JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
De ansatte ser de mørkt på at de ikke får inn nok strøm til industriområdet deres. Fra venstre: klubbleder Morten Martinsen, fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker og nestleder i Industri Energi-klubben Kenneth Hermansen.

De ansatte ser de mørkt på at de ikke får inn nok strøm til industriområdet deres. Fra venstre: klubbleder Morten Martinsen, fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker og nestleder i Industri Energi-klubben Kenneth Hermansen.

Tonje Paulsen Solem

Tilgang på strøm

Bedriften får ikke tak i nok strøm: – Vi tvinges til å bruke gass og betaler dyrt

Denofa må bruke gass i produksjonen. Tillitsvalgte er redde for at det vil hindre utvikling og gjøre arbeidsplassene utrygge.09.11.2022
06:00
09.11.2022 19:57

tonje@lomedia.no

Bedriften Denofa i Fredrikstad produserer ingredienser til mat og fôr, bruker mye strøm i produksjonen.

Fabrikken er bygd om og ferdig elektrifisert for å benytte seg av ren vannkraft.

Men hver vinter kommer telefonen fra nettleverandøren Elvia om at de må skru ned forbruket sitt. Da er alternativet gass.

– Vi ønsker at all energi vi bruker er fornybar. Men vi får ikke elektrifisere og tvinges til å bruke gass og betaler dyrt, forteller fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker.

Han sitter på møterommet i kontorbygget deres sammen med hovedtillitsvalgt Morten Martinsen og nestleder i klubben, Kenneth Hermansen.

De opplever at de forsøker å gå inn i det grønne skiftet, men ikke får tak i nok strøm og blir økonomisk straffet for at de må ty til mindre grønne alternativer.

Stort strømforbruk

Denofa ble etablert ved fjorden ved Fredrikstad på grunn av nærhet til både kai og kraft. Det er en forutsetning for verdiskapningen for dem og resten av Øra industripark.

Råvaren deres, soyabønner, kommer med båt inn til bedriftens havn. De jobber med bærekraft i alle ledd av produksjonen, og strømforsyningen har vært på agendaen i mange år.

Bedriften er storforbrukere av energi og bruker rundt 100 gigawattimer (GWh) damp og 20 GWh elektrisitet i fabrikken i året.

De benytter en rekke energikilder. Denofa får mye damp fra det lokale søppelforbrenningsanlegget Frevar.

Den lokale industrien får også noe damp fra Kvitebjørn Bioel, som primært leverer varmtvann til Fredrikstad fjernvarme. Dampen bruker Denofa til å behandle soyabønnene.

I løpet av året kjøper Denofa rundt 80 gigawattimer (GWh) damp fra de to forbrenningsanleggene. Bedriften produserer også mellom 45 og 50 GWh til eget og naboers bruk fra sine egne kjeler.

Fått med deg denne? Phillip (17) trives bedre i jobb enn på skolen. Flere unge kan få samme mulighet

Sliter på vinteren

Det er på vinteren at det brukes mest strøm til oppvarming av boliger og bygg i Fredrikstad-området. Da er presset størst på det regionale strømnettet.

Denofa kan lage damp selv, og de har to kjeler til dette: En som går på strøm og en som går på naturgass (LNG). Kjelen som går på strøm, kan dekke hele Denofas behov for damp, samt behovet til de omkringliggende bedriftene som Denofa selger damp til.

Hvor mye de kan benytte den elektriske kjelen varierer fra år til år.

Bedriften abonnerer på rundt 18 megawatt (MW) installert effekt. Det tilsvarer øyeblikksforbruket av 9000 varmtvannsberedere på 200 liter som går på fullt samtidig.

Det er for liten reservekapasitet i regionalnettet til at Denofa kan bruke elektrodekjelen til å lage all dampen de trenger, og de må da supplere med å produsere med gasskjelen. De betaler for klimautslipp for gassbruken.

Frevar har også økende priser på grunn av at klimakvotene deres blir dyrere. De klassifiseres som samforbrenningsanlegg og er derfor kvotepliktig, men jobber for bli klassifisert som et avfallsforbrenningsanlegg og slippe CO₂-kvotene. Det hadde betydd store kostnadsreduksjoner for Denofa.

GASSKJELE: Denofa kan selv produsere vanndampen som de trenger i produksjonen, fra gasskjelen sin. Bak gasskjelen befinner det seg en elektrisk kjele, som de kun kan bruke når det er nok strøm tilgjengelig i området.

GASSKJELE: Denofa kan selv produsere vanndampen som de trenger i produksjonen, fra gasskjelen sin. Bak gasskjelen befinner det seg en elektrisk kjele, som de kun kan bruke når det er nok strøm tilgjengelig i området.

Tonje Paulsen Solem

Satser på utvikling

Denofa ble etablert i mai 1912 – en måned etter at det kjente cruiseskipet Titanic gikk fra England.

De startet opp med å lage fett som kunne spises, fra hvalolje. I dag foredler de soyabønner til soyamel, soyaolje og lecithin. Sistnevnte er en emulgator, som man kan tilsette for at ulike typer stoffer, eksempelvis olje og vann, skal bli en homogen blanding.

Bedriften har jobbet målrettet med forbedringstiltak siden 1972.

– Vi har et anlegg som er godt trimmet og en liten, men svært kompetent stab som drifter det. Vi mister mindre enn 1 prosent av driftstiden som følge av tekniske utfordringer, sier direktøren.

Hjertaker forteller at det har vært en lang prosess for å få en felles forståelse om hva kraftbehovet er i regionen. De har hatt en rekke møter med politikere og ulike aktører for å legge press på utbygging av overføringskapasiteten på regionalnettet for å dekke dagens og framtidens behov.

STORE AREALER: På Denofas tomt er det stor plass til utbygging og nysatsning. Nok strøm er en forutsetning for utvikling.

STORE AREALER: På Denofas tomt er det stor plass til utbygging og nysatsning. Nok strøm er en forutsetning for utvikling.

Tonje Paulsen Solem

Frykter for arbeidsplasser

Fabrikken har også flere spennende planer. De ser på mulighet for vertikalt landbruk, for eksempel det å dyrke salat innendørs, og de er største eier i Pronofa som skal utvinne protein til næringsmiddelindustrien fra blant annet insekter og tunikater.

Den lokale Industri Energi-klubben er bekymret for konsekvensene av det begrensede strømnettet, og at bedriften ikke vil kunne investere mer i Fredrikstad.

– Det legger brems på bedriften vår og nye ideer. Det er helt forferdelig. Det vil gå utover arbeidsplasser til syvende og sist, sier nestleder Kenneth Hermansen.

Klubbleder Morten Martinsen har fulgt opp saken via forbundet sentralt og har jobbet med bedriftsledelsen i saken.

Mye delt: Kommisjon foreslår å legge ned strømselskapene

– Uholdbar situasjon

Regjeringen oppnevnte Strømnettutvalget i juni 2021. De fikk blant annet i oppgave å vurdere hvordan en kan redusere tiden det tar å utvikle nytt nett. Forslagene ble sendt på høring før sommeren, og relevante aktører fikk frist ut september for å gi tilbakemelding.

Olje- og energiminister Terje Aasland sa i en pressemelding at han var fornøyd av å få en grundig gjennomgang fra utvalget.

– Utbygging av nett er ikke ukomplisert. En utfordring er usikkerheten om fremtidig kraftforbruk, samtidig som at bygging av kraftnett er kostbart og har konsekvenser for både natur og miljø, understrekte Aasland.

Industri Energi påpeker i sitt høringssvar at industribedrifter over hele landet holdes tilbake på grunn av mangel på strøm og strømnett. «Samtidig møter de samme bedriftene økt CO₂-avgift, økte kvotepriser, samt høye priser på termisk energi, uten å ha tilgang på elektrifisering. Det er en uholdbar situasjon for norske industriarbeidsplasser», skriver forbundet.

Industri Energi skriver at de forventer at regjeringen handler raskt og, uten å vente på energikommisjonen, følger opp strømnettutvalgets anbefalinger. Energikommisjonen ble utnevnt i februar i år for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon i Norge.

SENDER FôRET:  Michael Lundberg Tande fyller en trailer med fôr som skal ut til kundene. De er 14 ansatte i logistikkavdeling som håndtere nesten 900 000 tonn varer hvert år.

SENDER FôRET: Michael Lundberg Tande fyller en trailer med fôr som skal ut til kundene. De er 14 ansatte i logistikkavdeling som håndtere nesten 900 000 tonn varer hvert år.

Tonje Paulsen Solem

Helhetlige planer

Strømnettutvalget foreslår blant annet at Statnett lager områdeplaner som skal gi helhetlig felles oversikt og forståelse for utfordringer og muligheter i regioner i Norge.

Nettselskapet Elvia skriver i sitt høringssvar at de er positive til områdeplanene, og at de «vil være en god arena for å koordinere langsiktig nettutvikling med faktisk drift og utbygging».

På kortere sikt kan en ny kraftlinje med spenningsnivå på 420 kilovolt (kV) fra Råde til Gressvik hjelpe industrien i Fredrikstad. Det viser en rapport fra ingeniørfirmaet Høyspent AS, som er laget på oppdrag fra Fredrikstad næringsforening og omtalt av Fredriksstad Blad.

Det kan frigjøres strøm i det eksisterende strømnettet i Nedre Glomma-regionen ved å knytte regionalnettet i Fredrikstad til den nye Gressvik-stasjonen, skriver avisa.

Mye lest: Da Lina kom til Norge og fikk jobb, ville ingen snakke med henne

Denofa

Denofas har rundt 75 ansatte og foredler mer enn 400 000 tonn soyabønner i året.

Årlig bruker Denofa 100 gigawattimer (GWh) damp og 20 (GWh) elektrisitet i fabrikken.

Fabrikken produserer soyamel, soyaolje og soyalecithin som brukes i næringsmidler og dyrefôr.

I et normalår omsetter de for 1,9 milliarder kroner og har et overskudd på 40 til 50 millioner.

Kilde: Denofa

09.11.2022
06:00
09.11.2022 19:57

Denofa

Denofas har rundt 75 ansatte og foredler mer enn 400 000 tonn soyabønner i året.

Årlig bruker Denofa 100 gigawattimer (GWh) damp og 20 (GWh) elektrisitet i fabrikken.

Fabrikken produserer soyamel, soyaolje og soyalecithin som brukes i næringsmidler og dyrefôr.

I et normalår omsetter de for 1,9 milliarder kroner og har et overskudd på 40 til 50 millioner.

Kilde: Denofa
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker