JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SØK- OG REDNINGSTJENESTEN: Olav Hjalmar Holm var en erfaren anestesisykepleier da han begynte å jobbe offshore. En skade han pådro seg under en øvelse endret arbeidslivet hans.

SØK- OG REDNINGSTJENESTEN: Olav Hjalmar Holm var en erfaren anestesisykepleier da han begynte å jobbe offshore. En skade han pådro seg under en øvelse endret arbeidslivet hans.

Privat

Skulderen til Olav Hjalmar røyk på jobb. Nav vil ikke godkjenne det som yrkesskade

En redningsøvelse i Nordsjøen forandret arbeidslivet til sykepleier Olav Hjalmar Holm.25.12.2022
07:00
27.12.2022 12:22

martin@lomedia.no

Nordsjøen, midtvinters 2019: Det blåser kuling, og helikopteret er urolig i luften. Den rutinerte anestesisykepleieren Olav Hjalmar Holm er på øvelse med søk- og redningsteamet. Så går det galt.

Hver gang Holm drar på arbeid i Nordsjøen, ber kona ham om å være forsiktig. Dette til tross for at hun vet at sikkerheten offshore er i høysetet. Holm svarer, som alltid, at det kan han ikke love. Deler av jobben er risikofylt.

Hvis det mot alle odds skulle gå galt, blir du en rik, men forhåpentlig ulykkelig enke, svarer han kona.

Litt på alvor og mest på spøk.

Jobben hans i det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips er todelt. Han er HMS-koordinator på en plattform på Ekofiskfeltet. Det vil si at han som eneste helsearbeider på plattformen skal utføre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Holm er også sykepleier i et søk- og redningsteam som bemanner to helikopter. For å kunne håndtere nødssituasjoner som oppstår, må de holde kunnskapen ved like, og de trener regelmessig.

ADVARSEL: De som begynner å jobbe offshore, må ikke være naive. De må undersøke forsikringsordningene sine, sier sykepleieren.

ADVARSEL: De som begynner å jobbe offshore, må ikke være naive. De må undersøke forsikringsordningene sine, sier sykepleieren.

Martin Guttormsen Slørdal

Tunge løft under redning

Under øvelsen denne januardagen skal søk- og redningsteamet med Holm om bord i helikopteret hente opp folk fra en båt under dem. Det er liten vits å trene i godt vær.

En redningsmann blir heist først ned til båten og fester løftestroppen på en av passasjerene. Den første som løftes opp med helikopterheisen, er normalvektig. Da han kommer opp til kanten av helikopteret, er det sykepleier Holms oppgave å dra ham trygt inn i helikopteret og sikre han. Dette er en rutineoppgave Holm har gjort veldig mange ganger. Neste person som heises opp fra båten er stor og kraftig. Både redningsmannen nede på båten, og Holm anslår vekten hans til mellom 120 og 130 kilo.

Holm tar tak i stroppen på mannen som henger og dingler i lufta utenfor helikopteret. Holm klarer å dra ham inn i sikkerhet bak i helikopteret.

SIKKERHET: I norsk petroleumsvirksomhet er sikkerheten i høysetet. Stortingets mål er at Norge skal være verdensledende innen HMS-arbeidet. Bildet er tatt fra supplybåten Stril Pioner på Snorrefeltet.

SIKKERHET: I norsk petroleumsvirksomhet er sikkerheten i høysetet. Stortingets mål er at Norge skal være verdensledende innen HMS-arbeidet. Bildet er tatt fra supplybåten Stril Pioner på Snorrefeltet.

Martin Guttormsen Slørdal

Noe som ikke stemmer

Kort tid etter øvelsen kjenner Olav Hjalmar Holm at det er noe som ikke stemmer i venstre skulder.

En MR-undersøkelse bekrefter skaden. Senefestet for bicepsmuskelen i skulderen er røket, sannsynligvis da han dro den tunge personen inn i helikopteret.

Olav Hjalmar Holm blir sykmeldt fra arbeid, må operere skulderen og går igjennom en lengre periode med opptrening. Ortopeden som behandler han, mener at det er over 75 prosents sannsynlighet at skulderskaden skyldes arbeidsulykken.

Advarsel til de unge

LO-Aktuelt møter Holm hjemme i Levanger i Trøndelag. Nordlendingen pensjonerte seg i mai 2021.

Når Holm velger å fortelle sin historie, er det ikke for å rette oppmerksomheten mot skaden han pådro seg under øvelsen, men for å komme med en advarsel.

DÅRLIG TID: Ambulansepersonell har dårlig tid når de skal redde liv. Da er fort gjort å glemme riktig løfteteknikk som gjør at du tar vare på deg sjøl under arbeidet.

DÅRLIG TID: Ambulansepersonell har dårlig tid når de skal redde liv. Da er fort gjort å glemme riktig løfteteknikk som gjør at du tar vare på deg sjøl under arbeidet.

Kathrine Geard

– Drit i meg. Det jeg tenker på, er de unge som begynner å jobbe offshore. Uansett hvor spennende og godt betalt jobben er, må de ikke være så naive at de ikke undersøker nøye forsikringsordningene sine, sier Holm.

Han mener forsikringsordningene ikke er gode nok.

Ikke godkjent som yrkesskade

Olav Hjalmar Holm kontaktet LO, og som medlem av forbundet Industri Energi fikk han hjelp fra LOs juridiske avdeling.

– Jeg må berømme innsatsen LO-advokaten gjorde. Jeg hadde ikke vært i nærheten av å gjøre dette alene. Da hadde jeg risikert å bli sittende med saksomkostninger, og alle sparepengene ville gått med, sier han.

Holm sendte inn skademelding til forsikringsselskapet Tryg, som han var forsikret av gjennom arbeidsgiveren. Han sendte også inn til Nav. Konklusjonen til Tryg var at det ikke var en arbeidsulykke Holm ble utsatt for og at skaden ikke gir grunnlag for erstatning. Klagen på vedtaket førte heller ikke fram.

Etter tre og et halvt år hos Nav og i rettssystemet kom Trygderetten fram til det samme. Nav slo fast at det var «uomtvistelig» at redningsøvelsen i januar 2019 førte til skulderskaden.

Likevel er dette ikke en arbeidsulykke, argumenterer retten, fordi belastningen Holm ble utsatt for, ikke er «usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.» Skaden regnes derfor ikke som en yrkesskade, ifølge retten.

Holm anket vedtaket, men anken førte ikke fram.

Mistet arbeidsoppgaver

Olav Hjalmar Holm trente seg opp igjen og kom tilbake i arbeid offshore. Han kunne imidlertid ikke jobbe som sykepleier i søk- og redningsteam mer.

Konsekvensene ble at han måtte bytte plattform, og at han fikk en liten lønnsreduksjon som følge av frafall av arbeidsoppgaver.

Han begynte i stedet å jobbe 100 prosent som HMS-koordinator på en annen plattform.

– Jeg opplevde forståelse hos arbeidsgiver og at de ivaretok meg. Jeg ble også ivaretatt dit jeg kom. Men søk- og redningstjenesten var en vesentlig del av min tilværelse. Det var et stort savn å miste det arbeidsmiljøet, sier Holm, som har jobbet med akuttmedisin mesteparten av yrkeslivet.

En dreining i rettsavgjørelsene

En yrkesskade er en skade som skyldes en arbeidsulykke. Vilkåret i loven er en konkret hendelse som er uventet eller medfører en usedvanlig belastning. 

Advokat Svein Sjøgren har jobbet med saker om yrkesskade, erstatning og forsikring i over ti år, for Politiets Fellesforbund. Han mener det helt klart er blitt vanskeligere for ansatte i beredskapsyrker å få godkjent yrkesskadeerstatning. Hos Nav og i rettssystemet ender sakene om yrkesskadeerstatning med avslag på avslag på avslag, sier han.

Svein Sjøgren mener at terskelen har blitt høyere for hva Nav mener er en «plutselig eller uventet ytre hending». Det har også skjedd en dreining i rettsavgjørelsene i Trygderetten fra 2004, hevder han.

Vi ser fra rettspraksisen at type skader som tidligere ble godkjent som yrkesskader, ikke blir det lenger, sier advokaten.

Svein Sjøgren mener dagens lovverk rett og slett ikke er godt nok. Han mener vi har kommet i den paradoksale situasjon at høy risiko for å bli påført en skade på jobb, blir et argument mot erstatning.

– De som jobber i beredskapsyrker skal sørge for sikkerheten i samfunnet vårt. Det oppleves opprørende at det skal være så vanskelig å få godkjent skade som yrkesskade som følge av arbeidsulykker i disse yrkene, sier Sjøgren.

Han argumenterer for å fjerne lovkravet om at skadehendelsen skal ha vært uventet eller medført en usedvanlig belastning. 

Lise ble skadet på jobb og forventet godkjent yrkesskade. Så enkelt var det ikke

Nav avslår flere søknader

LO-Aktuelt har innhentet statistikk fra Nav over yrkesskadesaker fra 2014 og fram til oktober 2022. Statistikken viser en markant økning i andelen avslåtte saker.

For åtte år siden avslo Nav rundt én av sju søknader. Siden har andelen avslag økt jevnt.

Per oktober 2022 er mer enn hver tredje søknad om yrkesskade avslått.

Det samlede antallet søknader var i fjor på drøyt 50.000. Det er omtrent på samme nivå som for åtte år siden.

Nav avviser imidlertid at det har vært en endring i praksis når det gjelder hva Nav regner som en «plutselig og uventet ytre hending», slik advokat Svein Sjøgren hevder.

Les mer om hva Nav svarer lenger nede i saken.

Andel avslåtte yrkesskadesaker hos Nav

Lovendring for politiet

I september i år kom det en lovendring i politiloven. Nå kan politifolk som skader seg under organisert trening på operative politioppgaver, få erstatning selv om skaden ikke godkjennes som yrkesskade.

Lovfester forskjellsbehandling ved yrkesskade: – Skammelig, sier NFF-leder Asle Aase

Politiets Fellesforbunds arbeid med å få endret loven for politiet viser at politikerne ikke har vært klar over at yrkesskadereglene praktiseres så strengt for ansatte i beredskapsyrker, mener Svein Sjøgren.

Arbeid offshore innebærer risiko

Men politiloven gjelder ikke ansatte i andre beredskapsyrker. Også andre yrkesgrupper innen beredskap må få den samme rettigheten, mener Olav Hjalmar Holm. Han syns det er riktig og positivt at politiet nå kan få erstatning selv om skaden ikke godkjennes som yrkesskade.

Han er bekymret for den yngre generasjonen som jobber offshore. Hva vil skje om unge yrkesutøvere innen redning skader seg alvorlig under arbeid? Vil de få utbetalt forsikring eller Nav-ytelser for å klare å betjene lån og andre forpliktelser – uten langvarige og utmattende rettstvister? spør Holm.

Han mener det som skjer etter en arbeidsulykke, og konsekvensene av det, bør være på dagsorden når redningsetater møtes på seminar og for å trene sammen.

Strider mot rettsoppfatningen

LO-advokat Karl Inge Rotmo bisto Olav Hjalmar Holm i møte med Trygderetten og forsikringsselskap.

Vi har mange saker der avgjørelsene forundrer oss, og dette er en av dem, sier Rotmo.

Også han mener det er et stort paradoks at høy risiko for å bli påført en skade på jobb blir et argument for at man ikke skal få erstatning.

– Dette strider imot allmenhetens rettsoppfatning, fastholder Rotmo.

En dag er det alvor

Rotmo sier at en arbeidstaker er underlagt arbeidsgivers styringsrett, og må utføre sitt arbeide med arbeidsgivers utstyr, rammer og forventninger. Da må arbeidstakeren være trygg på at han eller hun får erstatning dersom ulykken er ute.

En dag er det alvor, og da må de som er avhengig av hjelpen, være trygge på at redningsmannskapet vil gjøre sitt ytterste for å redde dem, sier Rotmo.

Lov om yrkesskade fra 1990 sikrer arbeidstaker erstatning for mange skader som oppstår i arbeid. At arbeidstaker må akseptere risiko i arbeidet, og at den som påfører skaden blir fritatt for erstatningsansvar, hører historien til, sier Rotmo. Dette var lovgiver klar på da loven kom, sier han.

Karl Inge Rotmo mener det er merkelig at de som har risikofylte arbeidsoppgaver, skal stille dårligere enn andre fordi oppgaven er «vanlig» og påkjenningen ikke er tilstrekkelig «avvikende» fra det som forventes i yrket. 

– Avgjørelsen i Olav Hjalmar Holms sak er i strid med lovforarbeidet, mener Karl Inge Rotmo.

I STRID MED RETTSOPPFATNINGEN: LO-advokat Karl Inge Rotmo mener avgjørelsen i saken til Olav Hjalmar Holm er i strid med allmenhetens rettsoppfatning.

I STRID MED RETTSOPPFATNINGEN: LO-advokat Karl Inge Rotmo mener avgjørelsen i saken til Olav Hjalmar Holm er i strid med allmenhetens rettsoppfatning.

Sissel M. Rasmussen

– Ingen endring i Navs praksis 

Seksjonssjef i Nav, Bente Thori-Aamot, skriver i e-post til LO-Aktuelt at de ikke kan uttale seg i enkeltsaker uten at de har samtykke fra den det gjelder.

Ifølge seksjonssjefen har det ikke har vært noen endringer i regelverk eller praksis de siste årene når det gjelder hva Nav regner som en «plutselig og uventet ytre hending», slik advokat Svein Sjøgren hevder.

At Nav avslår flere søknader om yrkesskade nå enn før, forklarer Thori-Aamot langt på vei med endrede rutiner hos Nav. Noe av økningen kan ha sammenheng med en ny praksis for avslag når den som har skadet seg, ikke sender inn nødvendige opplysninger innen fristen, påpeker hun. «Dersom vi senere får disse opplysningene, vil vi behandle saken på nytt», skriver seksjonssjefen.

I tillegg har en sentralisering av saksbehandlingen ført til en mer ensartet praksis. Det kan på noen områder ha resultert i at flere saker blir avslått, påpeker hun.

«Rettsavgjørelser som blir tatt inn og omtalt i rundskrivene våre kan også ha bidratt til en mer ensartet praksis», skriver Thori-Aamot.

25.12.2022
07:00
27.12.2022 12:22Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Sissel M. Rasmussen

Gladnyhet for de lavest lønte. Les hvorfor her

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

Hanna Skotheim

Gruvearbeider Johan er med på å bestemme lønna di

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

Erlend Tro Klette

Norges dyreste bil måtte gjøres styggere med vilje

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker