JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stena-saken:

Høyesterett avviser anken fra Stena Drilling: Oppsagte riggarbeidere får millionerstatning

Fire Industri Energi-medlemmer har ventet lenge på pengene sine. Nå kan de endelig slippe jubelen løs.
Riggarbeidere får endelig erstatning. Fra venstre: Advokat Eyvind Mossige (H), og riggarbeiderne Michael Boyne og Ivor Matthew.

Riggarbeidere får endelig erstatning. Fra venstre: Advokat Eyvind Mossige (H), og riggarbeiderne Michael Boyne og Ivor Matthew.

Eivind Senneset

trond.elstad@lomedia.no

– Det er bare å begynne å regne. For våre fire medlemmer som ble oppsagt, er nå dommen fra Gulating lagmannsrett om virksomhetsoverdragelse rettskraftig. Totalt vil vi kreve mange millioner i erstatning, sier advokat Eyvind Mossige (H) i Industri Energi.

Mossige vil ikke gå inn på enkeltbeløp for de fire riggarbeiderne.

– Men når man tar i betraktning at de ble sagt opp 1. desember 2017, sier det seg selv at det blir et betydelig beløp, sier han.

– For det første kreves erstatning for saksøkernes økonomiske tap fra oppsigelsestidens utløp. Erstatningen skal fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig, sier Mossige.

Stena-saken ankes: Riggarbeidere må vente på pengene sine

Endelig punktum

Wayne Pena, som arbeider i Industri Energi med oljerelaterte saker, har også tidligere vært klubbleder i Stena Drilling.

– Jeg har vært i kontakt med Ivor Matthew, og han er meget godt fornøyd med resultatet. Nå er det en gang for alle slått fast at det var virksomhetsoverdragelse, og at oppsigelsene av våre medlemmer ikke skulle ha skjedd ifølge lagmannsretten. Dette er først og fremst en stor dag for medlemmene, men også for forbundet Industri Energi. Eyvind Mossige har gjort en fenomenal jobb for våre medlemmer, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er også meget tilfreds med sakens utfall.

– Seieren er viktig. På vegne av medlemmene våre som over flere år har stått midt oppe i denne saken, er jeg veldig glad for at Høyesterett nå setter et endelig punktum og slår fast at vi hadde rett hele tiden. Dette var en virksomhetsoverdragelse. Likevel er dette ingen overraskelse for oss. Vi har vunnet to lignende saker fra før, noe Gulating lagmannsrett la stor vekt på i sin behandling.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Trond Elstad

– Når vi nå går videre med erstatningskrav for medlemmene våre, er min klare oppfordring til selskapet at de må bidra til å komme disse i møte med en løsning, slik at ikke denne saken trekker ytterligere ut i tid, sier Frode Alfheim.

Full seier i lagmannsretten: Ivor og Michael får erstatning etter å ha blitt oppsagt fra jobben på Stena Don

Anke kan ikke fremmes

Her er beslutningen fra Høyesterett:

«Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30–4.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30–4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

Ankemotpartene har lagt ned påstand om sakskostnader for Høyesterett. Når en deldom ankes, og ankebehandlingen innebærer at saken skal fortsette i underinstansen, er utgangspunktet at sakskostnader utsettes til den senere avgjørelsen som avslutter saken. Det er ikke grunnlag for å gjøre unntak fra dette utgangspunktet.»

Historikk i saken

I januar 2018 ble det kontakt mellom total og Stena Drilling PTE om bruk av riggen utenfor Shetland. Kontrakten ble signert i mars 2018. fra mai 2018 var riggen i drift for Total. 37 ansatte fra «Statoilkontrakten», det vil si Stena Drilling-ansatte, bemannet riggen sammen med 151 arbeidstakere fra Stena Drilling PTE Ltd, som er et selskap basert i Singapore.

Bergen tingrett kom til at det ikke hadde funnet sted en virksomhetsoverdragelse. Dommen ble anket, og i dom av 8. mai 2020 kom Gulating lagmannsrett fram til motsatt resultat. Flertallet i lagmannsretten mente det forelå virksomhetsoverdragelse, og at oppsigelsene var i strid med Arbeidsmiljøloven§16-4, og at de oppsagte har krav på erstatning.

Det har ikke lyktes å få en kommentar fra Stena Drilling i at Høyesterett har avvist anken.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse