JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hotelltilsette vann rettssak om tips, men Radisson nektar å etterbetale alt

Leiinga skal ha trua med å forby tips dersom dei tillitsvalde ikkje går med på framtidige trekk.
Sidsel Brantsæter frå Radisson Blu Scandinavia Hotel  i Oslo, Chris Fauske-Grinde frå Royal i Bergen og Jan Roger Ulvang frå Royal Garden i Trondheim

Sidsel Brantsæter frå Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo, Chris Fauske-Grinde frå Royal i Bergen og Jan Roger Ulvang frå Royal Garden i Trondheim

Tormod Ytrehus

tormod@lomedia.no

I april vann hotelltilsette på Bristol og Plaza i Oslo ei prinsipiell høgsterettssak om trekk i tipsen.

Dommen slår fast at arbeidstakarane har rett på å få tipsen utbetalt, og at arbeidsgivarane ikkje kan trekke frå pengar til arbeidsgivaravgift og administrasjonskostnader.

Trekka i Radisson utgjorde 24,1 prosent av tipsen.

Dei konserntillitsvalde for Fellesforbundet tok kjapt kontakt med Radisson-leiinga for å undersøke etterbetaling av tipsen. Lønnskrava skal sendast inn på kvart enkelt hotell, skal konsernleiinga ha bestemt. Dei konserntillitsvalde oppfordra i starten av juni alle tillitsvalde om å sende inn lønnskrav for medlemmane.

Rundt to millionar kroner anslår dei konserntillitsvalde at dei ulovlege tips-trekka utgjer i Radisson etter at dei vart innført 1. januar 2019.

Hotelltilsette på Bristol og Plaza i Oslo vann i april ei prinsipiell rettssak om trekk i tips til arbeidsgivaravgift og administrasjonskostnader. Trass i at tillitsvalde protesterte frå første stund og teikna ueinigheitsprotokollar, skal Radisson-leiinga ha gitt beskjed om at dei berre vil etterbetale trekk i tipsen tre år tilbake i tid frå lønnskrava er mottatt.

Hotelltilsette på Bristol og Plaza i Oslo vann i april ei prinsipiell rettssak om trekk i tips til arbeidsgivaravgift og administrasjonskostnader. Trass i at tillitsvalde protesterte frå første stund og teikna ueinigheitsprotokollar, skal Radisson-leiinga ha gitt beskjed om at dei berre vil etterbetale trekk i tipsen tre år tilbake i tid frå lønnskrava er mottatt.

Tormod Ytrehus

Nektar å etterbetale alt

No skal dei konserntillitsvalde ha fått beskjed frå Radisson-leiinga om at hotellkonsernet ikkje vil etterbetale alle dei ulovlege tips-trekka.

Radisson vil berre etterbetale tre år tilbake i tid frå lønnskravet er mottatt.

Eit halvanna år med ulovlege trekk i tipsen blir dermed ikkje etterbetalt.

Det fortel avtroppande leiar Jan Roger Ulvang i konsernutvalet for dei tillitsvalde, påtroppande leiar Chris Fauske-Grinde og avtroppande konserntillitsvalt Sidsel Brantsæter.

Magasinet for fagorganiserte har prøvd fleire gongar å få kontakt med Radisson-leiinga utan å få svar.

Leiinga skal ha sagt at dei forheld seg til foreldingslova der fristen er tre år.

Det til trass for at dei tillitsvalde protesterte mot trekka frå første stund. Tillitsvalde og leiinga teikna ueinigheitsprotokollar i februar/mars 2019, ifølge dei konserntillitsvalde. Det skjedde både sentralt i konsernet og lokalt på fleire hotell.

Så har tips-saka gjennom fleire år gått sin gang gjennom tingretten, lagmannsretten og Høgsterett.

– Tilsette i Radisson føler seg lurt av leiinga, seier Ulvang.

– Dette skaper misnøye.

Radisson-leiinga skal ha trua med å forby tips dersom tillitsvalde ikkje går med på ei avtale om å trekke frå pengar til arbeidsgivaravgift.

Radisson-leiinga skal ha trua med å forby tips dersom tillitsvalde ikkje går med på ei avtale om å trekke frå pengar til arbeidsgivaravgift.

Tormod Ytrehus

Truar med å forby tips

Leiinga skal dessutan ha bedd dei konserntillitsvalde om forhandlingar om ei avtale som gjer at Radisson kan trekke pengar til arbeidsgivaravgift frå tipsen.

Dei har trua med å forby tips dersom dei konserntillitsvalde ikkje går med på avtala, hevdar dei konserntillitsvalde.

– Om dei gjer alvor og forbyr tips, vil saka sannsynlegvis hamne i ei ny runde i rettssystemet og kan bli veldig kostbar i form av både erstatning og andre kostnader for konsernet. Derfor oppfordrar vi som konserntillitsvalde til ikkje å innføre dette, seier Fauske-Grinde.

Ulvang legg til:

– Om dei forbyr tips, trur eg at Radisson blir enda mindre attraktiv på jobbmarknaden, og at dei vil øydelegge ryktet sitt i Norge.

Spesielt restaurantkokkar, bartenderar og servitørar får mykje tips, fortel dei konserntillitsvalde.

Verken i hotellkonserna Strawberry (tidlegare Nordic Choice Hotels), Thon Hotels eller Scandic Hotels er spørsmålet om etterbetaling av tips avklart enno, oppgir dei konserntillitsvalde der.

Tips-saka

Frå 1. januar 2019 fekk arbeidsgivarane ansvar for å rapportere inn tips til myndigheitene, trekke forskottsskatt og betale arbeidsgivaravgift av pengane.

Tidlegare hadde arbeidstakarane ansvar for å melde inn tips til skattemyndigheitene, noko mange ikkje gjorde.

Solberg-regjeringa og finansminister Siv Jensen stod bak endringa.

Fellesforbundet og LO var først positive til at tips vart grunnlag for pensjon, feriepengar og sjukepengar.

Men Fellesforbundet protesterte og kalla det tjuveri da NHO Reiseliv anbefalte medlemsbedriftene å trekke arbeidsgivaravgift og administrasjonskostnader frå pengane.

Fellesforbundet-medlemmar på Hotel Bristol (Thon Hotels) og Parat-medlemmar på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo saksøkte arbeidsgivarane sine og vann i april fram i Høgsterett.

Kjelder: Magasinet for fagorganiserte, FriFagbevegelse

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Tips-saka

Frå 1. januar 2019 fekk arbeidsgivarane ansvar for å rapportere inn tips til myndigheitene, trekke forskottsskatt og betale arbeidsgivaravgift av pengane.

Tidlegare hadde arbeidstakarane ansvar for å melde inn tips til skattemyndigheitene, noko mange ikkje gjorde.

Solberg-regjeringa og finansminister Siv Jensen stod bak endringa.

Fellesforbundet og LO var først positive til at tips vart grunnlag for pensjon, feriepengar og sjukepengar.

Men Fellesforbundet protesterte og kalla det tjuveri da NHO Reiseliv anbefalte medlemsbedriftene å trekke arbeidsgivaravgift og administrasjonskostnader frå pengane.

Fellesforbundet-medlemmar på Hotel Bristol (Thon Hotels) og Parat-medlemmar på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo saksøkte arbeidsgivarane sine og vann i april fram i Høgsterett.

Kjelder: Magasinet for fagorganiserte, FriFagbevegelse