JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Psykisk helse

Tillitsvalgt: Hva kan du gjøre hvis et medlem sliter psykisk?

Psykolog Trygve Børve har 15 råd til tillitsvalgte i møte med ansatte som trenger hjelp.
– Folk skal ikke bli syke av jobben sin. Hvis de blir det, skal vi se det, sier psykolog Trygve Børve.

– Folk skal ikke bli syke av jobben sin. Hvis de blir det, skal vi se det, sier psykolog Trygve Børve.

Colourbox

anne.siri@lomedia.no

– Folk skal ikke bli syke av jobben sin. Hvis de blir det, skal vi se det.

Psykolog mener at tilgang på nødvendig hjelp når en trenger det, er et av de viktigste fagforeningstemaene i vår tid. Psykiske helseplager og sosial ulikhet henger sammen.

Børve minner samtidig om at det alltid er summen av belastninger som gjør folk syke. Han mener derfor at tillitsvalgte bør ha et 24/7-perspektiv i møte med medlemmer, og ikke bare se på timene vi tilbringer på jobb.

Faktorer som et hanglende parforhold eller en privatøkonomi i stø kurs mot stupet, kan også bidra til at belastningen blir for stor å bære for den enkelte.

Vær den som ser

I møte med medlemmer som sliter psykisk, bør tillitsvalgte først og fremst være de som ser, tar kontakt og som spør hvordan de kan bidra for å hjelpe personen videre.

Tillitsvalgte kan også være en støtte i dialog med arbeidsgiver og kolleger.

Å bidra til å etablere et system for kollegastøtte kan være aktuelt, spesielt på arbeidsplasser med høy emosjonell belastning. 

Børve mener det er naturlig at tillitsvalgte samarbeider med ledelsen om et godt arbeidsmiljø. Arbeidet bør blant annet omfatte kunnskap om risikofaktorer og tiltak for både hyppige og sjeldnere uønskede hendelser. 

Justere forventninger

Fysisk og mental helse er ifølge Børve ikke likestilt i arbeidslivet. Han mener tillitsvalgte er sentrale i å skape forståelse for at emosjonelle vansker og psykiske helseproblemer er en del av livet.

– Tillitsvalgte bør ha en forståelse for hva helsefremmende arbeidsliv er. De bør også bidra til å skape rom for at mennesker i perioder kan trenge støtte for å fungere best mulig, sier han. 

Hva med han eldre ansatte som har blitt bitter på ledelsen? Eller lærlingen som er ny og har helt urealistiske forventninger til arbeidsplassen? Trygve Børve mener tillitsvalgte kan bidra til å justere ansattes forventninger og tanker. Og være med å finne løsninger heller enn å kna videre på problemene.

– Feil forventningsbilde skaper mange problemer, sier Børve.

– Spør hvordan det går

Børve sier at de viljesterke er aller mest utsatt for å bli utbrent. De som vil mye og tøyer grensene for hva de kanskje tåler. Tillitsvalgte kan gi innspill til hvordan medlemmene tar bedre valg for seg selv. Restitusjon er nøkkelen til balanse i livet, mener psykologen.  

– Det er forskjell på mental og fysisk slitenhet, og det krever ulik medisin, påpeker han.

Når du kommer hjem fra jobb og er hodesliten, er det smartere å gå en tur i skogen enn å hvile på sofaen. Selv om du sannsynligvis har mest lyst til å legge deg rett ned.

Børve mener terskelen for å spørre folk om hvordan det står til, bør være lav.

– Spør før det har gått for langt! Nedstemte mennesker, og da særlig menn, søker som regel ikke hjelp, sier Trygve Børve.

Råd til tillitsvalgte i møte med medlemmer som sliter psykisk

1. Vi er mennesker hele døgnet. Som tillitsvalgt bør du ha et 24/7-perspektiv i møte med medlemmene dine.

2. Det handler alltid om summen av belastninger. Få medlemmene til å rangere belastningene i livet sitt. Jobbfravær kan skyldes andre ting enn selve jobben.

3. Legg merke til endret adferd hos medlemmer. Om de for eksempel har endret sinnsstemning, om de ruser seg, om de er mer fjerne eller trøtte, om de kommer mer for sent enn før.

4. Spør om hvordan det går, og spør før det har gått for langt. Nedstemte mennesker søker som regel ikke hjelp.

5. Vær løsningsorientert. Ikke bli for «emosjonsfokusert», der en bare snakker på seg problemer uten å gjøre noe med dem.

6. Spør medlemmet om hva du vil at de andre på arbeidsplassen skal vite om det han eller hun står i.

7. Bidra til å justere forventninger. For eksempel hvis en lærling har for høye forventninger til arbeidsplassen. Eller en ansatt føler seg som offer for arbeidsplassen.

8. Tenk over hvordan du kan være en samtalepartner som ikke låser fast situasjonen.

9. Det vi tenker, styrer reaksjonene våre. Vær med og juster tanker.

10. Still spørsmål som skaper refleksjon. Spørsmålene bør være åpne, og kreve mer enn «ja- og nei»-svar.

11. Viktig å tenke over som samtalepartner: Når vi er nedstemte, skjer det noe med måten vi forstår oss selv og andre på. Vi er mindre fornøyde, mer kritiske. Når vi har det vondt på innsiden, vil ros og anerkjennelse føles uekte, mer som trøst og nedlatenhet.

12. Gjør et skille mellom belastning og stress. Stress er resultat av belastning. Belastning kan gi utvikling. Men for lite belastning kan også gi stress.

13. Bidra til at medlemmene tar bedre valg for seg selv. For eksempel til å restituere bedre.

14. Vær klar over at ensomhet og sosial isolasjon er et stort helseproblem i vår tid. Tillitsvalgte kan være mulige kulturutviklere i å ta opp tema knyttet til arbeidsmiljø, helse, livskvalitet og samhold. Felles kurs i hvordan en best håndterer belastninger, kan eksempelvis være tiltak som øker kunnskap og bygger kultur.

15. Husk at endring skjer mellom samtaler.

Kilde: Trygve Børve, kursholder for «Psykisk helse og arbeidsliv – et program for tillitsvalgte» i regi av Studieforbundet AOF

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse