JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Colourbox.com

Tett-på ledelse gir best arbeidsmiljø

I bransjer med utstrakt bruk av underleverandører er tett-på ledelse avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø og god HMS-kultur på arbeidsplassen.10.09.2014
12:00
10.09.2014 14:04

Økt bruk av outsourcing er en trend i moderne arbeidsliv. I enkelte bransjer, som for eksempel innenfor bygg- og anleggsbransjen, foregår outsourcing i så mange ledd at det gir mening å snakke om et leverandørhierarki.

Outsourcing gjøres for å oppnå effektivitet og kostnadsreduksjon, økt kontroll gjennom kontraktstyring, samt at bedriftene ønsker å redusere egen kjernevirksomhet og heller leie inn tjenester etter behov. Utfordringene ved å sette ut tjenester har imidlertid ikke latt vente på seg. Mange bedrifter har erfart at outsourcing til underleverandører kan koste mer enn det smaker. Utfordringen er at det slettes ikke er alle underleverandører som arbeider like iherdig med viktige områder som god og riktig kvalitet, framdrift etter plan og god HMS. Likevel vinner disse bedriftene fram. Prisen på jobben blir til syvende og sist ofte den viktigste parameter. Dette er problematisk fordi mye av den interne kompetansebyggingen som tidligere foregikk rundt om i bedriftene, nå er overlatt til bedrifter som i mange tilfeller må bortprioritere kompetanse- og bedriftsutvikling for å være konkurransedyktige på pris, og i andre tilfeller kanskje ikke en gang bryr seg så veldig mye om å bygge opp de ansattes kompetanse.

Fokus på sikkerhet

Selv i tilfeller der underleverandører blir valgt ut fra andre hensyn enn pris kan det være vanskelig å opprettholde effektiviteten på sikt. Folk som arbeider sammen over tid utvikler en unik samarbeidsrelasjon som det ikke er så enkelt å lære bort til innleide arbeidstakere - som har en tidsavgrenset og kortvarig kontraktsrelasjon til bedriften og de ansatte. I bunn og grunn handler dette ofte om tillit, det vil si å stole på at folk gjør jobben sin og tar det nødvendige ansvaret.

Entreprenøren Reinertsen, som har vært i søkelyset de siste par årene på grunn av flere svært alvorlige ulykker hos underleverandører på egne prosjekt, har vært tvunget til å ta grep om sikkerhetsarbeidet sitt. Reinertsen opplever at det er en bransjeutfordring å få overført god HMS-kultur til noen av underentreprenørene. De har erfart at det har begrenset verdi å bevisstgjøre egne ansatte på god HMS-kultur om man ikke samtidig klarer å nå ut til underentreprenørene. De ønsker derfor å samarbeide langsiktig med de underentreprenørene som er villig til å satse på HMS. Reinertsen er ikke alene om denne strategien. I en FAFO-rapport fra 2012 vises det til at HMS-sjefene i de store entreprenørvirksomhetene ofte velger underleverandører som de kjenner fra før, og at de bruker både tid og ressurser på å utvikle HMS-systemene hos disse.

Dårlige kontrakter

Dette er vel og bra for bransjen, men hva betyr den utbredte bruken av outsourcing for de ansattes arbeidsbetingelser? I et treårig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet har vi i SINTEF studert hvordan outsourcing av tjenester påvirker arbeidsvilkårene til ansatte og innleide arbeidstakere i fire bransjer. Bygg- og anleggsnæringen var én av bransjene som ble studert i prosjektet. På store byggeplasser er det et konglomerat av bedrifter og nasjonaliteter – byggherre, totalentreprenør, underentreprenører og innleide arbeidstakere. Resultatene fra prosjektet viser at jo lavere i leverandørhierarkiet du er, desto dårligere er ofte arbeidsbetingelsene. Outsourcing ser ut til å føre til lavere kontroll over egen arbeidssituasjon og mindre forutsigbarhet, særlig hos de innleide. Tjenesteutsetting kan dessuten åpne opp for useriøse virksomheter. Problemet er at disse ofte tilbyr dårlige arbeidskontrakter som går utover arbeidstakernes arbeidsbetingelser, helse og sikkerhet. I byggenæringen ser vi eksempler på at dårlige kontraktsvilkår svekker så vel sikkerheten som arbeidsmiljøet til de innleide arbeidstakerne.

Motiverte arbeidere

I byggebransjen vil imidlertid arbeidsforholdene variere fra byggeplass til byggeplass, og de lokale forholdene påvirker arbeidsmiljøet og HMS-forhold. Resultatene fra forskningsprosjektet viste at tett-på ledelse bidro til å gjøre arbeidstakerne mer robuste og motiverte. Vi fant at på byggeplasser der anleggslederen var tett på i alle ledd, fra sine egne ansatte til de ansatte i norske innleide håndverkerfirma og ned til innleide utenlandske arbeidere, bidro dette til å skape et godt arbeidsmiljø og det ble økt fokus på sikkerhet på byggeplassen. Tett-på ledelse innebærer å tilbringe mye tid ute på byggeplassen hver dag for å følge opp rutiner for HMS, koordinere aktivitetene som pågår på tvers av fag og snakke med fagarbeiderne om arbeidet de utfører. Vi fant at dette førte til god integrering av alle som jobbet på byggeplassen.

Mer papirarbeid

Økt krav til rapportering og kontroll gjør det vanskelig å etterleve denne praksisen. Studier gjort av SINTEF i andre bransjer som lenge har hatt høyt fokus på sikkerhet og effektivitet, slik som i oljeindustrien, indikerer at det oppleves som stadig vanskeligere for ledere å være ute blant de ansatte og bedrive tett-på ledelse. Ledere rapporterer at de bruker langt mer tid enn tidligere på papirarbeid og rapporteringskrav, og en god del av dette papirarbeidet er knyttet opp mot nettopp det å følge opp kontrakter med leverandører av både materiell og folk. Det å være ute på plattformen eller byggeplassen med de ansatte blir gjerne en overskuddsaktivitet mer enn en jevn praksis. Det er bekymringsfullt om vi ender opp med ledere som er fanget i et rapporteringsregime avskåret fra den daglige driften.

Disse observasjonene er viktige for arbeidstakerorganisasjonene og de tillitsvalgtes rolle. Internasjonal og nasjonal forskning viser at tillitsvalgte har en viktig rolle for å skape trygge og gode arbeidsbetingelser. I Norge har vi vært tjent med høy organisasjonsgrad og tillitsvalgte som har hatt en sentral posisjon, ikke bare i forhold til rettigheter og plikter, men også som sparringspartner for ledelsen på tema som bedriftsutvikling, ledelse og sikkerhet. Med de utfordringene som byggebransjen står overfor i dag, er det viktigere enn noen gang å ha tillitsvalgte som evner å utfordre ledelsen for å oppnå gode arbeidsbetingelser.

Outsourcing, og dermed leverandørhierarki, i byggebransjen har antakeligvis kommet for å bli. Det er derfor viktig for bedriftene å utvikle et langsiktig samarbeid med seriøse leverandører. Vår forskning viser videre at en slik kompleks organisering krever ledelse som er tett på driften og tillitsvalgte som etterspør dette.

Jo lavere i leverandørhierarkiet du er, desto dårligere er ofte arbeidsbetingelsene.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.09.2014
12:00
10.09.2014 14:04Mest lest

Yngvil Mortensen

Ingrid (32) måtte kjempe i seks år for å overbevise Nav

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Stein Inge Stølen

Transportgigant har kjørt ulovlig i Norge, ifølge politiet. Nå må selskapet møte i retten

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

Nadia Frantsen

Tvangsadoptert fra muslimsk til kristent hjem: Dette betyr dommen fra Strasbourg for barnevernet

Leif Martin Kirknes

Innfører forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Colourbox.com

Rekordhøye bonuser i 2021, samtidig som Norge var i krise

Erlend Angelo

Ekstrapensjonen AFP settes trolig på vent for mange slitere

Helge Rønning Birkelund

Kim André og Jøran fikk 35 avlysninger på to dager i desember. Siden har de ikke hatt noe å gjøre

Ole Palmstrøm

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

Ole Palmstrøm

Oskar (86) blir fulltids pensjonist: – Jeg kan jo ikke jobbe til jeg er 100

Glen Musk

Per Einar har åpnet senteret etter femte nedstengning: – Det er både urettferdig og uforutsigbart

Jan-Erik Østlie

De skyhøye strømprisene har gjort noe med Jørn Eggum

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

Petter Pettersen

Hvis strømkrisa fortsetter, vil konsekvensene ramme hele samfunnet, mener aksjonsleder

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

Håvard Sæbø

SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

Oppdatert versjon:

LO jobber på en ny måte for å finne dem som skal være i ledelsen de neste tre årene. Her fra kongressen i 2017.

LO jobber på en ny måte for å finne dem som skal være i ledelsen de neste tre årene. Her fra kongressen i 2017.

Håvard Sæbø

Hvem skal lede LO til 2025? Slik foregår valget til ny ledelse for de neste tre årene

Kommentar

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Håvard Sæbø

«Ernas mulige vei tilbake»

Leif Martin Kirknes/Ole Palmstrøm

Jubel for innleieforbud i forbundene: – «Jæklig bra»

Da oljealderen kom, opplevde verftene en fagarbeiderflukt. Da sørget industriledere for at innleie ble forbudt. Bemanningsbyråene «driver regulær menneskehandel», var gjennomgangstonen. (Illustrasjonsbildet er fra Ekofisk-feltet)

Da oljealderen kom, opplevde verftene en fagarbeiderflukt. Da sørget industriledere for at innleie ble forbudt. Bemanningsbyråene «driver regulær menneskehandel», var gjennomgangstonen. (Illustrasjonsbildet er fra Ekofisk-feltet)

Telemuseet, CC BY-SA 4.0 (Illustrasjonsfoto)

Da oljen kom, kjempet arbeidsgiverne mot innleie. Så snudde det

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

colourbox.com

Nettselskap har skyldt norske strømkunder penger i over ti år

FRI FRAKT: Anne-Linn Lernes kommer til å tenke seg om før hun bestiller varer med fri frakt igjen. Hør hvorfor i podkasten Rørsla.

FRI FRAKT: Anne-Linn Lernes kommer til å tenke seg om før hun bestiller varer med fri frakt igjen. Hør hvorfor i podkasten Rørsla.

Claudio Schwarz/Unsplash/privat

120.000 leste saken om Anne-Linns boikott – hør mer i podkasten Rørsla

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Statens Vegvesen, Region Vest (illustrasjonsfoto)

Utenlandske sjåfører har lenge jobbet ulovlig på norske veier. Nå krever partene at regjeringen blir tøffere