JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KORONASTØTTE: Næringsminister Iselin Nybø (V) og partane i arbeidslivet la tysdag fram nye støtteordningar for korona-ramma bedrifter.

KORONASTØTTE: Næringsminister Iselin Nybø (V) og partane i arbeidslivet la tysdag fram nye støtteordningar for korona-ramma bedrifter.

NFD / Øyvinn Myge

Kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter:

Regjeringa vil gi 1,3 korona-milliardar til reiselivet. Her er den nye støtteordninga

Korona-ramma reiselivsbedrifter skal få dekt inntil halvparten av dei faste kostnadene ut året. NHO og LO ønsker seg meir.21.10.2020
07:23
28.10.2020 08:52

tormod@lomedia.no

– Målet vårt er å hindre at elles levedyktige reiselivsbedrifter går konkurs, det er å trygge arbeidsplassar og gi næringa tid og rom til å tilpasse seg situasjonen, sa næringsminister Iselin Nybø (Venstre) på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

Saman med LO, NHO, Virke og SMB Norge la ho fram forslaget til to nye statlege støtteordningar for reiselivsbedrifter som er hardt ramma av koronapandemien og smitteverntiltak.

– Etter godt samarbeid med partane, estimerer vi at desse to ordningane vil komme på i overkant av 1,4 milliardar kroner, sa Nybø.

Tall: Hotell-toppane tener nesten ti gongar så mykje som ein tilsett

Meir pengar

Det er 350 millionar kroner meir enn regjeringa opphavleg foreslo. 1,3 milliardar kroner går til kompensasjonsordninga for reiselivsbedrifter, mens 100 millionar går til ei tilskotsordning for småbedrifter rundt reiselivet.

Regjeringa varsla for ein månad sidan sidan at dei skulle komme med ei kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter, etter at ordninga for alle bedrifter vart avvikla frå 1. september. Dei ønskte at terskelen for å få støtte skulle bli høgare for å målrette ordninga, i tillegg til at støttebeløpet skulle bli mindre.

Resultatet er at terskelen aukar til eit krav om minst 40 prosent fall i omsetnaden, samanlikna med minst 30 prosent i august, mens støttebeløpet framleis skal dekke halvparten av dei faste kostnadene justert for omsetnadsfallet.

Sjå alle reglane nedst i saka.

Kan forlenge ordninga inn i 2021

NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold sa at NHO opphavleg ønskte ei ordning for alle bransjar med stort omsetnadsfall. I tillegg ønskte dei at staten skulle dekke 70 prosent sånn som i juni og juli.

– Likevel er vi glad for at 50 prosent av dei faste kostnadene gir ei reell deling i spleiselaget mellom bedriftene og regjeringa, og at regjeringa har bevegd seg eit godt stykke frå dei 30 prosentane som låg på bordet først. No håpar vi ordninga kan redde så mange levedyktige reiselivsbedrifter som mogleg, og vi understrekar allereie i dag at det kan bli mogleg å forlenge ordninga inn i 2021, sa Devold.

– Stortinget skal vedta ordninga endeleg. Stortinget og regjeringa har som oftast lukkast i å bli einige også når det gjeld å forbetre ordningane ytterlegare, påpeika ho.

NHO Reiseliv: For lite koronastøtte til reiselivet neste år

Åtvarar om blindsone

Også LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen takka for samarbeidet, sjølv om han i likskap med arbeidsgivarane ønskte seg meir:

– Eg vil uttrykke ei bekymring om at omfanget av bedrifter som blir ramma og støttebeløpet dei treng, truleg er større enn det vi no legg opp til. Vi har bevegd støttebeløpet i riktig retning. Det er bra, men om vi ser ei utvikling i enda meir negativ retning må ein raskt snu seg rundt og komme tilbake med ei styrking eller utviding av ordninga, oppfordra han.

Både Gabrielsen og arbeidsgivarane åtvara mot blindsona i kompensasjonsordninga som har ført til ei eiga ordning for bedriftene rundt reiselivet:

– Ordninga må vere romsleg i kven som får støtte og såpass stor at pengane strekker til alle. Butikken på Flå eller butikkane på Gardermoen er kanskje ikkje næringskoda direkte inn mot reiselivet, men alle skjøner at desse blir ramma når reiselivet blir ramma, sa LO-leiaren.

Sjekk lista: Laurdag kan det bli hotellstreik

Bruk restaurantar og hotell

Næringsministeren nytta elles høvet til å komme med ei oppfordring til befolkninga:

– I sommar vart mange av reiselivsbedriftene våre redda av nordmenn som ferierte i vårt flotte land. Det er ikkje sånn at vi kan ta ut fem veker ekstra på hausten og vinteren. Eg vil likevel legge til ei oppfordring om å bruke restaurantar og hotell. Det er viktig for å halde aktivitet i ei pressa næring. Og så er det også viktig å kose seg av og til, slo ho fast.

Kompensasjonsordning for reiselivet

Ordninga bygger på den mellombelse tilskotsordninga for bedrifter med stort omsetnadsfall, som vart avvikla frå 1. september.

Den skal omfatte bedrifter registrert med næringskode for overnattingsbransjen; serveringsbransjen; formidlingsbransjen; event-, messe- og konferansearrangørane; passasjertransport med buss/rutebil og båt; groundhandling og bakketenester; museum; alpinanlegg, fornøyelses- og opplevingsparkar; reiselivsrelatert utleige av bilar og sports- og fritidsutstyr.

Søkarane må kunne stadfeste at hovuddelen av inntekta kjem frå reiselivsrelatert verksemd. Bedrifta må ha eit fall i omsetnad på minst 40 prosent samanlikna med same periode i 2019. Dei får dekt halvparten av dei faste kostnadene justert for omsetnadsfallet. Støttebeløpet er avgrensa til 10 millionar kroner i månaden per føretak eller konsern.

Ordninga gjeld for perioden 1. september til 31. desember. Bedriftene skal kunne søke i januar 2021, og støtta blir utbetalt som eit eingongsbeløp. Brønnøysundregistra skal administrere ordninga, og søknadene skal leverast gjennom Altinn. Næringsministeren varsla også eit krav om at alle søknader skal stadfestast av revisor eller autorisert rekneskapsførar, noko som skal fungere som ein kontrollmekanisme. Kostnaden skal bli delvis refundert.

Småbedrifter rundt reiselivet

I tillegg foreslår regjeringa ei søknadsbasert tilskotsordning for småbedrifter rundt reiselivet, som ikkje er inkludert i kompensasjonsordninga. Søkarane må kunne dokumentere at 80 prosent av inntekta var knytt til reiselivsverksemd i 2019. Dei må ha eit omsetnadsfall på minst 50 prosent og får dekt inntil halvparten av dei faste kostnadene avhengig av kor mange som søker. Innovasjon Norge skal administrere ordninga.

Kjelde: Regjeringa.no og næringsministeren under pressekonferansen 20. oktober

21.10.2020
07:23
28.10.2020 08:52

Kompensasjonsordning for reiselivet

Ordninga bygger på den mellombelse tilskotsordninga for bedrifter med stort omsetnadsfall, som vart avvikla frå 1. september.

Den skal omfatte bedrifter registrert med næringskode for overnattingsbransjen; serveringsbransjen; formidlingsbransjen; event-, messe- og konferansearrangørane; passasjertransport med buss/rutebil og båt; groundhandling og bakketenester; museum; alpinanlegg, fornøyelses- og opplevingsparkar; reiselivsrelatert utleige av bilar og sports- og fritidsutstyr.

Søkarane må kunne stadfeste at hovuddelen av inntekta kjem frå reiselivsrelatert verksemd. Bedrifta må ha eit fall i omsetnad på minst 40 prosent samanlikna med same periode i 2019. Dei får dekt halvparten av dei faste kostnadene justert for omsetnadsfallet. Støttebeløpet er avgrensa til 10 millionar kroner i månaden per føretak eller konsern.

Ordninga gjeld for perioden 1. september til 31. desember. Bedriftene skal kunne søke i januar 2021, og støtta blir utbetalt som eit eingongsbeløp. Brønnøysundregistra skal administrere ordninga, og søknadene skal leverast gjennom Altinn. Næringsministeren varsla også eit krav om at alle søknader skal stadfestast av revisor eller autorisert rekneskapsførar, noko som skal fungere som ein kontrollmekanisme. Kostnaden skal bli delvis refundert.

Småbedrifter rundt reiselivet

I tillegg foreslår regjeringa ei søknadsbasert tilskotsordning for småbedrifter rundt reiselivet, som ikkje er inkludert i kompensasjonsordninga. Søkarane må kunne dokumentere at 80 prosent av inntekta var knytt til reiselivsverksemd i 2019. Dei må ha eit omsetnadsfall på minst 50 prosent og får dekt inntil halvparten av dei faste kostnadene avhengig av kor mange som søker. Innovasjon Norge skal administrere ordninga.

Kjelde: Regjeringa.no og næringsministeren under pressekonferansen 20. oktober
Mest lest

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Er streikeretten til lærerne under angrep? Nei, mener Fafo-forsker

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

Kathrine Geard

Finn (75) snudde ryggen til kona et øyeblikk. Det ble starten på en enorm leteaksjon

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

Ingun Alette Mæhlum

Dilani (34) og familien har vært innestengt i kirka i åtte år

Sissel M. Rasmussen

Olav Rune og kollegaene jobber i kulda for å unngå permitteringer

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

Hanna Skotheim

Hagen til rusavhengige kan forsvinne: – Hvis jeg sovner, vet jeg at noen passer på

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

Jan-Erik Østlie

Mot storseier for fagbevegelsen: Nå kan retten til heltid bli lovfestet

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Sidsel Valum

– Tvungen lønnsnemnd er også et nederlag for meg, sier kunnskapsministeren

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

Colourbox

Kriminalomsorgen fikk 50 millioner sist høst. Nå går alt til strømregninga

– Det er veldig tidlig, og jeg tror ikke jeg har vært med på det noen gang, sier LO Stat-nestleder Lise Olsen.

– Det er veldig tidlig, og jeg tror ikke jeg har vært med på det noen gang, sier LO Stat-nestleder Lise Olsen.

Ole Palmstrøm

Spekter-oppgjøret er ferdig – mye tidligere enn vanlig

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO mener at Norges Banks rentehevinger fører til unødig høy ledighet.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO mener at Norges Banks rentehevinger fører til unødig høy ledighet.

Jan-Erik Østlie

Norsk økonomi er ved et vippepunkt, mener LOs sjeføkonom

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)

Håvard Sæbø

Lærerstreiken kan være over i kveld. Arbeidsministeren kaller inn lærerne og KS umiddelbart

Kommentar

Hvis det hadde vært maksimalgrense på 12 år, ville Jens Stoltenberg ikke ha blitt statsminister i 2005. Og Erna Solberg ville for lengst ha vært ute av politikken i 2013, skriver Kjell Werner.

Hvis det hadde vært maksimalgrense på 12 år, ville Jens Stoltenberg ikke ha blitt statsminister i 2005. Og Erna Solberg ville for lengst ha vært ute av politikken i 2013, skriver Kjell Werner.

Vidar Ruud, ANB

«Hva ville ha blitt alternativene til Jens og Erna?»


Flere saker