JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Eftas overvåkingsorgan ESA vil ikke ha noen begrensninger på hvor mange ledd det kan være i en leverandørkjede.

Eftas overvåkingsorgan ESA vil ikke ha noen begrensninger på hvor mange ledd det kan være i en leverandørkjede.

Håvard Sæbø

Arbeidslivskriminalitet:

Bryter Norge EØS-reglene? EU-kommisjonen og ESA er uenige

Mens Eftas overvåkingsorgan går til angrep på Skiensmodellen, trekker EU-kommisjonen fram Skiensmodellen som et eksempel på god praksis for offentlige anskaffelser.26.08.2020
15:21
29.08.2020 14:15

torgny@lomedia.no

Eftas overvåkingsorgan (ESA) har begynt arbeidet med å åpne sak mot Norge. 13. november i fjor sendte overvåkingsorganet brev til næringsdepartementet hvor de etterlyser informasjon om «begrensninger for underleverandører ved offentlige anskaffelser i Norge».

ESA har som oppgave å sjekke at Efta-landene som er med i EØS, følger EUs konkurranseregler. I en dom fra september 2019 ble det italienske veivesenet dømt til å fjerne en bestemmelse i sine kontrakter om at kun 30 prosent av en entreprise kan overføres til underentreprenører.

Hva er Oslomodellen, Skiensmodellen, Telemarksmodellen og Seriøsitetsbestemmelsene? Her får du svar

Over 180 kommuner

I juni 2019 var det over 180 kommuner og fylkeskommuner som hadde ulike seriøsitetskrav til bedrifter som skal levere varer og tjenester til kommunene. Også det sentrale regelverket for offentlige anskaffelser inneholder krav om å begrense antall kontraktsledd innen bygg og anlegg og renhold.

Ved å begrense antall nivåer, blir ansvarsforholdet mer oversiktlig. Ansvaret blir ikke pulverisert.

Mot bedre vitende

– Dette initiativet må være mot bedre viten, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Hun viser til at ESA på den ene siden arbeider med å reise en sak, mens EU på den andre siden roser Skiens-modellen.

Saken fortsetter under bildet.

LO-sekretær Trude Tinnlund mener Eftas overvåkingsorgan har misforstått det norske lovverket.

LO-sekretær Trude Tinnlund mener Eftas overvåkingsorgan har misforstått det norske lovverket.

Jan-Erik Østlie

– Vi håper og tror at dette beror på en misforståelse. Vi begrenser jo ikke antall underkontraktører til to, vi vil begrense antall ledd til to. All erfaring tilsier at det er lettere å miste kontrollen, jo flere ledd det er i en kontraktskjede, sier Tinnlund.

LO har hatt møte med ESA og tilbudt seg å skaffe all den dokumentasjon som trengs for å overbevise overvåkingsorganet.

– Vårt system for å hindre arbeidslivskriminalitet er basert på flere års erfaring om hva som virker, sier Tinnlund.

Kan ende i Efta-domstolen

ESA viser til EU-dommen i den italienske saken, og trekker konklusjonen om at det bryter med EUs konkurranseregler å begrense antall underleverandører. 10. juni sendte ESA et formelt åpningsbrev til Norge om at de starter en sak. I brevet fastholder ESA sitt syn om at bestemmelsene i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften går lengre enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med bestemmelsen. Derfor kan dette stride mot EØS-retten.

Overvåkingsorganets formelle prosess mot Norge kan ende med at Efta-domstolen får avgjøre saken.

12. Juni sendte organet et nytt brev til Næringsdepartementet. Her spurte de spesielt etter informasjon om Skiensmodellen og Oslo-modellen.

Kun to kontraktsnivåer

Skiensmodellen og Oslomodellen er to ganske like regelverk som er utviklet i Skien og Oslo kommune. Formålet er å hindre svart arbeid, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Skiensmodellen beskriver 14 punkter som de som får kommunale kontrakter, må følge. Blant annet skal entreprenøren bruke lærlinger og fagarbeidere. Punktet ESA peker på er at en underentreprenør ikke har anledning til å benytte seg av en underentreprenør, slik at det blir tre nivåer.

I anskaffelsesforskriften som gjelder hele offentlig sektor, er antall ledd i kontraktskjeden begrenset til tre for bygge- og anleggsarbeid og renhold.

Samtidig som ESA jobbet med klagen mot Norge, arbeidet en underavdeling av EU-kommisjonen med å samle inn gode eksempler på offentlige innkjøp, slik at andre kan lære hvordan offentlige anskaffelser kan gjøres på en sosialt ansvarlig måte. 71 eksempler fra 27 ulike land ble samlet inn. I mai i år ga EU-kommisjonen ut en samling med tittelen «Good Practice Cases» (Eksempler på god praksis).

Framhever Skiensmodellen

I innledningen til publikasjonen heter det: «Casestudiene viser riktige anbudsprosedyrer og effektive retningslinjer. De skal fungere som inspirasjon, både for innkjøpere, men også for andre aktører i offentlig sektor Målet med eksemplene er at de skal stimulere til å bli kopiert over hele Europa.» (journalistens oversettelse)

Et av eksemplene som blir trukket fram er nettopp Skiensmodellen. Over fire sider blir modellen beskrevet som et ideal for dem som skal være offentlige innkjøpere på en ansvarlig måte. Et av kulepunktene som trekkes fram av EU-kommisjonen er nettopp at antall nivåer i leverandørkjeden er begrenset.

EU-kommisjonen skryter av Skiens-modellen i denne publikasjonen fra mai i år.

EU-kommisjonen skryter av Skiens-modellen i denne publikasjonen fra mai i år.

Torgny Hasås

Dette er det stikk motsatte standpunkt av det ESA tar når de mener at å begrense antall nivåer i leverandørkjeden, begrenser den frie konkurransen innen EUs indremarked.

Næringsdepartementet forbereder svar til ESA, og har spurt Skien kommune om å få informasjon om modellen. I svarbrevet fra kommunen går de igjennom hva modellen innebærer og hvordan den virker. Kommunen konkluderer med at «Skiensmodellen er dermed et godt verktøy for å forebygg kriminalitet og å hindre at useriøse leverandører får tilgang til kommunens kontrakter. Det er også et godt verktøy for å rette opp eventuelle brudd, feil og mangler samt å eventuelt sanksjonere forhold som ikke rettes. Uten disse kontraktskravene vil ikke kommunene (ha) disse mulighetene.»

Tinn kommune

Kommunen skriver videre at den stiller seg undrende til hvilke andre mindre restriktive tiltak Skien kommune kan gjennomføre som skal ha samme effekt overfor bransjen.

Også tidligere har ESA grepet inn overfor Norges måte og organisere arbeidslivet på. ESA var ikke mer enn så vidt opprettet i 1994, før de rettet kritikk mot Tinn kommunes påbud om at bedrifter som fikk byggeoppdrag for kommunen skulle ha lærlinger. ESAs inngripen førte til at flere kommuner med tilsvarende klausuler ikke turte å benytte seg av den.

I dag er lærlingeklausuler en del av de aller fleste kommuners seriøsitetsbestemmelser.

26.08.2020
15:21
29.08.2020 14:15Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Privat

To timer etter at de kjørte sammen, fikk han beskjed om at kollegaen var død

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

– Jeg føler meg overveldet. jeg er så glad for at noen forstår hvor viktig dette er. Ikke bare for meg, men for alle Navs flere millioner brukere, sier Janne Cecilie Thorenfeldt. Hun har møtt arbeidsgiver Nav i retten i flere runder. Nå håper hun menneskerettsdomstolen i Strasbourg kan dømme på en måte som styrker personvernet for alle Navs brukere.

– Jeg føler meg overveldet. jeg er så glad for at noen forstår hvor viktig dette er. Ikke bare for meg, men for alle Navs flere millioner brukere, sier Janne Cecilie Thorenfeldt. Hun har møtt arbeidsgiver Nav i retten i flere runder. Nå håper hun menneskerettsdomstolen i Strasbourg kan dømme på en måte som styrker personvernet for alle Navs brukere.

Ole Palmstrøm

Over 100 ansatte hadde vært inne i mappa hennes hos Nav

Martin Guttormsen Slørdal

Pensjon kan svekke Norges sikkerhet. Fire av ti i Forsvaret vil slutte

LEILIGHETER STÅR TOMME: – Et premiss for å lage serien var at jeg ikke skulle ta en leilighet fra noen som trengte den. Men flere toromsleiligheter sto tomme, og jeg fikk høre at det var fordi folk ikke hadde råd, sier Petter Nyquist.

LEILIGHETER STÅR TOMME: – Et premiss for å lage serien var at jeg ikke skulle ta en leilighet fra noen som trengte den. Men flere toromsleiligheter sto tomme, og jeg fikk høre at det var fordi folk ikke hadde råd, sier Petter Nyquist.

Teddy TV/TV 2

«Petter Uteligger» flyttet inn i kommunal bolig: – Det provoserte meg noe jævlig

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Det kom som et sjokk for oss alle. Vi visste overhodet ingenting

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

Stadig færre LO-medlemmer stemmer Ap. Sjekk det store fallet her

Debatt

Politikere må komme på Nav oftere. De må snakke med oss sosialarbeidere, skriver Julian Slettaøien. Hun reagerer på at ikke de enslig aleneboende får mer hjelp.

Politikere må komme på Nav oftere. De må snakke med oss sosialarbeidere, skriver Julian Slettaøien. Hun reagerer på at ikke de enslig aleneboende får mer hjelp.

Hanna Skotheim

Hva får man egentlig for 164 kroner på butikken i dag?

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

–  Det er ingen som roper høyt om at de står i matkø eller går i minus hver måned, sier Merete Solberg i Fellesforbundet. Medlemmene hun organiserer befinner seg på bunnen av lønnsstatistikken.

–  Det er ingen som roper høyt om at de står i matkø eller går i minus hver måned, sier Merete Solberg i Fellesforbundet. Medlemmene hun organiserer befinner seg på bunnen av lønnsstatistikken.

Erlend Angelo

Renta går opp nok en gang: – Dette tar knekken på folk

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

Brian Cliff Olguin

– Man har tenkt at det er så få kvinner i fengsel, så de har blitt glemt

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Kronikk

Arbeiderpartiet og LO trenger en «grunnlagskommisjon», skriver Torgeir E. Fjærtoft.

Arbeiderpartiet og LO trenger en «grunnlagskommisjon», skriver Torgeir E. Fjærtoft.

Ole Palmstrøm

«Markedet» er en illusjon. Vi trenger nå politisk styring


Flere saker