JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STYRMANN: Tilskuddsordningen er en kjempeviktig ordning som gir rederiene mulighet til å velge norske sjøfolk, sier Anders Olsen.

STYRMANN: Tilskuddsordningen er en kjempeviktig ordning som gir rederiene mulighet til å velge norske sjøfolk, sier Anders Olsen.

Privat

Norsk arbeidskraft

SV vil gjøre det billigere å ansette norske sjøfolk

SV vil styrke og lovfeste innholdet i tilskuddsordningen for sjøfolk. Dersom forslaget går igjennom, vil det bli langt billigere for norske rederier å velge norske sjøfolk.22.06.2022
12:49
22.06.2022 14:28

tri@lomedia.no

1. styrmann om bord på Kiel-fergen Color Magic, Anders Olsen, og offshorekaptein Gunnar Paulsen er meget fornøyde med SVs forslag som ble lagt fram på Stortinget i forrige uke.

Nå håper de at et Stortingsflertall vil stemme det igjennom, slik at norske sjøfolk blir mer konkurransedyktige sammenlignet med billigere utenlandsk arbeidskraft.

Tilskuddsordning er en støtteordning for norske sjøfolk i følgende segmenter: Nærskipsfart/fraktefart, akvakultur, offshore service og passasjerskip.

– En bedre ordning vil helt klart sikre norske sjøfolk i disse segmentene og dermed norsk maritim kompetanse, sier Olsen til Maritim Logg.

– Uten en god tilskuddsordning kan vi ikke konkurrere med utenlandsk besetning. Det går ikke. Tilskuddsordningen er en kjempeviktig ordning som gir rederiene mulighet til å velge norske sjøfolk, fortsetter han.

– Fjern taket på tilskuddsordningen og gi oss en sikker og forutsigbar fremtid, istemmer Paulsen om bord i Solstads «Normand Tonjer».

Han har jobbet offshore siden 2002 og har opplevd både opp- og nedturer i næringen.

– Da offshore hadde nedgangstider i 2015, så vi at nordmenn ble skiftet ut med billigere arbeidskraft for å spare penger. Derfor er det viktig at forskjellen på å bruke norske og utenlandske må minimeres så mye som mulig.

– Og det kan en god tilskuddsordning gjøre, sier Paulsen, som særlig vil dra fram effekten av rekruttering med en god ordning.

– Sjøfolk jobber fem-ti-femten år på sjøen før de tar seg jobb på land. Det er utrolig viktig å gjøre arbeidsplasser trygge og forutsigbare for å sikre rekrutteringen, hvis ikke vil sjøfartsnasjonen Norge fort dø ut. Det er jo også krav til opplæringsstillinger for å få tilskudd, så rederiene vil tilstrebe å ha opplæring, sier offshorekapteinen.

KAPTEIN: Det er viktig at kostnaden på å bruke norske og utenlandske må minimeres så mye som mulig, mener Gunnar Paulsen.

KAPTEIN: Det er viktig at kostnaden på å bruke norske og utenlandske må minimeres så mye som mulig, mener Gunnar Paulsen.

Privat

Vekk med taket

I dag er det «makstak» på ordningen (se faktaboks). Det er dette taket SV vil ha bort på sikt.

Styrmannen Anders Olsen applauderer også at SV vil lovfeste substansen i ordningen, slik at den ikke må behandles gjennom statsbudsjettet hvert år.

– Ordningen må stå seg slik at ikke valgår og hvem som sitter i regjering skal påvirke sjøfolks arbeidsplasser, sier Olsen.

Nye kollegaer

Matros om bord på supplyskipet Stril Pioner, Geir Thomassen, føler seg heldig fordi han jobber i et rederi som satser på norske sjøfolk; Simon Møkster.

– Jeg har fått nye kollegaer som har kommet hit fordi de har blitt erstattet av billigere utenlandsk arbeidskraft da rederiene sleit. En bedre tilskuddsordning vil helt klart være med på å forhindre det, så jeg synes absolutt at myndigheten bør prioritere dette om de vil bevare norske sjøfolk, sier Thomassen.

 Følger holmefjordutvalget

I SVs forslag står det blant annet: 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en plan for å fase ut makstakene i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk» og «Stortinget ber regjeringen lovfeste substansen i dagens tilskuddsordning for å sikre nødvendig forutberegnelighet, slik Holmefjordutvalget legger til grunn».

– Dette er en lissepasning til regjeringen, som selv fremhevet at de ville styrke tilskuddsordningen i «Hurdalsplattformen», sier Erik Brynhildsbakken.

Han er direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, et rederi som selv vurderte å bruke internasjonale sjøfolk for å kutte lønnskostnader på Kiel-fergene.

Etter hard kamp med sjømannsorganisasjonene seiler disse fergene i dag fortsatt på norske flagg med norske vilkår og har hundrevis av sjøfolk på tilskuddsordningen.

– Vi er stolte av å seile med norske flagg og ha norske vilkår og norske sjøfolk om bord. Men til syvende og sist må et hvert rederi være konkurransedyktig. Det kan være avgjørende, ikke bare for oss, men for mange rederier, at tilskuddsordningen er god nok, sier Brynhildsbakken.

COLOR LINE: Hovedtillitsvalgt i NSF, Erina Bryn Kjær, og direktør Erik Brynhildsbakken håper SVs forslag får gjennomslag slik at konkurransekraften til både sjøfolk og rederi styrkes.

COLOR LINE: Hovedtillitsvalgt i NSF, Erina Bryn Kjær, og direktør Erik Brynhildsbakken håper SVs forslag får gjennomslag slik at konkurransekraften til både sjøfolk og rederi styrkes.

Tri Nguyen Dinh

Ikke bare offiserer

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sjømannsforbund i Color Line, Erina Bryn Kjær, håper SVs forslag går gjennom.

– Dagens makstak på ordningen har redusert tilskuddet for veldig mange sjøansatte i Color Line. For rederiet betyr dette svekket konkurransekraft, sier Bryn Kjær.

– Det er ikke bare offiserer som blir berørt av et makstak på ordningen. Det gjelder også sjøfolk på dekk, i maskin og ledere og mellomledere i hotell og restaurant. Tilskuddordningen er enorm viktig for rekruttering til næringen. Hvem tør vel å velge et yrke hvis man er redd for å bli byttet ut med billigere utenlandsk arbeidskraft, spør Bryn Kjær retorisk.

Hun får støtte fra sin forbundsleder, Johnny Hansen, som også er positiv til forslaget, da dette er i tråd med Norsk Sjømannsforbunds standpunkter. 

– Det viktigste er om vi får lovfestet langt mer av innholdet i ordningen. På sikt forventer jeg at regjeringen vil følge sin politiske plattform fra Hurdal, men vi kan ikke forvente at makstaket fjernes over natten. Det viktigste er en markant styrking av ordningen, sier Hansen.

– Vi må også ta inn over oss at Norge og verden er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi er innforstått med at dette innebærer at det må foretas beinharde prioriteringer for å styre oss gjennom dette. Dette er selvsagt krevende for statsråd Skjæran, avslutter han.

Viktig norsk kompetanse

Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, mener at en god tilskuddsordning sammen med kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår, er avgjørende for å sikre at norske sjøfolk har tilgang til arbeidsmarkedet i norsk maritim næring, også i fremtiden.

– Den kompetansen norske sjøfolk besitter vil være avgjørende for å sikre Norges posisjon som ledende sjøfartsnasjon, fastslår Sande.

 – Men vi må være nyanserte i forhold til det å «fjerne taket». Det er positivt at SV foreslår en gradvis oppjustering og til slutt lovfesting, men husk at dette også er omhandlet i Hurdalsplattformen, sier Sande.

TO TANKER SAMTIDIG: NSF-leder Johnny Hansen og NSOF-leder Hans Sande er godt fornøyd med SVs forslag, og mener at en god tilskuddsordning sammen med kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår, er avgjørende for å sikre at norske sjøfolk har tilgang til arbeidsmarkedet i norsk maritim næring.

TO TANKER SAMTIDIG: NSF-leder Johnny Hansen og NSOF-leder Hans Sande er godt fornøyd med SVs forslag, og mener at en god tilskuddsordning sammen med kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår, er avgjørende for å sikre at norske sjøfolk har tilgang til arbeidsmarkedet i norsk maritim næring.

LO Media

Haster 

En av forslagsstillerne, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), er ikke like tålmodig. Han påpeker at dette haster da sjømannsorganisasjonene tidligere har meldt at utenlandske sjøfolk erstatter norske sjøfolk på grunn av konkurransevilkårene.

– Vi tar fagbevegelsen på alvor når vi kommer med dette forslaget. Sjøfartsnasjonen Norge må ta grep om vi skal ha den rollen som vi har hatt, sier Fylkesnes.

– Men hvorfor prioriterte dere ikke å styrke ordningen gjennom revidert nasjonalbudsjett, når dere var en så viktig part i forhandlingene?

– Det er mange ting i revidert man skulle gjort annerledes, men vi måtte prioritere knallhardt. Derfor mener jeg det er så viktig å lovfeste substansen i ordningen så den ikke blir en kasteball i hver forhandling. Det har nærmest blitt en rutine å foreslå å forkaste ordningen før et parti redder den.

Fylkesnes forventer støtte på Stortinget om denne saken.

– Hurdalsplattformen vil styrke ordningen. Frp har vært positiv til å styrke ordningen lenge. Det er i det hele tatt bred politisk enighet om at ordningen må styrkes for å bevare norsk maritim kompetanse. Hvis partiene holder det de har sagt, så har dette forslaget gode sjanser, mener Fylkesnes.

UTÅLMODIG: Stortingsforslaget kom fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes, Sara Bell og Kirsti Bergstø.

UTÅLMODIG: Stortingsforslaget kom fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes, Sara Bell og Kirsti Bergstø.

Jan-Erik Østlie

Frp-stikk

Frp er positive til forslaget, men næringspolitisk talsperson Syvert Bjørnstad klarer likevel ikke å la være og gi SV et stikk.

– Det er veldig bra at SV husker på sjøfolkene igjen etter at revidert nasjonalbudsjett er ferdigforhandlet. Det beste hadde selvsagt vært om de løftet dette inn i forhandlingene, men så viktig var ikke saken for dem, sier Bjørnstad syrlig.

– Frp støtter selvsagt alt dette, fordi dette er noe vi selv forhandlet inn i budsjettene med den forrige regjeringen. Vi hadde håpet at SV ville legge politisk tyngde i å reversere de store kuttene som Bjørnar Skjæran gjorde med ordningen, men det virker som det er viktigere med markeringer enn med gjennomslag, sier Bjørnstad.

Dramatisk økonomi

Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Per Ivar Kjølmoen, er enig i at ordningen er viktig og må styrkes.

Men han finner grunn til å minne SV om at den økonomiske virkeligheten har endret seg dramatisk på svært kort tid. Av den grunn er han skeptisk til deler av SVs forslag.

– Det er alltid lettere å være i opposisjon, enn i posisjon. Vi styrer landet, og må derfor ta hensyn til helheten i alt vi foretar oss. I opposisjon slipper man det på samme måte.

– Hadde vi hatt ubegrenset med penger som vi kunne brukt uten konsekvenser, så hadde selvsagt alt vært mye enklere. Slik er det ikke. «Rentespøkelset» henger over oss hele tiden. For bare noen måneder siden var det ikke slik. Vi må av den grunn hindre at det vi foretar oss fører til usosiale renteøkninger i andre enden, sier Kjølmoen.

– Til tross for dette står vi fast på regjeringsplattformens målsetning om at tilskuddsordningen skal styrkes. Vi må bare sørge for at dette skjer på en forsvarlig måte. Jeg er trygg på at vi skal klare begge deler, men det kan hende det tar litt mer tid enn vi i utgangspunktet hadde ønsket oss, avslutter Kjølmoen.

Tilskuddsordningen

• Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs skal sikre norsk maritim kompe­tanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår.

• Rederier får tilskudd per norske sjøfolk de ansetter, slik at kostnadsforskjellen mellom å ansette en utenlandsk sjømann på utenlandske vilkår og en norsk sjømann ikke blir for stor.

• Problemet med dagens ordning, mener arbeidsgivere, er at den har et makstak på kr. 220.000 per ansatt.

22.06.2022
12:49
22.06.2022 14:28

Tilskuddsordningen

• Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs skal sikre norsk maritim kompe­tanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår.

• Rederier får tilskudd per norske sjøfolk de ansetter, slik at kostnadsforskjellen mellom å ansette en utenlandsk sjømann på utenlandske vilkår og en norsk sjømann ikke blir for stor.

• Problemet med dagens ordning, mener arbeidsgivere, er at den har et makstak på kr. 220.000 per ansatt.
Mest lest

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Tilsette blir trekt i tips. No har dei saksøkt arbeidsgivaren

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Martin Guttormsen Slørdal

Støre kaller inn til toppmøte for å dempe prisene og renta

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Leif Martin Kirknes

Endre (63) jobber 80 prosent og får 90 prosent av lønna

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Eirik Dahl Viggen

Regjeringen vil fjerne fast støtte til Pårørendesenteret: – Jobben min er i fare

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Jan-Erik Østlie

Ulf Madsen er enstemmig gjenvalgt som forbundsleder i FLT


Flere saker