JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
De ansatte ser de mørkt på at de ikke får inn nok strøm til industriområdet deres. Fra venstre: klubbleder Morten Martinsen, fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker og nestleder i Industri Energi-klubben Kenneth Hermansen.

De ansatte ser de mørkt på at de ikke får inn nok strøm til industriområdet deres. Fra venstre: klubbleder Morten Martinsen, fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker og nestleder i Industri Energi-klubben Kenneth Hermansen.

Tonje Paulsen Solem

Tilgang på strøm

Bedriften får ikke tak i nok strøm: – Vi tvinges til å bruke gass og betaler dyrt

Denofa må bruke gass i produksjonen. Tillitsvalgte er redde for at det vil hindre utvikling og gjøre arbeidsplassene utrygge.09.11.2022
06:00
09.11.2022 19:57

tonje@lomedia.no

Bedriften Denofa i Fredrikstad produserer ingredienser til mat og fôr, bruker mye strøm i produksjonen.

Fabrikken er bygd om og ferdig elektrifisert for å benytte seg av ren vannkraft.

Men hver vinter kommer telefonen fra nettleverandøren Elvia om at de må skru ned forbruket sitt. Da er alternativet gass.

– Vi ønsker at all energi vi bruker er fornybar. Men vi får ikke elektrifisere og tvinges til å bruke gass og betaler dyrt, forteller fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker.

Han sitter på møterommet i kontorbygget deres sammen med hovedtillitsvalgt Morten Martinsen og nestleder i klubben, Kenneth Hermansen.

De opplever at de forsøker å gå inn i det grønne skiftet, men ikke får tak i nok strøm og blir økonomisk straffet for at de må ty til mindre grønne alternativer.

Stort strømforbruk

Denofa ble etablert ved fjorden ved Fredrikstad på grunn av nærhet til både kai og kraft. Det er en forutsetning for verdiskapningen for dem og resten av Øra industripark.

Råvaren deres, soyabønner, kommer med båt inn til bedriftens havn. De jobber med bærekraft i alle ledd av produksjonen, og strømforsyningen har vært på agendaen i mange år.

Bedriften er storforbrukere av energi og bruker rundt 100 gigawattimer (GWh) damp og 20 GWh elektrisitet i fabrikken i året.

De benytter en rekke energikilder. Denofa får mye damp fra det lokale søppelforbrenningsanlegget Frevar.

Den lokale industrien får også noe damp fra Kvitebjørn Bioel, som primært leverer varmtvann til Fredrikstad fjernvarme. Dampen bruker Denofa til å behandle soyabønnene.

I løpet av året kjøper Denofa rundt 80 gigawattimer (GWh) damp fra de to forbrenningsanleggene. Bedriften produserer også mellom 45 og 50 GWh til eget og naboers bruk fra sine egne kjeler.

Fått med deg denne? Phillip (17) trives bedre i jobb enn på skolen. Flere unge kan få samme mulighet

Sliter på vinteren

Det er på vinteren at det brukes mest strøm til oppvarming av boliger og bygg i Fredrikstad-området. Da er presset størst på det regionale strømnettet.

Denofa kan lage damp selv, og de har to kjeler til dette: En som går på strøm og en som går på naturgass (LNG). Kjelen som går på strøm, kan dekke hele Denofas behov for damp, samt behovet til de omkringliggende bedriftene som Denofa selger damp til.

Hvor mye de kan benytte den elektriske kjelen varierer fra år til år.

Bedriften abonnerer på rundt 18 megawatt (MW) installert effekt. Det tilsvarer øyeblikksforbruket av 9000 varmtvannsberedere på 200 liter som går på fullt samtidig.

Det er for liten reservekapasitet i regionalnettet til at Denofa kan bruke elektrodekjelen til å lage all dampen de trenger, og de må da supplere med å produsere med gasskjelen. De betaler for klimautslipp for gassbruken.

Frevar har også økende priser på grunn av at klimakvotene deres blir dyrere. De klassifiseres som samforbrenningsanlegg og er derfor kvotepliktig, men jobber for bli klassifisert som et avfallsforbrenningsanlegg og slippe CO₂-kvotene. Det hadde betydd store kostnadsreduksjoner for Denofa.

GASSKJELE: Denofa kan selv produsere vanndampen som de trenger i produksjonen, fra gasskjelen sin. Bak gasskjelen befinner det seg en elektrisk kjele, som de kun kan bruke når det er nok strøm tilgjengelig i området.

GASSKJELE: Denofa kan selv produsere vanndampen som de trenger i produksjonen, fra gasskjelen sin. Bak gasskjelen befinner det seg en elektrisk kjele, som de kun kan bruke når det er nok strøm tilgjengelig i området.

Tonje Paulsen Solem

Satser på utvikling

Denofa ble etablert i mai 1912 – en måned etter at det kjente cruiseskipet Titanic gikk fra England.

De startet opp med å lage fett som kunne spises, fra hvalolje. I dag foredler de soyabønner til soyamel, soyaolje og lecithin. Sistnevnte er en emulgator, som man kan tilsette for at ulike typer stoffer, eksempelvis olje og vann, skal bli en homogen blanding.

Bedriften har jobbet målrettet med forbedringstiltak siden 1972.

– Vi har et anlegg som er godt trimmet og en liten, men svært kompetent stab som drifter det. Vi mister mindre enn 1 prosent av driftstiden som følge av tekniske utfordringer, sier direktøren.

Hjertaker forteller at det har vært en lang prosess for å få en felles forståelse om hva kraftbehovet er i regionen. De har hatt en rekke møter med politikere og ulike aktører for å legge press på utbygging av overføringskapasiteten på regionalnettet for å dekke dagens og framtidens behov.

STORE AREALER: På Denofas tomt er det stor plass til utbygging og nysatsning. Nok strøm er en forutsetning for utvikling.

STORE AREALER: På Denofas tomt er det stor plass til utbygging og nysatsning. Nok strøm er en forutsetning for utvikling.

Tonje Paulsen Solem

Frykter for arbeidsplasser

Fabrikken har også flere spennende planer. De ser på mulighet for vertikalt landbruk, for eksempel det å dyrke salat innendørs, og de er største eier i Pronofa som skal utvinne protein til næringsmiddelindustrien fra blant annet insekter og tunikater.

Den lokale Industri Energi-klubben er bekymret for konsekvensene av det begrensede strømnettet, og at bedriften ikke vil kunne investere mer i Fredrikstad.

– Det legger brems på bedriften vår og nye ideer. Det er helt forferdelig. Det vil gå utover arbeidsplasser til syvende og sist, sier nestleder Kenneth Hermansen.

Klubbleder Morten Martinsen har fulgt opp saken via forbundet sentralt og har jobbet med bedriftsledelsen i saken.

Mye delt: Kommisjon foreslår å legge ned strømselskapene

– Uholdbar situasjon

Regjeringen oppnevnte Strømnettutvalget i juni 2021. De fikk blant annet i oppgave å vurdere hvordan en kan redusere tiden det tar å utvikle nytt nett. Forslagene ble sendt på høring før sommeren, og relevante aktører fikk frist ut september for å gi tilbakemelding.

Olje- og energiminister Terje Aasland sa i en pressemelding at han var fornøyd av å få en grundig gjennomgang fra utvalget.

– Utbygging av nett er ikke ukomplisert. En utfordring er usikkerheten om fremtidig kraftforbruk, samtidig som at bygging av kraftnett er kostbart og har konsekvenser for både natur og miljø, understrekte Aasland.

Industri Energi påpeker i sitt høringssvar at industribedrifter over hele landet holdes tilbake på grunn av mangel på strøm og strømnett. «Samtidig møter de samme bedriftene økt CO₂-avgift, økte kvotepriser, samt høye priser på termisk energi, uten å ha tilgang på elektrifisering. Det er en uholdbar situasjon for norske industriarbeidsplasser», skriver forbundet.

Industri Energi skriver at de forventer at regjeringen handler raskt og, uten å vente på energikommisjonen, følger opp strømnettutvalgets anbefalinger. Energikommisjonen ble utnevnt i februar i år for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon i Norge.

SENDER FôRET:  Michael Lundberg Tande fyller en trailer med fôr som skal ut til kundene. De er 14 ansatte i logistikkavdeling som håndtere nesten 900 000 tonn varer hvert år.

SENDER FôRET: Michael Lundberg Tande fyller en trailer med fôr som skal ut til kundene. De er 14 ansatte i logistikkavdeling som håndtere nesten 900 000 tonn varer hvert år.

Tonje Paulsen Solem

Helhetlige planer

Strømnettutvalget foreslår blant annet at Statnett lager områdeplaner som skal gi helhetlig felles oversikt og forståelse for utfordringer og muligheter i regioner i Norge.

Nettselskapet Elvia skriver i sitt høringssvar at de er positive til områdeplanene, og at de «vil være en god arena for å koordinere langsiktig nettutvikling med faktisk drift og utbygging».

På kortere sikt kan en ny kraftlinje med spenningsnivå på 420 kilovolt (kV) fra Råde til Gressvik hjelpe industrien i Fredrikstad. Det viser en rapport fra ingeniørfirmaet Høyspent AS, som er laget på oppdrag fra Fredrikstad næringsforening og omtalt av Fredriksstad Blad.

Det kan frigjøres strøm i det eksisterende strømnettet i Nedre Glomma-regionen ved å knytte regionalnettet i Fredrikstad til den nye Gressvik-stasjonen, skriver avisa.

Mye lest: Da Lina kom til Norge og fikk jobb, ville ingen snakke med henne

Denofa

Denofas har rundt 75 ansatte og foredler mer enn 400 000 tonn soyabønner i året.

Årlig bruker Denofa 100 gigawattimer (GWh) damp og 20 (GWh) elektrisitet i fabrikken.

Fabrikken produserer soyamel, soyaolje og soyalecithin som brukes i næringsmidler og dyrefôr.

I et normalår omsetter de for 1,9 milliarder kroner og har et overskudd på 40 til 50 millioner.

Kilde: Denofa

09.11.2022
06:00
09.11.2022 19:57

Denofa

Denofas har rundt 75 ansatte og foredler mer enn 400 000 tonn soyabønner i året.

Årlig bruker Denofa 100 gigawattimer (GWh) damp og 20 (GWh) elektrisitet i fabrikken.

Fabrikken produserer soyamel, soyaolje og soyalecithin som brukes i næringsmidler og dyrefôr.

I et normalår omsetter de for 1,9 milliarder kroner og har et overskudd på 40 til 50 millioner.

Kilde: Denofa
Mest lest

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting,  administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting, administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

www.dfat.gov.au /House of Commons (Pa Photos / NTB)/ Wikimedia Commons

Dette er verdens verste sjef. Se kåringen

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble utvist av landet etter han tok en søppelsekk. Så vant han i Høyesterett

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Kommentar

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

«Frp tar fra framtidige pensjonister»

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»


Flere saker