JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kontantar og svart økonomi

Regjeringa vil ha meir cash i omløp: – Dette er å gå baklengs inn i framtida

Meir svart omsetning, svart lønn og kvitvasking av pengar kan bli resultatet av lovendringa regjeringa no foreslår, meiner ei samla arbeidstakar- og arbeidsgivarside i ute- og reiselivet.
Forslag om meir kontantar har ei rekke negative konsekvensar, meiner Fellesforbundet og NHO Reiseliv.

Forslag om meir kontantar har ei rekke negative konsekvensar, meiner Fellesforbundet og NHO Reiseliv.

Brian Cliff Olguin

tormod@lomedia.no

Regjeringa foreslår å gjere det enklare for kundane å betale med kontantar. Bedrifter i fysiske lokale med sal av varer og tenester skal tilby kundar å betale med kontantar, heiter det i forslaget, som har høyringsfrist 19. desember.

Dette betyr at ein hotellrestaurant som før har kunna bedd gjestar om å betale kontant i resepsjonen, no må ta imot kontantar inne i restauranten. Slik tolkar Fellesforbundet og NHO Reiseliv forslaget.

Lovendringa kan ramme mange bedrifter som har velfungerande løysingar for betaling med kontantar, meiner fagforbundet og arbeidsgivarforeininga. Det er å gå baklengs inn i framtida, meiner ei samla arbeidstakar- og arbeidsgivarside i reise- og utelivet.

Svart omsetning og arbeid

I ti år har ute- og reiselivet kravd moglegheita for kontantfrie bedrifter. Bransjeprogrammet for uteliv har fleire gongar bedd regjeringar gjere det mogleg å stenge igjen for kontantar.

Der er også Virke, Parat og Arbeidstilsynet medlemmar, i tillegg til Fellesforbundet og NHO Reiseliv.

Dei peikar på at kontantar er knytt til svart omsetning, svart lønn og kvitvasking av pengar, noko som har vore eit problem i utelivet.

– Mindre bruk av kontantar er eit vesentleg bidrag til seriøsitet i næringa, meiner forbundssekretær i Fellesforbundet, Clas Delp.

Utrygt

Faren for ran aukar også med handtering, oppbevaring og avlevering av kontantar, meiner Fellesforbundet og NHO Reiseliv.

Feilmarginen er også mindre når omsetninga skjer digitalt. Og når det er ein feil i oppgjeret, er det enklare å spore feilen.

– Det gir ein tryggleik for dei tilsette, og kjem også kundane til gode dersom det har skjedd noko gale, meiner Delp.

Dyrare

NHO Reiseliv og Fellesforbundet meiner i tillegg at forslaget vil føre til auka kostnader for bedriftene som må innføre fleire kasser. Det kostar pengar å bestille, oppbevare og avlevere kontantar.

– I verste fall må vi gjeninnføre vekslepungen for servitørar, seier fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.

Under koronapandemien tok næringa i bruk nye og smittefrie verktøy for digital betaling – QR-kodar, appar og Vipps – som har funka bra.

Baklengs inn i framtida

Men nokre kundar kan ikkje eller ønsker ikkje å betale med kort eller konto, konstaterer departementet i høyringsnotatet sitt.

Kontantar er også ein bereidskap dersom andre betalingsløysingar sviktar. Den beredskapen forsvinn dersom kontantar ikkje er i omløp, viser departementet til.

– Dette er å gå baklengs inn i framtida, og forslaget tar ikkje inn over seg samfunnsutviklinga, meiner Bjørndal.

Han seier hotell rapporterer om at 99,5 prosent av betalingane skjer med kort.

– Forslaget vil ikkje ha nokon effekt. Kundane har sjølv valt bort kontantar, og det er vanskeleg å snu ei sånn samfunnsutvikling.

Buss, bane og netthandel får unntak

Regjeringa foreslår samtidig å gjere unntak for kollektivtransport med buss og bane. Grunnen er kostnader, forseinking og ransfare.

Heller ikkje netthandel er omfatta av forslaget, vedgår Justis- og bereidskapsdepartementet.

Både Fellesforbundet og NHO Reiseliv reagerer på at ikkje deira bransjar får same unntak, all den tid dei same argumenta gjeld, og utelivet er såpass utsette for useriøse aktørar.

Dette seier lova om kontantar

Retten til å betale kontant er allereie nedfelt i lova, gjennom finanslova og sentralbanklova, men departementet meiner finanslova ikkje har vore tydeleg nok. Paragraf 3-5 i sentralbanklova slår fast at norske kontantar er "tvungent betalingsmiddel" i Norge.

Forslag til endringar i finansavtalelova:

"§ 2-1 Oppgjørsmåte

(1) Betaling kan foretas ved overføring av beløpet til mottakerens konto, med mindre noe annet er avtalt eller mottakeren har bedt om utbetaling med kontanter.

(2) Mottakeren kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten dersom betalingsmåten ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren. Første punktum gjelder ikke for forbrukeres rett til å betale varer eller tjenester med kontanter, jf. tredje ledd.

(3) I betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende tilby forbrukere å betale for disse varene eller tjenestene med kontanter.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om retten til å betale med kontanter for kollektivtransport med buss og bane. I forskriften kan det stilles krav til tilrettelegging for kontant betaling ut over det som følger av tredje ledd."

Gammal paragraf:

"§ 38. Oppgjørsmåte

(1) Betaling kan foretas ved overføring av beløpet til mottakerens konto med mindre annet er avtalt eller mottakeren har bedt om utbetaling med kontanter.

(2) Mottakeren kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten, dersom dette ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren.

(3) En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren."

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette seier lova om kontantar

Retten til å betale kontant er allereie nedfelt i lova, gjennom finanslova og sentralbanklova, men departementet meiner finanslova ikkje har vore tydeleg nok. Paragraf 3-5 i sentralbanklova slår fast at norske kontantar er "tvungent betalingsmiddel" i Norge.

Forslag til endringar i finansavtalelova:

"§ 2-1 Oppgjørsmåte

(1) Betaling kan foretas ved overføring av beløpet til mottakerens konto, med mindre noe annet er avtalt eller mottakeren har bedt om utbetaling med kontanter.

(2) Mottakeren kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten dersom betalingsmåten ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren. Første punktum gjelder ikke for forbrukeres rett til å betale varer eller tjenester med kontanter, jf. tredje ledd.

(3) I betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende tilby forbrukere å betale for disse varene eller tjenestene med kontanter.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om retten til å betale med kontanter for kollektivtransport med buss og bane. I forskriften kan det stilles krav til tilrettelegging for kontant betaling ut over det som følger av tredje ledd."

Gammal paragraf:

"§ 38. Oppgjørsmåte

(1) Betaling kan foretas ved overføring av beløpet til mottakerens konto med mindre annet er avtalt eller mottakeren har bedt om utbetaling med kontanter.

(2) Mottakeren kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten, dersom dette ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren.

(3) En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren."