JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Faren for streik i havnene er ekstremt stor, fordi det er så mange konflikter mellom arbeidskjøperne og bryggesjauere i norske havner, skriver Vegard Holm fra solidaritetsgruppa for havnearbeiderne i denne kronikken. . Dette bildet er fra blokaden av Holship i Drammen 26. april i år.

Faren for streik i havnene er ekstremt stor, fordi det er så mange konflikter mellom arbeidskjøperne og bryggesjauere i norske havner, skriver Vegard Holm fra solidaritetsgruppa for havnearbeiderne i denne kronikken. . Dette bildet er fra blokaden av Holship i Drammen 26. april i år.

Roy Ervin Solstad

Uløselig mekling?

Førstkommende torsdag møtes Transportarbeiderforbundet og NHO i den avsluttende meklingen for tariffavtalene i norske havner. Innen midnatt denne fredag må partene finne fram til enighet, hvis ikke vil konflikt bli resultatet fra arbeidstidas begynnelse lørdag 10. mai, skriver Vegard Holm i denne kronikken.06.05.2014
12:00
06.05.2014 09:59

vegard.holm48@gmail.com

Det er ikke enkle saker som skal finne sin løsning i denne meklinga. Jeg vil tro det er lenge siden mekleren har hatt like harde nøtter å knekke, og forhandlerne fra begge sider må være både tydelige og fantasifulle for å komme fram til en løsning skal kunne bli akseptert. Det ligger ganske klart i dagen at i dette oppgjøret er det kun en (langvarig?) konflikt som kan løse opp i en svært godt knytta knute. Om det blir streik eller lockout, eller en kombinasjon, det får tida vise.

NHO sitter på nøkkelen

At det er arbeidskjøperne i og utenfor NHO som sitter på nøkkelen til en ny tariffavtale kan det ikke herske tvil om. Det er disse som i lang tid har nektet å skrive under tariffavtaler med bryggesjauerne i Transportarbeiderforbundet, og satt det på spissen både i Risavika Terminal og ved Holship AS i Drammen. Det er selskapet Nor Lines som uten blygsel bruker streikebrytere mot sympatistreikende havnearbeidere i Tromsø.

Det er sjefene i Oslo havn som i mer enn ett år har herja med, og trakassert bryggesjauerne i hovedstaden etter en plan som ble vedtatt allerede i desember 2012. De samme kreftene som nå er i ferd med å slakte en kommunal virksomhet, og overføre virksomheten til private aktører og maksimere profitt uten tanke på folk som har sitt daglige virke i Oslo havn. Bryggesjauerne, med fortrinnsrett til lossing og lasting av skip skal raderes ut, og kranførerne på havna skal konkurranseutsettes i profittens tjeneste. De samme kapitalkreftene har samla seg for å feie bryggesjauerne ut av alle norske havner i en storstilt kampanje som undergraver trygge arbeidsplasser og faglige rettigheter.

Ikke nærmet seg hverandre på seks måneder

Det er mer enn seks måneder siden Norsk Transportarbeiderforbund startet boikotten av Risavika Terminal ved Stavanger. På disse månedene ser det ikke ut til at partene har nærma seg hverandre. Tvert i mot er stillinga skjerpa. På den ene sida hevder bedriften at det går så det suser, og kunne nylig melde om rekordoverskudd på havna, riktignok ikke for terminaldriften, men for havna som helhet (som også driver utleievirksomhet). Samtidig er det søkt om statlig støtte på 50 millioner kroner. Det henger jo ikke akkurat på greip.

På den andre sida har Norsk Transportarbeiderforbunds allierte fagforbund i landa rundt varsla boikott av skip som losser og/eller laster på Risavika Terminal. Denne boikottaksjonen ble satt i gang fra 20. april. Den vil ganske sikkert snart merkes av selskapet.

Står ikke på penger

En liknende boikott som i Risavika ble 17. april satt i gang mot Holship AS i Drammen. Også dette selskapet nekter å inngå tariffavtale om lossing og lasting av skip med Norsk Transportarbeiderforbund. I motsetning til Risavika Terminal, som er med i NHO, er Holship organisert i lillebror Bedriftsforbundet. Også Holship bruker alle juridiske midler for å trenere, og hindre, at en tariffavtale skal innføres i bedriften. Som Risavika Terminal og NHO har Holship og Bedriftsforbundet tapt det som kan tapes i rettsvesenet. Men i håp om å matte ut bryggesjauere og Transportarbeiderforbundet misbruker de det norske rettsvesenet i sin kampanje for å få bryggesjauerne ut av norske havner. Og de undergraver den norske tariffmodellen ved å forsøke å få Menneskerettsdomstolen og ESA på sin side i kampanjen mot norske havnearbeidere. Det er ikke pengene det skal stå på, det er i første omgang bryggesjauerne som skal bort fra norske havner – for enhver pris. Hvis havnearbeiderne taper vil det neste målet for arbeidskjøperorganisasjonene bli andre fagorganiserte grupper.

Da Holship prøvde å losse sitt første skip etter at boikotten startet lørdag 26. april, ble lossinga resolutt stanset av bryggesjauerne i Drammen, sammen med 30-40 støttespillere. Holship måtte gi seg og overlate lossinga til de organiserte og registrerte havnearbeidere i Drammen. På samme måtte vil selskapet bli møtt hver gang den prøver å knekke boikotten.

Politi mot bryggesjauere

I de siste fem månedene har bryggesjauerne i Mosjøen og Tromsø vært i sympatistreik for å presse fram tariffavtale i Risavika. I Tromsø har bedriften Nor Lines daglig brukt streikebrytere for å undergrave sympatistreiken. Havnearbeiderne i Tromsø, sammen med støttespillere, har svart med å blokkere bedriften ved flere anledninger.

Ved de siste aksjonene i Tromsø, 28. og 29. april, ble politiet satt inn for å hindre et femtitalls aksjonister fra å komme inn å blokkere Nor Lines fra å losse og laste hurtigruta. Nå greide ikke politiet dette fordi aksjonistene fant andre måter å blokkere på, men politiet truet med bøter og tok personalia på mange av havnearbeiderne og deres støttespillere. At politiet dagen etter frafalt alle trusler om bøter var klokt, men det uholdbare er at politiet er blitt trukket inn i en tariffkonflikt og forsvarer den ene sida – arbeidskjøpersida. Det er noen tiår siden ordensmakta ble brukt mot streikende arbeidere i Norge på denne måten, og hvis dette skal bli vanlig framover vil arbeidskamp i Norge ha utviklet seg i en uønska retning.

Streikebryteri kan ikke tåles

Havnesjefen i Tromsø har tatt stilling i havnearbeidernes kamp for tariffavtale, og stempla tariffavtalene deres som antikvarisk. Han om det. Men at han bløffer om at hurtigruta-kaia er såkalt ISPS-område, og fysisk stenger folk ute fra kaiområdet, det er å gå langt ut over sine fullmakter. ISPS-området på kaiene er kommet til for å hindre terrorister i å utføre en udåd. Det er ikke laga for å hindre arbeidsfolk i føre arbeidskamp og forsvare sine rettigheter. Det veit havnesjef Pettersen i Tromsø. Og det veit politiet i byen. Jeg regner derfor med at politiet holder seg langt unna neste gang blokadevakter vil hindre Nor Lines i å bruke streikebrytere i Tromsø. Streikebryteri er fortsatt nidings verk, og uakseptabelt. Vi vil ikke se det, verken i norske havner eller andre steder i landet.

Streikeretten er en viktig demokratisk rett for arbeidsfolk. Faktisk er det det eneste redskapet arbeidsfolk har for å hindre grådige arbeidskjøpere i å gjennomføre sine villeste ønsker. Det er det eneste redskapet bryggesjauere i dag har for å forsvare sine rettigheter som arbeidere og fagorganiserte. Vinner havnesjef Pettersen og Nor Lines fram med det de planlegger, er en viktig demokratisk rettighet fjernet for havnearbeiderne. Det kan vi ikke tåle!

Alle midler tas i bruk

NHO og Bedriftsforbundet jobber på flere plan for å få gjennomført sin politikk med å få bort havnearbeiderne. Sjøl om begge arbeidskjøperorganisasjonene har tapt alle saker de har prøvd for domstolene og tapt, fortsetter de å misbruke rettsapparatet. NHO ber om hjelp fra EU gjennom ESA, mens Bedriftsforbundet kjører sak for menneskerettsdomstolen.

Arbeidskjøperne driver også et aktivt arbeid for enten å gjøre om offentlige havner til private, slik som i Oslo i disse dager skal ha inn en privat aktør på Oslo havn (eid av Oslo kommune). En mer bakstreversk måte å forvalte Oslo-borgernes penger på kan knapt oppdrives.

Eller det bygges nye havner, som i Risavika (interkommunalt eid havn), som arbeidskjøperne hevder er privat og av den grunn ikke er underlagt ILO-konvensjon 137 som sikrer havnearbeiderne fortrinnsrett til lossing og lasting av skip. ILO-konvensjonen og tariffavtalene skiller ikke mellom offentlige og private havner. Den gjelder i Norge uavhengig av eierskap til havna.

En avgjørende kamp for fagbevegelsen

Bryggesjauernes kamp i dag er noe så enkelt som en helt vanlig tariffkamp. Men det er så mye mer: Kamp for arbeidsplasser, kamp for faglige rettigheter og tariffavtale, kamp for verdighet, kamp for faget, kamp for styring av sin egen arbeidsplass, kamp for en arbeidervennlig samfunnsutvikling, og mye mer. Men det er også en kamp mot markedsliberalisme, privatisering og rasering av arbeidsplasser, kamp mot arbeidskjøpermakt og trakassering, og kamp mot arrogante sjefer i havne-Norge.

Det er gledelig å registrere at den aktive støtten til havnearbeiderne er økende. Gjennom aksjoner i Risavika, Tromsø og Oslo vokser stadig den aktive støtten, både fra fagbevegelsen og andre. Aksjoner er gjennomført med stadig større oppslutning. Ikke minst har den internasjonale fagforeningsstøtten blitt vist gjennom at havnearbeidere fra Europa og USA har deltatt på solidaritetsarrangementer i Norge.

At nordisk og nordeuropeisk fagbevegelse slutter opp om boikott av skip som losser og laster i Risavika, viser tydelig at bryggesjauerne har massiv støtte fra havnearbeiderne i nærliggende land.

Det er kampen til havnearbeiderne i Norge som vil avgjøre utgangen av denne viktige kampen. Og skal den bli kronet med seier er det helt nødvendig at den norske fagbevegelsen i enda større grad enn til nå stiller opp i blokadeaksjoner og demonstrasjoner med sin tilstedeværelse og aktive solidaritetshandlinger. Det tror jeg da også vil skje! Havnearbeiderne i Norge kjemper i dag en viktig kamp som fortjener støtte og solidaritet fra alle fagorganiserte.

SOLIDARITY WITH THE DOCKERS!

Hvis havnearbeiderne taper vil det neste målet for arbeidskjøperorganisasjonene bli andre fagorganiserte grupper.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.05.2014
12:00
06.05.2014 09:59Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb


Flere saker