JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ADVARER: Jan Gunnar Vågen advarer yrkesskadde mot å hyre egen advokat.

ADVARER: Jan Gunnar Vågen advarer yrkesskadde mot å hyre egen advokat.

Erlend Angelo

Advarer yrkesskadde mot å hyre egen advokat

Da Jan Gunnar Vågen ble alvorlig skadet i en arbeidsulykke i 2004, fulgte han et råd om å oppsøke privat advokat. Det skulle han ikke gjort. For da mistet han retten til advokathjelp fra forbundet. Nå kan han tape over to millioner i erstatning.13.05.2014
12:00
15.05.2014 09:36

anne.siri.rena@lomedia.no

Da ulykken var ute, ble livet snudd på hodet for Jan Gunnar Vågen. Nå ønsker han å bidra til at ikke andre må slite med de samme ekstra problemene som han selv har gjort. For forsikringsselskapet nekter å godta at Vågen er yrkesskadd og derfor skal ha yrkesskadeerstatning. Det samme forsikringsselskapet betalte en privat advokat for å ta seg av korrespondansen med Vågen. På det tidspunktet visste ikke Vågen at han som medlem i Fellesforbundet kunne ha fått advokathjelp via LO, men da måtte han ha gått til forbundet først. Nå går Haugesund-mannen glipp av en stor pengesum, og han er ikke den eneste som har havnet i ei slik klemme.

Lyst til å spy

Haugesund, våren 2014. Jan Gunnar Vågen er 60 prosent varig ufør og har gått over til en roligere koordinatorstilling i Imenco, selskapet som kjøpte opp hans tidligere arbeidsgiver Norwegian Universal Technology. Heldigvis har han en fleksibel arbeidsgiver som lar ham kjenne på dagsformen. Nå kommer Vågen bærende på en plastpose fylt til randen av legeerklæringer, dokumenter som beskriver den lange skadehistorikken, og diverse brev som har gått i årelang trafikk mellom han, advokat og forsikringsselskap.

– Hver gang jeg ser denne nå, får jeg bare lyst til å spy, sier han, fører ei hånd ned i posen, fisker opp en tung hvit perm og dumper den ned på bordet foran seg.

Fortsatt kan han kjenne på sterke smerter i kroppen, og et kjeveparti som ikke spiller på lag. Konsentrasjonen svikter.

– Jeg er evig optimist, det må jeg være. Selv om det hele er nokså bittert, innrømmer Jan Gunnar Vågen.

Den irriterende kunden

Å føre saken for retten med egne midler, for å kreve at forsikringsselskapet utbetaler summen han mener han har krav på, er en for stor risiko å ta. Vel å merke er det kun forsikringsselskapet som ikke godkjenner saken, Nav har godkjent saken som yrkesskade og Vågen har fått ménerstatning fra dem.

– Taper jeg saken må jeg pantsette huset, og det kan jeg ikke utsette familien for, sier Vågen.

Forsikringsselskapet forholder seg bare til rapporten fra én av ekspertene Vågen oppsøkte, en konsultasjon som forsikringsselskapet betalte. Denne legen fastslår at det ikke finnes sammenheng mellom ulykken og Vågens lidelser. Tre spesialisterklæringer sier riktignok det motsatte, men disse blir ikke tatt hensyn til av forsikringsselskapet. Vågen visste at han hadde rett, og ga seg ikke. Telefonkontakten ble hyppig, og til slutt sa forsikringsselskapet stopp – de ønsket ikke flere telefonmøter med kunden. Isteden ble han bedt om å hyre privat advokat for å håndtere korrespondansen, noe forsikringsselskapet betalte for. Vågens mulighet til å få det han hadde krav på i erstatning ble dermed ødelagt, ettersom dette er årsaken til at forbundet ikke vil hjelpe Vågen videre.

Fortvilet situasjon

Vågen sitter på kontoret til Steffen Høiland i Haugesund sentrum. Høiland tok tak i saken umiddelbart etter at han ble valgt til leder for Fellesforbundets avdeling 57 Nord-Rogaland i fjor. Han mente den fortjente en ny behandling.

– Hjelpa jeg har fått her det siste året er rene himmelen, sier Vågen, og ser bort på Høiland.

Høiland ba om juridisk bistand fra Fellesforbundet sentralt, noe som ble avslått med begrunnelsen om at en privat hyret advokat allerede hadde vært inne i bildet.

– Dette er en fortvilet situasjon. Vi vet vi har en sterk sak som har gode muligheter for å vinne fram i rettssystemet, sier Steffen Høiland.

Han sier det er mange medlemmer som ikke vet at de må oppsøke forbundet først. Sånn sett har denne saken vært en øyeåpner.

– Vi har lært og blitt tydelige på å gi denne informasjonen nå. Men jeg lurer fortsatt på hvilke retningslinjer LOs juridiske avdeling og forbundet opererer etter. Er det et prinsipp å avvise saker hvor en utenforstående advokat har vært engasjert, eller er det anledning til å bruke skjønn?

Vågen tok kontakt med Fellesforbundet om saken første gang i 2009. Han har vært medlem av forbundet siden 1998.

Hva med å bruke skjønn?

Vågen har ikke helt gitt opp håpet om at forbundet finner et smutthull i regelverket. Erstatningssummen Vågen mener han har krav på ligger på 25 - 30 G, noe som tilsvarer 2,1 - 2,5 millioner kroner.

– Når du står midt oppe i en jævlig vanskelig situasjon i livet, er det nesten umulig å sette seg inn i et juridisk regelverk på egen hånd. Man tar imot råd fra andre, noe Vågen gjorde, sier Steffen Høiland.

Han mener videre det bør være åpning for skjønn i slike saker, blant annet hvilken hjelp advokaten har bistått med.

– I dette tilfellet var ikke advokaten stort mer enn et mellomledd, fordi forsikringsselskapet ikke orket hissige telefonsamtaler fra Vågen. Vågen fikk et råd, bare synd at det rådet kom fra forsikringsselskapet, avslutter Høiland.

Saker i grenseland

Morten Larsen, leder for ADK-Sørvest, bekrefter at saken har vært behandlet i tre omganger, og at den nå ansees som ferdigbehandlet – så fremt ikke flere momenter kommer inn i bildet.

– Vi har hatt møter og samtaler med avdelingen og medlemmet. Per nå er saken altså avsluttet, sier Larsen, som ikke ønsker å være mer konkret.

Han sier medlemmet har fått vurdert saken av sin private advokat og mottatt bistand der, og han har prøvd saken sin med dekning fra forsikringsselskapet.

– Vi har altså konkludert med at saken ikke bringes videre av oss, sier Larsen.

Han forteller at forbundet stadig mottar saker som ligger i et slags grenseland for hvor mye privatadvokaten har vært inne i bildet. Det er ikke uvanlig at ansatte får råd fra arbeidsgiver om å oppsøke private advokater.

– Har dere gitt for dårlig informasjon til medlemmene om hvilke rettigheter de har?

– Det vil jeg ikke si, jeg tror de fleste kjenner regelverket. Men jeg opplever at forsikringsordninger og annet er noe folk flest ikke bryr seg om fram til de plutselig får bruk for det, og når ulykken er ute vet de ikke hva de skal gjøre.

– Vi informerer om disse tingene på samlinger med avdelingene, men vi kan alltid bli enda flinkere. Muligheten for hjelp ligger der ute, fortsetter Larsen.

Les også:

Medlemmer i Fellesforbundet fikk i fjor utbetalt til sammen 21,6 millioner kroneri yrkessakdeerstatning, forteller sekretær Kjetil Larsen i Fellesforbundet. Les mer

Jeg er evig optimist, det må jeg være. Selv om det hele er nokså bittert.

Jan Gunnar Vågen

– Private advokater må være redelige nok til å opplyse om at klientene kan få hjelp av fagforeninger.

Det sier leder Atle Sønsteli Johansen i LOs juridiske avdeling. Hans erfaring er at advokater godt kjenner til ordningen og det faktum at klientene, så lenge de er medlemmer av en fagforening, kan benytte seg av advokater tilknyttet denne.

– Det finnes flere eksempler på at advokater først opplyser om dette når klienten har betalt godt over 200.000 kroner for å få hjelp, og deretter ikke har råd til mer. Noe som selvsagt er svært problematisk rent etisk.

LO har retningslinjer å forholde seg til, men ingen egne vedtekter som sier noe om det å overta saker fra en annen advokat. Det er forbundene som selv bestemmer om sakene skal over til LO sentralt for behandling.

Johansen mener det må foreligge «spesielle forhold» for at en advokat i LO-systemet tar over en sak fra en annen advokat.

– Vi får inn noen saker der medlemmet ønsker en slags «second opinion», etter at saken har blitt behandlet av en annen advokat. Disse tar vi normalt heller ikke, forteller Johansen.

Han forklarer også at advokaten som først har hatt saken, kan ha gitt direkte feil råd til klienten sin, og at det da i ytterste konsekvens må tas ut søksmål mot advokaten. Dette er heller ikke noe LOs juridiske normalt bistår med.

– Har medlemmene god nok kjennskap til rettighetene de har på dette feltet?

– Forbundene er i alle fall veldig godt kjent med det. Ikke alle enkeltmedlemmene vet om det, og nettopp her har en privat advokat plikt til å opplyse om rettigheten.

Problemer på arbeidsplassen? Gå direkte til forbundet!

Nestleder i Fellesforbundet Anders Skattkjær oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn i sine rettigheter og plikter.

– Det er viktig å følge med selv, og har du problemer, råder vi deg til å ta direkte kontakt med din lokale avdeling eller forbundet, sier Skattkjær.

Ikke alle saker gir nødvendigvis grunnlag for oppfølging eller rettshjelp. Blant annet tilsier forbundets vedtekter og retningslinjer at rettshjelp ikke gis ubetinget, men bygger på en konkret vurdering i hver sak.

Tyngre å avslå

Skattkjær sier han ikke kjenner til den omtalte saken, og at han derfor ikke vil kommentere den.

– Men en god regel er at det å avslå rettshjelp, med den konsekvensen det kan få for medlemmet, skal veie tyngre enn å innvilge rettshjelp, sier han.

Dersom et medlem går utenom forbundet og engasjerer privat advokat, vil det normalt ikke gis juridisk bistand fra forbundet.

Via medlemskontingenten til LO får alle LO-forbund rimelig advokatbistand hos LOs juridiske avdeling.

Vanskelige saker

I løpet av et år mottar forbundet mange individuelle saker innen tre store områder: yrkesskader, stillingsvern og lønnskravsaker. Mange, kanskje de fleste av sakene, blir løst gjennom forhandlinger. I andre tilfeller må sakene følges opp i rettssystemet. I 2013 ble det iverksatt søksmål i 49 yrkesskadesaker. Anders Skattkjær sier at disse sakene ofte er knyttet til spørsmålet om årsakssammenhengen mellom selve ulykken og påfølgende skader.

– Er medlemmene godt nok informert om hva som kreves for å få rettshjelp av forbundet?

– Generelt ja, men enkelt-eksempler viser at vi også kan bli bedre. Samtidig vil jeg understreke hvor viktig det er at medlemmene kontakter avdelingen eller forbundet når det oppstår problemer og ikke går til private advokater.

Betal kontingent av bi-jobben

Er du snekker, men jobber som servitør på si? Da bør du sjekke at du betaler kontingent for begge jobbene. For er ulykken ute når du er på jobb i restauranten – mens du bare betaler kontingent i snekkerjobben – så får du ikke hjelp av forbundet.

– Fellesforbundet innvilger rettshjelp kun på det området der medlemmet har betalt kontingent, bekrefter Birgitte Reiersen, leder for medlems- og økonomiavdelingen.

Medlemmene betaler prosentvis kontingent av arbeidsinntekt, også av bi-jobb, på vanlig måte.

– Det er også viktig å tenke på dette om du har en bi-jobb utenfor Fellesforbundets organisasjonsområde. Hvis du kjører taxi en gang i måneden, og ulykken er ute, så kan ikke vi bistå deg. Da må du ha bi-medlemskap i Norsk Transportarbeiderforbund.

13.05.2014
12:00
15.05.2014 09:36

Les også:

Medlemmer i Fellesforbundet fikk i fjor utbetalt til sammen 21,6 millioner kroneri yrkessakdeerstatning, forteller sekretær Kjetil Larsen i Fellesforbundet. Les mer
Mest lest

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Hanna Skotheim

– Det er sykt at somaliere reiser ut av Norge fordi de er redde

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Erling Slyngstad-Hægeland

I sju år var John Kjetil ute av politiet. Da innså han noe viktig

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Hanna Skotheim

Nav skriver vedtak det er helt umulig å forstå, mener AAP-lederen

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

Sissel M. Rasmussen

Bli med på lunsj i fire ulike bransjer. Forskjellene er enorme

Brian Cliff Olguin

Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

I flere år ble «Kari» trakassert: – Helt forferdelig å være på jobb

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Håvard Sæbø

Ble syk etter én dag i ny jobb – nå må kommunen betale sykepenger

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

Colourbox

SV vil gi mer til trygdede og minstepensjonister. Se hva regjeringa svarer

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Brian Cliff Olguin

Kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Torgny Hasås

Etterlyser straff ved lønnstyveri: – Det er ikke likhet for loven

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Martin Guttormsen Slørdal

Camilla har ikke kjørt på 10 år. Slik gikk det da hun kjørte opp på nytt

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Hanna Skotheim

Olav ble kalt kvinnehater: – Jeg er ikke redd for å stikke hodet fram

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak

Håvard Sæbø

Kimek-ansatte beholder jobben inntil videre


Flere saker