JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO-ja til nasjonal karriereveiledning

LO har lenge ivret for å få etablert karrieresentra for å veilede ungdom i yrkes- og utdanningsvalg. Dette har til nå vært tilfeldig, uten nasjonal styring.

Karriereveiledning er et sentralt virkemiddel for å nå utdannings- og arbeidsmarkedspolitiske mål, også målet om mindre kjønnsdelte utdanningsvalg, mener LO.

God karriereveiledning skal bidra til bevisste utdannings- og yrkesvalg, motvirke feilvalg og hindre frafall fra opplæring, stimulere rask overgang til arbeid, samt bedre samsvaret mellom den enkeltes utdanningsvalg og arbeidslivets behov for kompetanse.

I et høringssvar i Kunnskapsdepartementet skriver LO at det for organisasjonen har vært problematisk at karriereveiledning ikke har hatt en nasjonal overordnet styring. LO mener at et nasjonalt fagorgan kan bidra til at det etableres en mer helhetlig karriereveiledning.

LO støtter at det blir opprettet et slikt fagorgan, og at dette skal arbeide for en karriereveiledningstjeneste i et livslangt perspektiv.

LO er også positiv til at det opprettes et kontakt- og dialogforum, men savner et klarere mandat for forumet som gir de sentrale partene i arbeidslivet avgjørende innflytelse på enhetens arbeid og prioriteringer, heter det i høringssvaret.

Annonse
Annonse