JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
RENERE: Sikkerhetsveileder Janne Borgstrøm er inne i forreduksjonen. Hvis Tizir setter i gang med den nye kjemiske produksjonprosessen vil denne fasen bli mye renere- i tillegg til at verket vil kutte enorme klimautslipp.

RENERE: Sikkerhetsveileder Janne Borgstrøm er inne i forreduksjonen. Hvis Tizir setter i gang med den nye kjemiske produksjonprosessen vil denne fasen bli mye renere- i tillegg til at verket vil kutte enorme klimautslipp.

Tonje Paulsen Solem

Hydrogen

Verket til Janne vil kutte ut kull i produksjonen

En ny kjemisk prosess skal hjelpe Tizir å kutte over 80 prosent av CO₂-utslippene.01.09.2022
13:32
01.09.2022 13:32

tonje@lomedia.no

Den senegalesiske ilmenitten seiler inn Sørfjorden i Hardanger i lass på 35 000 tonn. At det skulle ligge et stort verk i Tyssedal er ren politikk. Staten etablerte K/S ilmenittverk i 1983 etter at DNN Aluminium i Tyssedal la ned. Nå er det utslippskutt som skal sikre videre vekst og trygge arbeidsplassene i bygda.

Utvikler ny teknologi

Stian Seim har jobbet med prosjektet siden 2012. Satsingen har blitt kalt det mest spennende som skjer innen hydrogen i Norge. Seim håper de kan bli en ledestjerne som løfter Norge på hydrogen. Det er også et mål at de kan utvikle teknologi som kutter utslipp hos dem selv og hos andre verk i verden.

– Vi vil utvikle oss på det vi kan. Vi ønsker ikke bare å bytte ut fossilt brensel med hydrogen, vi skal også utvikle en ny kjemisk prosess med høy temperatur, forteller Seim.

Strømprisen slår nye rekorder: Så høy kan regninga bli i januar

OPTIMIST: Stian Seim er fornøyd med at hydrogenprosjektet er i rute. Her står han foran stedet hvor det etter planen skal bygges et demonstrasjonsanlegg i skala 1: 100 for å teste ut teknologien i Tyssedal.

OPTIMIST: Stian Seim er fornøyd med at hydrogenprosjektet er i rute. Her står han foran stedet hvor det etter planen skal bygges et demonstrasjonsanlegg i skala 1: 100 for å teste ut teknologien i Tyssedal.

Tonje Paulsen Solem

Den kjemisk prosessen som de vil utvikle, er ikke i drift i verden i dag. De har gjennomført prosessen i laboratorium i Tyskland. På det lengste har de gjennomført 60 timer sammenhengende test. En ny milepæl er å bygge et demonstrasjonsanlegg i Tyssedal. Det er planlagt i 2024 til 2025. Går alt etter planen skal det nye anlegget for forreduksjon bygges fra 2026.

Ny metode for produksjon

Tizir skal ikke bruke hydrogen som energibærer, men benytte det som såkalt reduksjonsmiddel i produksjonen. Et reduksjonsmiddel er et stoff som kan avgi elektroner til et annet stoff. Reduksjonsmiddelet blir oksidert og partneren blir redusert, som det heter innen kjemifaget.

RUSSISK KULL: Til høyre i bildet ligger en haug med kull. Verket ønsker å benytte hydrogen framfor kull som reduksjonsmiddel i produksjonen av jern og slagg som inneholder titan.

RUSSISK KULL: Til høyre i bildet ligger en haug med kull. Verket ønsker å benytte hydrogen framfor kull som reduksjonsmiddel i produksjonen av jern og slagg som inneholder titan.

Tonje Paulsen Solem

Den gamle kongstanken var å bruke norsk ilmenitt og kull fra Svalbard. Ilmenitt er et svart, metallisk mineral.

FeTiO3 + CO = Fe + TiO₂ + CO₂

Illiminitt + kull = Jern + slagg + klimagass

Nå er planen å bruke ilmenitt fra Senegal og såkalt «grønt» hydrogen, som produseres fra vannkraft. Det vil gjøre at produksjonen ikke slipper ut karbondioksid (CO₂), men vann.

FeTiO3 + H₂ = Fe + TiO₂ + H₂O

Illiminitt + hydrogen = Jern + slagg + vann

Hvis de ender opp med å etablere et fullskala anlegg kan de erstatte 85 prosent av kullforbruket med hydrogen og redusere CO₂-utslippene fra fabrikken med rundt 235 000 tonn CO₂ per år. Det er en reduksjon på mer enn 82 prosent. Det er også forventet at hele eller deler av teknologien også kan benyttes i andre deler av Eramet-konsernet.

Mye lest: Industriarbeider Lina er glad for resultatet etter historiens første storstreik

Renere prosess

Sikkerhetsveileder Janne Borgstrøm begynte som vikar i 2009 og tok utdanningen som prosessoperatør samtidig. Hun jobbet fast skift i forreduksjonen fra 2011 til hun ble sikkerhetsveileder i september i fjor på samme avdeling.

Produksjonen går i tre hovedtrinn; Forreduksjon av ilmenitt, smelteovn og knuseri. Slagget er lettere enn jernet, som gjør det enkelt å skille de to produktene fra hverandre.

Når Magasinet er på besøk er det tilsynelatende lite støv inne i forreduksjonen, men det er like fullt påbudt med maske.

– I forhold til støv og gasser så vil det bli mye, mye bedre hvis vi bygger om. Det er noe alle blir glade for, forteller Borgstrøm.

Hun og operatørene har fått en del info om hydrogenprosjektet, og Borgstrøm er veldig spent på veien videre.

BÆREKRAFTIG: Hovedtillitsvalgt Ørjan Andersson i Industri Energi-klubben ved Tizir er håper at utslippskuttene blir gjennomført, samt at det er med å sikre arbeidsplassen for framtiden.

BÆREKRAFTIG: Hovedtillitsvalgt Ørjan Andersson i Industri Energi-klubben ved Tizir er håper at utslippskuttene blir gjennomført, samt at det er med å sikre arbeidsplassen for framtiden.

Tonje Paulsen Solem

Hovedtillitsvalgt Ørjan Andersson i Industri Energi-klubben til Tizir synes det er bra at bedriften blir satset på.

– Det er viktig at vi blir med på det grønne skiftet, og at eierne våre er med på å satse på oss, sier han.

Kommentar: «NHO spiller farlig høyt. Litt ydmykhet er en klokere linje»

Flere hundre millioner

Ikke bare skal verket bli mer klimavennlig, målet er også å øke produksjonen vesentlig. Tizir har fått mange millioner kroner i støtte fra Enova for å omstille seg.

Verket i Tyssedal har mål om å bli klimanøytral innen 2050. De har blitt tatt inn som et såkalt IPCEI-prosjekt. Forkortelsen står for Important Projects of Common European Interest. Det er innovative industriprosjekter som skal fremme investeringer i Europa og på sikt styrke Europas konkurranseevne.

Tizir i Tyssedal er tatt inn som et av IPCEI-prosjektene innen hydrogen i Europa. De fikk da inntil 261 millioner fra Enova, som har ansvar for å forvalte Norges IPCEI-deltakelse. Tizir har tidligere fått Enova-støtte til ombygging av smelteovnen, for å redusere energiforbruk og CO₂-utslipp, samt gjøre den klar for prosjektet.

– Hydrogenteknologi kan spille en viktig rolle i morgendagens utslippsfrie industriprosesser. Det globale spredningspotensialet for teknologien som skal demonstreres i Tyssedal er stort, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

Han forteller at europeiske stålprodusenter har vist stor interesse for prosjektet i Tyssedal. Selv om Tizir skulle velge ikke å bygge et fullskala-anlegg i bygda ved Sørfjorden, er prosjektet fortsatt ventet å ha betydelig verdi for klimaet.

RÅSTOFF: Ilmenitten som TiZir bruker, kommer fra deres egen gruveaktivitet i Senegal. Første lass med afrikansk ilmenitt kom i 2014. Verket hentet tidligere råvaren fra Tellnesgruva i Sokndal.

RÅSTOFF: Ilmenitten som TiZir bruker, kommer fra deres egen gruveaktivitet i Senegal. Første lass med afrikansk ilmenitt kom i 2014. Verket hentet tidligere råvaren fra Tellnesgruva i Sokndal.

Tonje Paulsen Solem

Tizir Titanium & Iron AS

Smelteverk som produserer råjern og slagg som inneholder titan.

TiZirs kunder kjøper slagg og lager titandioksid som brukes i for eksempel maling, plast, solkrem og fiskepudding.

220 ansatte

1,88 milliarder kroner i omsetning, og 248 millioner i driftsresultat i 2021.

Produserer rundt 285 000 tonn jern og slagg og 275 000 tonn CO₂-utslipp i 2021.

Heleid av det franske Eramet-konsernet.

Kilde: Tizir

Fakta om hydrogen

Hydrogen er det letteste kjemiske stoffet i periodesystemet, og det elementet det er mest av i universet.

Ved vanlig temperatur og trykk er hydrogen en fargeløs, luktfri, smaksløs, ikke-giftig og lettantennelig gass.

I likhet med elektrisitet er hydrogen en energibærer, ikke en energikilde. Derfor må den produseres.

Hydrogen har det høyeste energiinnholdet av alle vanlige drivstoffer. Lagret hydrogen kan for eksempel brukes direkte som brennstoff eller til å produsere elektrisitet.

Forbrenning av hydrogen gir vann og mindre mengder nitrogenoksider som «utslipp».

EU ser på rent hydrogen som en av bærebjelkene i sitt kommende energisystem.

Rapporter laget av IEA, BP, Hydrogen Council og DNV anslår at hydrogen kan stå for alt mellom 0–30 prosent av vår totale energibruk i 2050.

Flere er enige om at hydrogen vil være avgjørende i sektorer som er vanskelige å elektrifisere. Det gjelder transport over lange distanser og sektorer som krever mye energi, slik som produksjon av stål og sement.

Kilde: Equinor/ SINTEF/ CICERO

01.09.2022
13:32
01.09.2022 13:32

Tizir Titanium & Iron AS

Smelteverk som produserer råjern og slagg som inneholder titan.

TiZirs kunder kjøper slagg og lager titandioksid som brukes i for eksempel maling, plast, solkrem og fiskepudding.

220 ansatte

1,88 milliarder kroner i omsetning, og 248 millioner i driftsresultat i 2021.

Produserer rundt 285 000 tonn jern og slagg og 275 000 tonn CO₂-utslipp i 2021.

Heleid av det franske Eramet-konsernet.

Kilde: Tizir

Fakta om hydrogen

Hydrogen er det letteste kjemiske stoffet i periodesystemet, og det elementet det er mest av i universet.

Ved vanlig temperatur og trykk er hydrogen en fargeløs, luktfri, smaksløs, ikke-giftig og lettantennelig gass.

I likhet med elektrisitet er hydrogen en energibærer, ikke en energikilde. Derfor må den produseres.

Hydrogen har det høyeste energiinnholdet av alle vanlige drivstoffer. Lagret hydrogen kan for eksempel brukes direkte som brennstoff eller til å produsere elektrisitet.

Forbrenning av hydrogen gir vann og mindre mengder nitrogenoksider som «utslipp».

EU ser på rent hydrogen som en av bærebjelkene i sitt kommende energisystem.

Rapporter laget av IEA, BP, Hydrogen Council og DNV anslår at hydrogen kan stå for alt mellom 0–30 prosent av vår totale energibruk i 2050.

Flere er enige om at hydrogen vil være avgjørende i sektorer som er vanskelige å elektrifisere. Det gjelder transport over lange distanser og sektorer som krever mye energi, slik som produksjon av stål og sement.

Kilde: Equinor/ SINTEF/ CICERO
Mest lest

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Er streikeretten til lærerne under angrep? Nei, mener Fafo-forsker

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Brian Cliff Olguin

Oto najczęstsze miesięczne wynagrodzenie w Norwegii

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

Jan-Erik Østlie

Mot storseier for fagbevegelsen: Nå kan retten til heltid bli lovfestet

Mats Løvstad

Hva skjer på ditt område? Sjekk hva politikerne jobber med fremover

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

Colourbox

Kriminalomsorgen fikk 50 millioner sist høst. Nå går alt til strømregninga


Flere saker