JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Uropatruljen og Fair Play Bygg:

Byggebransjen frykter mer kriminalitet i arbeidslivet på grunn av koronasituasjonen

Byggebransjens krimvoktere er redd prestisje i Stortinget skal hindre kontrolltiltak.
Lars Mamen i Fair Play Bygg i Oslo (til venstre) og Vidar Sagmyr i Uroptruljen i Trøndelag har sammen med Fred Scherling i Fair Play Bygg Stavanger henvendt seg til partiene på Stortinget for å få dem til å vedta effektive kontrolltiltak mot Nav-juks.

Lars Mamen i Fair Play Bygg i Oslo (til venstre) og Vidar Sagmyr i Uroptruljen i Trøndelag har sammen med Fred Scherling i Fair Play Bygg Stavanger henvendt seg til partiene på Stortinget for å få dem til å vedta effektive kontrolltiltak mot Nav-juks.

Håvard Sæbø

torgny@lomedia.no

Byggebransjens uropatrulje i Trondheim, Fair Play Bygg i Oslo og i Rogaland har henvendt seg til politikerne på Stortinget fordi de frykter at koronasituasjonen fører til økt arbeidslivskriminalitet.

Nå er de redd for at prestisje i Stortinget skal hindre at gode kontrolltiltak blir gjennomført.

Mottar urettmessig støtte

Henvendelsen som er underskrevet av Vidar Sagmyr i Trondheim, Lars Mamen i Oslo og Fred Sherling i Stavanger, trekker fram at det er mange bedrifter og ansatte som urettmessig utnytter permitteringsregelverket og som urettmessig mottar støtte fra Nav.

De refererer til situasjonen i Trøndelag der de daglig får inn tips om dette. Dette er situasjonen også i Oslo og Rogaland.

«Dette kan ikke vi som samfunn godta», skriver de tre.

Deling av informasjon

«Byggebransjens uropatrulje, Fair Play Bygg Oslo og omegn og Fair Play Bygg Rogaland vil herved oppfordre alle stortingsgruppene på Stortinget om å ta grep, og sikre lovendringer som gjør at a-Krimsentrene effektivt kan avsløre og straffe de som jukser med permitteringsregelverket. Dette går først og fremst på muligheten til informasjonsdeling mellom etatene.

Vi mener det må på plass en kontroll- og oppfølgingsplan som er realistisk og enkel.

Og i den situasjonen landet er oppe i mener vi at en offentlig oversikt over hvilke firma som mottar ekstraordinær støtte må på plass.»

Etterspurt i årevis

Krimvokterne i byggebransjen krever også at Stortinget vedtar nye lovhjemler for informasjonsdeling for a-krimsenterne. Disse lovhjemlene har vært etterspurt i årevis.

«Nå bør vår lovgivende forsamling begynne å levere!»

De ber alle partiene på Stortinget blir enige om effektive kontrolltiltak for å motvirke at ekstraordinære bevilgninger, dagpenger og andre offentlige trygdeordninger misbrukes av kriminelle.

Prestisje i saken

Før påske la arbeids- og sosialkomiteen fram sin innstilling om diverse lovendringer i forbindelse med covid-19-epidemien. Under komiteens arbeid kom det fram flere forslag for å hindre misbruk av trygdemidler, men ingen av disse fikk flertall i komiteen.

Vi kan ikke se at behandlingen resulterte i enighet om endringer av betydning.

– Det er synd hvis det går prestisje i saken, og at dette hindrer at det blir fattet vedtak som gir en effektiv kontroll, sier Vidar Sagmyr, leder av Uropatruljen i Trøndelag til FriFagbevegelse.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse