JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sjømannsorganisasjonene er tilfreds med at tilskuddsordningen for sjøfolk ligger fast.

Sjømannsorganisasjonene er tilfreds med at tilskuddsordningen for sjøfolk ligger fast.

Tor Arne Berge

Sjømannsorganisasjonene med ros og ris til statsbudsjettet

Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet vektlegger at tilskuddsordningen for sjøfolk ligger fast. Maskinistforbundet mener derimot regjeringen heller ikke denne gangen leverer på Hurdalsplattformen.06.10.2022
15:30
02.11.2022 13:43

Kort oppsummert er dette kommentarene til statsbudsjettet fra de tre sjømannsorganisasjonene:

Norsk Sjømannsforbund

– I en krevende tid, der mange sektorer må gjennom krevende kutt, er det gledelig at regjeringen slår ring om tilskuddsordningen for sjøfolk, sier den nyvalgte forbundslederen i Sjømannsforbundet, Kurt Inge Angell, og fortsetter:

– Vi i maritim næring må selvsagt også brette opp ermene og ta vår del i en krevende tid. Det er krevende ikke bare for Norge, men for hele Europa. 

At regjeringen tross mange utfordringer ønsker å videreføre tilskuddsordningen for sjøfolk på samme nivå i 2023 som i 2022 er derfor godt jobba fra statsråd Bjørnar Skjæran (Ap) og regjeringen. Dette sikrer trygghet og forutsigbarhet for våre sjøfolk, sier Angell.

– Vi har og merket oss at Stad skipstunnel er inne, det er gledelig. Men vi skulle også ønsket oss at en prosess for å starte en lovfesting av innholdet i tilskuddsordningen ble igangsatt. Vi kommer til å forfølge dette i vårt videre arbeid, avslutter Angell.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la 6. oktober fram statsbudsjettet for 2023.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la 6. oktober fram statsbudsjettet for 2023.

Jan-Erik Østlie

Norsk Sjøoffisersforbund

– Vi ser at regjeringen skjermer tilskuddsordningen mot videre kutt og at rammevilkårene for maritim næring ligger fast. Det er vi fornøyde med i den foreliggende økonomiske situasjonen. Samtidig forventer vi at regjeringspartiene vil innfri sine løfter fra Hurdalsplattformen om å styrke tilskuddsordningen når tiden er inne, sier administrerende direktør Hans Sande i Sjøoffisersforbundet.

– Vi er også positive til at regjeringen satser på en raskere takt i utbygging av havvind med blant annet midler til forskning, utredning og økt kompetanse ved Universitetet i Agder, sier Sande.

Det foreslås bevilget 33,3 mill. kroner til nærskipsfarten for å redusere kostnader ved godsoverførsel fra vei til sjø. Når man ser på denne bevilgningen opp mot det samlede samferdselsbudsjettet i Norge så mener NSOF det må være lov å stille spørsmål ved ambisjonsnivået for å lykkes med dette.

Når det gjelder sjøsikkerhet ble vedlikeholdsetterslepet på innretninger for navigasjonsveiledning redusert fra om lag 800 millioner kroner i 2020 til om lag 700 millioner kroner ved utgangen av 2021. Selv om utviklingen er positiv, så er ethvert etterslep en bekymring. NSOF forventer samme progresjon i oppgradering som i budsjettåret 2020-2021.

Arbeidet med vedlikehold og oppgradering av navigasjonsinnretninger er viktig for å gi størst mulig reduksjon i ulykkesrisiko og lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader over tid.

– Vi gleder oss over at Ocean Space Center er med. Det vil sikre innovasjon og nyskaping og legger et viktig grunnlag for at Norge kan beholde sin posisjon som en ledende sjøfartsnasjon.

Regjeringen viderefører også arbeidet med Stad skipstunnel. Det vil trygge skipstrafikken i et værutsatt og ulykkesbelastet område, mener Sande.

Det norske maskinistforbund

– Regjeringen leverer dessverre heller ikke denne gangen på Hurdalsplattformen i en sak som haster, sier Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Det norske maskinistforbund.

– Nettolønnsordningen, slik regjeringen foreslår, er ikke konkurransedyktig, og er sammen med norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, helt avgjørende for å skape og beholde arbeidsplassene for norsk bosatte sjøfolk, sier Bengtsson. 

– En konkurransedyktig nettolønnsordning er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å sikre norsk bosatt arbeidskraft tilgangen til arbeidsplassene i norsk maritim næring nasjonalt og internasjonalt, mener Hege-Merethe Bengtsson.

Norges Rederiforbund (NR)

Rederiskatteordningen og nettolønnsordningen er sentrale maritime rammevilkår som sikrer at norske rederier og sjøfolk skal være konkurransedyktige sammenlignet med ordningene i Europa for øvrig. Det er viktig at ordningene ligger fast for 2023 i budsjettforslaget. Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen. En konkurransedyktig nettolønnsordning bidrar til rekruttering av norske sjøfolk på norskregistrerte skip, og sikrer viktig erfaringsbasert kompetanse til den maritime klyngen.

NR mener det likevel gir det grunn til bekymring at næringslivet og norske private eiere samlet sett påføres en urimelig stor del av inndekningen i neste års statsbudsjett.

Økt skatt for vann-, vind- og havbruksnæringene

Regjeringen har foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk og landbaserte vindkraftverk, samt å øke den eksisterende grunnrenteskatten på vannkraft. Det er anslått at forslagene øker skatteinntektene med 33 milliarder kroner for 2023.

Forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk er sendt ut på høring med frist 3. januar 2023. Skatteinntektene knyttet til forslaget anslås til nesten fire milliarder kroner årlig, og inntektene skal fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Forslaget ble presentert 28. september og vekker sterke reaksjoner i havbruksnæringen. Administrerende direktør, Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, mener dette får alvorlige konsekvenser.

– Arbeidsfolk tvinges til å henge arbeidsdressen på kroken. Det regjeringen i realiteten foreslår er å slakte ut en av Norges viktigste fremtidsnæringer. Det er de fremtidige arbeidsplassene for folk flest som står i fare, sier Ystmark.

Det diskuteres også heftig hvor mye skatteinntektene virkelig vil bli og hvordan skatten vil slå ut for de enkelte aktørene i næringen.

06.10.2022
15:30
02.11.2022 13:43

Økt skatt for vann-, vind- og havbruksnæringene

Regjeringen har foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk og landbaserte vindkraftverk, samt å øke den eksisterende grunnrenteskatten på vannkraft. Det er anslått at forslagene øker skatteinntektene med 33 milliarder kroner for 2023.

Forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk er sendt ut på høring med frist 3. januar 2023. Skatteinntektene knyttet til forslaget anslås til nesten fire milliarder kroner årlig, og inntektene skal fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Forslaget ble presentert 28. september og vekker sterke reaksjoner i havbruksnæringen. Administrerende direktør, Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, mener dette får alvorlige konsekvenser.

– Arbeidsfolk tvinges til å henge arbeidsdressen på kroken. Det regjeringen i realiteten foreslår er å slakte ut en av Norges viktigste fremtidsnæringer. Det er de fremtidige arbeidsplassene for folk flest som står i fare, sier Ystmark.

Det diskuteres også heftig hvor mye skatteinntektene virkelig vil bli og hvordan skatten vil slå ut for de enkelte aktørene i næringen.
Mest lest

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

House of Commons / Pa Photos / NTB

Sparket 800 ansatte via Zoom. Nå er han kåret til verdens verste sjef

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble feilaktig utvist fra Norge etter å ha tatt noen søppelsekker

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

Kommentar

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

«Frp tar fra framtidige pensjonister»

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Hanna Skotheim

FO-lederen vil gjøre det enklere å få sosialhjelp: – Ingen skal leve under fattigdomsgrensa

I sommer blei hundrevis av SAS-flygninger innstilt midt i sommerferien på grunn av streik.

I sommer blei hundrevis av SAS-flygninger innstilt midt i sommerferien på grunn av streik.

Beate Oma Dahle / NTB

Prøver å unngå julestreik i SAS: – Vi godtar ikke å gå ned i lønn

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»


Flere saker