JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STYRMANN: Tilskuddsordningen er en kjempeviktig ordning som gir rederiene mulighet til å velge norske sjøfolk, sier Anders Olsen.

STYRMANN: Tilskuddsordningen er en kjempeviktig ordning som gir rederiene mulighet til å velge norske sjøfolk, sier Anders Olsen.

Privat

Norsk arbeidskraft

SV vil gjøre det billigere å ansette norske sjøfolk

SV vil styrke og lovfeste innholdet i tilskuddsordningen for sjøfolk. Dersom forslaget går igjennom, vil det bli langt billigere for norske rederier å velge norske sjøfolk.

22.06.2022
12:49
22.06.2022 14:28

tri@lomedia.no

1. styrmann om bord på Kiel-fergen Color Magic, Anders Olsen, og offshorekaptein Gunnar Paulsen er meget fornøyde med SVs forslag som ble lagt fram på Stortinget i forrige uke.

Nå håper de at et Stortingsflertall vil stemme det igjennom, slik at norske sjøfolk blir mer konkurransedyktige sammenlignet med billigere utenlandsk arbeidskraft.

Tilskuddsordning er en støtteordning for norske sjøfolk i følgende segmenter: Nærskipsfart/fraktefart, akvakultur, offshore service og passasjerskip.

– En bedre ordning vil helt klart sikre norske sjøfolk i disse segmentene og dermed norsk maritim kompetanse, sier Olsen til Maritim Logg.

– Uten en god tilskuddsordning kan vi ikke konkurrere med utenlandsk besetning. Det går ikke. Tilskuddsordningen er en kjempeviktig ordning som gir rederiene mulighet til å velge norske sjøfolk, fortsetter han.

– Fjern taket på tilskuddsordningen og gi oss en sikker og forutsigbar fremtid, istemmer Paulsen om bord i Solstads «Normand Tonjer».

Han har jobbet offshore siden 2002 og har opplevd både opp- og nedturer i næringen.

– Da offshore hadde nedgangstider i 2015, så vi at nordmenn ble skiftet ut med billigere arbeidskraft for å spare penger. Derfor er det viktig at forskjellen på å bruke norske og utenlandske må minimeres så mye som mulig.

– Og det kan en god tilskuddsordning gjøre, sier Paulsen, som særlig vil dra fram effekten av rekruttering med en god ordning.

– Sjøfolk jobber fem-ti-femten år på sjøen før de tar seg jobb på land. Det er utrolig viktig å gjøre arbeidsplasser trygge og forutsigbare for å sikre rekrutteringen, hvis ikke vil sjøfartsnasjonen Norge fort dø ut. Det er jo også krav til opplæringsstillinger for å få tilskudd, så rederiene vil tilstrebe å ha opplæring, sier offshorekapteinen.

KAPTEIN: Det er viktig at kostnaden på å bruke norske og utenlandske må minimeres så mye som mulig, mener Gunnar Paulsen.

KAPTEIN: Det er viktig at kostnaden på å bruke norske og utenlandske må minimeres så mye som mulig, mener Gunnar Paulsen.

Privat

Vekk med taket

I dag er det «makstak» på ordningen (se faktaboks). Det er dette taket SV vil ha bort på sikt.

Styrmannen Anders Olsen applauderer også at SV vil lovfeste substansen i ordningen, slik at den ikke må behandles gjennom statsbudsjettet hvert år.

– Ordningen må stå seg slik at ikke valgår og hvem som sitter i regjering skal påvirke sjøfolks arbeidsplasser, sier Olsen.

Nye kollegaer

Matros om bord på supplyskipet Stril Pioner, Geir Thomassen, føler seg heldig fordi han jobber i et rederi som satser på norske sjøfolk; Simon Møkster.

– Jeg har fått nye kollegaer som har kommet hit fordi de har blitt erstattet av billigere utenlandsk arbeidskraft da rederiene sleit. En bedre tilskuddsordning vil helt klart være med på å forhindre det, så jeg synes absolutt at myndigheten bør prioritere dette om de vil bevare norske sjøfolk, sier Thomassen.

 Følger holmefjordutvalget

I SVs forslag står det blant annet: 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en plan for å fase ut makstakene i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk» og «Stortinget ber regjeringen lovfeste substansen i dagens tilskuddsordning for å sikre nødvendig forutberegnelighet, slik Holmefjordutvalget legger til grunn».

– Dette er en lissepasning til regjeringen, som selv fremhevet at de ville styrke tilskuddsordningen i «Hurdalsplattformen», sier Erik Brynhildsbakken.

Han er direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, et rederi som selv vurderte å bruke internasjonale sjøfolk for å kutte lønnskostnader på Kiel-fergene.

Etter hard kamp med sjømannsorganisasjonene seiler disse fergene i dag fortsatt på norske flagg med norske vilkår og har hundrevis av sjøfolk på tilskuddsordningen.

– Vi er stolte av å seile med norske flagg og ha norske vilkår og norske sjøfolk om bord. Men til syvende og sist må et hvert rederi være konkurransedyktig. Det kan være avgjørende, ikke bare for oss, men for mange rederier, at tilskuddsordningen er god nok, sier Brynhildsbakken.

COLOR LINE: Hovedtillitsvalgt i NSF, Erina Bryn Kjær, og direktør Erik Brynhildsbakken håper SVs forslag får gjennomslag slik at konkurransekraften til både sjøfolk og rederi styrkes.

COLOR LINE: Hovedtillitsvalgt i NSF, Erina Bryn Kjær, og direktør Erik Brynhildsbakken håper SVs forslag får gjennomslag slik at konkurransekraften til både sjøfolk og rederi styrkes.

Tri Nguyen Dinh

Ikke bare offiserer

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sjømannsforbund i Color Line, Erina Bryn Kjær, håper SVs forslag går gjennom.

– Dagens makstak på ordningen har redusert tilskuddet for veldig mange sjøansatte i Color Line. For rederiet betyr dette svekket konkurransekraft, sier Bryn Kjær.

– Det er ikke bare offiserer som blir berørt av et makstak på ordningen. Det gjelder også sjøfolk på dekk, i maskin og ledere og mellomledere i hotell og restaurant. Tilskuddordningen er enorm viktig for rekruttering til næringen. Hvem tør vel å velge et yrke hvis man er redd for å bli byttet ut med billigere utenlandsk arbeidskraft, spør Bryn Kjær retorisk.

Hun får støtte fra sin forbundsleder, Johnny Hansen, som også er positiv til forslaget, da dette er i tråd med Norsk Sjømannsforbunds standpunkter. 

– Det viktigste er om vi får lovfestet langt mer av innholdet i ordningen. På sikt forventer jeg at regjeringen vil følge sin politiske plattform fra Hurdal, men vi kan ikke forvente at makstaket fjernes over natten. Det viktigste er en markant styrking av ordningen, sier Hansen.

– Vi må også ta inn over oss at Norge og verden er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi er innforstått med at dette innebærer at det må foretas beinharde prioriteringer for å styre oss gjennom dette. Dette er selvsagt krevende for statsråd Skjæran, avslutter han.

Viktig norsk kompetanse

Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, mener at en god tilskuddsordning sammen med kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår, er avgjørende for å sikre at norske sjøfolk har tilgang til arbeidsmarkedet i norsk maritim næring, også i fremtiden.

– Den kompetansen norske sjøfolk besitter vil være avgjørende for å sikre Norges posisjon som ledende sjøfartsnasjon, fastslår Sande.

 – Men vi må være nyanserte i forhold til det å «fjerne taket». Det er positivt at SV foreslår en gradvis oppjustering og til slutt lovfesting, men husk at dette også er omhandlet i Hurdalsplattformen, sier Sande.

TO TANKER SAMTIDIG: NSF-leder Johnny Hansen og NSOF-leder Hans Sande er godt fornøyd med SVs forslag, og mener at en god tilskuddsordning sammen med kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår, er avgjørende for å sikre at norske sjøfolk har tilgang til arbeidsmarkedet i norsk maritim næring.

TO TANKER SAMTIDIG: NSF-leder Johnny Hansen og NSOF-leder Hans Sande er godt fornøyd med SVs forslag, og mener at en god tilskuddsordning sammen med kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår, er avgjørende for å sikre at norske sjøfolk har tilgang til arbeidsmarkedet i norsk maritim næring.

LO Media

Haster 

En av forslagsstillerne, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), er ikke like tålmodig. Han påpeker at dette haster da sjømannsorganisasjonene tidligere har meldt at utenlandske sjøfolk erstatter norske sjøfolk på grunn av konkurransevilkårene.

– Vi tar fagbevegelsen på alvor når vi kommer med dette forslaget. Sjøfartsnasjonen Norge må ta grep om vi skal ha den rollen som vi har hatt, sier Fylkesnes.

– Men hvorfor prioriterte dere ikke å styrke ordningen gjennom revidert nasjonalbudsjett, når dere var en så viktig part i forhandlingene?

– Det er mange ting i revidert man skulle gjort annerledes, men vi måtte prioritere knallhardt. Derfor mener jeg det er så viktig å lovfeste substansen i ordningen så den ikke blir en kasteball i hver forhandling. Det har nærmest blitt en rutine å foreslå å forkaste ordningen før et parti redder den.

Fylkesnes forventer støtte på Stortinget om denne saken.

– Hurdalsplattformen vil styrke ordningen. Frp har vært positiv til å styrke ordningen lenge. Det er i det hele tatt bred politisk enighet om at ordningen må styrkes for å bevare norsk maritim kompetanse. Hvis partiene holder det de har sagt, så har dette forslaget gode sjanser, mener Fylkesnes.

UTÅLMODIG: Stortingsforslaget kom fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes, Sara Bell og Kirsti Bergstø.

UTÅLMODIG: Stortingsforslaget kom fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes, Sara Bell og Kirsti Bergstø.

Jan-Erik Østlie

Frp-stikk

Frp er positive til forslaget, men næringspolitisk talsperson Syvert Bjørnstad klarer likevel ikke å la være og gi SV et stikk.

– Det er veldig bra at SV husker på sjøfolkene igjen etter at revidert nasjonalbudsjett er ferdigforhandlet. Det beste hadde selvsagt vært om de løftet dette inn i forhandlingene, men så viktig var ikke saken for dem, sier Bjørnstad syrlig.

– Frp støtter selvsagt alt dette, fordi dette er noe vi selv forhandlet inn i budsjettene med den forrige regjeringen. Vi hadde håpet at SV ville legge politisk tyngde i å reversere de store kuttene som Bjørnar Skjæran gjorde med ordningen, men det virker som det er viktigere med markeringer enn med gjennomslag, sier Bjørnstad.

Dramatisk økonomi

Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Per Ivar Kjølmoen, er enig i at ordningen er viktig og må styrkes.

Men han finner grunn til å minne SV om at den økonomiske virkeligheten har endret seg dramatisk på svært kort tid. Av den grunn er han skeptisk til deler av SVs forslag.

– Det er alltid lettere å være i opposisjon, enn i posisjon. Vi styrer landet, og må derfor ta hensyn til helheten i alt vi foretar oss. I opposisjon slipper man det på samme måte.

– Hadde vi hatt ubegrenset med penger som vi kunne brukt uten konsekvenser, så hadde selvsagt alt vært mye enklere. Slik er det ikke. «Rentespøkelset» henger over oss hele tiden. For bare noen måneder siden var det ikke slik. Vi må av den grunn hindre at det vi foretar oss fører til usosiale renteøkninger i andre enden, sier Kjølmoen.

– Til tross for dette står vi fast på regjeringsplattformens målsetning om at tilskuddsordningen skal styrkes. Vi må bare sørge for at dette skjer på en forsvarlig måte. Jeg er trygg på at vi skal klare begge deler, men det kan hende det tar litt mer tid enn vi i utgangspunktet hadde ønsket oss, avslutter Kjølmoen.

Tilskuddsordningen

• Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs skal sikre norsk maritim kompe­tanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår.

• Rederier får tilskudd per norske sjøfolk de ansetter, slik at kostnadsforskjellen mellom å ansette en utenlandsk sjømann på utenlandske vilkår og en norsk sjømann ikke blir for stor.

• Problemet med dagens ordning, mener arbeidsgivere, er at den har et makstak på kr. 220.000 per ansatt.

22.06.2022
12:49
22.06.2022 14:28

Tilskuddsordningen

• Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs skal sikre norsk maritim kompe­tanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår.

• Rederier får tilskudd per norske sjøfolk de ansetter, slik at kostnadsforskjellen mellom å ansette en utenlandsk sjømann på utenlandske vilkår og en norsk sjømann ikke blir for stor.

• Problemet med dagens ordning, mener arbeidsgivere, er at den har et makstak på kr. 220.000 per ansatt.
Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Angrer på at jeg ikke gikk før

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Fellesforbundet fast

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner


Flere saker