JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NSF-medlem Emil Ludwig Claesson fikk juridisk hjelp av advokatene Terje Hernes Pettersen og Rune Lium i Høyesterett.

NSF-medlem Emil Ludwig Claesson fikk juridisk hjelp av advokatene Terje Hernes Pettersen og Rune Lium i Høyesterett.

Tri Nguyen Dinh

Høyesterettsdom kan gjøre at sjøfolk taper 40 prosent i sykepenger

Sjøfolk kan få en inntektsnedgang på 10-40 prosent ved sykdom.11.11.2022
11:22
11.11.2022 12:53

Emil Ludwig Claesson jobbet hos Hurtigruten fra 2014 til 2020.

Den siste tiden av arbeidsforholdet var han sykemeldt. Under sykdomsperioden ble han også permittert på grunn av Covid-pandemien som kom i mars 2020.

Hurtigruten mente at ettersom den ansatte ikke har rett til lønn ved permittering, hadde han heller ikke krav på sykepenger i henhold til skipsarbeidslovens sal. § 4-4 og stanset disse.

Norsk Sjømannsforbund var ikke enig i dette og tok ut stevning mot Hurtigruten på vegne av medlemmet. Etter først å ha tapt i tingrett, fikk medlemmet medhold i ankesaken i Hålogaland lagmannsrett. Dommen var enstemmig i favør Claesson.

Hurtigruten, med Rederiforbundet og NHO Sjøfart, anket og saken havnet i Høyesterett i slutten av oktober.

Viktig prinsipiell sak

– Høyesterett behandler bare saker av prinsipiell betydning, og av alle anker til Høyesterett blir cirka 90 prosent avvist. Høyesterett mener derfor at denne saken har en prinsipiell interesse, sier Sjømannsforbundets advokat Terje Hernes Pettersen.

Slik oppsummerer han kort sakens kjerne:

– Interessene som står mot hverandre er permittering på den ene siden, med arbeidsgivers behov for å raskt bli kvitt sine lønnsforpliktelser overfor arbeidstaker på grunn av uforutsette hendelser, som Covid i dette tilfelle. På den andre siden står hensynet til syke arbeidstakeres behov for lønn under sykdom, sier Hernes Pettersen.

Lik som i Tingretten og i Lagmannsretten er det Hernes Pettersen som bistår medlemmet i Høyesterett. Med seg har han også LO-advokaten Rune Lium.

Forstår Hurtigruten

– Det er ikke snakk om et stort beløp, rundt 60.000 kroner, men det er en viktig prinsipiell sak for sjøfolk, så jeg er bare glad for at de kan bruke meg i retten, sier Emil Ludwig Claesson til Maritim Logg.

Han ser fram til hva Høyesterett kommer fram til og håper selvfølgelig på seier slik at retten til sykepenger forblir best mulig for sjøfolk.

– Men jeg har full forståelse for at Hurtigruten vil prøve saken i retten. De vil jo ikke betale mer enn de må, så jeg har ingen dårlig følelse for min tidligere arbeidsgiver. Det var gode arbeidsår jeg hadde på sjøen i Norge, sier svensken som har bosatt seg i Bergen.

NSF fanget saken

Det var rådgiver i Norsk Sjømannsforbund, Hellen Solhaug, som fanget opp saken da Claesson tok kontakt med NSF og spurte om veiledning i forbindelse med at hans arbeidskontrakt skulle gå ut på grunn av sykdom.

Etter å ha tapt saken i Tingretten, vant altså Claesson og NSF i Lagmannsretten. Der fikk Claesson rundt 60.000 i erstatning og dekket saksomkostninger på rundt 230.000 kroner.

Fra lagmannsretten

Lagmannsretten uttalte at ordlyden i sal. § 4-4 tilsier at den kommer til anvendelse, også ved permittering. Retten fremholdt videre at om Hurtigruten skal bli hørt med at sal. § 4-4 likevel ikke kommer til anvendelse, må bestemmelsen på denne bakgrunn tolkes innskrenkende. Domstolen kom imidlertid til at det ikke var grunnlag for dette. Retten vurderte nøye skipsarbeidslovens forarbeider og pekte på at disse vitner «om en omfattende prosess, hvor de kryssende hensynene er identifisert og veid mot hverandre» og at det ikke var noe der som tilsa en innskrenkende tolking.

Hurtigruten gjorde gjeldende at lovforarbeidene underbygger at det er tariffrihet, og at det derfor kan avtales lønnsfrys ved permittering, også for en som var syk før permittering. Dette var ikke lagmannsretten enig i og påpekte at her «blir Hurtigrutens argumentasjon også ellers for unyansert».

Lagmannsretten så også hen til reelle hensyn og viste til at det «tolkningsresultatet lagmannsretten mener følger av en naturlig forståelse av skipsarbeiderloven § 4-4, innebærer at arbeidsuføre arbeidstakere har bedre rettigheter enn arbeidsføre arbeidstakere på de aktuelle punktet.»

Deretter viste retten til at det følger av formålsbestemmelsen i sal. § 1-1 bokstav a at loven bl.a. har til formål «å sikre […] likebehandling i arbeidslivet til sjøs». Og, etter rettens syn var det sentralt «at arbeidsuføre arbeidstakere har dårligere muligheter enn arbeidsføre arbeidstakere til å finne seg annet arbeid.»

– Mange som ble permittert under pandemien, tok seg midlertidig arbeid et annet sted. Det kan ikke sykmeldte. Det ville derfor vært urimelig om ikke § 4-4, med fulle sykepengerettigheter, anvendes, sier advokat Terje Hernes Pettersen.

Sjøfolk kan få en inntektsnedgang på 10-40 prosent ved sykdom. Derfor har denne dommen stor betydning for alle sjøfolk.

Sjøfolk kan få en inntektsnedgang på 10-40 prosent ved sykdom. Derfor har denne dommen stor betydning for alle sjøfolk.

Tri Nguyen Dinh

Berører også offiserer

Det var ikke så mye nytt som kom frem under saken i Høyesterett, men hensynet til de internasjonale reglene (Maritime Labour Convention) kom tydeligere frem denne gangen enn tidligere i prosessen, mener NSF-advokaten.

– For sjøfolk som er syk og blir permittert, vil denne saken ha veldig stor betydning. Arbeidsgivers syn er at sjøfolkene må ta til takke med sykelønn etter folketrygdloven, og ikke få full lønn om man enten tjener mer enn 6G (seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden som utgjør rundt 666.000) eller man har brukt opp rett til sykepenger etter folketrygdloven. Lovgiver selv har estimert at hvis sal. § 4-4 ikke gjelder, vil mange, særlig offiserer, få en inntektsnedgang på 10-40 prosent ved sykdom. Derfor har denne dommen stor betydning for alle sjøfolk om bord, sier Hernes Pettersen.

Rederiforbundets juridiske direktør og advokat, Are Gauslaa, anket saken til Høyesterett fordi han mener lagmannsrettens dom er feil.

– Det er enighet om at permitteringen var lovlig, og ved permittering bortfaller lønn, sier Gauslaa.

Etter hans oppfatning må dette også gjelde lønn under sykdom etter skipsarbeidsloven § 4-4, så lenge det ikke finnes klare holdepunkter for at noe annet skal gjelde for akkurat denne bestemmelsen.

– Saken har generell betydning ettersom lagmannsrettens dom setter til side den rettsoppfatningen som rederiene har bygget sin permitteringspraksis på siden 80-tallet, sier Gauslaa.

Maritim Logg vil følge opp saken når den endelige dommen foreligger.

11.11.2022
11:22
11.11.2022 12:53Mest lest

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 nordmenn venter på erstatning: – Vi mister hus og hjem om det ikke skjer noe

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

KAN BLI OPPSAGT: Widerøe mister 80 prosent av bakketjenestene de leverer til SAS. Det vil ramme de ansatte på flyplassene i Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund, Kristiansund og Ålesund (Illustrasjonsfoto)

KAN BLI OPPSAGT: Widerøe mister 80 prosent av bakketjenestene de leverer til SAS. Det vil ramme de ansatte på flyplassene i Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund, Kristiansund og Ålesund (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

14 fakta om nedbemanning. Dette må du vite

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nordmenn dropper måltider på grunn av pengemangel

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

Kolbjørn Rushfeldt

Fengselsbur fra Vadsø fengsel fanget 40.000 pukkellaks

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Så langt har det ikke gått Aps vei

Jonas Gahr Støre innrømmer at Arbeiderpartiets oppslutning blant LOs medlemmer er for lav.

Jonas Gahr Støre innrømmer at Arbeiderpartiets oppslutning blant LOs medlemmer er for lav.

Jan-Erik Østlie

Jonas Gahr Støre om den synkende støtten blant LO-medlemmer


Flere saker