JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fellesforbundet og Norsk Industri 

Steile fronter i innleiestrid – kan ende i Arbeidsretten

Fellesforbundet og Norsk Industri er ikke enige om hvem som kan avtale innleie.
Norsk Industris syn rokker ved hele organisasjonsretten, mener Fellesforbundets nestleder Kine Asper Vistnes.

Norsk Industris syn rokker ved hele organisasjonsretten, mener Fellesforbundets nestleder Kine Asper Vistnes.

Leif Martin Kirknes

eline@lomedia.no

Hvem skal kunne inngå avtale med arbeidsgiver om innleie til bedriften?

Dette stridsspørsmålet har skapt mye turbulens etter at «smutthullet» for arbeidsgiverne, å avtale dette med andre enn tillitsvalgte i fagforeningen som har tariffavtale, ikke er blitt ettertrykkelig tettet verken i lov eller tariffavtale.

Derfor var avtaleretten til innleie et tema for Fellesforbundet i årets frontfagoppgjør. Men her kom ikke forbundet noen vei.

I møteboka fra oppgjøret står det at «i forbindelse med meklingen i frontfaget 2024 har det oppstått ytterligere uenighet mellom partene om avtaleadgangen ved innleie av arbeidskraft».

Hvem kan avtale?

Enkelt forklart handler det om i hvor stor grad arbeidsgivere skal kunne gå utenom de tillitsvalgte i de store fagforeningene for å skaffe seg den avtalen som loven krever de må ha på plass for å leie inn folk til bedriften.

Kan de avtale med en husforening, eller for eksempel med et utnevnt verneombud?

For fagbevegelsen er det viktig å sikre at innleie skjer ved reelle behov og til skikkelige vilkår, slik at det ikke utløser sosial dumping eller fortrenger faste ansettelser.

Fellesforbundet mener derfor at det ikke er tillatt å avtale innleie med andre enn tillitsvalgte som er godkjent av Hovedavtalen (arbeidslivets «grunnlov») – i praksis tillitsvalgte i den fagforeninga som har tariffavtalen med bedriften. I tvisteprotokollen fra tariffoppgjøret står det at Norsk Industri på sin side mener at det ikke er noe i verken lov eller avtaleverk som hindrer arbeidsgivere fra å avtale innleie med andre tillitsvalgte.

Oppgitt over tilspissing

Fellesforbundets nestleder Kine Asper Vistnes er oppgitt over at denne konflikten har spisset seg til. Hun sier at signalene før lønnsoppgjøret var at det skulle være mulig å komme fram til en løsning der partene tolker både Hovedavtalen og tariffavtalen likt.

– Det er skapt en usikkerhet rundt tillitsvalgtbegrepet, og dette kunne vi ha ryddet opp i. Men det viste seg å være vanskelig å få med Norsk Industri på det. På toppen av det hele serverte de en protokoll med en helt ny og svært liberal tolkning av hva en tillitsvalgt er, sier Vistnes.

Hun legger til at det er uforståelig at Norsk Industri vil fronte dette på grunnlag av at en enkel bedrift har tatt seg til rette, med henvisning til Kaefer som avtalte innleie med verneombudene.

Arbeidsretten neste

Dermed er det mye som tyder på at det til slutt blir Arbeidsretten som skal bestemme hvem som har rett. Det første steget på veien er at saken er sendt til LO, som skal forsøke å komme til enighet med NHO - altså et organisasjonsnivå opp fra Fellesforbundet og Norsk Industri.

Kine Asper Vistnes understreker at det er svært viktig for Fellesforbundet å få ryddet av veien tvil om hvem som kan avtale innleie.

– Hele formålet med innleieavtaler er å ha kontroll på bemanningssituasjonen i bedriften. Målet vårt er alltid faste ansettelser, Derfor er det utrolig viktig at våre tillitsvalgte er med når innleie avtales, sier Vistnes.

Så lenge striden om hvordan lov og tariffavtaler skal tolkes ikke er løst, har Fellesforbundet oppfordret sine tillitsvalgte til å være årvåkne.

– Opplever de at dette brukes som brekkstang for å inngå avtaler som innleie som de ikke kan stå for, må de melde fra til forbundet, sier Vistnes.

Ønsker ikke å prosedere

Norsk Industri er svært tilbakeholdne i sine kommentarer om saken. I en epost til Magasinet skriver organisasjonsdirektør Carla Botten-Verboven at organisasjonen ikke ønsker å prosedere en pågående uenighet i media.

– Saken skal behandles mellom sentrale organisasjoner. Uenigheten berører utfordringer knyttet til både lov- og tarifforståelse, skriver Botten-Verboven.

Sikker på seier

Arbeidsretten kan være en seig prosess, og det vil alltid være en usikkerhet rundt hva retten til slutt konkluderer med. Fellesforbundets nestleder mener imidlertid at det på sikt ikke vil være noen tvil om hvem som har rett i denne saken.

– Uavhengig av hvordan akkurat denne prosessen går, skal vi vinne kampen for våre medlemmers rett til å velge sine tillitsvalgte – og at disse skal respekteres av arbeidsgiverne. Det er hele kjernen i organisasjonsretten, sier hun.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse