JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Regjeringas tiltak mot nulltimers-kontrakter får stryk av fagbevegelsen

LO slakter regjeringas forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven
Arbeidsminister Anniken Hauglie får lite støtte av LO når det gjelder endringene i arbeidsmiljøloven. LO føler at de ikke har blitt hørt.

Arbeidsminister Anniken Hauglie får lite støtte av LO når det gjelder endringene i arbeidsmiljøloven. LO føler at de ikke har blitt hørt.

Jan-Erik Østlie

torgny@lomedia.no

Rett før sommeren sendte regjeringa ut et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Dette var regjeringas svar på diskusjonen om at ansatte i bemanningsbransjen ikke får lønn mellom oppdrag. LO er langt fra fornøyd med forslagene, og slakter forslagene i sitt høringssvar.

I arbeidsmiljøloven er begrepet «fast ansettelse» ikke definert. Regjeringa ønsker å definere dette ved at ansettelsen skal være ubegrenset i tid, innebære et reelt stillingsvern og stillingen må ha et visst omfang.

Arbeidsdagen utvides med to timer fra 1. juli

Faste ansettelser

LO er enig i at det er behov for at begrepet «fast ansettelse» defineres, men mener at dersom en skal oppfylle formålet om at arbeidstakeren skal ha forutsigbart med arbeid og inntekt, må en også konkretisere en plikt til å angi ukentlig og månedlig arbeidstid.

Bakgrunnen for dette er «Clockwork-dommen», og utviklingen etter den. Bemanningsbyrået Clockwork ble dømt i Bergen tingrett. Retten slo fast at det var ulovlig å ansette seks polske bygningsarbeiderne uten å gi dem lønn mellom oppdragene.

Etter denne dommen har bemanningsbransjen begynt å tilpasse seg. De ansetter vikarer fast, men på svært små deltidsstillinger. Så gjennomsnittsberegner de arbeidstida over et helt år.

Omgår Clockwork-dommen

Et eksempel på hvordan det kan gjøres er hvis en er ansatt i en stilling på ti timer i uka. Dette vil gi rundt regnet 480 arbeidstimer i året. Bemanningsbyråene vil da kunne hevde at kontrakten er oppfylt hvis den ansatte da har jobbet 12 uker med 40 timers uke som vil utgjøre 480 timer. De øvrige 36 ukene i året har ikke bemanningsbyrået plikt til å betale.

LO mener at regjeringas forslag ikke stopper slike omgåelser av Clockwork-dommen, og krever at begrepet «fast ansettelse» også må innebære at en stilling har et visst omfang.

Regjeringen foreslår at det skal være mulig for bemanningsforetakene å ansette vikarer midlertidig hvis det er et midlertidig behov i innleiebedriften.

• Følg oss på Facebook

Nei til særregler

I høringssvaret skriver LO at det ikke er dokumentert et behov som tilsier at det skal være særregler for bemanningsbransjen. LO mener at dette forslaget vil innføre et helt nytt lovgrunnlag for å ansette midlertidig. Dette vil gi bemanningsbransjen et konkurransefortrinn, og vil undergrave det som er normen i arbeidslivet med faste og direkte ansettelser.

Stort sett alle er enige om at det er for mye innleid arbeidskraft i byggebransjen i Oslo-området. Departementet mener at en kvotebegrensning på 10 til 15 prosent innleie vil hjelpe på det.

Nasjonal norm

LO advarer også mot dette forslaget. For det første frykter organisasjonen at dette ikke skal bli oppfattet som et tak på innleie, men en nasjonal norm. For det andre vil forslaget slik det er utformet føre til at bedrifter som har virksomhet utenfor Oslo, kan «overføre» kvoter til Oslo-området og slik holde seg under makskvoten.

LO mener at dagens lovverk holder at det går an å innføre forbud mot innleie av arbeidskraft. Vikarbyrådirektivet hindrer ikke et slikt forbud. Både i Tyskland og Belgia er det innført slike forbud. LO avviser at dette vil føre til mindre fleksibilitet.

Lokale tillitsvalgte opplever et stort press fra arbeidsgivere som vil øke innleie i bedriftene fra bemanningsbyråene. LO ønsker å gjøre situasjonen lettere for de tillitsvalgte ved at søknader om utvidet innleie skal avgjøres på forbundsnivå, ikke på den enkelte bedrift.

Ikke undergitt en reell behandling

LO ønsker også å innføre kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie. I dag er det vikaren som er utsatt for ulovligheter som må gå til sak. I høringssvaret skriver LO at de som blir ulovlig ansatt på disse vilkårene ofte er unge mennesker med innvandrerbakgrunn som verken har de økonomiske ressursene eller andre forutsetninger for å bringe en sak inn for retten. Det er det bare en fagforening som har, derfor må de gis rett til å gå til sak for å få stoppet ulovlighetene.

LO er heller ikke fornøyd med prosessen departementet har lagt opp til. De viser til at organsiasjonen har kommet med mange innspill for å stoppe en negativ utvikling i arbeidslivet.

«LO kan ikke se at våre innspill er tatt opp og undergitt en reell behandling», avslutter LO høringssvaret med.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse