JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Startet fagforeningsklubb: Nå tjener de nesten 70.000 kroner mer i året

Jarle Oppegård tjener 34 kroner mer i timen på å bli organisert og få tariffavtale.
På Auto Parts United Elverum er det tre ansatte, og tre medlemmer i den ferske Fellesforbundet-klubben. Fra venstre Helge Nystuen, Jarle Oppegård og Anders Sørberg.

På Auto Parts United Elverum er det tre ansatte, og tre medlemmer i den ferske Fellesforbundet-klubben. Fra venstre Helge Nystuen, Jarle Oppegård og Anders Sørberg.

Roy Ervin Solstad

harald@lomedia.no

roy.ervin.solstad@lomedia.no

Elverum: Oppegård er helt nyvalgt klubbleder på Auto Parts på Elverum. Der er det tre ansatte, og tre medlemmer i den nystartede fagforeningen.

– Vi meldte oss inn i Fellesforbundet før jul, forteller han.

– Så fikk vi tariffavtale forrige uke, og jeg ble valgt til klubbleder. Så det er veldig mye jeg må sette meg inn i nå, sier Oppegård.

– Jeg må for eksempel lære meg tariffavtalen.

Men én ting vet han om «grossistoverenskomsten», som tariffavtalen heter:

– Jeg vet at minstelønna ligger på drøyt 256 kroner timen. Og jeg har ligget på 222 kroner fram til nå. Så for meg blir det veldig mye opp i lønn med én gang, sier Oppegård.

FIKK TARIFFAVTALE FØR JUL: Jarle Oppegård har mye å sette seg inn i som nyvalgt klubbleder for Auto Parts United på Elverum.

FIKK TARIFFAVTALE FØR JUL: Jarle Oppegård har mye å sette seg inn i som nyvalgt klubbleder for Auto Parts United på Elverum.

Roy Ervin Solstad

Lønnshopp i februar?

Forklaringen på 36-åringens lønnshopp er den såkalte «februar-reguleringen» på grossistavtalen (som nå er blitt til «april-reguleringen»).

Den ble innført i 2010, og gikk kort forklart ut på at minstelønnssatsene i grossistbransjen ble justert opp til 90 prosent av lønnsgjennomsnittet i bransjen.

Og dette ble gjort hvert år i februar (nå er det april), helt automatisk. Siden enkelte bedrifter hadde gode lønninger, med en hel del tillegg som ble tatt med i beregningen, betydde dette at de som lå bak kunne få lønnshopp hvert år som lå langt over det som ble forhandlet fram i det «vanlige» lønnsoppgjøret.

Så egentlig tenkte Magasinet å snakke med Oppegård og kollegaene som vinnere i lønnsoppgjørene, og høre hvordan de hadde fått det til.

Men siden de nå er i ferd med å forberede seg til sitt første oppgjør som Fellesforbundet-medlemmer, spør vi heller om hvorfor de ble det.

Tryggheten viktigst

– For meg handler det mest om tryggheten hvis man skulle komme ut for noe vanskelig, sier Anders Sørgård, som har sluttet seg til oss.

Sørgård er daglig leder på tremannsavdelingen, og i en alder av 57 år fagorganisert for aller første gang.

– Det har liksom ikke vært aktuelt før. Men det har vært så mye uro i bedriften, der den tidligere eieren gikk konkurs i fjor, og vi har hatt nedbemanninger og det hele. Så nå meldte jeg meg inn, forteller han.

Som leder har Sørgård egen lønnsfastsettelse, så lønna har ikke vært så avgjørende for ham.

– Men vi har jo hørt om at de organiserte har fått et ekstra lønnstillegg i februar i mange år, sier han.

– Klaus insisterte

Auto Parts tok over bedriften på Elverum i 2023, etter at NDS Group gikk konkurs. Da var det 16 avdelinger spredt utover i Sør-Norge. Nå er det 13. På det meste var det 19. Og det har vært organisering og tariffavtale på enkelte av dem – noen i Fellesforbundet og noen i Handel og Kontor.

Nå er samtlige organisert med tariffavtale i Fellesforbundet.

– Det var Klaus som insisterte på at vi skulle gå inn i Fellesforbundet, forteller Oppegård.

Klaus heter Eile til etternavn, og er tillitsvalgt på Auto Parts på Kokstad i Bergen (se undersak).

– Han sa det var best avtale der. Så da ble det sånn.

Årets lønnsoppgjør, derimot, er de to litt sparsomme med å uttale seg om – annet enn at de i likhet med alle andre i landet venter og ønsker lønnsvekst som kan utligne de økte prisene.

Men akkurat hvordan dette skal skje, og på hvilke punkter i tariffavtalen, vil de vente med å mene noe om.

Først må de lese den.

Lønnsøkningen kan bli enda større, for meklingen om ny avtale har frist ved midnatt.

Fikk organisert alle

– Ved konkursen i fjor, var det seks av de 13 nåværende avdelingene som hadde tariffavtale. Nå har alle i Auto Parts det, sier Klaus Eile.

Eile har vært primus motor bak organiseringen.

– Jeg ringte rundt og maste. Og alle ble med, forteller han fornøyd til Magasinet.

PRIMUS MOTOR: Klaus Eile, plasstillitsvalgt.

PRIMUS MOTOR: Klaus Eile, plasstillitsvalgt.

Roy Ervin Solstad

Klaus Eile har selv vært medlem av Fellesforbundet i mange år, plasstillitsvalgt på Kokstad i Bergen siden 2009 og hovedtillitsvalgt i NDS Group (tidligere Hellanor) siden 2015.

– Da vi gikk konkurs, forsvant rundt halvparten av de ansatte. Blant dem var det mange fagorganiserte, forteller han.

– Så det var viktig å få organisert opp. Ved en konkurs forsvinner jo alle avtaler, og man må begynne helt på nytt. Det er ikke som ved en virksomhetsoverdragelse, sier Eile, som benyttet en lite kjent regel om at tillitsvalgte kan kreve å sitte i kreditorutvalget ved en konkurs – og fulgte hele prosessen tett.

Eile forklarer at februar-reguleringen var god å ha i rekrutteringen. Men selv en god minstelønn blir fort dårlig igjen. Så hvordan ser han for seg årets lønnsoppgjør, der det jo på forhånd blir snakket svært offensivt på mange hold?

– Jeg er med i forbundets forhandlingsutvalg, og er veldig offensiv selv! lover Eile.

– Vi må stoppe lønnsnedgangen vi har hatt de siste årene.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse