JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha jobb med norske vilkår og lønninger

Norsk ungdom unngår byggebransjen

Det er blitt flere jobber i bygg, men lavere andel norsk ungdom i bransjen. Arbeidere fra Øst-Europa sørger for veksten.
JOBBER: Byggebransjen vokser, men andelen norsk ungdom som velger bygg som yrke går ned.

JOBBER: Byggebransjen vokser, men andelen norsk ungdom som velger bygg som yrke går ned.

Håvard Sæbø

eline@lomedia.no

I åra mellom 2008 og 2014 ble det 21.400 flere jobber i byggebransjen. Men samtidig som det ble flere jobber, ble andelen unge under 23 år i mindre. Dette kommer fram i en fersk rapport fra Fafo, "Arbeidstakere i byggenæringen 2008-2014".

– Nedgangen i sysselsetting for de yngste gir grunn til bekymring, siden dette er den tradisjonelle rekrutteringsbasen til næringen, det vil si rekruttering gjennom yrkesfaglig utdanning, skriver de to Fafo-forskerne bak rapporten, Rolf K. Andersen og Bård Jordfall.

Bekymring

De understreker at selv om nedgangen ikke er dramatisk, så er det grunn til bekymring når en næring som er i vekst rekrutterer færre blant de unge.

For bransjen som helhet har gjennomsnittsalderen økt fra 39 til 40 år i perioden.

I rapporten kommer det fram at det har vært en klar nedgang i antall læreplasser innenfor bygg- og anleggsteknikk. De siste åra har også søkertallene til dette faget på videregående skole gått markant ned, ifølge rapporten.

Oslo bygges uten lærlinger

Per Skau, Fellesforbundet

Per Skau, Fellesforbundet

Håvard Sæbø

Fellesforbundets Per Skau sier at innholdet i rapporten er illevarslende, men at virkeligheten faktisk er enda verre – blant annet fordi Fafo kun har sett på ansatte og ikke innleide fra bemanningsbransjen.

– Vi har fått et helt klart A og B, og kanskje også C-marked. I noen geografiske områder, som Oslo, finnes det knapt jobber igjen med bra vilkår og lønn. Norske ungdommer forventer jobber med norske vilkår og lønninger. Når de ser at det vil de ikke få i bygg, velger de heller en annen yrkesvei, sier Skau.

Byggenæringens landsforening påpeker at trenden med fallende søkertall til bygg- og anleggsteknikk har snudd i årene etter 2014.

– For 2015 og 2016 har vi en positiv økning både i antall søkere til bygg- og anleggsteknikk, og antall læringer i bransjen, sier Jørgen Leegaard i BNL i en kommentar.

Østeuropeere overtar

Samtidig som flere norske ungdommer enn før ser seg om etter andre bransjer, fyller arbeidsinnvandrere behovet for arbeidskraft. I løpet av de seks åra Fafo-rapporten dekker sank andelen bygningsarbeidere som er fra Norge fra 88 til 80 prosent. Andelen øst-europeere økte fra 5 til 12 prosent i bransjen som helhet. Når man ser på håndverker/utførersiden er andelen utenlandske arbeidere mye høyere.

Dette gjenspeiles i tallene over hvor veksten i sysselsetting kommer. Av den samlede veksten utgjorde norskfødte så lite som 8 prosent, mens 79 prosent var østeuropeere.

– Problemet er ikke at de er østeuropeere, men at de ikke går på norske vilkår, understreker Fellesforbundets Per Skau. Han mener at det har festet seg et bilde av at byggebransjen er en arena for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Det er heller ikke rart, så lenge bransjen kjører på med lavlønnskonkurranse i stedet for å konkurrere på produktivitet, kvalitet og kompetanse.

Små firmaer

Fafo-rapporten viser at de østeuropeiske arbeiderne i større grad enn norske jobber i små firmaer. Det er også flere av dem som er registrert som enkeltmannsforetak: 16 prosent, mens 9 prosent av de norske er det. Arbeidsinnvandrerne har også i større grad jobber som ikke krever fagutdanning, ofte fordi de ikke får godkjent utdanningen sin.

Les om den polske klubblederen som får sine landsmenn organisert.

Trenger stadig flere

I 2014 jobbet det 212.000 innenfor byggebransjen, men dette tallet vil bare fortsette å øke. Ifølge Statistisk sentralbyrås framskrivninger vil det øke med rundt 30 prosent fram til 2025, til 270.000 personer. Slår dette til, vil behovet for nye bygningsarbeidere ligge på godt over 5000 i året i gjennomsnitt. Det er langt flere enn norsk skole leverer i dag, noe som gjør at bransjen ser ut til å være prisgitt arbeidsinnvandring for å fylle opp med mannskap.

– Det kan fort bli selvforsterkende negative effekter dersom det fortsetter som nå. Bransjen trenger folk, men norsk ungdom snur ryggen til. Jeg mener bransjen står ved en korsvei nå. Utviklingen må snu, den må igjen begynne å ansette folk fast, satse på å bygge fagkompetanse. Skjer ikke det utfordres hele den norske arbeidslivsmodellen, og det er de med dårlige vilkår som setter standarden, sier Per Skau.

Han understreker at det skjer positive ting, og at klimaet for å diskutere problemene i bransjen er bedre enn på lenge.

– Partene må ta samla grep for å gjenvinne styringa over utviklingen. Bare slik kan byggebransjen stå rusta til å møte framtidas utfordringer.

Vil du lese mer? Hele rapporten fra Fafo finner du her.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse