JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ulikhet

Vanskeligstilte sliter med å få et sted å bo. Her bør LO bidra mer, mener Kathrine i Kirkens Bymisjon

– Arbeid er en av bærebjelkene i samfunnet vårt, men det er også bolig, sier Kathrine Haugland Martinsen, virksomhetsleder i Bybo.
Kathrine Haugland Martinsen utenfor lokalene til Bybo.

Kathrine Haugland Martinsen utenfor lokalene til Bybo.

Hanna Skotheim

hanna@lomedia.no

 – Ulikhet bryter ned tilliten i samfunnet, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Frifagbegelse dagen før LO-kongressen gikk av stabelen mandag denne uka.

Hun frykter at forskjellene kan øke i tida som kommer og trakk fram tariffoppgjørene som LOs viktigste verktøy.

Lederen for Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, er stolt over et LO som hun opplever tar utfordringene med ulikhet på alvor, men hun spurte seg likevel i sitt første innlegg på kongressen om det gjøres nok.

Hun etterlyste et LO som stiller opp for dem som ikke tjener noe, og som aldri vil få en vanlig jobb. Et LO som ikke bare er der for de som er i jobb, men også for de som står utenfor.

Mangler tilrettelagte boliger

Kathrine Haugland Martinsen er enig i at LO favner for smalt. Hun er virksomhetsleder i Bybo, Kirkens Bymisjons boligsosiale arbeid i bolig.

– Det er stor fattigdom blant målgruppa vi jobber med. Når du er i aktiv rus og har en psykisk lidelse, burde du fått en uføretrygd. I stedet ender de fleste på sosialhjelp, og det er ikke en kortvarig ytelse for mange. Den varer i mange tilfeller livet ut, sier Martinsen.

Hun satt tidligere i FO sin ledelse, men gikk tilbake til å være sosialarbeider for et par år siden. Nå jobber hun for at vanskeligstilte mennesker i Oslo skal få seg et stabilt og varig sted å bo.

Det er det også flere som har fått ved hjelp av de 70 leilighetene med oppfølging som Bybo har til rådighet rundt omkring i hovedstaden. Men behovet er fortsatt stort. Ifølge Martinsen mangler det mange flere boliger med oppfølging for denne gruppen.

– Arbeid er en av bærebjelkene i samfunnet vårt, men det er også bolig, mener Martinsen.

Les også: Sosionom Lisbeth ber LO tenke mer på dem uten jobb: – Økonomiske bekymringer gjør folk sykere

Like rettigheter

Martinsen mener det må utvikles ulike boligmodeller til alle med riktig oppfølging.

– Ja, det koster, men det fungerer ikke slik det er nå. Nå får du enten en kommunal leilighet som betyr midlertidighet, eller så kan du eie, sier Martisen.

– Vi reagerer ikke på at eldre og personer med utviklingshemming trenger tilrettelagte boliger hvor de får oppfølging. Rusavhengige trenger også det, fortsetter hun.

Hun mener det ofte rettes en moraliserende pekefinger mot de menneskene hun jobber for og med.

– Dette er mennesker som har hatt noen av de dårligste barndommene og har opplevd svikt etter svikt fra samfunnet. Likevel stiller vi ofte krav til at de må bli bedre for å kunne få et trygt og godt hjem. Men rettigheten til å ha et hjem skal være på plass uavhengig av om du blir bedre eller ikke.

Hanna Skotheim

Bedre stønader

Selv om LO er en arbeidstakerorganisasjon, forventer Martinsen at verdiene som fagbevegelsen bygges på, gjenspeiles i konkrete saker. I tillegg til bolig, trekker hun her fram stønader.

Gode stønadsordninger er blant de konkrete tiltakene FO-lederen foreslår som et tillegg til LOs uttalelse om ulikhet under LO-kongressen.

– Beboerne i Bybo har et svært lavt inntektsnivå sammenlignet med resten av samfunnet. Det gjør det umulig for dem å spare eller kjøpe seg noe ekstra. Det trengs derfor en inntektssikring for de som sitter nederst ved bordet, sier Martinsen.

– Boligstøtten må bli høyere

Flere av beboerne har bostøtte, men den er altfor lav, ifølge Martinsen.

– Den beregnes hver måned ut ifra inntektene dine og har et øvre tak som er langt lavere enn husleienivået i Oslo. LO må jobbe for at boligstøtten øker, sier Martinsen.

Hun viser til en evaluering av dagens bostøtteordning som i mai ble levert til Kommunal- og distriktsdepartementet. Funnene i evalueringen konkluderte med at ordningen er tilfeldig, usammenhengende og vanskelig å forstå. Den viste også at boligstøtten er blitt redusert de ti siste årene.

– De grunnleggende rettighetene er ikke så grunnleggende for en målgruppe som kanskje trenger det mest, sier Martinsen og legger til:

– LO med så stor kraft og makt må bruke sin stemme til å gjøre samfunnet bedre på alle fronter.

Warning
Annonse
Annonse