingen tvil om at det er en reell konflikt, og da må en gjøre en avveining etter å ha vurdert det hele bildet.

Tomasgard nevner gruveselskapet Nussir som eksempel. Nussir har fått konsesjon for å utvinne kobber fra en gruve ved Repparfjorden i Finnmark. Planene har møtt stor motstand fra miljøvernhold, fordi Nussir vil deponere gruveavfallet i fjorden.

Repparfjorden er en av 29 nasjonale laksefjorder i Norge, og gyteområde for skrei og kysttorsk. LO og Norsk Arbeidsmandsforbund har på sin side heiet på etableringen, som er anslått å gi et sted mellom 150 og 300 arbeidsplasser. Tomasgard selv har kalt Nusir-gruva «et fantastisk prosjekt».

Vi kan selvsagt stoppe produksjonen på grunn av naturinngrep i Norge, men hvis ikke vi produserer det kobberet, så vil det bli utvunnet et annet sted. Hvilke naturinngrep skjer der kobberet da produseres? Er vi likegyldige til naturen andre steder?

Han viser til at Norge har blant de strengeste miljøkravene for gruvedrift i verden. Nussir-gruva hadde mål om å bli den første klimanøytrale gruva i verden. Nå er prosjektet satt på vent.

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må vi bortimot doble produksjonen av kobber i verden. Noen må produsere alt det metallet. Nussir kunne blitt en foregangsgruve. Men her møter den voldsom motstand.

TOMMEL OPP: LO støtter gruveselskapet Nussirs planer om kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark, til tross for protester fra miljøbevegelsen.

TOMMEL OPP: LO støtter gruveselskapet Nussirs planer om kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark, til tross for protester fra miljøbevegelsen.

Anne Siri Renå

Arbeidsplasser først og fremst

Tomasgard mener debatter om naturinngrep ofte ser vekk fra det helhetlige perspektivet. For eksempel kan det oppstå konflikt mellom tradisjonelt naturvern og klimatiltak, slik vi har sett i debatten om utbygging av vindmøller og vassdrag.

– Det gjør meg litt oppgitt når enkelte den ene dagen står og demonstrerer for at vi må ha kraftigere klimatiltak og at vi må gjøre mer her hjemme, og den andre dagen lenker en seg fast mot tiltakene som kunne redusert nettopp utslippene. Hvis vi skal se på alle ting isolert for seg, så tror jeg at det totale vernet av naturen blir dårligere.

Synes du det er naturlig at LOs neste handlingsprogram tar opp tapet av natur og arter?

– Det er helt naturlig at vi snakker om sirkulærøkonomi, og at vi er tydelige på at de tryggeste arbeidsplassene er de som er natur- og klimavennlige. Samtidig er det arbeidsplassperspektivet som må være vårt utgangspunkt.

LO er først og fremst en arbeidstakerorganisasjon, minner Tomasgard om. Organisasjonens legitimitet er knyttet til spørsmål som lønn, arbeidsvilkår og HMS.

– Vi skal ta naturhensyn, og vi skal være i dialog med miljøbevegelsen, men vi skal ikke løpe forbi Naturvernforbundet på naturvern. Vi må finne de gode avveiningene og se helheten.

Fikk du med deg denne? Fabrikken mener den trenger skogen for overleve. Det tror ikke naturvernerne noe på

Gjenbruk er framtida

LO-sekretær Tomasgard er overbevist om at morgendagens arbeidstakere i mye større grad vil bli nødt til å forholde seg til hvordan vi bruker og ivaretar ressursene våre. Overgangen fra en bruk og kast-økonomi til en sirkulær økonomi vil tvinge seg fram, mener LO-sekretæren.

I dag gjenbrukes under en tiendedel av alle ressurser vi mennesker høster fra naturen. I Norge er tallene enda lavere. Kun 2,4 prosent av ressursene vi bruker, går tilbake i kretsløpet, viser en rapport fra Circular Norway.

– Det er ingen tvil om at vi i større og større grad må gjenbruke og gjenvinne ressursene. Det finnes ingen andre alternativer. Men i dette ligger det også et potensial for kolossalt mange arbeidsplasser, sier Tomasgard.

11.03.2022
13:10
11.03.2022 14:42Mest lest

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Erlend Angelo, Magasinet for fag

Her kan det bli elektrikerstreik fra 23. mai

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

Kronikk

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

«Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom»

Alf Ragnar Olsen

Oslo rammes først hvis det blir streik i staten

Debatt

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Ole Palmstrøm

«Svar til Unio om lønn i staten»


Flere saker