JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Colourbox.com

Tett-på ledelse gir best arbeidsmiljø

I bransjer med utstrakt bruk av underleverandører er tett-på ledelse avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø og god HMS-kultur på arbeidsplassen.10.09.2014
12:00
10.09.2014 14:04

Økt bruk av outsourcing er en trend i moderne arbeidsliv. I enkelte bransjer, som for eksempel innenfor bygg- og anleggsbransjen, foregår outsourcing i så mange ledd at det gir mening å snakke om et leverandørhierarki.

Outsourcing gjøres for å oppnå effektivitet og kostnadsreduksjon, økt kontroll gjennom kontraktstyring, samt at bedriftene ønsker å redusere egen kjernevirksomhet og heller leie inn tjenester etter behov. Utfordringene ved å sette ut tjenester har imidlertid ikke latt vente på seg. Mange bedrifter har erfart at outsourcing til underleverandører kan koste mer enn det smaker. Utfordringen er at det slettes ikke er alle underleverandører som arbeider like iherdig med viktige områder som god og riktig kvalitet, framdrift etter plan og god HMS. Likevel vinner disse bedriftene fram. Prisen på jobben blir til syvende og sist ofte den viktigste parameter. Dette er problematisk fordi mye av den interne kompetansebyggingen som tidligere foregikk rundt om i bedriftene, nå er overlatt til bedrifter som i mange tilfeller må bortprioritere kompetanse- og bedriftsutvikling for å være konkurransedyktige på pris, og i andre tilfeller kanskje ikke en gang bryr seg så veldig mye om å bygge opp de ansattes kompetanse.

Fokus på sikkerhet

Selv i tilfeller der underleverandører blir valgt ut fra andre hensyn enn pris kan det være vanskelig å opprettholde effektiviteten på sikt. Folk som arbeider sammen over tid utvikler en unik samarbeidsrelasjon som det ikke er så enkelt å lære bort til innleide arbeidstakere - som har en tidsavgrenset og kortvarig kontraktsrelasjon til bedriften og de ansatte. I bunn og grunn handler dette ofte om tillit, det vil si å stole på at folk gjør jobben sin og tar det nødvendige ansvaret.

Entreprenøren Reinertsen, som har vært i søkelyset de siste par årene på grunn av flere svært alvorlige ulykker hos underleverandører på egne prosjekt, har vært tvunget til å ta grep om sikkerhetsarbeidet sitt. Reinertsen opplever at det er en bransjeutfordring å få overført god HMS-kultur til noen av underentreprenørene. De har erfart at det har begrenset verdi å bevisstgjøre egne ansatte på god HMS-kultur om man ikke samtidig klarer å nå ut til underentreprenørene. De ønsker derfor å samarbeide langsiktig med de underentreprenørene som er villig til å satse på HMS. Reinertsen er ikke alene om denne strategien. I en FAFO-rapport fra 2012 vises det til at HMS-sjefene i de store entreprenørvirksomhetene ofte velger underleverandører som de kjenner fra før, og at de bruker både tid og ressurser på å utvikle HMS-systemene hos disse.

Dårlige kontrakter

Dette er vel og bra for bransjen, men hva betyr den utbredte bruken av outsourcing for de ansattes arbeidsbetingelser? I et treårig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet har vi i SINTEF studert hvordan outsourcing av tjenester påvirker arbeidsvilkårene til ansatte og innleide arbeidstakere i fire bransjer. Bygg- og anleggsnæringen var én av bransjene som ble studert i prosjektet. På store byggeplasser er det et konglomerat av bedrifter og nasjonaliteter – byggherre, totalentreprenør, underentreprenører og innleide arbeidstakere. Resultatene fra prosjektet viser at jo lavere i leverandørhierarkiet du er, desto dårligere er ofte arbeidsbetingelsene. Outsourcing ser ut til å føre til lavere kontroll over egen arbeidssituasjon og mindre forutsigbarhet, særlig hos de innleide. Tjenesteutsetting kan dessuten åpne opp for useriøse virksomheter. Problemet er at disse ofte tilbyr dårlige arbeidskontrakter som går utover arbeidstakernes arbeidsbetingelser, helse og sikkerhet. I byggenæringen ser vi eksempler på at dårlige kontraktsvilkår svekker så vel sikkerheten som arbeidsmiljøet til de innleide arbeidstakerne.

Motiverte arbeidere

I byggebransjen vil imidlertid arbeidsforholdene variere fra byggeplass til byggeplass, og de lokale forholdene påvirker arbeidsmiljøet og HMS-forhold. Resultatene fra forskningsprosjektet viste at tett-på ledelse bidro til å gjøre arbeidstakerne mer robuste og motiverte. Vi fant at på byggeplasser der anleggslederen var tett på i alle ledd, fra sine egne ansatte til de ansatte i norske innleide håndverkerfirma og ned til innleide utenlandske arbeidere, bidro dette til å skape et godt arbeidsmiljø og det ble økt fokus på sikkerhet på byggeplassen. Tett-på ledelse innebærer å tilbringe mye tid ute på byggeplassen hver dag for å følge opp rutiner for HMS, koordinere aktivitetene som pågår på tvers av fag og snakke med fagarbeiderne om arbeidet de utfører. Vi fant at dette førte til god integrering av alle som jobbet på byggeplassen.

Mer papirarbeid

Økt krav til rapportering og kontroll gjør det vanskelig å etterleve denne praksisen. Studier gjort av SINTEF i andre bransjer som lenge har hatt høyt fokus på sikkerhet og effektivitet, slik som i oljeindustrien, indikerer at det oppleves som stadig vanskeligere for ledere å være ute blant de ansatte og bedrive tett-på ledelse. Ledere rapporterer at de bruker langt mer tid enn tidligere på papirarbeid og rapporteringskrav, og en god del av dette papirarbeidet er knyttet opp mot nettopp det å følge opp kontrakter med leverandører av både materiell og folk. Det å være ute på plattformen eller byggeplassen med de ansatte blir gjerne en overskuddsaktivitet mer enn en jevn praksis. Det er bekymringsfullt om vi ender opp med ledere som er fanget i et rapporteringsregime avskåret fra den daglige driften.

Disse observasjonene er viktige for arbeidstakerorganisasjonene og de tillitsvalgtes rolle. Internasjonal og nasjonal forskning viser at tillitsvalgte har en viktig rolle for å skape trygge og gode arbeidsbetingelser. I Norge har vi vært tjent med høy organisasjonsgrad og tillitsvalgte som har hatt en sentral posisjon, ikke bare i forhold til rettigheter og plikter, men også som sparringspartner for ledelsen på tema som bedriftsutvikling, ledelse og sikkerhet. Med de utfordringene som byggebransjen står overfor i dag, er det viktigere enn noen gang å ha tillitsvalgte som evner å utfordre ledelsen for å oppnå gode arbeidsbetingelser.

Outsourcing, og dermed leverandørhierarki, i byggebransjen har antakeligvis kommet for å bli. Det er derfor viktig for bedriftene å utvikle et langsiktig samarbeid med seriøse leverandører. Vår forskning viser videre at en slik kompleks organisering krever ledelse som er tett på driften og tillitsvalgte som etterspør dette.

Jo lavere i leverandørhierarkiet du er, desto dårligere er ofte arbeidsbetingelsene.

10.09.2014
12:00
10.09.2014 14:04Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund

Alf Ragnar Olsen

Oslo rammes først hvis det blir streik i staten


Flere saker