JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Timelønn

Solid lønnshopp for lageransatte

Minstelønnsgarantien i tariffavtalen med Virke for lageransatte i grossistbransjen øker med 3,48 kroner timen. Det er 51 prosent mer enn garantiordningen ga i 2021.
Lager og sjåføransatte på Asko og andre grossistlagre organisert i Hovedorganisasjonen Virke får nå en minstelønn på 242,62 kroner timen.

Lager og sjåføransatte på Asko og andre grossistlagre organisert i Hovedorganisasjonen Virke får nå en minstelønn på 242,62 kroner timen.

Erlend Angelo

roy@lomedia.no

Det betyr at de de ansatte for første gang runder 240 kroner i timen, og det med god margin.

Med 3,48 kroner timen på toppen av kroner 239,14 som var timelønnen etter mellomoppgjøret i 2021, blir den nye timelønna 242,62. 

Slik fungerer garantiordningen

Justeringen som følge av minstelønnsgarantien gjøres hvert eneste år, uavhengig av tariffoppgjøret. Årsaken er at garantiordningen sier at de ansatte skal ha en minstelønn tilsvarende 90 prosent av gjennomsnittlig lønn i varehandelen.

Tidligere inkluderte beregningsgrunnlaget også bonus og tillegg for uregelmessig arbeidstid, men dette er nå i ferd med å fases ut. I år er det kun 60 prosent av bonus og tillegg for uregelmessig arbeidstids om tas med i beregningsgrunnlaget. Det reduseres med 20 prosent de neste to årene, før man har faset ut hele den delen av grunnlaget i 2025. 

I 2021 ga garantibestemmelsen kun 2,30 kroner i økt timelønn. Årets økning på 3,48 kroner timen er drøyt 51 prosent høyere enn justeringen for ett år siden. 

Utgangspunktet for gjennomsnittsberegningen gjøres 1. september hvert år, mens justeringen ikke gjør utslag på lønna før 1. februar året etterpå. Derfor kalles garantilønnsbestemmelsen ofte for februarreguleringa. 

Nye tall: Sjekk snittlønna i over 360 yrker

Opp 87 kroner siden 2010

Tariffavtalen gjelder lageransatte og sjåfører tilknyttet grossistlagre organisert i Hovedorganisasjonen Virke. Blant de største bedriftene på den avtalen er matvaregrossisten Asko og Coop som kom inn på avtalen for to år siden. 

NHO og Fellesforbundet har også tilsvarende garantilønnsbestemmelser i grossistavtalen for NHO-bedrifter, samt i tariffavtalene for havnearbeidere og spedisjonslagre. Tallene for NHOs februarregulering er foreløpig ikke klare.  

Siden minstelønnsgarantien ble en del av tariffavtalen og fikk effekt fra 2010, har den alene økt timelønna til de ansatte som er omfattet av avtalen med nesten 87 kroner utover tilleggene som har vært gitt i de ordinære tariffoppgjørene. 

Mye delt: Monica er blant dem som tjener minst i Norge: – Vi er ikke dårligere enn alle andre

Korona, bonuser og tillegg

Tariffansvarlig for Grossistoverenskomsten i Fellesforbundet, Bjørn Anders Jonassen, har tidligere forklart de høye summene i garantibestemmelsen med at ansatte har fått bonus og hatt mye uregelmessig arbeidstid.

Han tror årets justering på 3,48 kroner viser at bedriftene har jobbet mye mer i koronaåret, samtidig som at man ser en effekt av at man faser ut bonuser og tillegg for uregelmessig arbeidstid i beregningsgrunnlaget for garantilønnsordningen. 

– Det gjør at vi neppe kommer til å se at garantibestemmelsen vil gi mellom seks og ti kroner ekstra i timen framover, slik vi hadde i perioden 2012 til 2019. Normalen vil nok bli lavere enn det heretter, understreker han.

Forskjellen nå er imidlertid at med avtalen om utfasing av deler av beregningsgrunnlaget, så kom det også inn at grossistansatte skal ha et generelt tillegg i hvert tariffoppgjør. Mellom 2014 og 2021 ble det ikke gitt generelle tillegg, da arbeidsgiverne innen grossist mente at de ansatte fikk stor nok lønnsøkning gjennom garantibestemmelsen.

– Hva det tillegget blir på i år får vi først svaret på når frontfaget blir ferdige, og de gir seg nok ikke før de har en best mulig løsning, smiler Jonassen.

Fristen for enighet i frontfaget er 1. april.

Tallenes tale

Her er den årlige effekten på timelønna som minstelønnsgarantien har gitt siden 2010.

2022: 3,48 kroner

2021: 2,30 kroner

2020: 7,32 kroner

2019: 8,15 kroner

2018: 6,11 kroner

2017: 7,92 kroner

2016: 9,83 kroner

2015: 8,72 kroner

2014: 8,76 kroner

2013: 8,28 kroner

2012: 7,90 kroner

2011: 5,29 kroner

2010: 2,54 kroner

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Tallenes tale

Her er den årlige effekten på timelønna som minstelønnsgarantien har gitt siden 2010.

2022: 3,48 kroner

2021: 2,30 kroner

2020: 7,32 kroner

2019: 8,15 kroner

2018: 6,11 kroner

2017: 7,92 kroner

2016: 9,83 kroner

2015: 8,72 kroner

2014: 8,76 kroner

2013: 8,28 kroner

2012: 7,90 kroner

2011: 5,29 kroner

2010: 2,54 kroner