JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Norgesmodellen, nasjonale seriøsitetskrav for offentlege innkjøp:

Fagforeiningar vil ha ei hand på rattet når nasjonale krav mot sosial dumping skal på plass

Mykje ligg an til at Norge etter stortingsvalet får ei ny regjering og eit nytt politisk fleirtal på venstresida i norsk politikk. Då kan det komme nye nasjonale krav for offentlege innkjøp, som skal stoppe sosial dumping i arbeidslivet.
STILLER KRAV: Leiar Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening i Oslo, Christian Justnes i Agder Fagforening, Roald Stykke i Telemark, Jorge Dahl i Unionen i Bergen og nestleiar Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

STILLER KRAV: Leiar Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening i Oslo, Christian Justnes i Agder Fagforening, Roald Stykke i Telemark, Jorge Dahl i Unionen i Bergen og nestleiar Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

Håvard Sæbø

tormod@lomedia.no

Og dei kan kome på plass raskt. Torsdag la nemleg Arbeidarpartiet fram ei punktliste over kva dei vil gjennomføre i løpet av dei 100 første dagane i regjering. Eit punkt er nettopp å utvikle ein såkalla Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for offentlege innkjøp.

Også SV og Raudt vil ha ein sånn modell. (Sjå kva partia har forplikta seg til, nederst i saka.)

Konkrete krav

Då vil også fagforeiningane i byggebransjen ha ei hand på rattet. Derfor går byggforeiningane til Fellesforbundet i Oslo, Bergen, Telemark og Agder ut med ei rekke krav, lansert i avisa Klassekampen måndag. Blant krava til bygg- og anleggskontraktane er:

• 80 prosent fagarbeidarar, og lærlingar skal utføre minst 10 prosent av byggearbeidet.

• Faste tilsettingar, full stilling, lønn- og arbeidsvilkår som i den landsomfattande tariffavtala og fortrinn for bedrifter med tariffavtale.

• Ikkje meir enn éin underleverandør som hovudregel, og strengare krav til arbeidsvilkår for innleigde.

Målet med krava er å motarbeide svart arbeid, sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og utstrekt bruk av innleige.

Les også: Støre åpner for forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-regionen. Her er Aps 100-dagersplan

Kjem på bana

Dei fire fagforeiningane har lang erfaring med å jobbe fram seriøsitetsmodellar i kommunar og fylke, som Telemarksmodellen og Oslomodellen.

– Dette har vi jobba med i mange år, og vi har alltid hatt eit ønske om sterke nasjonale bestemmingar som skal gjelde for alle. Då er det naturleg at vi ønsker å ha ein finger med i spelet og vere premissleverandørar for denne nye nasjonale modellen, seier Jorge Dahl i Unionen Fagforening i Bergen.

– Derfor kjem vi på bana med konkrete krav. Når Støre vil ha Norgesmodell, må vi fortelje han kva den kan innehalde og kva verktøy vi treng, seier Joachim Espe i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Følger med

Nestleiar Steinar Krogstad i Fellesforbundet møtte foreiningane torsdag for å diskutere arbeidet med ein ny modell, noko fagforeiningsleiarane er glade for.

– Vi er einige om at vi skal ha ein modell som stiller dei beste krava for seriøsitet. Det er krav om lærlingar, fagarbeidarar og vaksenopplæring for ufaglærte. Vi må også få inn ein klar fordel med å ha tariffavtale, seier Krogstad.

Han forsikrar at Fellesforbundet kjem til å følge arbeidet med Norgesmodellen tett, som eit av forbundet sine prioriterte krav med ei ny regjering.

Det same lovar leiarane i fagforeiningane.

Dette meiner partia

Arbeidarpartiet vil: «Utarbeide nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser for å sikre et seriøst arbeidsliv, der det blant annet stilles krav om tariffavtale.»

Innan 100 dagar i regjering: «Sørge for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger ved å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv.» (Arbeidarpartiet sin 100-dagars-plan, lansert 17. juni)

SV vil: «Forsterke nasjonale krav for å hindre sosial dumping ved offentlige innkjøp, etter inspirasjon av Telemarks-modellen og Oslo-modellen. Det bør stilles krav om tariffavtale i offentlig anbud der dette er mulig.»

Raudt vil: «At det utarbeides et nasjonalt sett med minstekrav for alle offentlige innkjøp, bygget på lokale eksempler som Skiensmodellen, Oslomodellen og Rogalandsmodellen. En slik ny 'Norgesmodell' må blant annet inneholde begrensninger på antall ledd av underleverandører og krav til faste ansettelser, andel fagarbeidere og andel lærlinger.»

Senterpartiet nemner ikkje nasjonale seriøsitetskrav i forslaget sitt til partiprogram som vart behandla på landsmøtet i starten av juni. Det gjer heller ikkje Miljøpartiet dei Grøne i sitt vedtekne program for perioden.

Kjelde: Parti- og arbeidsprogramma for 2021–2025, til opposisjonspartia som kan danne fleirtal for ei ny regjering

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette meiner partia

Arbeidarpartiet vil: «Utarbeide nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser for å sikre et seriøst arbeidsliv, der det blant annet stilles krav om tariffavtale.»

Innan 100 dagar i regjering: «Sørge for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger ved å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv.» (Arbeidarpartiet sin 100-dagars-plan, lansert 17. juni)

SV vil: «Forsterke nasjonale krav for å hindre sosial dumping ved offentlige innkjøp, etter inspirasjon av Telemarks-modellen og Oslo-modellen. Det bør stilles krav om tariffavtale i offentlig anbud der dette er mulig.»

Raudt vil: «At det utarbeides et nasjonalt sett med minstekrav for alle offentlige innkjøp, bygget på lokale eksempler som Skiensmodellen, Oslomodellen og Rogalandsmodellen. En slik ny 'Norgesmodell' må blant annet inneholde begrensninger på antall ledd av underleverandører og krav til faste ansettelser, andel fagarbeidere og andel lærlinger.»

Senterpartiet nemner ikkje nasjonale seriøsitetskrav i forslaget sitt til partiprogram som vart behandla på landsmøtet i starten av juni. Det gjer heller ikkje Miljøpartiet dei Grøne i sitt vedtekne program for perioden.

Kjelde: Parti- og arbeidsprogramma for 2021–2025, til opposisjonspartia som kan danne fleirtal for ei ny regjering