JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sjømannsorganisasjonene er tilfreds med at tilskuddsordningen for sjøfolk ligger fast.

Sjømannsorganisasjonene er tilfreds med at tilskuddsordningen for sjøfolk ligger fast.

Tor Arne Berge

Sjømannsorganisasjonene med ros og ris til statsbudsjettet

Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet vektlegger at tilskuddsordningen for sjøfolk ligger fast. Maskinistforbundet mener derimot regjeringen heller ikke denne gangen leverer på Hurdalsplattformen.

06.10.2022
15:30
02.11.2022 13:43

Kort oppsummert er dette kommentarene til statsbudsjettet fra de tre sjømannsorganisasjonene:

Norsk Sjømannsforbund

– I en krevende tid, der mange sektorer må gjennom krevende kutt, er det gledelig at regjeringen slår ring om tilskuddsordningen for sjøfolk, sier den nyvalgte forbundslederen i Sjømannsforbundet, Kurt Inge Angell, og fortsetter:

– Vi i maritim næring må selvsagt også brette opp ermene og ta vår del i en krevende tid. Det er krevende ikke bare for Norge, men for hele Europa. 

At regjeringen tross mange utfordringer ønsker å videreføre tilskuddsordningen for sjøfolk på samme nivå i 2023 som i 2022 er derfor godt jobba fra statsråd Bjørnar Skjæran (Ap) og regjeringen. Dette sikrer trygghet og forutsigbarhet for våre sjøfolk, sier Angell.

– Vi har og merket oss at Stad skipstunnel er inne, det er gledelig. Men vi skulle også ønsket oss at en prosess for å starte en lovfesting av innholdet i tilskuddsordningen ble igangsatt. Vi kommer til å forfølge dette i vårt videre arbeid, avslutter Angell.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la 6. oktober fram statsbudsjettet for 2023.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la 6. oktober fram statsbudsjettet for 2023.

Jan-Erik Østlie

Norsk Sjøoffisersforbund

– Vi ser at regjeringen skjermer tilskuddsordningen mot videre kutt og at rammevilkårene for maritim næring ligger fast. Det er vi fornøyde med i den foreliggende økonomiske situasjonen. Samtidig forventer vi at regjeringspartiene vil innfri sine løfter fra Hurdalsplattformen om å styrke tilskuddsordningen når tiden er inne, sier administrerende direktør Hans Sande i Sjøoffisersforbundet.

– Vi er også positive til at regjeringen satser på en raskere takt i utbygging av havvind med blant annet midler til forskning, utredning og økt kompetanse ved Universitetet i Agder, sier Sande.

Det foreslås bevilget 33,3 mill. kroner til nærskipsfarten for å redusere kostnader ved godsoverførsel fra vei til sjø. Når man ser på denne bevilgningen opp mot det samlede samferdselsbudsjettet i Norge så mener NSOF det må være lov å stille spørsmål ved ambisjonsnivået for å lykkes med dette.

Når det gjelder sjøsikkerhet ble vedlikeholdsetterslepet på innretninger for navigasjonsveiledning redusert fra om lag 800 millioner kroner i 2020 til om lag 700 millioner kroner ved utgangen av 2021. Selv om utviklingen er positiv, så er ethvert etterslep en bekymring. NSOF forventer samme progresjon i oppgradering som i budsjettåret 2020-2021.

Arbeidet med vedlikehold og oppgradering av navigasjonsinnretninger er viktig for å gi størst mulig reduksjon i ulykkesrisiko og lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader over tid.

– Vi gleder oss over at Ocean Space Center er med. Det vil sikre innovasjon og nyskaping og legger et viktig grunnlag for at Norge kan beholde sin posisjon som en ledende sjøfartsnasjon.

Regjeringen viderefører også arbeidet med Stad skipstunnel. Det vil trygge skipstrafikken i et værutsatt og ulykkesbelastet område, mener Sande.

Det norske maskinistforbund

– Regjeringen leverer dessverre heller ikke denne gangen på Hurdalsplattformen i en sak som haster, sier Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Det norske maskinistforbund.

– Nettolønnsordningen, slik regjeringen foreslår, er ikke konkurransedyktig, og er sammen med norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, helt avgjørende for å skape og beholde arbeidsplassene for norsk bosatte sjøfolk, sier Bengtsson. 

– En konkurransedyktig nettolønnsordning er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å sikre norsk bosatt arbeidskraft tilgangen til arbeidsplassene i norsk maritim næring nasjonalt og internasjonalt, mener Hege-Merethe Bengtsson.

Norges Rederiforbund (NR)

Rederiskatteordningen og nettolønnsordningen er sentrale maritime rammevilkår som sikrer at norske rederier og sjøfolk skal være konkurransedyktige sammenlignet med ordningene i Europa for øvrig. Det er viktig at ordningene ligger fast for 2023 i budsjettforslaget. Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen. En konkurransedyktig nettolønnsordning bidrar til rekruttering av norske sjøfolk på norskregistrerte skip, og sikrer viktig erfaringsbasert kompetanse til den maritime klyngen.

NR mener det likevel gir det grunn til bekymring at næringslivet og norske private eiere samlet sett påføres en urimelig stor del av inndekningen i neste års statsbudsjett.

Økt skatt for vann-, vind- og havbruksnæringene

Regjeringen har foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk og landbaserte vindkraftverk, samt å øke den eksisterende grunnrenteskatten på vannkraft. Det er anslått at forslagene øker skatteinntektene med 33 milliarder kroner for 2023.

Forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk er sendt ut på høring med frist 3. januar 2023. Skatteinntektene knyttet til forslaget anslås til nesten fire milliarder kroner årlig, og inntektene skal fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Forslaget ble presentert 28. september og vekker sterke reaksjoner i havbruksnæringen. Administrerende direktør, Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, mener dette får alvorlige konsekvenser.

– Arbeidsfolk tvinges til å henge arbeidsdressen på kroken. Det regjeringen i realiteten foreslår er å slakte ut en av Norges viktigste fremtidsnæringer. Det er de fremtidige arbeidsplassene for folk flest som står i fare, sier Ystmark.

Det diskuteres også heftig hvor mye skatteinntektene virkelig vil bli og hvordan skatten vil slå ut for de enkelte aktørene i næringen.

06.10.2022
15:30
02.11.2022 13:43

Økt skatt for vann-, vind- og havbruksnæringene

Regjeringen har foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk og landbaserte vindkraftverk, samt å øke den eksisterende grunnrenteskatten på vannkraft. Det er anslått at forslagene øker skatteinntektene med 33 milliarder kroner for 2023.

Forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk er sendt ut på høring med frist 3. januar 2023. Skatteinntektene knyttet til forslaget anslås til nesten fire milliarder kroner årlig, og inntektene skal fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Forslaget ble presentert 28. september og vekker sterke reaksjoner i havbruksnæringen. Administrerende direktør, Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, mener dette får alvorlige konsekvenser.

– Arbeidsfolk tvinges til å henge arbeidsdressen på kroken. Det regjeringen i realiteten foreslår er å slakte ut en av Norges viktigste fremtidsnæringer. Det er de fremtidige arbeidsplassene for folk flest som står i fare, sier Ystmark.

Det diskuteres også heftig hvor mye skatteinntektene virkelig vil bli og hvordan skatten vil slå ut for de enkelte aktørene i næringen.
Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Angrer på at jeg ikke gikk før

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Fellesforbundet fast

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner


Flere saker