JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Flere a-krimsentere har spesiell oppmerksomhet rettet mot serveringsbransjen for å stoppe useriøse aktører.

Flere a-krimsentere har spesiell oppmerksomhet rettet mot serveringsbransjen for å stoppe useriøse aktører.

Sissel M. Rasmussen

Arbeidslivskriminalitet:

Minst 600 personer knyttet til kriminelle nettverk i arbeidslivet

A-krimsenterne inndro nesten 20 ganger så stort beløp i 2019 som året før.25.03.2020
11:37
25.03.2020 11:37

torgny@lomedia.no

I fjor klarte a-krimsenterne å identifisere 67 kriminelle nettverk som utgjorde en trussel mot arbeidslivet. Til sammen var opp mot 600 personer knyttet til disse nettverkene.

Skatteetaten har ifølge den felles årsrapporten etterberegnet skatt for 100 millioner kroner rettet mot disse aktørene.

Det har også vært en kraftig økning i inndragning av verdier. I fjor sørget a-krimsenterne for at verdier for 22 millioner kroner ble inndratt fra de kriminelle. I 2018 ble det bare inndratt 1,2 millioner kroner.

Les også: Han jakter byggebanditter i Rogaland

Sentrale trusselaktører

Det er nå etablert sju a-krimsentere i Norge: I Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg og Bodø er det etablert slike sentre der ulike kontrollmyndigheter samarbeider for å stoppe arbeidslivskriminalitet.

Ved alle senterne er politiet, Skatteetaten, Nav og Arbeidstilsynet til stede, og det er disse fire etatene som sammen har utarbeidet en årsrapport for 2019 der de oppsummerer arbeidet mot a-krim.

I årsrapporten bruker senterne begrepet «sentrale trusselaktører». Det er disse 67 aktørene som mye av arbeidet rettes mot. Hvis arbeidet som a-krimsenterne utfører skal ha ønsket effekt, må resultatet være at disse verste aktørene blir fratatt verdier og rettigheter.

Rapport: Kriminelle tjener stort på å utnytte utenlandsk arbeidskraft

Ingen quick-fix

Men a-krimsenterne forespeiler ingen quick-fix på problemet. Arbeidet med å frata verdier og få de verste kriminelle straffedømt kan ta fra to til fem år fra arbeidet starter til de kriminelle rammes. Det er strenge beviskrav og mange muligheter for å klage og anke før verdiene blir inndratt.

Når a-krimsenterne til sammen har summert opp 67 sentrale trusselaktører, betyr ikke det at tallet ikke kan være høyere. De enkelte kontrolletatene har egne nettverk som de jobber med som kommer i tillegg til de a-krimsenterne jobber med.

p

Store forskjeller

Det er store forskjeller mellom a-krimsenterne. Det minste senteret er i Kristiansand og har 14 medarbeidere, mens det største senteret ligger i Oslo og har 35 ansatte. Det er ingen som er ansatt i a-krimsenterne.

Medarbeiderne er ansatt i for eksempel Skatteetaten, men har arbeidsoppgavene knyttet til senteret. Det gir en del problemer på grunn av at ulike taushetsbestemmelser gir ulik informasjon til medarbeiderne selv om de jobber med samme sak.

Mange saker ender hos politiet og det er også et formål at kriminelle skal dømmes. I de fleste a-krimsenterne har da arbeidsmetoden vært at når saken er ferdig fra senteret sendes saken over til politiet – som da i prinsippet skal starte en ny etterforskning. Dette skal eventuelt føre til at det blir tatt ut tiltale.

Det har derfor vært mange klager på at politiet ikke har fulgt opp saker som a-krimsenteret har jobbet med. Men fra 2019 har a-krimsenteret i Oslo fått en egen påtalejurist som arbeider tett med a-krimsenteret.

Landbruk i Vestfold

I Bergen er det et tett samarbeid med Vest politidistrikt. Siden leder for a-krimsenteret i Bergen kommer fra politiet, gjør det samarbeidet lettere.

A-krimsenteret i Stavanger mener at samarbeidet med politiet og påtalemyndigheten burde vært bedre.

De ulike a-krimsenterne arbeider på litt forskjellige måter og med forskjellige bransjer. A-krimsenteret i Tønsberg konsentrerte seg om to bransjer, renhold og bygg. De avdekket også alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår i landbruket.

Senteret i Bodø har arbeidet mye situasjonen i fiskeindustrien hvor det forekommer grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Uten at det er nevnt i rapporten har senteret vært med på å avsløre ulovlig bruk av arbeidskraft på Andøya.

Fiskebruk i nord

I rapporten omtales et eksempel på en aktør som leier ut arbeidskraft til fiskebruk i Norge. Utleien er kamuflert som entreprise. Systemet er profesjonelt organisert gjennom et nettverk med bakmenn i utlandet, og det foregår hyppig utskifting av utenlandske selskaper som leverer arbeidskraften.

A-krimsenteret avdekket at utenlandske arbeidere ved fiskebrukene ble utnyttet. De fikk dårlig betalt og hadde lange arbeidsdager. Kontrollen viste at systemet har strukturer og pengeoverføringer til land som kan indikere hvitvasking. Norske myndigheter etablerte et samarbeid med myndighetene i landet der bemanningsbyråene holder til. Ifølge årsrapporten vil flere fiskebruk slutte å benytte dette bemanningsbyrået.

p

Bingohaller i Oslo

A-krimsenteret i Oslo hadde i 2019 spesiell oppmerksomhet på bransjene transport, bilpleie og spillbransjen. I rapporten blir det nevnt et samarbeid med Lotteritilsynet, uten at det blir sagt at dette er i Oslo.

A-krimsenteret hadde mottatt bekymring mot en aktør som drev flere bingohaller. Person som drev bingohallene var kjent fra andre bransjer. Ved en kontroll mot flere bingohaller ble det avdekket bevis for brudd på mange lover og regler, inkludert lovene som Lotteritilsynet skal håndheve. Ved kontrollene ble det også funnet narkotika på stedene.

Det er fire etater som står bak rapporten, men i arbeidet mot a-krim er det en rekke andre offentlige etater involvert. Ved a-krimsenteret i Tønsberg er det fire ansatte fra skatteoppkreveren en del av a-krimsenteret. Det er de lokale forholdene som bestemmer. I forbindelse med aksjonene i fiskeindustrien har Fiskeridirektoratet, Kystvakta, el-tilsynet og branntilsynet bistått.

Serveringsbransjen i Kristiansand

I Kristiansand har det blitt opprettet et eget samarbeidsforum for serveringsbransjen der skatteoppkreveren, Tolletaten, Mattilsynet, brannvesenet, bevillingsmyndigheten, miljørettet helsevern og plan- og bygningsmyndighetene deltar. Dette forumet jobber med å bekjempe de mest useriøse i serveringsbransjen.

Det blir også oppsummert at a-krimsenterne har et godt samarbeid med Statens Vegvesen både med veivesenets egne Krimseksjon, men også med Statens Vegvesen lokalt. I 2019 har det vært samarbeid både overfor bilverksteder, bilpleie og virksomheter som driver med dekkskifte samt samarbeid overfor transportbransjen.

Etterlyser mer samarbeid

Hedmark og Oppland, Østfold, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark har ikke egne sentere. Opposisjonen på Stortinget har gjentatte ganger kritisert regjeringa for ikke å sørge for at det er et a-krimsenter i alle fylker. Selv etter regionreformen er det tre fylker uten.

Selv om det ikke er formelle sentere, viser rapporten at det er mer eller mindre formelle samarbeidsforum mot a-krim også i de fylkene som ikke har sentere. I Troms og Finnmark er det opprettet samarbeidsgrupper mellom etatene i Harstad, Finnsnes, Tromsø, Alta, Hammerfest og Sør-Varanger. I Østfold var det også etablert et tverretatlig samarbeid, men de er ikke fornøyde. «Det er imidlertid behov for å etablere et mer forpliktende samarbeid og hvor etatene i større grad planlegger felles innsats i et mer langsiktig perspektiv. Det er også behov for å utvikle samarbeidet om kunnskapsbygging», heter det i årsrapporten.

Viktig for regjeringen

– Etatenes samarbeid mot arbeidslivskriminalitet er en viktig del av oppfølgingen av regjeringens strategi. Regjeringen har jobbet for at politiet skal prioritere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Rapporten viser at deres medvirkning er blitt styrket, sier statssekretær Vegard Einan i en e-post til FriFagbevegelse.

I samsvar med regjeringens strategi rettes etatenes felles innsats mot å stanse de kriminelle aktørene, bistå utenlandske arbeidstakere og begrense markedet mest mulig for dem som tjener penger på arbeidslivskriminalitet.

Effektiv innsats

– Vi ser at innsatsen har effekt. Etatenes tilbakemeldinger tyder på at omfanget av a-krim ikke har økt de siste årene. Men det er fortsatt store utfordringer i enkelte deler av arbeidslivet, og det er derfor behov for å videreføre og forsterke det arbeidet som gjøres, sier Einan.

Regjeringen vil gå gjennom utfordringene i samarbeid med partene i arbeidslivet og legge fram en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet neste år.

25.03.2020
11:37
25.03.2020 11:37Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

– Det er noe usunt i Elkjøp. Det virker som de vil kvitt seg med alle som har 100 prosent stillinger og erstatte dem med deltidsansatte, sier Fawsi Adem.

– Det er noe usunt i Elkjøp. Det virker som de vil kvitt seg med alle som har 100 prosent stillinger og erstatte dem med deltidsansatte, sier Fawsi Adem.

Leif Martin Kirknes

Elkjøp tilbyr ansatte 3.000 kroner for å slutte: – På grensen til skandale

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

I 20 av de 295 yrkene som er med i statistikken tjener kvinner mer enn menn.

I 20 av de 295 yrkene som er med i statistikken tjener kvinner mer enn menn.

Brian Cliff Olguin

I disse yrkene tjener kvinner mer enn menn

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Roy Ervin Solstad

Nytt forslag kan få fire av fem turbussjåfører til å slutte

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Hanna Skotheim

Nav dømt for systemsvikt, men slipper å betale erstatning

Per Olaf Lundteigen (f.h.), Mímir Kristjánsson og Tuva Moflag lærer om sosialt arbeid i Nav.

Per Olaf Lundteigen (f.h.), Mímir Kristjánsson og Tuva Moflag lærer om sosialt arbeid i Nav.

Hanna Skotheim

Nav-ansatte ga politikerne klar beskjed: – Dere bestemmer stønadsnivået og vi får hets for det

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

Det danske lønnsoppgjøret i 2023 ble godt for arbeiderne. (Arkivfoto).

Det danske lønnsoppgjøret i 2023 ble godt for arbeiderne. (Arkivfoto).

Colourbox

Så mye øker lønna til danskene – mer enn LO ser for seg i Norge

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Som AUF-leder talte Ina Ap-ledelsen midt imot. Nå er det krise i partiet

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Kommentar

Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister, skriver Kjell Werner.

Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Åpne skattelister er viktig for tilliten i samfunnet»

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Industriarbeiderne gikk fra næringsområdet samlet og videre til et torgmøte i Raufoss sentrum.

Industriarbeiderne gikk fra næringsområdet samlet og videre til et torgmøte i Raufoss sentrum.

Fellesforbundet avd. 23

500 streika mot høye strømpriser på Raufoss


Flere saker