JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Eftas overvåkingsorgan ESA vil ikke ha noen begrensninger på hvor mange ledd det kan være i en leverandørkjede.

Eftas overvåkingsorgan ESA vil ikke ha noen begrensninger på hvor mange ledd det kan være i en leverandørkjede.

Håvard Sæbø

Arbeidslivskriminalitet:

Bryter Norge EØS-reglene? EU-kommisjonen og ESA er uenige

Mens Eftas overvåkingsorgan går til angrep på Skiensmodellen, trekker EU-kommisjonen fram Skiensmodellen som et eksempel på god praksis for offentlige anskaffelser.26.08.2020
15:21
29.08.2020 14:15

torgny@lomedia.no

Eftas overvåkingsorgan (ESA) har begynt arbeidet med å åpne sak mot Norge. 13. november i fjor sendte overvåkingsorganet brev til næringsdepartementet hvor de etterlyser informasjon om «begrensninger for underleverandører ved offentlige anskaffelser i Norge».

ESA har som oppgave å sjekke at Efta-landene som er med i EØS, følger EUs konkurranseregler. I en dom fra september 2019 ble det italienske veivesenet dømt til å fjerne en bestemmelse i sine kontrakter om at kun 30 prosent av en entreprise kan overføres til underentreprenører.

Hva er Oslomodellen, Skiensmodellen, Telemarksmodellen og Seriøsitetsbestemmelsene? Her får du svar

Over 180 kommuner

I juni 2019 var det over 180 kommuner og fylkeskommuner som hadde ulike seriøsitetskrav til bedrifter som skal levere varer og tjenester til kommunene. Også det sentrale regelverket for offentlige anskaffelser inneholder krav om å begrense antall kontraktsledd innen bygg og anlegg og renhold.

Ved å begrense antall nivåer, blir ansvarsforholdet mer oversiktlig. Ansvaret blir ikke pulverisert.

Mot bedre vitende

– Dette initiativet må være mot bedre viten, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Hun viser til at ESA på den ene siden arbeider med å reise en sak, mens EU på den andre siden roser Skiens-modellen.

Saken fortsetter under bildet.

LO-sekretær Trude Tinnlund mener Eftas overvåkingsorgan har misforstått det norske lovverket.

LO-sekretær Trude Tinnlund mener Eftas overvåkingsorgan har misforstått det norske lovverket.

Jan-Erik Østlie

– Vi håper og tror at dette beror på en misforståelse. Vi begrenser jo ikke antall underkontraktører til to, vi vil begrense antall ledd til to. All erfaring tilsier at det er lettere å miste kontrollen, jo flere ledd det er i en kontraktskjede, sier Tinnlund.

LO har hatt møte med ESA og tilbudt seg å skaffe all den dokumentasjon som trengs for å overbevise overvåkingsorganet.

– Vårt system for å hindre arbeidslivskriminalitet er basert på flere års erfaring om hva som virker, sier Tinnlund.

Kan ende i Efta-domstolen

ESA viser til EU-dommen i den italienske saken, og trekker konklusjonen om at det bryter med EUs konkurranseregler å begrense antall underleverandører. 10. juni sendte ESA et formelt åpningsbrev til Norge om at de starter en sak. I brevet fastholder ESA sitt syn om at bestemmelsene i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften går lengre enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med bestemmelsen. Derfor kan dette stride mot EØS-retten.

Overvåkingsorganets formelle prosess mot Norge kan ende med at Efta-domstolen får avgjøre saken.

12. Juni sendte organet et nytt brev til Næringsdepartementet. Her spurte de spesielt etter informasjon om Skiensmodellen og Oslo-modellen.

Kun to kontraktsnivåer

Skiensmodellen og Oslomodellen er to ganske like regelverk som er utviklet i Skien og Oslo kommune. Formålet er å hindre svart arbeid, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Skiensmodellen beskriver 14 punkter som de som får kommunale kontrakter, må følge. Blant annet skal entreprenøren bruke lærlinger og fagarbeidere. Punktet ESA peker på er at en underentreprenør ikke har anledning til å benytte seg av en underentreprenør, slik at det blir tre nivåer.

I anskaffelsesforskriften som gjelder hele offentlig sektor, er antall ledd i kontraktskjeden begrenset til tre for bygge- og anleggsarbeid og renhold.

Samtidig som ESA jobbet med klagen mot Norge, arbeidet en underavdeling av EU-kommisjonen med å samle inn gode eksempler på offentlige innkjøp, slik at andre kan lære hvordan offentlige anskaffelser kan gjøres på en sosialt ansvarlig måte. 71 eksempler fra 27 ulike land ble samlet inn. I mai i år ga EU-kommisjonen ut en samling med tittelen «Good Practice Cases» (Eksempler på god praksis).

Framhever Skiensmodellen

I innledningen til publikasjonen heter det: «Casestudiene viser riktige anbudsprosedyrer og effektive retningslinjer. De skal fungere som inspirasjon, både for innkjøpere, men også for andre aktører i offentlig sektor Målet med eksemplene er at de skal stimulere til å bli kopiert over hele Europa.» (journalistens oversettelse)

Et av eksemplene som blir trukket fram er nettopp Skiensmodellen. Over fire sider blir modellen beskrevet som et ideal for dem som skal være offentlige innkjøpere på en ansvarlig måte. Et av kulepunktene som trekkes fram av EU-kommisjonen er nettopp at antall nivåer i leverandørkjeden er begrenset.

EU-kommisjonen skryter av Skiens-modellen i denne publikasjonen fra mai i år.

EU-kommisjonen skryter av Skiens-modellen i denne publikasjonen fra mai i år.

Torgny Hasås

Dette er det stikk motsatte standpunkt av det ESA tar når de mener at å begrense antall nivåer i leverandørkjeden, begrenser den frie konkurransen innen EUs indremarked.

Næringsdepartementet forbereder svar til ESA, og har spurt Skien kommune om å få informasjon om modellen. I svarbrevet fra kommunen går de igjennom hva modellen innebærer og hvordan den virker. Kommunen konkluderer med at «Skiensmodellen er dermed et godt verktøy for å forebygg kriminalitet og å hindre at useriøse leverandører får tilgang til kommunens kontrakter. Det er også et godt verktøy for å rette opp eventuelle brudd, feil og mangler samt å eventuelt sanksjonere forhold som ikke rettes. Uten disse kontraktskravene vil ikke kommunene (ha) disse mulighetene.»

Tinn kommune

Kommunen skriver videre at den stiller seg undrende til hvilke andre mindre restriktive tiltak Skien kommune kan gjennomføre som skal ha samme effekt overfor bransjen.

Også tidligere har ESA grepet inn overfor Norges måte og organisere arbeidslivet på. ESA var ikke mer enn så vidt opprettet i 1994, før de rettet kritikk mot Tinn kommunes påbud om at bedrifter som fikk byggeoppdrag for kommunen skulle ha lærlinger. ESAs inngripen førte til at flere kommuner med tilsvarende klausuler ikke turte å benytte seg av den.

I dag er lærlingeklausuler en del av de aller fleste kommuners seriøsitetsbestemmelser.

26.08.2020
15:21
29.08.2020 14:15Mest lest

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

Katharina Dale Håkonsen

Kiwi-ansatte gruet seg til å håndtere panten. Så fant Roy en løsning

Ole Martin Wold

Nav strammet inn bruken av hjemmekontor. Da byttet Elise jobb

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

Kathrine Geard

Finn (75) snudde ryggen til kona et øyeblikk. Det ble starten på en enorm leteaksjon

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge

Sissel M. Rasmussen

Olav Rune og kollegaene jobber i kulda for å unngå permitteringer

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

Tormod Ytrehus

– LO-leiinga høyrer ikkje på grasrota og tillitsvalde, men følger partipisken

Ingun Alette Mæhlum

Dilani (34) og familien har vært innestengt i kirka i åtte år

Kommentar

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Håvard Sæbø

«Tajik har grunn til å smile. Pensjon fra første krone er en suksess»

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

Hanna Skotheim

Hagen til rusavhengige i Oslo kan forsvinne

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Sidsel Valum

– Tvungen lønnsnemnd er også et nederlag for meg, sier kunnskapsministeren

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

De flyr milliardærer og statsministeren. Nå krever pilotene tariffavtale

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

Ole Palmstrøm

Dette forventer NTL av statsbudsjettet

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Håvard Sæbø

Kampen mot sosial dumping: Her er regjeringens nye tiltak

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Tonje Karenina Pettersen/NTL

Navnedebatten i NTL: Nye forslag på bordet

Debatt

Laksebaronene er ikke redd for næringens fremtid, men for fremtiden til sine egne lommebøker, skriver Henrik Drivenes.

Laksebaronene er ikke redd for næringens fremtid, men for fremtiden til sine egne lommebøker, skriver Henrik Drivenes.

André Kjernsli

«Matkøene blir større, og listen over milliardærer blir lengre»

Kronikk

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

Lise Åserud / NTB

«Det er ikke rikfolk som betaler mest skatt i Norge»

Debatt

Spørsmålet vi står igjen med er hvor sterk streikeretten er for ansatte i offentlig sektor, skriver Guro Elisabeth Lind.

Spørsmålet vi står igjen med er hvor sterk streikeretten er for ansatte i offentlig sektor, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Bruken av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken er farlig»

NEDBEMANNING: – Vi er en utsatt bransje, der konkurrentene også sliter, sier Bendik Hansen, styreleder i Flyr kabinforening.

NEDBEMANNING: – Vi er en utsatt bransje, der konkurrentene også sliter, sier Bendik Hansen, styreleder i Flyr kabinforening.

Gulled Jibril

Flyr må permittere: – Vi tenker på våre kolleger som mottar varsler, sier tillitsvalgt


Flere saker