JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SOM LYN FRA KLAR HIMMEL: – Forslaget om at vi ansatte skulle gå ned i lønn som følge av koronakrisa ble aldri diskutert med lokale tillitsvalgte, så eposten kom helt ut av det blå fra konsernsjefen, sier Glenn Rinden, klubbleder i Fellesforbundet i Norsk Gjenvinning sin avdeling i Kristiansand.

SOM LYN FRA KLAR HIMMEL: – Forslaget om at vi ansatte skulle gå ned i lønn som følge av koronakrisa ble aldri diskutert med lokale tillitsvalgte, så eposten kom helt ut av det blå fra konsernsjefen, sier Glenn Rinden, klubbleder i Fellesforbundet i Norsk Gjenvinning sin avdeling i Kristiansand.

Roy Ervin Solstad

Koronakrisen:

Glenn og kollegene i Norsk Gjenvinning ble bedt om å gå ned i lønn – med to dagers frist

Lørdag før påske ba Norsk Gjenvinning sine ansatte via epost om frivillig å gå ned fem prosent i lønn. De ansatte fikk to dagers frist. Fellesforbundet reagerer sterkt.

16.04.2020
14:04
17.04.2020 08:54

roy@lomedia.no

Det var klokka 19.45, lørdag i palmehelgen de ansatte mottok en epost fra konsernleder i Norsk Gjenvinning AS, Erik Osmundsen. Der fortalte han om vanskelighetene bedriften opplever som følge av koronakrisen, at han hadde drøftet situasjonen med selskapets konserntillitsvalgt, og at konsernledelsen og andre ledere og funksjonærer hadde kuttet i sin lønn.

Frivillig ordning

I eposten forteller Osmundsen at det åpnes for at resten av de ansatte også kan bidra for å sikre arbeidsplasser og en stabil drift for fremtiden.

p

– Vi vil derfor med dette gi alle ansatte som ikke er permittert eller allerede har redusert sin lønn anledning til å gå ned fem prosent i lønn i 2. kvartal, altså lønn fra april til og med juni, skriver han.

Osmundsen understreker at ordningen er frivillig og at ingen skal oppleve at et nei vil føre til permittering eller få andre følger.

– Det er også viktig at du vurderer dette opp mot din egen økonomi og sikrer at det ikke setter deg i en vanskelig situasjon, skriver konsernlederen og ber om svar senest i løpet av mandag 6. april.

Altså kun to dager senere.

– Uhørt fremgangsmåte

Brevet får sekretær i tariffavdelingen i Fellesforbundet, Ole Einar Adamsrød til å riste på hodet.

– Selv om Norsk Gjenvinning peker på at dette skal skje frivillig og basert på den enkeltes egen individuelle vurdering, så er det veldig mange i bransjen som ikke forstår tilstrekkelig norsk til å skjønne frivillighetens betydning. Dermed har de nok bare fulgt rådet fra konsernledelsen, sier Adamsrød.

At saken er drøftet mellom konsernledelsen og konserntillitsvalgt, mener Adamsrød ikke holder.

– Her skulle det vært forhandlinger med den enkelte avdeling og ikke kommet som en overfladisk informasjonsskriv en lørdag kveld med frist til mandag. Det er jo uhørt fremgangsmåte, tordner Adamsrød.

Saken fortsetter under bildet.

FRYKTER SPRÅKFORVIRRING: – Det er veldig mange i bransjen som ikke forstår tilstrekkelig norsk til å skjønne frivillighetens betydning. Dermed har de nok bare fulgt rådet fra konsernledelsen, sier tariffsekretær i Fellesforbundet, Ole Einar Adamsrød.

FRYKTER SPRÅKFORVIRRING: – Det er veldig mange i bransjen som ikke forstår tilstrekkelig norsk til å skjønne frivillighetens betydning. Dermed har de nok bare fulgt rådet fra konsernledelsen, sier tariffsekretær i Fellesforbundet, Ole Einar Adamsrød.

Roy Ervin Solstad

Han peker også på at ikke alle avdelingene vil være rammet av korona-krisen.

– Avdelingene som kjører husholdningsavfall er på kontrakter som er stabile, og de som henter næringsavfall har også kontrakter for innhentingen. Gjenvinningsstasjoner er også på avtaler med det offentlige. Der det kan være noe nedgang er der de leier ut konteinere sporadisk til husstander, sameier og lignende, sier han.

– Merkelig av Osmundsen

Glenn Rinden, tillitsvalgt i Norsk Gjenvinning sin avdeling i Kristiansand, innrømmer at eposten fra Osmundsen kom overraskende.

p

– Han skal ha for at han fremstår som ydmyk i eposten, men å sende ut en slik oppfordring midt i helga med så kort frist var en merkelig måte å gå fram på, sier Rinden.

Det understrekes ifølge Rinden også av at når de tillitsvalgte tidligere har forsøkt å ta ting opp på konsernnivå har de fått beskjed om at det må løses i avdelingene.

– I eposten fra Osmundsen er vi plutselig blitt en stor enhet, sier Rinden.

Skapte irritasjon

Han forteller at han fikk en del telefoner lørdag kveld av andre i selskapet som også hadde fått eposten fra konsernlederen.

– Dette kom helt ut av det blå, og grunnen til at vi ble irritert er jo at dette kommer på toppen av at bedriften som en del andre har brukt todagersvarsel på permitteringer stikk i strid med det vi mener er riktig. Selv om ledelsen har vist moderasjon, så er renovasjon uansett et lavlønnsyrke. Hvis vi skal gi avkall på lønn, så burde vi gjort det gjennom forhandlinger i hver avdeling. Da kunne vi også unngått eventuelle misforståelser om hva som menes med frivillighet og fått gitt ut informasjon om det til de ansatte, sier Rinden.

Selv om koronakrisen medfører vanskelige tider for bedriftene, peker Rinden på at det finnes løsninger som ikke medfører lønnsreduksjon for allerede lavtlønte ansatte.

p

– Regjeringens tiltakspakke til bedrifter er jo laget nettopp for å håndtere situasjoner, sier Glenn Rinden.

Norsk Gjenvinning: – Dette viser lagånd

Konsernsjef Erik Osmundsen har ikke hatt mulighet til å kommentere saken, men direktør for organisasjonsutvikling og compliance i Norsk Gjenvinning Norge AS, Ingrid Bjørdal skriver i en epost til Magasinet at det er veldig synd at Fellesforbundet har reagert på dette initiativet.

– Dette ble foreslått fra flere ansatte og har vært forankret med konserntillitsvalgt. Det viser en fantastisk lagånd og engasjement for arbeidsplassen, sier hun.

Bjørdal forteller at Norsk Gjenvinning har hatt en betydelig reduksjon i aktiviteten, og at det sammen med store faste kostnader har medført at bedriften står overfor svært vanskelige tider.

– I denne krevende situasjonen opplever vi stor dugnadsånd og ansvarlighet fra våre 1600 ansatte, som på forskjellig vis bidrar til å bedre utsiktene våre, sier Bjørdal.

130 ansatte har kuttet lønna

Totalt har over 130 ansatte frivillig kuttet lønnen fra fem til 20 prosent i en begrenset periode. Inkludert konsernledelse, øvrig ledelse og funksjonærer.

– Det har vært helt valgfritt å delta og vi har understreket at det ikke må sette den ansatte i en økonomisk vanskelig situasjon. For dem som har ønsket å bidra med lønnskutt, så har dette blitt meldt via nærmeste leder som kjenner sine ansatte og har kunnet følge opp om det har vært behov, for eksempel ved språkutfordringer. Vi har kontrollert lønnsnivået til de som har meldt om at de ønsker lønnskutt, og opplever vi har hatt en forsvarlig og god prosess, understreker hun.

p

Ifølge Bjørdal har Norsk Gjenvinning ikke mottatt klager eller negative tilbakemeldinger på e-posten som gikk ut.

– Vi er takknemlig for den store innsatsen og forståelsen fra våre ansatte i en krevende fase, hvor mange også har blitt permittert, og håper denne samlede innsatsen vil gjøre at konsernet kommer vel igjennom korona-krisen, men vi ønsker selvsagt informasjon om ansatte mener vi kunne gjort noe annerledes, sier Ingrid Bjørdal.

Ble invitert til møte

Konserntillitsvalgt Knut Ronny Pedersen sier at årsaken til at brevet ble sendt ut var at flere ønsket å være med på lønnskutt. Ikke bare konsernledelsen som kuttet 20 prosent, og flere av ledergruppene.

– Jeg ble invitert til et møte for å diskutere dette, og det var viktig for meg at det kun var en frivillig ordning der ingen skulle kjenne press for å delta, slik at det ikke medførte økonomiske vansker for den ansatte. Dette ble derfor uthevet og understreket ekstra i kommunikasjonen til ansatte, sier Pedersen.

Han sier han ikke har mottatt noen negative tilbakemeldinger fra noen ansatte etter at brevet ble sendt ut.

– Jeg har heller ikke mottatt kritikk fra Glenn Rinden om saken, men jobber aktivt for at vi skal styrke tillitsmannsapparatet og samarbeidet oss imellom i Norsk Gjenvinning. Vi var så vidt i gang med dette etter jeg tok over som konserntillitsvalgt i november 2019, og jeg ser frem til å kunne fortsette den jobben når vi kommer tilbake til mer normal aktivitet, sier Knut Ronny Pedersen.

Driver som før

Magasinet har også vært i kontakt med andre store selskap innenfor renovasjon. Der er det imidlertid liten panikk å spore. Verken i Nordren eller hos Arnkværn har korona-krisen hatt noen større innvirkning.

– Vi har hatt noen mindre henvendelser, men krisen har hatt liten effekt hos oss, sier Roger Tiller i Arnkværn.

Ingen av selskapene har foretatt permitteringer eller vurdert å be ansatte gå frivillig ned i lønn.

– Økonomisk er vi lite berørt da vi stort sett bare samler inn husholdningsavfall, sier Svein Tore Aurland, daglig leder i Nordren.

Har unngått permitteringer

I SAR-gruppen som har hovedkontor i Stavanger har de merket nedgang i volum, men har likevel klart å opprettholde aktiviteten.

– Vi har foreløpig klart å unngå permitteringer til nå, men vi monitorerer hele tiden hvordan aktiviteten utvikler seg både på kort og lang sikt, sier Jone Nevøy, personal- og organisasjonsdirektør i SAR-gruppen.

p

Han forteller at man allerede har hatt drøftinger med tillitsvalgte i tilfelle permitteringer skulle bli aktuelt senere.

– Dette er en beredskapssituasjon for oss alle, men jeg synes vi har klart å benytte denne anledningen til å finne gode samhandlingsarenaer med fagforeningene som jeg håper vi kan fortsette med etter at korona-krisen er over, sier Jone Nevøy.

Permitteringer i Ragn-Sells

I Ragn-Sells har de derimot merket koronakrisen, og HR- og HMSK-direktør Susanne Schumann sier at de siste ukene har vært svært utfordrende for selskapet. Førsteprioritet har vært å sikre ansatte gjennom smitteverntiltak, og å sikre driften i selskapet.

– Vi har hatt nedgang i aktivitetsnivået og Ragn-Sells AS har måttet gjennomføre en del helt nødvendige tiltak. Permittering er en av dem. Dette er drøftet med hovedtillitsvalgt sentralt i selskapet og vi er glade for den gode dialogen vi har i en krevende tid, sier Schumann.

16.04.2020
14:04
17.04.2020 08:54Mest lest

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte får beholde jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Halvparten av 7500 ansatte oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

Halvparten av 7500 ansatte oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

peopleimages/colourbox

Ansatte setter barn, elever og pasienter foran seg selv

Leder i Elektroarbeidernes  fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Leder i Elektroarbeidernes fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Torgny Hasås

Uføre må være med i ny AFP, mener fagforeningsleder

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten


Flere saker