JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Knut Eriksen,
leder Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening, HK.

Knut Eriksen, leder Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening, HK.

HAAVARD SAEBOE/HAAVARDS.COM

Fiskenæringen viktigere enn gruvedrift

Det må være en forutsetning at sjødeponi ikke rammer sjømatnæringen, mener Knut Eriksen.25.02.2015
12:00
25.02.2015 12:43

Et rent fjordmiljø og intakte gyteområder utgjør selve grunnlaget for norsk sjømatnæring. Utslipp av gruveavfall i Førdefjorden og andre steder vil utfordre disse verdiene. Det er nå fare for at avgjørelser tas på feilaktig grunnlag.

Et godt havmiljø og rene fjorder er avgjørende for kvalitet, omdømme og markedsverdi for norsk sjømat. Dersom vi forvalter havet og bestandene på rett måte, vil fiskeriene kunne foregå i et evighetsperspektiv. Norske fiskere bringer nå mer enn to millioner tonn sjømat til land hvert år. Det er noe som monner, selv i global målestokk.

Vi har hittil ikke argumentert for et generelt forbud mot dumping av gruveavfall og kjemikalier i fjordene, såkalt sjødeponi. Det må likevel være en forutsetning at slik forurensning ikke ødelegger viktige gyte- og oppvekstområder eller hensynet til sjømattrygghet. Først når en på en tillitvekkende måte kan dokumentere at dette ikke vil skje, kan planer godkjennes. Det må også dokumenteres at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt på lang sikt.

I LOs handlingsprogram står det at «Bergindustrien er en viktig distriktsnæring. Norge har et betydelig potensial for økt mineralutvinning i årene som kommer. Det er viktig å trappe opp lete- og utvinningsaktiviteten, men på en miljøvennlig måte.»

Her slår altså LO fast at mineralutvinning må skje på en miljøvennlig måte. Dersom det ikke er mulig å oppnå akseptabel sameksistens, må hensynet til fjordmiljø og våre fornybare sjømatressurser derfor prioriteres.

Den mest kontroversielle forurensingssaken i Norge i dag er sannsynligvis prosjektselskapet Nordic Mining AS sine planer om utslipp av enorme mengder gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Det er utarbeidet en konsekvensutredning hvor hensynet til fjordmiljø, sjømatnæring og allmenheten er systematisk undervurdert. På den andre siden er potensielle positive effekter sterkt overvurdert. Selv om en utslippstillatelse vil være profitabelt for investorene, er det aldri sannsynliggjort at tiltaket vil være samfunnsøkonomisk rasjonelt eller lønnsomt.

Tidligere fikk vi høre fra Nordic Mining og deres støttespillere at utslippene ville være fri for tungmetaller, at fiskebestander og sjømatnæring ikke ville bli skadelidende og at gruveavfallet ikke ville spre seg ut over deponiområdet. Det har vist seg at ingen av disse påstandene var riktige. Det er nå dokumentert at utslippene vil ramme noen av de viktigste gyteområdene for kysttorsk i fylket. En utslippstillatelse vil derfor ha ødeleggende effekt langt ut over Førdefjorden. Dette alene bør være nok til å avslå planene.

Mattilsynet slo allerede i 2011 fast at konsekvensutredningen ikke hadde vurdert forholdet til sjømattrygghet og helse. Vi konstaterer at enkelte mener utslipp av tungmetaller og kjemikalier ikke vil være noe problem, men hva gruveindustrien, engasjerte politikere eller innleide konsulenter påstår, er mindre viktig. Det er Mattilsynet og NIFES, som har forvaltningsansvar og riktig fagkompetanse, som må svare på spørsmålet. Det bør i denne sammenhengen nevnes at fiskeriminister Elisabeth Aspaker og Miljødirektoratet nå endelig har gitt signaler om at Mattilsynet og NIFES skal få anledning til å klarere forholdet til sjømattrygghet og helse, før planene eventuelt blir godkjent.

Vi vet nå, gjennom erfaringer fra blant annet Bøkfjorden i Finnmark og Dyngadjupet i Vest Agder, at gruveavfall som regel gjør skade langt ut over planlagt deponiområde. Til tross for dette anbefalte Miljødirektoratet i 2013 å godkjenne Nussir ASA sine planer om utslipp av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Direktoratets begrunnelse var at avfallet ikke ville spre seg ut over deponiområdet og at forholdet til marint biomangfold var avklart. En uavhengig faglig gjennomgang høsten 2014 viste at ikke noe av dette var riktig.

Det er fortsatt et stort politisk press for å godkjenne utslipp av gruveavfall i Førdefjorden og andre steder. Etter vår oppfatning må det være faglige argumenter, ikke lobbyisme og hensynet til investorer, som må ligge til grunn for kommende avgjørelser. I Førdefjorden er det nå klart at planene vil ødelegge viktige gyteområder for kysttorsk, kanskje også gyte- og oppvekstområder for andre viktige arter. Utslippene er per i dag også problematiske i forhold til mattrygghet og framtidig høsting og produksjon av sjømat. En godkjenning av planene til Nordic Mining vil derfor verken være i samsvar med regjeringserklæringen eller nasjonalt og internasjonalt miljøregelverk.

LO er en viktig samfunnsaktør, som organiserer et betydelig antall arbeidere i både norsk sjømatnæring og norsk bergverksnæring. LO bør derfor snarest legge opp til en åpen og konstruktiv debatt om hvordan mineralressursene best kan utnyttes i et langsiktig perspektiv, uten at dette ødelegger for sjømatnæring eller fjordmiljø.

Innlegget er forkortet. red.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.02.2015
12:00
25.02.2015 12:43Mest lest

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Foto: Privat

Live ville hjelpe sine iranske venner og ga dem jobb. Nå skal hun i retten for tredje gang

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme

DET ER HÅP: Fagforbundets økonom Bjørn Kristian Rudaa har selv bidratt til å snu mange nedbemanningsforslag.

DET ER HÅP: Fagforbundets økonom Bjørn Kristian Rudaa har selv bidratt til å snu mange nedbemanningsforslag.

Bjørn A. Grimstad

Slaget er ikke tapt selv om kommunen vil si opp ansatte. Her er økonomiekspertens råd

Over 1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon, til tross for at de hadde null ansatte da koronakrisen startet. Det viser en kartlegging Dagbladet har foretatt.

Over 1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon, til tross for at de hadde null ansatte da koronakrisen startet. Det viser en kartlegging Dagbladet har foretatt.

Colourbox

1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon. Problemet? De hadde ingen ansatte


Flere saker